קריין (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • קריין – אדם הקורא טקסט לפני אחרים באמצעים שונים
שם משפחה
שונות
  • משפט קריין-מילמן – משפט באנליזה פונקציונלית העוסק בתכונות של קבוצות קמורות במרחב וקטורי טופולוגי

ראו גם