קרן קשרי מדע בינלאומיים

קרן קשרי מדע בינלאומיים היא קרן העומדת לרשותם של חברי סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ומיועדת לכסות עלות השתתפות בפעילויות אקדמיות בישראל ומחוץ לה, במיוחד כנסים, ועידות מדעיות וחברות באגודות מקצועיות. לעיתים ניתן לעשות שימוש בכסף גם לשם רכישת ציוד מחשוב או להעבירו לתקציב מחקר לצורך מימון פעילות מחקרית.

ההקצאה לקרן שנתית ומתבצעת בדולרים. הסכום נקבע בהתאם לדרגתו של איש הסגל ומתעדכן על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות מדי שנה. הסכומים המוקצים לקרן בני צבירה, משמע סכום שלא נוצל בשנה מסוימת נותר בקרן לשימוש עתידי. עם פרישתו מהאוניברסיטה מקבל חבר הסגל את יתרת הסכום שנצבר בקרן בניכוי מס.[1]

קיימת בקרה קפדנית על השימוש בכספי הקרן. איש סגל המעוניין להשתמש בכסף נדרש להגיש בקשה מפורטת ומנומקת, ואם השתמש בכספים לצורך נסיעה עליו להגיש דוח מפורט על הוצאותיו עם חזרתו לישראל.

החל משנת 1997 נהנים גם אנשי סגל זוטר (מדרגת אסיסטנט) מקרן קשרי מדע.[2]

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ מדריך לסגל האקדמי באוניברסיטת תל אביב
  2. ^ קרן קשרי מדע באתר ארגון המורים והחוקרים באוניברסיטה העברית; קרן קשרי מדע באתר ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה.