המונח קִיּוּט מתייחס לשני מושגים שונים.

האם התכוונתם ל...