עיריית חיפה

גוף השלטון המקומי האחראי לניהולה השוטף של העיר חיפה
(הופנה מהדף ראשי עיריית חיפה)

עיריית חיפה היא גוף השלטון המקומי, במעמד של עירייה, האחראי לניהולה השוטף של העיר חיפה. ככל רשות מקומית, עוסקת עיריית חיפה בעניינים מוניציפליים מסוג הסדרת שירותי חינוך, תרבות, רווחה, תשתיות, ניקיון, תברואה וכדומה.

עיריית חיפה
מדינה ישראל
מטה הארגון חסן שוקרי 14, חיפה
מקום פעילות חיפה
יושב ראש עינת קליש
מנכ"ל ניר מריאש
אנשי מפתח
 • נחשון צוק- סגן ומ"מ רה"ע
 • מיכאל אלפר- סגן ומ"מ רה"ע
 • סופי נקש-סגנית רה"ע
 • שמשון עידו- סגן רה"ע
 • עופר טל- מבקר העירייה
www.haifa.muni.il

מבנה פוליטי עריכה

בראש הפירמידה הפוליטית של חיפה עומד ראש העירייה, הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות אישיות. במקביל לבחירת ראש העירייה נבחרים, בפתק הצבעה נוסף ובמעטפה נפרדת, חברי מועצת העיר המתמודדים ברשימות שונות, שאינן בהכרח מקבילות לרשימות המתמודדות לכנסת בפוליטיקה הלאומית.

ראש העירייה הנבחר זקוק לתמיכתם ואמונם של חברי מועצת העיר, וכדי להשיג חופש פעולה רחב, ירכיב על פי רוב קואליציה גדולה ככל האפשר. ראשי סיעות הקואליציה מתמנים בדרך כלל לסגניו או ממונים לתפקידים בכירים בעירייה.

מועצת העיר עריכה

מועצת העיר חיפה מורכבת מ-31 חברי מועצה הנבחרים, כאמור, במסגרת רשימות שונות בנפרד מראש העירייה. היא מוסמכת על ידי תושבי העיר להחליט בעניינים הנוגעים להם והנמצאים על סדר היום העירוני. בידי המועצה הסמכות לחוקק חוקי עזר עירוניים ולפקח על אכיפתם, לבקר את פעילות העירייה, לדון במדיניות העירייה ובתוכניותיה, לאשר מינוי בכירים לתפקידים שונים בעירייה, וכן לאשר את תקציב העירייה ולקבל החלטות שונות הנוגעות לו.

בישיבות המועצה מתקיימים דיונים והצבעות הנוגעים להחלטות הוועדות השונות ולענייני הניהול השוטף, עולות הצעות לסדר היום ומובאות שאילתות לנציגי העירייה. ישיבות המועצה מהוות במה לחברי המועצה, בעיקר לחברי האופוזיציה, להעלאת נושאים החשובים להם לדיון גלוי.

בישיבת העירייה שנערכה ב-22 בינואר 1951, קבע ראש העירייה אבא חושי, בצעדו הראשון בתפקיד, כי ישיבות מועצת העירייה ייערכו בדלתיים פתוחות וזאת על מנת שכל הדיונים יהיו פומביים. עד החלטה זו היו כל ישיבות העירייה נערכות בדלתיים סגורות. ישיבות המועצה מתקיימות מדי יום שלישי בראשית כל חודש.

חברי מועצת העיר עריכה

הרכב מועצת העיר:

