קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי (German-Israeli Foundation - GIF) הוקמה על פי הסכם בין שרי המדע של גרמניה וישראל שנחתם בשנת 1986, ועניינו הקמת קרן שתשמש לקידום ומימון של מחקר מדעי אזרחי ומיזמי פיתוח בנושאים המשותפים לשתי המדינות. לשם כך התחייבו שתי המדינות לתרום לקרן הון ראשוני בן 75 מיליון מארק גרמני כל אחת (סכום זה הוכפל בהמשך), שפירותיו ישמשו את הקרן במילוי משימותיה.

על ניהול הקרן אמונים שני גופים – מנהל הקרן, ומועצת נגידים בת שמונה חברים:

  • המנהל נושא, בין היתר, באחריות לגיבוש הצעת התקציב של הקרן והדוחות השנתיים שלה; להעברת הצעות המחקר ובקשות התמיכה לחברי המועצה, בליווי המלצות וחוות דעת מומחים; וליישום החלטות המועצה – בייחוד במישור התמיכה במיזמים הרלוונטיים.
  • מועצת הנגידים היא הגורם המוסמך למנות את מנהל הקרן, לקבוע את תנאי העסקתו ולסיים את כהונתו. המועצה מאשרת את תקציב הקרן והדוחות השנתיים שלה; מגבשת סדרי עדיפויות לתמיכה במיזמים מחקריים; קובעת הנחיות באשר לחלוקת מענקי התמיכה של הקרן. גם ההחלטה על גובהו של כל מענק, ואישור העסקת היועצים המקצועיים של הקרן, מצויים בידי המועצה.

שרי המדע של שתי המדינות או נציגיהם מכהנים כיושבי ראש משותפים של מועצת הנגידים. לפחות אחד מתוך שלושת החברים הנוספים במועצה, שעל כל אחד מהם למנות, צריך להיות מהקהילייה המדעית. בשנת 2017 יושבי הראש של מועצת הנגידים היו פרץ וזאן, מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה, ותומס ראחל, סגן שרת החינוך והמחקר של גרמניה. מנהלת הקרן היא עתליה רוזנבאום.

מעמדם של הקרן וההסכם להקמתה עוגנו בחוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ״ד–1994.[1]

החל משנת 2001 מפעילה הקרן גם תוכנית מיוחדת למדענים צעירים. בשנת 2016 הופעלה יוזמה של סדנאות למדענים צעירים.[2]

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה