קטגוריה:מצרי ים בין-לאומיים

מצר בין-לאומי הוא מצר שבו הזכות לחופש השיט היא זכות עיקרית. הקטגוריה עשויה לכלול: א. מצרי ים במים הטריטוריאליים של שתי מדינות או יותר; ב. מצרי ים שהם מים בין-לאומיים.