קטגוריה:ערכים בהם תבנית בריטניקה אינה מתאימה


קטגוריה לצורך סימון ערכים בהם תבנית בריטניקה אינה מתאימה מסיבות שונות, על פי החלטת העורך/ת. יש לוודא ש{{בריטניקה}} הוסרה במקביל מן הערך.