קבוצת ציידי הריח וקרוביהם של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות

קבוצת ציידי הריח וקרוביהם היא קבוצה של גזעי כלבים המשמשת את הפדרציה הבינלאומית לכלבנות בלבד. קבוצה זו מכילה ציידי ריח.

בנוסף, הפדרציה הבינלאומית לכלבנות מחלקת קבוצות לתתי קבוצות, בעוד מועדוני כלבים מרכזיים דוברי אנגלית לא. קבוצת ציידי הריח וקרוביהם של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות מורכבת משלושה חלקים.

הפדרציה הבינלאומית לכלבנות ממיינת את הגזעים בקבוצות על פי חלקים וארצות מקור כדלקמן:

חלק 1: ציידי ריחעריכה

חלק 1.1: כלבי ציד גדוליםעריכה

חלק 1.2: כלבי ציד בינונייםעריכה

חלק 1.3: כלבי ציד קטניםעריכה

חלק 2: כלבי רצועהעריכה

חלק 3: גזעים קרוביםעריכה


גזעי כלבים שאושרו באופן זמניעריכה

בנוסף לגזעים הנראים למעלה, שאושרו כציידי ריח וקרוביהם באופן קבוע, ישנם גזעי כלבים שאושרו כציידי ריח וקרוביהם באופן זמני בלבד:

חלק 1: ציידי ריחעריכה

חלק 1.2: כלבי ציד בינונייםעריכה

ראו גםעריכה