ראש עירייה

ראש השלטון המקומי
(הופנה מהדף ראש העיר)

במדינות רבות, ראש עירייה או ראש עיר, הוא הפקיד הבכיר ביותר בשלטון מוניציפלי כמו זה של עיר או עיירה. ברחבי העולם, קיימת שונות גדולה בחוקים ובמנהגים המקומיים לגבי סמכויות ואחריות כראש העירייה, כמו גם האמצעים שבהם נבחר ראש עיר או נבחר אחר לראשות מועצה עירונית. בהתאם לשיטה שנבחרה, ראש עיר יכול להיות ראש הממשל העירוני, יו"ר גוף שלטוני רב-חברים עם כוח עצמאי מועט או ללא סמכות עצמאית, או למלא תפקיד טקסי בלבד. תפקידיו ואחריותו של ראש עירייה עשויים להתמנות בבחירה ישירה או בבחירות ולפקח על מנהלי ועובדי עירייה, לספק שירותים מוניציפליים בסיסיים לבוחרים, ולבצע את החוקים והפקודות המועברים על ידי גוף שלטון עירוני (או בסמכות של גוף שלטון ממלכתי, טריטוריאלי או לאומי). בחלק מהמדינות ראש העיר נבחר על ידי תושבי העיר לשם ניהולה, או שממונה על ידי הממשל או מועצת נבחרים.

בישראל, בראש רשויות מקומיות קטנות מעיר ניצב בעל סמכות דומה המכונה ראש מועצה מקומית (בראשות מועצה מקומית) וראש מועצה אזורית (בראשות מועצה אזורית).

במדינות העולם

עריכה

ישראל

עריכה
"ראש עירייה" בעברית ארכאית
  • ראש האזרחים – "יועץ העדה שוחמייער, התאונן באוזני ראש האזרחים ד"ר לועגר כי השלג שוכב בחוצות ורחובות ואין מטאטא כראוי. הוא ענהו כמהתל.", חבצלת (כתב עת), 14-01-1907
  • שר האזרחים – "נקראו ובאו שרים רבים ונכבדים מאזרחי העיר ובראשם האדון הגובערנער דפה ואחריו שר האזרחים (בירגערמייסטער, פרימאר) ואחריו ראש השוטרים (פאליצייא-מייסטער).", המגיד, 26-10-1870
  • שר הבלדיה – "לכבוד שר הבלדיה בעירנו השר הנכבד סעיד אלחוסיני. באנו להגות לך תודה וברכה בעד הטובה אשר הטבת עם שכונתנו משכנות ישראל." השקפה, 06-05-1904
  • ראש הבלדיה – "בקש כבוד ראש הבלדיה ממנו לפעל על אחיו היהודים יושבי ירושלם להיות זהירים בענייני הניקיון.", הצבי, 18-10-1895
  • ראש בית מועצת עיר – "כבוד האדון סעיד אפנדי אלחוסיני ראש בית מועצת עירנו נסע בשבוע העבר לעיר הבירה קושטא לחדשים אחדים." השקפה, 10-11-1905

ראשי עירייה בישראל נבחרים אחת לחמש שנים, כאשר הבחירות הן חשאיות, אישיות, כלליות, ישירות ושוות.

הבחירות לעירייה ולראשות העירייה נערכות באותו יום, בשתי מעטפות הצבעה נפרדות, שבהן פתקים לבנים למועצת העירייה ופתקים צהובים לראשות העירייה. הבחירות נערכות לפי החוק בכל חמש שנים, ביום ג' השלישי של חודש חשוון, למעט בשנים בהן השנה שלפני שנת הבחירות היא שנה מעוברת, אז הבחירות נערכות ביום ג' הראשון של חודש חשוון (כגון מערכת הבחירות של שנת 2008, שהשנה שלפניה, ה'תשס"ח, הייתה שנה מעוברת).

חוק הבחירות בישראל קובע, כי במקרה ורשימת המועמדים בראשה עומד ראש העירייה הנבחר אינה זוכה למושב במועצת העירייה, מתווסף באופן אוטומטי מושבו של ראש העירייה במועצת העירייה לסך הקבוע של המושבים אותם קבע שר הפנים.

סמכויותיו ותפקידיו של ראש עירייה

עריכה

סמכויותיו ותחומי פעילותו של ראש העירייה כפופים לשלטון המרכזי – משרד הפנים או הממונה על המחוז. על ראש העיר לנווט, לנהל את ענייני העיר ולהתאים את המדיניות הממשלתית לצרכים המקומיים.

במסגרת תפקידו, על ראש העיר להקפיד על ביצוע שוטף ותקין של מטלות העירייה, לתת שירותים חיוניים לתושבי העיר וליצור שיפור תמידי באיכות החיים של אלה הגרים בה. כראש עירייה עבודתו מתפרסת על תחומים רבים, בהם פיתוח רציף של שכונות המגורים, אזורי תעשייה, מוסדות ציבור, שיפור קליטת עלייה ועוד.

