רשימת יצירות באך

קטלוג מספרי ליצירות מאת המלחין יוהאן סבסטיאן באך
המונח "רי"ב" מפנה לכאן. לערך העוסק בשנה העברית ה'רי"ב (1451–1452), ראו ה'רי"ב.

ישנן מעל ל-1100 יצירות ידועות מאת יוהאן סבסטיאן באך. היצירות קוטלגו ב-1950 על ידי וולפגנג שמידר בקטלוג BWV) Bach-Werke-Verzeichnis) (בעברית: רשימת יצירות באך; בראשי תיבות: רי"ב), אשר מחולק לפי ז'אנרים (ולא לפי כרונולוגיה). במשך השנים עודכנה הרשימה מספר פעמים, כדי להוסיף יצירות חדשות שנתגלו או להסיר יצירות שאינן של באך.

 • רי"ב 225 - Singet dem Herrn ein neues Lied (שירו לה' שיר חדש)
 • רי"ב 226 - Der Geist hilf unser Schwachheit (כן גם הרוח תמך אתנו בחולשתנו)
 • רי"ב 227 - Jesu, meine Freude (ישוע, שמחתי)
 • רי"ב 228 - Fürchte dich nicht (אל תירא, כי עמך אני)
 • רי"ב 229 - Komm, Jesu, Komm (בוא, ישוע, בוא)
 • רי"ב 230 - Lobet den Herrn alle Heiden (הללו את ה' כל גויים)
 • רי"ב 231 - Sei Lob und Preis mit Ehren
 • רי"ב 232 - מיסה בסי מינור
 • רי"ב 233 - מיסה בפה מז'ור
 • רי"ב 233א - קיריה בפה מז'ור
 • רי"ב 234 - מיסה בלה מז'ור
 • רי"ב 235 - מיסה בסול מינור
 • רי"ב 236 - מיסה בסול מז'ור
 • רי"ב 237 - סנקטוס בדו מז'ור
 • רי"ב 238 - סנקטוס ברה מז'ור
 • רי"ב 239 - סנקטוס בסול מז'ור
 • רי"ב 240 - סנקטוס בסול מז'ור
 • רי"ב 241 - סנקטוס ברה מז'ור
 • רי"ב 242 - כריסטה אלייזון
 • רי"ב 243 - מגניפיקט ברה מז'ור
 • רי"ב 243א - מגניפיקט במי במול מז'ור
 • רי"ב 244 - מתאוס פסיון (הפסיון על-פי מתי) (Matthäus-Passion)
 • רי"ב 244ב - מתאוס פסיון (גרסה מוקדמת)
 • רי"ב 245 - יוהנס פסיון (הפסיון על-פי יוחנן) (Johannes-Passion)
 • רי"ב 245א - אריה מתוך הגרסה השנייה מתוך הפסיון על-פי יוחנן
 • רי"ב 245ב - אריה מתוך הגרסה השנייה מתוך הפסיון על-פי יוחנן
 • רי"ב 245ג - אריה מתוך הגרסה השנייה מתוך הפסיון על-פי יוחנן
 • רי"ב 246 - הפסיון על-פי לוקאס (Lukas-Passion)
 • רי"ב 247 - הפסיון על-פי מרקוס (Markus-Passion)
 • רי"ב 248 - אורטוריית חג המולד (Weihnacts-Oratorium)
 • רי"ב 249 - אורטוריית חג הפסחא (Oster-Oratorium)
 • רי"ב 524 - קוודליבט

יצירות לעוגב

עריכה

סונאטה לעוגב (525-530)

עריכה
 • רי"ב 525 - טריו סונאטה במי במול מז'ור
 • רי"ב 526 - טריו סונאטה בדו מינור
 • רי"ב 527 - טריו סונאטה ברה מינור
 • רי"ב 528 - טריו סונאטה במי מינור
 • רי"ב 528א - אנדנטה ברה מינור
 • רי"ב 529 - טריו סונאטה בדו מז'ור
 • רי"ב 530 - טריו סונאטה בסול מז'ור

פרלודים ופוגות, טוקטות ופוגות, ופנטזיות לעוגב (531-591)

עריכה
 • רי"ב 531 - פרלוד ופוגה בדו מז'ור
 • רי"ב 532 - פרלוד ופוגה ברה מז'ור
 • רי"ב 532א - פוגה ברה מז'ור
 • רי"ב 533 - פרלוד ופוגה במי מינור ("קטנה")
 • רי"ב 534 - פרלוד ופוגה בפה מינור
 • רי"ב 535 - פרלוד ופוגה בסול מינור
 • רי"ב 535א - פרלוד ופוגה בסול מינור
 • רי"ב 536 - פרלוד ופוגה בלה מז'ור
 • רי"ב 536א - פרלוד בלה מז'ור
 • רי"ב 537 - פנטזיה (פרלוד) ופוגה בדו מינור
 • רי"ב 538 - טוקטה ופוגה ברה מינור ("דורית")
 • רי"ב 539 - פרלוד ופוגה ברה מינור
 • רי"ב 539א - פוגה ברה מינור

