קהלת רבה

מדרש אגדה על ספר קהלת

קהלת רבה (ידוע גם בשם: מדרש חזיתָ על שם הפסוק הפותח: 'חזיתָ איש מהיר במלאכתו') הוא מדרש אגדה על קהלת.

המדרש מחולק לארבעה חלקים וחלקים ממנו נמצאים במדרש רות רבה. מקורותיו הם מיצירות ארץ ישראל הקדומות ומהתלמוד הירושלמי ומהתלמוד הבבלי. עורכו הסתמך על כמה מסכתות מהתלמוד ומכאן יש חוקרים, אשר מתארכים את זמן חיבורו לתקופת הגאונים. המדרש עוסק במגילת קוהלת, שעורכו שואב ממדרשים אחרים כגון בראשית רבה, ויקרא רבה, שיר השירים רבה ופסיקתא דרב כהנא.

תוכן המדרשעריכה

המדרש מסביר את מגילת קוהלת כאלגוריה דתית. לדוגמה בכל מקום אשר הספר מדבר על אכילה ושתייה באופן חיובי, מסביר המדרש כי מדובר בחדוות לימוד התורה ומעשים טובים. המדרש פותח בדרשות על קדושתו של ספר קהלת ומציג את שלמה המלך כנביא. הדרשה הראשונה פותחת במילים 'זה שאמר הכתוב ברוח הקודש על ידי שלמה מלך ישראל'. הדרשה מסיימת בלשון: 'מיד שרתה עליו רוח הקודש ואמר שלושה ספרים הללו: משלי, שיר השירים וקהלת'.

משל השועל והכרם מופיע במדרש קהלת רבה.

אזכוריו של המדרשעריכה

מדרש קהלת רבה מוזכר בחיבורים מימי הביניים, אצל רש"י בפירושו לתורה, אצל הרמב"ם, הרמב"ן, רבינו בחיי ובילקוט שמעוני.

למגילת קהלת יש מדרש קטן יותר בהיקפו, אשר יצא לאור בידי שלמה בובר ושמו "קהלת זוטא". כאשר פרשני ימי הביניים כרש"י מזכירים את מדרש קהלת, הם ככל הנראה מתכוונים למדרש "קוהלת זוטא".

מבנה המדרשעריכה

המדרש מחולק לארבעה סדרים על פי סידור המסורה

  1. סדר א: פרק א', א' - פרק ג', י"ב
  2. סדר ב: פרק ג', י"ג - פרק ו', י"ב
  3. סדר ג: פרק ז', א' - פרק ט', ו'
  4. סדר ד: פרק ט', ז' - עד לסופו של המדרש.

מהדורות בדפוסעריכה

קישורים חיצונייםעריכה