כהונה 15 (2018-2023) עריכה

 • חיים בחיפה (4 מנדטים) - ד"ר עינת קליש רותם (ראש העיר), מר נחשון צוק (סגן ומ"מ רה"ע), גב' סיגל ציוני, מר ניר שובר
 • יונה יהב וצעירי חיפה (4 מנדטים) - גב' חדוה אלמוג, גב' סופי נקש (סגנית ראש העיר), מר יוסי שלום, ד"ר אור ברק
 • הירוקים של חיפה (4 מנדטים) - מר אביהו האן, גב' יעל שנער, מר מרדכי בליצבלאו, מר הילה לאופר
 • הליכוד (3 מנדטים) - מר שמשון עידו (סגן ראש העיר), רו"ח אלי בן דיין, מר יצחק בלס
 • החזית החיפאית (2 מנדטים) - מר רג'א זעאתרה, גב' שהירה שלבי
 • חיפה ביתנו (2 מנדטים) - מר לזר קפלון, מר גרי קורן
 • דגל לתושב (2 מנדטים) - מר מרדכי מיכאל (מיכי) אלפר (סגן ומ"מ), מר מנחם קפלן
 • מהפך (2 מנדטים)- מר יעקב פינגולד, גב' תמי ברק (פרשו מחיפה מתחדשת)[1]
 • חיפה מתחדשת (מנדט אחד) - מר קיריל קארטניק
 • שדולת הגמלאים (מנדט אחד) - מר אליהו לנדאו
 • מרצ (מנדט אחד) - מר תבור להט
 • אגודת ישראל המאוחדת (מנדט אחד) - מר אריה בליטנטל
 • הבית הדתי הלאומי[2] (מנדט אחד) - מר יואב רמתי
 • אכפת לי מתושבי חיפה (מנדט אחד) - מר צבי ברבי
 • חיפה בשבילנו (מנדט אחד) - עו"ד שרית גולן-שטיינברג
 • ש"ס (מנדט אחד) - מר אורי אוזן

קואליציה: חיים בחיפה (4), החזית החיפאית (2), דגל לתושב (2), חיפה מתחדשת (1), שדולת הגמלאים (1), אגודת ישראל המאוחדת (1), ש"ס (1). בסה"כ 12 חברים בקואליציה העירונית.

אופוזיציה: יונה יהב וצעירי חיפה (4), הירוקים של חיפה (4), הליכוד (3), מהפך[1] (2), חיפה ביתנו (2) [3], מרצ (1), חיפה בשבילנו (1), אכפת לי מתושבי חיפה (1), הבית הדתי הלאומי (1). בסה"כ 19 חברים באופוזיציה העירונית.

בחודש יולי 2021 קמה התאגדות כנגד ראש העיר המכהנת בשם "מועצת השינוי" או "מועצת השינוי והשפיות" (כפי שהם מכנים את עצמם). "מועצת השינוי" מתנגדת לראש העיר ואף הצליחה לשלול את שכרם של שלושה מסגניה (שהירה שלבי, דוד עציוני ולזר קפלון) ולמנות שני סגנים בתואר מטעמם (סופי נקש ושמשון עידו). מתוקף כך מועצת העיר היא "מועצה לעומתית" ולקליש רותם אין רוב במועצה.

כהונה 14 (2013-2018) עריכה

 • חיפה שלנו - 4 מנדטים - יונה יהב (ראש העיר), חדוה אלמוג (מ"מ וסגנית ראש העיר), סיגל ציוני, סופי נקש (החליפה את דני נישליס, אשר התפטר מחברותו במועצת העיר[4])
 • יהדות התורה-ש"ס-אחדות למען כולם - 4 מנדטים - אריה בליטנטל, מרדכי מיכאל אלפר, עודד שבזי, אהרון כהן
 • חיים בחיפה - 3 מנדטים - ד"ר עינת קליש רותם, בועז גור, טלי משולם-איטח
 • חיפה ביתנו - 3 מנדטים - יוליה שטראים (סגנית ראש העיר), דני קופרשמידט, ד"ר אלכס וולבלום
 • יש עתיד-צעירי חיפה - 3 מנדטים - שי אבוחצירה (סגן ראש העיר), אורי גרינברגר, יוסי שלום
 • הירוקים של חיפה - 2 מנדטים - אביהו האן, ירון חנן
 • חד"ש - 2 מנדטים - ד"ר סוהיל אסעד (סגן ראש העיר), ערין עאבדי-זועבי
 • מהפך בחיפה - 2 מנדטים - יעקב בורובסקי, שרית גולן-שטיינברג
 • אוהבי חיפה - 1 מנדטים - ישראל סביון
 • בל"ד - 1 מנדטים - ג'מאל ח'מיס
 • הבית היהודי - 1 מנדטים - שי בלומנטל
 • הליכוד - 1 מנדטים - שמשון עידו
 • העבודה - 1 מנדטים - עודד דוניץ
 • חיפה חדשה - 1 מנדטים - ד"ר איתי גילבוע
 • רמי לוי - 1 מנדטים - רמי לוי
 • שדולת הגמלאים חיפה - 1 מנדטים - אלי לנדאו

