קמעא קמעא

קמעא קמעא הוא ספרו הראשון של הרב חיים דרוקמן, והוא עוסק בשלבי ופרטי גאולת ישראל ובהתקיימות מדינת ישראל כהתקיימות חזון גאולתנו.

קמעא קמעא
קמעא קמעא- הרב חיים דרוקמן.jpg
מידע כללי
מאת הרב חיים דרוקמן
סוגה ספר אמונה
הוצאה
הוצאה הוצאת ידיעות ספרים, המכון התורני אור עציון
תאריך הוצאה תשע"ב, תשע"ח
מספר עמודים 354

שם הספרעריכה

שם הספר לקוח מציטוט מהתלמוד הירושלמי[1], שאומר שגאולת ישראל תהיה תהליך איטי שייקח זמן, ולא תבוא בפתאומיות: ”כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קמעא קמעא, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת”.

הספרעריכה

מטרת הספר היא לענות על שאלות אודות תפקידה של מדינת ישראל, מטרותיה וזהותה. בספר מבאר הרב דרוקמן את שורשיו של תהליך הגאולה, מראשיתו לפני כ-200 שנה, ועד ימינו אנו, מתוך עיון בדברי הנביאים ובמדרשי חז"ל. חלקו הראשון של הספר עוסק בבירור תהליך הגאולה האחרונה ושלביה, נסיגות בתהליך הגאולה, שלוש השבועות ותהליך התשובה, וחלקו השני עוסק בבירור עקרונות אלו ביחס למדינת ישראל כאתחלתא דגאולה, קידוש השם שבגאולה, יום העצמאות וערכו של הצבא.

הספר נערך על ידי תלמיד הרב, עומר פדור.

בשנת ה'תשע"ח, לכבוד 70 שנים להקמת מדינת ישראל ו-100 שנים להצהרת בלפור, יצאה מהדורה שנייה, שבה נתווספו שלושה פרקים חדשים, ושונה סדרם של חלק מהפרקים. הפרקים החדשים נמכרים בתור חוברת עבור אלו שיש להם את הספרים הישנים.

בשנת ה'תשפ"א יצאה לספר מהדורה באנגלית, תחת השם: Step by step[2], בצירוף עמודי תמונות הקשורות לתוכן הספר. בעקבות כך צורפו עמודי התמונות גם למהדורה העברית.

בתחילה הספר הוצא בהוצאת ידיעות ספרים בשיתוף עם המכון התורני אור עציון, והחל מהמהדורה השנייה, הספר יוצא לאור על ידי המכון התורני אור עציון.

מבנה הספרעריכה

שער א' - לדרכה של גאולהעריכה

 • פרק א' - הגאולה - קמעא קמעא - תהליך הגאולה, הגאולה - תהליך טבעי, חושך ואור משמשים בערבוביא, "קמעא קמעא".
 • פרק ב' - הקץ המגולה - סימני הקץ המגולה, "ברכת השנים" וברכת "קיבוץ גלויות".
 • פרק ג' - קיבוץ גלויות - הגאולה המשיחות וקיבוץ גלויות, קיבוץ גלויות - תחיית המתים הלאומית, קיבוץ גלויות - אתחלתא דגאולה
 • פרק ד' - הכיסופים לגאולה- התעוררות מעשית לגאולה, "כי בא מועד"[3], התנוצצות רוח הגאולה.
 • פרק ה' - רשות האומות ועזרתן- האם האומות כבר נתנו את רשותן
 • פרק ו' - שלוש השבועות[4]- "שלא יעלו בחומה", "סר פחד השבועות", השבועות תלויות זו בזו, השבועות מבטאות את גזרת הגלות.
 • פרק ז' - גאולה ותשובה- דין לאבל שיעמוד באבלו, תשובה כללית ותשובה פרטית, גילוי הקץ, "זכו- אחישנה"[5], "ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה".
 • פרק ח' - תכלית הגאולה- קידוש השם- הגלות: חילול השם, קידוש השם, גלות השכינה וגאולתה, "זכות אבות" ו"ברית אבות".
 • פרק ט' - תהליך התשובה- תשובה הדרגתית, שני סוגי תשובה, השיבה לארץ ישראל כחזרה בתשובה, תהליכים משולבים, תשובה פנימית המכוסה חוצצים, גאולה פיזית- נדבך ראשון בגאולה השלימה, שחרור ממנטליות גלותית.
 • פרק י' - נסיגות בתהליך הגאולה- "אילולא שנפלתי- לא קמתי"[6], נשמת הציונות, הציונות החילונית- בסיס לציונות האמונתית, היחס לירידות רוחניות, "אנוכי אנוכי הוא מנחמכם"[7], "ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך", כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון".
 • פרק י"א - גאולה שלישית אין לה הפסק- "חורבן שלישי לא יהיה", ראיות מן הראשונים והאחרונים.
 • פרק י"ב - גאולה ראשונה וגאולה אחרונה- "קמעא קמעא" ו"חיפזון", גאולת הנפש וגאולת הגוף, גאולת מצרים, גאולה אחרונה.
 • פרק י"ג - גאולה על ידי חילונים- התעלמות מתהליך הגאולה, "על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב ופירוש הרצי"ה, אחאב מלך ישראל, ירבעם בן יואש, "הנכה רואה בעיניך ומשם לא תאכל", "עולם הפוך ראיתי".

