רכוש הוא גזל

רכוש הוא גזל!צרפתית: La propriété, c'est le vol!) היא סיסמה אנרכיסטית אשר ניסח פייר-ז'וזף פרודון בספרו משנת 1840 "מה הוא רכוש? או חקירה אודות הצדק והממשלה".

באם אתבקש לענות: "מהי עבדות" ואצטרך לענות במילה אחת, "זה רצח" כוונתי תובן לחלוטין. לא יהיה צורך בטיעון נוסף על מנת להראות כי כח המשמש לנטילת רוח האדם ואופיו הוא כח של חיים ומוות וזה מה שגורם לאדם להפוך לעבד וזה רצח. מדוע אם כך, לשאלה מה הוא רכוש לא אענה בצורה מקבילה, זהו שוד! מבלי הוודאות של להיות לא מובן, למעשה השני הוא טרנספורמציה של הראשון.

פייר-ז'וזף פרודון, מהי עבדות?

בשימושו במילה רכוש, מתכוון פרודון לבעלות על קרקע בלבד ולא לכל סוג אחר של רכוש אשר נרכש בזכות עבודה ומאמץ.

סיסמה זו מתארת את גישתו של פרודן הן לגבי אנרכיזם חברתי והן לגבי אנרכיזם אינדיבידואלי.

ערך זה הוא קצרמר בנושא פילוסופיה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.