פתיחת התפריט הראשי

יצחק בן אשר הלוי

מראשוני בעלי התוספות
(הופנה מהדף ריב"א)
Disambig RTL.svg המונח "ריב"א" מפנה לכאן. לערך העוסק ברבי יצחק בן אברהם משאנץ, שנתכנה גם ריב"א, ראו ריצב"א.

רבי יצחק בן אשר הלוי משפיירא (מכונה גם ריב"א; חי במאה ה-11-12) היה תלמידו של רש"י, וראשון בעלי התוספות באשכנז. חיבר כמה ספרי הלכה.

זהותו וכינוייועריכה

רבי יצחק בן אשר בו עוסק ערך זה הוא תלמיד רש"י. נכדו, שנולד ביום פטירת סבו, נקרא אף הוא (על שמו) רבי יצחק בן אשר, ונהרג על קידוש השם בשנת ד'תתקנ"ו (1196) במהלך פרעות תתקנ"ו. אדם נוסף שכינויו הוא ריב"א, הוא רבי יצחק בן אברהם, אחיו של רבי שמשון משאנץ, הידוע בעיקר בכינויו הריצב"א. ואדם נוסף הנושא כינוי זה הוא רבי יצחק בן אברהם קרקושא (הריב"א מנרבונה), תלמיד הרמב"ן.

לרוב הכינוי "ריב"א" מתייחס לרבי יצחק בן אשר הראשון, בו עוסק ערך זה.[1] כינוייו הנוספים: רבי יצחק הלוי משפירא, רבינו יב"א, ר' יב"א הלוי ועוד.

קורותיועריכה

זמני לידתו ופטירתו לא ידועים בוודאות. בצעירותו למד בפני רבי יצחק בן יהודה, מרבותיו של רש"י, שנפטר בשנת ד'תת"ל (1070), ומכאן שנולד בסביבות ד'תת"י (1050). באשר לפטירתו ידוע ממכתב ששלח שבשנת ד'תתסג (1103) היה בחיים, ומאידך יש ראיה שבשנת ד'תתצ"ג (1133) כבר נפטר.[2]

יש אומרים שאחרי פטירת רש"י (ד'תתס"ה) למד ריב"א אצל נכד רש"י, רשב"ם.[3] ברם, לאור גילו הצעיר של הרשב"ם באותו זמן יש שהציעו גרסה חלופית למקור זה, לפיה מדובר על רבי מאיר בן שמואל - חתנו של רש"י ואבי הרשב"ם.[4]

חותנו של ריב"א היה רבינו אליקים בן רבי משולם הלוי, חברו של רש"י. בבית העלמין בוורמייזא נמצאה מצבתה של "פריצא בת מר אליקום הלוי" שנפטרה ד'תתמ"ח (1088), ומשערים כי זוהי בת רבינו אליקים, אשתו או גיסתו של ריב"א.[5] לפי זה נפטרה בצעירותו.

לריב"א נולדו שני בנים: האחד הוא אשר, אביו של ריב"א השני, ועל השני ידוע שמת ערירי, ואשתו קיבלה חליצה מאחיו. ידוע שעסק במסחר, ולשם כך אף נסע לרוסיה. נכדו, הבחור יצחק בן אשר ('ריב"א השני'), נרצח בשפייר בשנת ד'תתקנ"ו עם יהודים נוספים עקב עלילת דם.

חכמי דורו המפורסמים (כדוגמת הראב"ן) התייחסו אליו בהערכה רבה, ופנו אליו בשאלות שונות. היה מכונה בפי תלמידיו "קדוש", למרות שמת באופן טבעי ולא נהרג על קידוש השם, וזאת בגלל הנהגות הפרישות שנהג בהן.

על פטירתו מסופר, שכשהיה חולה ביום הכיפורים הרופאים טענו שאם יאכל יש סיכוי שיחיה, ואם לא יאכל - ימות, והוא העדיף לצום - ומת.[6]

חיבוריועריכה

חיבורו העיקרי של ריב"א הוא תוספותיו לתלמוד. הוא חיבר תוספות לרוב הש"ס, אבל כיום אין בידינו קובץ מלא של תוספותיו בפני עצמם, אלא הם שימשו יסוד לקובצי תוספות מאוחרים יותר, ושמו מופיע מאות פעמים בתוספות הנדפסים עם התלמוד. בפרט התוספות על מסכתות שבת ופסחים משופעים במובאות מתורתו של ריב"א.

תוספות הריב"א הגיעו גם לפרובנס, ספרד ואיטליה, וראשונים מארצות אלו מצטטים מהם רבות. כך, למשל, הספר יד רמ"ה על מסכת סנהדרין, מאת רבי מאיר הלוי מטוליטולה, מסתמך לרוב על תוספות ריב"א למסכת זו.

רבינו תם בספר הישר[7] פקפק בייחוס חלק מקבצי התוספות שלפניו אל ריב"א: "ומה שמתרץ הרב ר' יב"א - הוא לא תירץ, והוא לא עשה אותם תוספות. המעתיקים קראום על שמו, ולא תסמכו עליהם כי רובם שגיאות."

ריב"א כתב גם קבצים הכוללים פסקי הלכה, על פי סדר המסכתות. ידועים חיבוריו על הלכות ריבית, הלכות נידה, פסקי מסכת חולין, פסקי פרק ראשון של מסכת בבא מציעא, ועוד.

ייתכן שגם כתב פירושים למקרא. בחיבור "תוספות על התורה" וכן בפירוש רבי יוסף קרא לספר יחזקאל יש פירושים בשמו.

תלמידיועריכה

מלבד כתיבת חידושי תורתו הרבה ריב"א להרביץ תורה בעל פה לתלמידיו, והללו בהדרכתו המשיכו במפעל של כתיבת התוספות על התלמוד. בכמה מקורות מצוטטים תוספות ופירושים ש"נתייסדו לפני ריב"א הלוי", כלומר, נכתבו "בפניו" - בהדרכתו בבית מדרשו.

מן המפורסמים שבתלמידיו:

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ החיד"א, שם הגדולים, בערכו; יעקב הלוי ליפשיץ, "סנהדרי גדולה" על מסכת סנהדרין, חלק א, עמ' 14.
  2. ^ אביגדור אפטוביצר, מבוא לראבי"ה, עמ' 370; אפרים אורבך, בעלי התוספות, מהדורה ראשונה, עמ' 148. פקפוק על ראיה זו מצוי אצל ליפשיץ, עמ' 6, הערה 28.
  3. ^ שו"ת מהרש"ל סימן כ"ט.
  4. ^ אורבך, עמ' 142.
  5. ^ נמצאה שם מצבה דומה של "חנה הבחורה בת אליקום הלוי", אך התואר "בחורה" מוכיח כי לא נישאה.
  6. ^ רבי מנחם רקנאטי, "רקאנטי", סימן קסו. לדיון על ההצדקה ההלכתית לכך ראו שו"ת רדב"ז חלק ג, סימן תמד.
  7. ^ חלק החידושים, סימן שט"ו.
  8. ^ דב גנחובסקי, במבואו לתוספות ר"י הלבן על מסכת יומא, ירושלים תשט"ז, עמוד 20.