שער ב'- ראשית צמיחת גאולתנועריכה

 • פרק א' - מדינת ישראל- מצוות עשה מהתורה- מצוות יישוב הארץ, ערי יהודה בחורבנן, חזרה מלכות לישראל, גאולה נטולת עצמאות, תפארת ארץ ישראל.
 • פרק ב' - עצמאות לגילוי העצמיות- שחרור מכבלי אנוש, תשועה חומרית קודמת, הצלחה גשמית כבסיס להצלחה רוחנית, דרגות ברוח הקודש, עצמאות ישראל מרבה את כבוד ה', "ובין כתפיו שכן".
 • פרק ג' - מיום העצמאות ליום ירושלים- תחייה חומרית ורוחנית, פסח ושבועות, בזכות ירושלים.
 • פרק ד' - שמחת יום העצמאות- "ולשמחה מה זאת עושה", חגיגת יום העצמאות- מן התורה, "יאמרו גאולי ה'"- ארבעה חייבים להודות, ניסי תש"ח, משואה לתקומה, הכרה בערכה של המדינה.
 • פרק ה' - תקומת מדינת ישראל- קידוש השם- מדינת ישראל- תחיית המתים הלאומית, קידוש הרבה שבתקומת מדינה, קומה על גבי קומה.
 • פרק ו' - גדול קידוש השם מחילול השם- הכרת תודה, צער ושמחה בארץ ישראל, "עצת ה' לעולם תעמוד".
 • פרק ז' - להתעורר מהחלום!- ניתוק מגודל השעה, גאולת השכינה, החגיגה והשמחה- הכבנת חשיבות העצמאות, מהלכה למעשה, רעב וצמא לדבר ה'.

שער ג'-בדרך לגאולה השלימהעריכה

 • פרק א' - ארץ ישראל- קשר של חיים- קשר הקודש, קשר מופלא, קשר הדדי, התאמה סגולים בין העם לארץ, לך לך... אל הארץ, זיכרון הארץ (פרק זה לא הודפס במהדורות הראשונות).
 • פרק ב' - מדינה יהודית ודמוקרטית- התלכנה יחדיו?- אחרי רבים להטות, מינויים בכירים- רק על דעת הציבור, מנהיגי ימינו, גבולות כוח הרוב, מגבלות הדמוקרטיה, "מדינה יהודית בארץ ישראל", מדינה יהודית או דמוקרטית?, פקודות צבאיות, דרך המאבק (פרק זה לא הודפס במהדורות הראשונות).
 • פרק ג' - ערכו של הצבא בישראל- משימתו האחרונה של משה רבנו, ערך פיקוח נפש, יושבי ארץ ישראל הם כלל ישראל, שמירה על ביטחון כלל ישראל, משמעות המלחמה בישראל, מעלת מסירות נפש על ישראל, חזון השלום האמיתי (במהדורות הראשונות פרק זה הודפס בשער ב').
 • פרק ד - הכיסופים לבניין בית המקדש- התעוררות למקדש בימינו, כיסופים למקדש בתפילה, תוכנית הבריאה, כיסופי ד' למקדש, כיסופי אבות האומה, בית חיינו, ביטויי הכיסופים בימינו (פרק זה לא הודפס במהדורות הראשונות).

שער ד'- נספחיםעריכה

 • רבנים בני דורנו המופיעים בספר- רשימת רבנים המופיעים בספר ויש להם חשיבות בהגות היהודית ציונות במאה העשרים, מסודרים לפי סדר האלפבית.
 • מפתח העניינים- מפתח עניינים מפורט על נושאים הקשורים לגאולת ישראל, מדינת ישראל, קיבוץ גלויות וכיוצא בזה. נערך על ידי יקהת רוזן.

הערות שולייםעריכה