קרב קומרוב

קרב קומרוב התרחש בין ה-26 באוגוסט ל-2 בספטמבר 1914 בתחילת מלחמת העולם הראשונה, כחלק מקרב גליציה. בקרב נלחמו כוחות מהאימפריה האוסטרו-הונגרית והאימפריה הרוסית, באזור קומרוב (כיום באוקראינה). הקרב הסתיים בניצחון אוסטרו-הונגרי.

קרב קומרוב
החזית המזרחית ספטמבר 1914
החזית המזרחית ספטמבר 1914
מערכה: החזית המזרחית במלחמת העולם הראשונה
מלחמה: מלחמת העולם הראשונה
תאריכי הסכסוך 26 באוגוסט 19142 בספטמבר 1914 (8 ימים)
קרב לפני קרב קרשניק
קרב אחרי קרב רווה
מקום קומרוב, גליציה
תוצאה ניצחון אוסטרו-הונגרי
הצדדים הלוחמים

האימפריה האוסטרו-הונגריתהאימפריה האוסטרו-הונגרית האימפריה האוסטרו-הונגרית

האימפריה הרוסיתהאימפריה הרוסית האימפריה הרוסית

מפקדים

האימפריה האוסטרו-הונגריתהאימפריה האוסטרו-הונגרית מוריץ פון אופנברג

האימפריה הרוסיתהאימפריה הרוסית פאבל פלווה

כוחות

הרקע לקרבעריכה

לפי התכנונים המוקדמים שהיו לאוסטרים עם הגרמנים, היה על האוסטרים לתקוף מגליציה צפונה, ואילו על הגרמנים היה לתקוף מפרוסיה המזרחית דרומה, וכך לכתר את כל הכוחות הרוסיים בפולין הרוסית. אולם עם פרוץ הקרבות החליט הפיקוד הגרמני על מתקפה כוללת בחזית המערבית, ועל הגנה בלבד בחזית המזרחית. אף על פי כן החליטו האוסטרים לתקוף באזור גליציה, ואף זכו בתחילה בכמה ניצחונות.

סדר הכוחותעריכה

הצבא האוסטרו-הונגריעריכה

הכוחות האוסטרו-הונגרים שהשתתפו בקרב, השתייכו לארמייה הרביעית בפיקוד מוריץ פון אופנברג:

ארמייה קורפוס דיוויזיה
הארמייה הרביעית הקורפוס ה-2 הדיוויזיה ה-4
הדיוויזיה ה-25
הדיוויזיה ה-13
הקורפוס ה-6 הדיוויזיה ה-15
הדיוויזיה ה-27
הדיוויזיה ה-39
הקורפוס ה-9 הדיוויזיה ה-10
הדיוויזיה ה-26
הקורפוס ה-17 הדיוויזיה ה-19
פלגת הארמייה קומר דיוויזיית הפרשים ה-7
דיוויזיית הלאנדשטורם ה-95
דיוויזיית הלאנדשטורם ה-106
עתודות הארמייה דיוויזיית הפרשים ה-6
דיוויזיית הפרשים ה-19

הצבא הרוסיעריכה

הכוחות הרוסיים שהשתתפו בקרב, השתייכו לארמייה החמישית בפיקוד פאבל פלווה:

ארמייה קורפוס דיוויזיה
הארמייה החמישית הקורפוס ה-25 דיוויזיית הגרנדירים ה-3
הדיוויזיה ה-46
דיוויזיית המילואים ה-70
הקורפוס ה-19 הדיוויזיה ה-26
הדיוויזיה ה-27
דיוויזיית המילואים ה-69
הקורפוס ה-5 הדיוויזיה ה-17
הדיוויזיה ה-38
הקורפוס ה-17 הדיוויזיה ה-3
הדיוויזיה ה-35
דיוויזיית המילואים ה-61
עתודות הארמייה דיוויזיית הפרשים ה-7
דיוויזיית הפרשים ה-8

מהלך הקרבעריכה

לאחר הצלחתה של הארמייה האוסטרו-הונגרית הראשונה בקרב קרשניק, תקפה הארמייה האוסטרו-הונגרית הרביעית ב-26 באוגוסט את הארמייה הרוסית החמישית. הרוסים שכבר זועזעו באגף הימני שלהם בקרב קרשניק, החלו לסגת תוך שהם משאירים מאחוריהם 20,000 שבויים. הקרב הסתיים ב-2 בספטמבר, אולם הניצחון האוסטרו-הונגרי לא היה מושלם, עקב המפלה בקרב רווה, והצורך לסייע לארמייה השלישית, ומשום כך הישגי האוסטרו-הונגרים התמסמסו במהירות.

ראו גםעריכה

קרב גליציה

לקריאה נוספתעריכה