פתיחת התפריט הראשי

סיבובי הופעות שהתקיימו בשנת 2010.