קואליציה: חיפה שלנו (4), יהדות התורה-ש"ס-אחדות למען כולם (4), יש עתיד-צעירי חיפה (3), חיפה ביתנו (3), חד"ש (2), אוהבי חיפה (1), בל"ד (1), הבית היהודי (1), העבודה (1), חיפה חדשה (1), רמי לוי (1), שדולת הגמלאים חיפה (1), הליכוד (1). בסה"כ 24 חברים בקואליציה העירונית.

אופוזיציה: חיים בחיפה (3), מהפך בחיפה (2), הירוקים של חיפה (2). בסה"כ 7 חברים באופוזיציה העירונית.

כהונה 13 (2008-2013) עריכה

קואליציה: חיפה שלנו (4), חיפה ביתנו (3), הליכוד (2), העבודה (2), צעירי חיפה (2), נטו (2), יהדות התורה (2), גיל - גמלאי ישראל לכנסת (1), המפד"ל (1), ש"ס (1). בסה"כ 20 חברים בקואליציה העירונית.

אופוזיציה: הירוקים (3), מהפך בחיפה (3), שינוי (2), חד"ש (2), בל"ד (1). בסה"כ 11 חברים באופוזיציה העירונית.

הוועדות עריכה

בדומה לכנסת, גם למועצת העיר ישנן ועדות המהוות מוסדות משנה המופקדים על עניינים ספציפיים.

ועדות החובה (ועדות שכל רשות מקומית חייבת להקים) הפועלות לצד מועצת העיר הן: ועדת מכרזים, ועדת ביטחון, ועדת מל"ח, ועדת הנחות, ועדת ערר על שומת הארנונה, ועדת תמיכות, ועדת כספים, ועדה לענייני ביקורת, ועדה לקליטת עלייה, ועדה לבטיחות בדרכים, ועדת חינוך וועדת איכות הסביבה. מליאת מועצת העיר משמשת ועדה המקומית לתכנון ולבנייה. ועדה נוספת היא ועדת הנהלה, המורכבת מנציגי סיעות הקואליציה והדומה באופייה להנהלת הקואליציה בכנסת.

לצד ועדות החובה, ישנן גם ועדות רשות שהקימה המועצה, והן: ועדת קניות, ועדת נכסים, ועדת תרבות, ועדת נוער, ועדת ספורט, ועדת שמות, ועדת תברואה, ועדת רווחה, ועדה תורנית, ועדת בריאות, ועדת פיטורין, ועדת ערר על הוצאה לפנסיה מוקדמת, ועדת רישוי עסק, ועדת ביטוחים, ועדת מינוי עורכי דין ושמאים וועדת אגרות.

ראשי העירייה עריכה

 
שבתי לוי, ראש העיר הראשון של חיפה לאחר מלחמת העצמאות
 
אבא חושי, ראש העיר השני של חיפה לאחר מלחמת העצמאות

עד שנת 1940 היו מרבית התושבים בחיפה ערבים ולכן ראשי העיר היו ערבים. בשנת 1940 הפכו היהודים לרוב, דבר שהתבטא גם בבחירות לראשות העיר עם בחירתו של ראש עיר יהודי ראשון.