שכרו של ראש רשות מקומית בישראל נגזר ממספר התושבים ברשות וצמוד לשכר של שר בממשלה:[1][2]

מספר התושבים שכר ראש הרשות
אחוז משכר שר
שכר סגן
אחוז משכר שר
250,001 ומעלה 100% 80%
100,001–250,000 97% 77.6%
50,001–100,000 92% 73.6%
30,001–50,000 90% 72%
20,001–30,000 88% 70.4%
10,001–20,000 86% 68.8%
5,001–10,000 84% 68.8%
עד 5,000 80% אין

שחיתות ראשי עיריות

עריכה

בעקבות כמה הרשעות של ראשי עיריות בישראל של העשור השני של המאה ה-21, המכון הישראלי לתכנון כלכלי, בשיתוף התנועה לאיכות השלטון וד"ר דורון נבות, ערכו בשנת 2018 מחקר בנושא שחיתות בשלטון המקומי, עם התמקדות בפרשות חמורות יחסית הכוללות לרוב עבירות שוחד ומרמה והפרת אמונים. ממצאיו הראשונים של המחקר העלו[3] שמדובר בתופעה כלל ארצית, שאינה מבדילה בין עיריות עשירות לעניות ובין עיריות יהודיות לערביות. תחום מנהל השלטון המקומי הנגוע ביותר בשחיתות הוא תכנון ובנייה (למעלה מ-50% מהמקרים), ולאחר מכן מימון קמפיינים, התקשרויות ומינויים. העבירה הדומיננטית ביותר היא שוחד, כשהתמריצים הנפוצים עבור ראשי עיריות הם כלכליים ופוליטיים. מרבית העבירות מתבצעות בקדנציה הראשונה, ומספרן יורד בממוצע עם הוותק.

ארצות הברית

עריכה

ראש העיר בארצות הברית הוא ראש הממשלה העירוני והסמכות האזרחית הגבוהה ברמה המוניציפלית, ברוב הרשויות בארצות הברית (כגון ערים, עיירות). בארצות הברית, ישנם מספר סוגים נפרדים של ראשי ערים, תלוי אם שיטת השלטון המקומי היא ממשלת מועצה-מנהלת או ממשלת עם ראש עיר העומד בראש מועצה.

צרפת

עריכה

בצרפת, ראש עיר (בצרפתית: maire) הוא יושב ראש מועצת העירייה, המארגנת את העבודה ועוסקת בעניינים מוניציפליים. לראש העיר יש גם סמכויות משמעותיות ואחריות משלו, כגון אחריות על פעילות השיטור העירוני ועל ניהול צוותי העירייה. נושא המשרה הוא גם נציג המדינה בקומונה. ככזה, ראש העיר הוא קצין אזרחי של המדינה (Officier d'état civil) ושוטר משפט (Officier de police judiciaire). תקופת כהונתו של ראש עירייה היא שש שנים. משנת 1789 עד 1799 נבחרו פקידי עירייה (ראשי ערים) ישירות למשך שנתיים ונבחרו מחדש על ידי אזרחי הקומונה כאשר משלמי המיסים תרמו לפחות 3 ימי עבודה לקומונה. מי שהיה זכאי יכול היה לשלם במקום מס השווה ללא פחות מ-10 ימי עבודה. בשנת 1799 בוטלה הבחירה הישירה של ראש העיר, בקומונות של פחות מ-5,000 תושבים שמונו על ידי המחוז. לאחר 1831 מונו ראשי ערים (על ידי המלך בקומונות עם יותר מ-3,000 תושבים, על ידי הנאמן ליישובים קטנים יותר), אך חברי מועצה נבחרו לשש שנים. מ-3 ביולי 1848 עד 1851 נבחרו ראשי ערים על ידי מועצת העירייה בקומונות עם פחות מ-6,000 תושבים. משנת 1851 עד 1871 מונו ראשי ערים על ידי המחוז לקומונות עם פחות מ-3,000 תושבים ולכהונה של 5 שנים מ-1855 ואילך. מאז 1871 ראשי ערים נבחרו על ידי חברי מועצת העירייה.

