קשר של תפילין

קשר של תפילין הוא שם כולל לשני קשרים, אחד בראש ואחד ביד, העשויים ברצועות התפילין כדי להדקם לגוף האדם. לצורת הקשר ישנה משמעות בפני עצמה, מלבד היותם חלק מהתפילין עצמם. מקור הקשר הוא הלכה למשה מסיני, ובתלמוד אמרו שהקשר הוא אחד משישה דברים שצריך כל תלמיד חכם ללמוד[1].

צורת קשר של ראשעריכה

בצורת עשיית הקשר ישנן שלש שיטות עיקריות הנהוגות היום:

 
סדר עשיית הקשר של ראש לפי הרא"ש

קשר מרובעעריכה

הקשר המרובע הוא הידוע כוותיק ביותר. הוא ידוע כבר מתקופת הגאונים והלאה. כך יוצא מתוך תיאורו של השימושא רבא[2] ושל רב האי גאון[3], ושל רבי יהודה בן ברזילי בנוסחא עתיקתא שהעתיק רבינו שמשון בן אליעזר המכונה "ברוך שאמר" בסוף ספר תיקון תפילין לר' אברהם מזונשהיים תלמיד המהר"ם מרוטנבורג[4]. וכן מדברי הר"י אסכנדרני[5], והאורחות חיים[6] ור' יעקב חזן מלונדרץ בסדורו עץ חיים, ור' משולם קוזי מרבני איטליא בסוף מהדורא ראשונה של טור אורח חיים.

קשר זה נהג ברוב הקהילות היהודית. באשכנז גזר רבי ידידיה טיאה וייל גזירה נגד המשנים מקשר זה כמו שכתב בתשובה "שלא להוציא לעז על גאוני הדורות", וכן מעיד התשובה מאהבה[7].

הרב יוסף קאפח כותב "דברי רבנו (הרמב"ם) ברורים שהקשר שהראה הקב"ה למשה קשר מרובע הוא... וכפי מסורת יהודי תימן מאז ומעולם.[8]"

קשר דלי"ת ממשעריכה

עדות ראשונה שאומרת שצריך לעשות קשר שיש בו דלי"ת ממש, נמצאת בספר תרומת הדשן[9]. כן מוזכר הקשר בספר מעשה רוקח (תק"ב) שם הוא מספר על 'מתחסדים' שחידשו קשר זה כדי שיתאים עם לשון הדל"ת המוזכרת בראשונים ושם הוא יוצא נגד קשר זה.

בשו"ת בית אהרן (תקפ"ז) יוצא נגד הקשר המרובע על אף שהוא מודה שרוב העם נוהגים בו, ומעדיף קשר דלי"ת ממש.

קשר צאנזעריכה

קשר צאנז עשוי כשתי דל"תים ונראה כמ"ם סתומה. לקשר עם שתי דל"תים יש מקור בספר הזוהר. הקשר פותח על ידי רבי נתן אדלר שעמל רבות כדי ליצור קשר זה. תלמידו, החתם סופר השתמש בקשר זה. הדברי חיים מצאנז שלח שליח לפרשבורג כדי שילמד קשר זה, ומאז הפך למנהג חסידי צאנז. כיום נהוג הקשר בקהילת צאנז.

צורת קשר של ידעריכה

 
משמאל קשר תפילין של יד

לקריאה נוספתעריכה

 • קשר של תפילין, צורת קשר של ראש לפי ההלכה והמסורה, צבי רוגין ירושלים, 2000-2011
 • ספר פרי אליעזר קשר של תפילין אליעזר פולק ירושלים תשע"א
 • צורת קשר התפילין של ראש של הדברי חיים מצאנז והחתם סופר, קונטרס מעיין החיים, מהדורה רביעית בני-ברק תשע"ח, עמודים יג-טו.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף ט', עמוד א'.
 2. ^ הלכות קטנות להרא"ש
 3. ^ הובא בעיטור ורבינו האי קשר וכו'
 4. ^ דף קפז:, וכן בליקוטי הגהות שם.
 5. ^ שם, ויעשנו כמין וכו'
 6. ^ שם תניח הבתים וכו'
 7. ^ תשובה רי"ג.
 8. ^ הרב קאפח בפירושו לספר הרמב"ם הלכות תפילין פ"ג אות כט.
 9. ^ פסקים וכתבים, סימן קעט.