בניין העירייה עריכה

 
בניין עיריית חיפה
  ערך מורחב – בניין עיריית חיפה

בניין עיריית חיפה נמצא בשכונת הדר הכרמל, אל מול גן הזיכרון. הוא נבנה בסגנון מונומנטלי מנדטורי בריטי, ונחנך ב-29 ביוני 1942. המבנה תוכנן על ידי האדריכל בנימין חייקין. המבנה משמש את העירייה, אולם בשל מחסור במקום, הועברו חלק ממשרדיה למבנה מלון שעמד מאחורי בניין העירייה. משרד ראש העיר ומליאת מועצת העיר נותרו בבניין המקורי.

פרס יקיר חיפה עריכה

אות יקיר חיפה הוא עיטור הוקרה המוענק מדי שנה על ידי ראש עיריית חיפה לנבחרים מבין ותיקי חיפה, שעסקו בפעילות ציבורית למען העיר ותושביה במהלך חייהם, כאות תודה והוקרה על תרומה ארוכת שנים לעיר ולמדינה. האות מוענק אחת לשנה, ל-18 אנשים שנבחרים מקרב ההמלצות והמועמדויות שהוצגו.

בין המעוטרים באות: שלום ואנו, שבח וייס, עמירם חרלף, אברהם ב. יהושע, עמוס כרמלי, צפורה לסקוב, דוד לסקוב, אפי נצר, אברהם סכנין ומשה עמאר.

אתגרי העיר חיפה עריכה

בעשורים האחרונים העיר חיפה, קהילתה ומועצת העיר עומדים בפני מספר אתגרים. ראשית, על אף היותה העיר השלישית בגודלה חיפה מתמודדת עם הגירה שלילית; שנית, אזור התעשייה המזהם בסמוך לה מאיים על בריאות הציבור בחיפה וסביבתה; חיפה היא עיר קולטת עלייה ושיעור גדול מתושביה הם תושבי ברית המועצות לשעבר; חיפה נאבקת על בכירותה כבירת הצפון וזאת לצד כוחות כלכליים משמעותיים אשר נותנים יתרון יחסי לערי המרכז; בדומה לערים אחרות חיפה התמודדה עם משבר הקורונה, לצד משבר האקלים העולמי והמשבר הלאומי-משילותי בשנים 2020-2022; חיפה חווה משבר מקומי-סביבתי הכולל מפגשים תדירים של תושבים עם חזירי הבר בכרמל הפולשים למרחב העירוני.

לקריאה נוספת עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא עיריית חיפה בוויקישיתוף

הערות שוליים עריכה

 1. ^ 1 2 אלה אהרונוב, סיעתו של עציוני מתפצלת, באתר חי פה - חדשות חיפה, ‏2021-04-05
 2. ^ נבחר במקור מטעם הבית היהודי ושינה את שם סיעתו לאחר התנתקותו מהמפלגה.
 3. ^ שקד ברויר, לזר קפלון: “לא מחויבים לקליש ולא למועצת השינוי”, באתר חי פה - חדשות חיפה, ‏2021-07-21
 4. ^ דורון סולומון, סופי נקש תשב במועצה במקום דני נישליס, באתר mynet (כפי שנשמר בארכיון האינטרנט), 7 ביולי 2014
ראשי עיריית חיפה  
האימפריה העות'מאנית  האימפריה העות'מאנית נג'יב אפנדי אל-יאסין אחמד אפנדי ג'לבי מוסטפא בר אל-סאלח מוסטפא פאשה אל-ח'ליל ג'אמל צאדק רפעאת אל-צאלח אברהים אל-ח'ליל חסן שוכרי
1873–1877 1877–1881 1881–1884 1885–1903 1904–1910 1910–1911 1911–1913 1914–1917
המנדט הבריטי  המנדט הבריטי חסן שוכרי עבד אל-רחמן אל-חאג' חסן שוכרי שבתי לוי
1917–1920 1920–1927 1927–1940 1940–1948
ישראל  מדינת ישראל שבתי לוי אבא חושי משה פלימן יוסף אלמוגי ירוחם צייזל אריה גוראל עמרם מצנע גיורא פישר (בפועל) יונה יהב עינת קליש רותם
1948–1951 1951–1969 1969–1973 1974–1975 1975–1978 1978–1993 1993–2003 2003 2003–2018 2018–2024