קטגוריה:דגים אאוריהלינים

דגים אאוריהלינים (אנ'), הם דגים בעלי יכולת לסבול שינויי מליחות בין מים מתוקים, מים מליחים ומים מלוחים.