קטגוריה:סגל האוניברסיטה העברית בירושלים: חקלאות, מזון וסביבה

קטגוריה זו מכילה ערכים על מרצים וחוקרים, בעבר ובהווה, אשר השתייכותם האקדמית במסגרת האוניברסיטה העברית בירושלים הייתה לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, אשר בה פועלות היחידות האקדמיות הבאות: החוג לניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות, בית הספר לרפואה וטרינרית, מחלקה לאנטומולוגיה, מחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה, המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, המחלקה למדעי הקרקע והמים, המחלקה למדעי בעלי חיים, המחלקה לכלכלה חקלאית ומינהל, המכון לביוכימיה מדעי המזון והתזונה ובו בית הספר למדעי התזונה וכן מרכזי המחקר של הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה.