רשות הרבים (הלכה)

מושג הלכתי, שעל פי רוב מתייחס לאזור שאינו שייך ליחיד
ערך זה זקוק לעריכה: הסיבה לכך היא: חסר הסבר על ההבדל בין רשות הרבים לרשות היחיד לא ברשויות שבת.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

רשות הרבים, כאשר עוסקים בכל נושא הלכתי שאינו שבת, היא אזור שאינו שייך ליחיד. לעניין שבת, הגדרתה של רשות הרבים מורכבת יותר.

ייתכן שתהיה סתירה בין הגדרות הרשויות לעניין שבת ולעניינים אחרים. לדוגמה, מבני ציבור נחשבים כרשות היחיד לעניין שבת, אך כרשות הרבים לעניין נושאים אחרים בהלכה, כגון טומאה וטהרה.(בשבת ההגדרה הקובעת היא צורת הרשות{גודלה, מיקומה וכמות האנשים שיש בה} לעומת זאת בשאר הדלכות עיקר הקביעה היא ע"פ הבעלות)

להגדרה זו חשיבות הלכתית בתחומים רבים.

  • דיני נזיקין: בהמה שהזיקה רכוש פרטי שהוצב ברשות הרבים על ידי אכילתו, ('שן') או בעקבות דריסתו בדרך הליכתה ('רגל') - פטור הבעלים מתשלום[1]. אולם אם הזיקה הבהמה ברשותו הפרטית של הניזק ('רשות היחיד') - חייב בעלי הבהמה לשלם את מלוא הנזק.
  • דיני טומאה וטהרה: כאשר יש ספק לגבי טומאת חפץ, אם החפץ מונח ברשות הרבים - ספקו טהור. אולם אם החפץ מונח ברשות היחיד - ספקו טמא[2].
  • דיני חנוכה: מעיקר הדין מטרת הדלקת הנרות בחנוכה היא "פרסומי ניסא" (פרסום הנס) ועל כן יש להדליק את החנוכיה דווקא בחלון הפונה לרשות הרבים[3].
  • דיני אבדה: רשות היחיד ורשות הרבים בהלכה אינן מוגדרות על פי ההגדרות הרגילות אלא רשות היחיד הוא מקום שאין הרבה בני אדם שהולכים שם ורשות הרבים הוא מקום שהרבה בני אדם הולכים שם. את האבדה צריך להשיב רק כשיש סימנים. לדעת אחת מהשיטות[4], שנפסקה גם להלכה, מיקום החפץ מהווה סימן להחזרה[5]. אך בחפצים שאינם כבדים, חובת ההחזרה מטעם המקום חלה רק ברשות היחיד, כיוון שברשות הרבים החפץ התגלגל מרגלי האנשים[6] והבעלים אינו יודע את מיקומו[7].
  • דיני קניין: ישנו כלל האומר: "חצרו של אדם קונה לו"[8], כלומר במקרים בהם יש מחלוקת בעניין בעלות על רכוש, למחזיק ברכוש יש עדיפות שכן "המוציא מחברו עליו הראיה" כלומר נטל ההוכחה הוא על הצד השני. כאשר הרכוש שבמחלוקת נמצא ברשות הרבים אין "מוחזק" ולכן קיים כלל האומר: "ממון המוטל בספק חולקים"[9]. כמו כן יש הבדלים בדרכי הקניין בין הרשויות השונות וישנם דרכי קניין המועילות ברשות היחיד ולא ברשות הרבים.

הערות שולייםעריכה

  ערך זה הוא קצרמר בנושא הלכה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.