גרמניה

עריכה

בגרמניה, השלטון המקומי מוסדר על ידי חוקי המדינה. רק ראשי הערים של שלוש הערים (ברלין, המבורג וברמן) נבחרים על ידי הפרלמנטים של עיר המדינה בהתאמה. בכל שאר המדינות ראשי הערים נבחרים ישירות על ידי אזרחי האיחוד האירופי המתגוררים באזור זה. תפקיד ראש העיר הוא מקצועי, כאשר ראש העיר הוא ראש השלטון המקומי, ונדרש, על מנת להיות זכאי למשרה, להחזיק בהכשרה בתחום המינהל. בערים הגדולות התואר הרשמי הוא אוברבורגרמייסטר (Oberbürgermeister, אדון ראש העיר). בערים אלו, ראש עיר "פשוט" הוא רק סגן האחראי לציק מסוים (למשל, עבודות רווחה או בנייה). ערים גדולות הן בדרך כלל kreisfrei ('ללא מחוזות'). כלומר, למועצת העיר יש גם סמכויות וחובות של מועצת מחוז כפרית. מנהיג מועצה מחוזית כפרית נקרא Landrat ('יועץ קרקעות'). במקרה זה, לראש העירייה יש גם חובות וסמכויות של Landrat. אבל יש גם כמה מדינות גרמניות שמתירות לערים קטנות יותר להחזיק גם אוברבורגרמייסטר. בסאארלנד, למשל, לכל עיר עם יותר מ-35,000 תושבים יש אחד, ובסקסוניה-אנהלט לכל עיר עם אוכלוסייה גדולה מ-25,000 יש נושא משרה המכונה אוברבורגרמייסטר. המונח אוברבורגרמייסטר אינו משמש בשלוש מדינות ערים, שבהן ראשי הערים הם בו זמנית ראש ממשלת המדינה, כמו Regierender Bürgermeister (ראש עיריית ברלין), ארסטר בורגרמייסטר (ראש העיר הראשון של המבורג) ו-President des Senats und Bürgermeister (נשיא הסנאט וראש עיריית ברמן). עם זאת, המונח אוברבורגרמייסטר שימש לראש ממשלת מערב ברלין עד 1951, והיה בשימוש גם במזרח ברלין מ-1948 עד ינואר 1991.

באיטליה קוראים לראש העיר סינדקו, או באופן לא פורמלי primo cittadino ("אזרח ראשון"). לכל עירייה (באיטלקית: comune) יש ראש עיר שמייצג את השלטון המקומי. ראש העיר נבחר כל חמש שנים על ידי תושבי העיר; ראש העיר אינו יכול לכהן יותר משתי קדנציות רצופות, למעט עיריות של עד 3,000 תושבים, בהן אין הגבלת כהונה.

ביפן, חוק האוטונומיה המקומית משנת 1947 מגדיר את מבנה הממשלות המקומיות היפניות, אשר חוזקו לאחר מלחמת העולם השנייה. החוק מעניק סמכות ביצוע חזקה לראש העיר בפוליטיקה המקומית כמו ראשי ערים חזקים בערים גדולות בארצות הברית. התארים המתורגמים כראש עיר על ידי הממשלות הם אלו של ראשי הערים shichō (市長), העיירות chōchō (町長), כפרים sonchō (村長), והמחלקות המיוחדות של טוקיו kuchō (区長) (ראש מחוז טוקיו) שהוא המושל (知事, Chiji). ראש עיר נבחר כל ארבע שנים בהצבעות עממיות ישירות המתקיימות בנפרד מהבחירות לאספת העיר. ניתן למנות ראש עיר ביוזמה עממית אך המחוז והממשלות הלאומיות אינן יכולות להדיח ראש עיר מתפקידו. לקראת האספה מכין ראש העיר תקציבים, מציע פעולות מקומיות ויש לו וטו על פעולות מקומיות שאושרו זה עתה על ידי האספה שניתן לעקוף אותן על ידי שני שלישים מתמיכת האספה. ראש עיר יכול לפזר את האספה אם האספה תעביר הצעת אי אמון או אם ראש העיר סבור שלאסיפה אין אמון למעשה.

רוסיה

עריכה

ברוסיה, ראש העיר (Мэр, מצרפתית maire), הוא אחד מהתארים האפשריים של ראש המינהל של עיר או עירייה. תואר זה מקביל לזה של ראש מחוז כפרי רוסי. באופן יוצא דופן, ראש עיריית מוסקבה, ראש העיר של סנקט פטרבורג וסבסטופול שווי ערך למשרות המושלים ברוסיה, שכן שלוש הערים הפדרליות הללו הן סובייקטים פדרליים רוסיים (ראו בהרחבה משרות: מושל סנקט פטרבורג, מושל סבסטופול). פרט לשלוש הערים הללו, מערכת הממשל של עירייה רוסית (עיר, מחוז, או עיירה) כפופה למועצה הייצוגית של הסובייקט בפדרלי שבה היא נמצאת. ראש העיר נבחר ישירות בבחירות מוניציפליות או על ידי חברי המועצה הנבחרת של העירייה. תקופת כהונתו הטיפוסית של ראש עיר ברוסיה היא ארבע שנים. לשכתו מנהלת את כל השירותים העירוניים, רכוש ציבורי, משטרה וכיבוי אש, ואת רוב הסוכנויות הציבוריות ואוכף את כל החוקים המקומיים והמדינתיים בתוך עיר או עיירה. מעמדו של המושל בסבסטופול אינו מוכר מחוץ לפדרציה הרוסית.

ראו גם

עריכה

לקריאה נוספת

עריכה
  • דויד דרי, מי שולט בשלטון המקומי?, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1994
  • אברהם י. שפט, ראש הרשות המקומית ומועצתה, הבטים משפטיים ואחרים, הוצאת משרד הפנים, ירושלים 1980
  • צבילי ירדני, מדריך לנבחר החדש, הוצאת משרד הפנים, ירושלים 1989

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה