קטגוריה:ארגוני סטודנטים

קטגוריה זו מכילה ארגונים (אגודות, אחוות, תאים פוליטיים ועוד) שעיקר פעילותם היא בקרב סטודנטים.