פתיחת התפריט הראשי
יפןיפן
ערך זה הוא חלק מסדרת
היסטוריה של יפן

התקופה הפלאוליתית

תקופת ג'וֹמוֹן

תקופת יאיואי

תקופת קוֹפוּן

תקופת אסוּקה

תקופת נארה

תקופת הייאן

תקופת קאמאקורה

תקופת אשיקאגה

תקופת אזוּצִ'י מוֹמוֹיאמה

תקופת אֶדוֹ

תקופת מייג'י

תקופת טאישוֹ

תקופת שוֹוַה

תקופת הֶייסֶי

תקופת רֶאִיוָוה

יפן
הסמל המלכותי של יפן

זוהי רשימה מקובלת של קיסרי יפן, קיסרים ממין נקבה (ביפן רק אשתו של הקיסר נקראת קיסרית) מצוינות באותיות נוטות.

תאריכי השלטון של 28 הקיסרים הראשונים ברשימה, ובפירוט ה-16 הראשונים, מבוססים על המסורת היפנית.

תוכן עניינים

לפני תקופת יאמטו (660 לפנה"ס - 399 לספירה)עריכה

קיסר שנים
גִ'ימוּ 660 לפנה"ס - 585 לפנה"ס
סוּיזֶאי 581 לפנה"ס - 549 לפנה"ס
אנֶי 549 לפנה"ס - 511 לפנה"ס
איטוֹקוּ 510 לפנה"ס - 476 לפנה"ס
קוֹשוֹ 475 לפנה"ס - 393 לפנה"ס
קואן 392 לפנה"ס - 291 לפנה"ס
קוֹרֶיי 290 לפנה"ס - 215 לפנה"ס
קוֹגֶן 214 לפנה"ס - 158 לפנה"ס
קָאיקַה 157 לפנה"ס - 98 לפנה"ס
סוּג'ין 97 לפנה"ס - 30 לפנה"ס
סוּינִין 29 לפנה"ס - 70
קֶייקוֹ 71130
סֶיימוּ 131191
צ'וּאַי 192200
אוֹגִ'ין (האצ'ימאן) 270230
נינטוֹקוּ 313399

תקופת יאמטו (400-539)עריכה

קיסרים שתקופת שלטונם מתוארכת בוודאות (715-539)עריכה

תקופת נארה (781-715)עריכה

תקופת הייאן (1198-781)עריכה

תקופת קאמאקורה (1339-1198)עריכה

תקופת אשיקאגה (1611-1339)עריכה

קיסר שנות שלטון שנות חייו
גו-מוראקאמי 1368-1339 1368-1328
צ'וקאי 1383-1368 1394-1343
גו-קאמיאמה 1392-1383 1424-?

קיסרי החצר הצפונית (1611-1331)עריכה

קיסר שנות שלטון שנות חייו
נציב אשיקאגה 1 - קוגון 1333-1331 1364-1313
נציב אשיקאגה 2 - קומיו 1348-1336 1380-1322
נציב אשיקאגה 3 - סוּקוֹ 1351-1348 1398-1334
נציב אשיקאגה 4 - גו-קוגון 1374-1338 1371-1352
נציב אשיקאגה 5 - גו-אניו 1393-1359 1382-1371
גו-קוֹמאטסוּ 1412-1392 1433-1377
שוקו 1428-1412 1428-1401
גו-האנאזונו 1464-1428 1471-1419
גו-טסוצ'ימיקאדו 1500-1464 1500-1442
גו-קאשיוואבארה 1526-1500 1526-1464
גו-נארה 1557-1526 1557-1497
אוגימאצ'י 1586-1557 1617-1572
גו-יוזי 1611-1586 1617-1572.

תקופת אדו (1867-1611)עריכה

יפן המודרנית (1867 עד היום)עריכה

קיסר שנות שלטון שנות חייו
מוצוהיטו (נקרא ביפן "הקיסר מייג'י") 1912-1867 1912-1852
יושיהיטו (נקרא ביפן "הקיסר טאישו") 1926-1912 1926-1879
הירוהיטו (נקרא ביפן "הקיסר שוֹוה") 1989-1926 1989-1901
אקיהיטו (תקופת שלטונו נקראת הֶייסֶי) 1989-2019 נולד - 1933
נארוהיטו (הקיסר המכהן ) 2019 ועד היום נולד - 1960