 • רי"ב 540 - טוקטה ופוגה בפה מז'ור
 • רי"ב 541 - פרלוד ופוגה בסול מז'ור
 • רי"ב 542 - פנטזיה ופוגה ("גדולה") בסול מינור
 • רי"ב 542א - פוגה בסול מינור
 • רי"ב 543 - פרלוד ופוגה בלה מינור
 • רי"ב 544 - פרלוד ופוגה בסי מינור
 • רי"ב 545 - פרלוד ופוגה בדו מז'ור
 • רי"ב 545א - פרלוד ופוגה בדו מז'ור
 • רי"ב 545ב - פרלוד, טריו ופוגה בסי במול מז'ור
 • רי"ב 546 - פרלוד ופוגה בדו מינור
 • רי"ב 547 - פרלוד ופוגה בדו מז'ור
 • רי"ב 548 - פרלוד ופוגה במי מינור ("גדולה")
 • רי"ב 549 - פרלוד ופוגה בדו מינור
 • רי"ב 550 - פרלוד ופוגה בסול מז'ור
 • רי"ב 551 - פרלוד ופוגה בלה מינור
 • רי"ב 552 - פרלוד ופוגה במי במול מז'ור ("סנט אן")
 • רי"ב 553 - פרלוד ופוגה קצרים בדו מז'ור (מזויף, י' ט' קרבס)
 • רי"ב 554 - פרלוד ופוגה קצרים ברה מינור (מזויף, י' ט' קרבס)
 • רי"ב 555 - פרלוד ופוגה קצרים במי מינור (מזויף, י' ט' קרבס)
 • רי"ב 556 - פרלוד ופוגה קצרים בפה מז'ור (מזויף, י' ט' קרבס)
 • רי"ב 557 - פרלוד ופוגה קצרים בסול מז'ור (מזויף, י' ט' קרבס)
 • רי"ב 558 - פרלוד ופוגה קצרים בסול מינור (מזויף, י' ט' קרבס)
 • רי"ב 559 - פרלוד ופוגה קצרים בלה מינור (מזויף, י' ט' קרבס)
 • רי"ב 560 - פרלוד ופוגה קצרים בסי במול מז'ור (מזויף, י' ט' קרבס)
 • רי"ב 561 - פנטזיה ופוגה בלה מינור (מזויף)
 • רי"ב 562 - פנטזיה ופוגה בדו מינור (פוגה בלתי גמורה)
 • רי"ב 563 - פנטזיה עם חיקוי בסי מינור
 • רי"ב 564 - טוקטה, אדאג'יו ופוגה בדו מז'ור
 • רי"ב 565 - טוקטה ופוגה ברה מינור
 • רי"ב 566 - טוקטה ופוגה במי מז'ור (מזויף)
 • רי"ב 566א - טוקטה בדו מז'ור
 • רי"ב 567 - פרלוד בדו מז'ור
 • רי"ב 568 - פרלוד בסול מז'ור
 • רי"ב 569 - פרלוד בלה מינור
 • רי"ב 570 - פנטזיה בדו מז'ור
 • רי"ב 571 - פנטזיה (קונצ'רטו) בסול מז'ור (מזויף)
 • רי"ב 572 - פנטזיה בסול מז'ור
 • רי"ב 573 - פנטזיה בדו מז'ור (בלתי גמורה)
 • רי"ב 574 - פוגה בדו מינור
 • רי"ב 574א - פוגה בדו מינור
 • רי"ב 575 - פוגה בדו מינור
 • רי"ב 576 - פוגה בסול מז'ור
 • רי"ב 577 - פוגה בסול מז'ור (מזויף)
 • רי"ב 578 - פוגה בסול מינור
 • רי"ב 579 - פוגה על נושא מאת קורלי בסי מינור
 • רי"ב 580 - פוגה ברה מז'ור (מזויף)
 • רי"ב 581 - פוגה בסול מז'ור (מזויף)
 • רי"ב 581א - פוגה בסול מז'ור (מזויף)
 • רי"ב 582 - פסקליה ופוגה בדו מינור
 • רי"ב 583 - טריו ברה מינור
 • רי"ב 584 - טריו בסול מינור (מזויף) (עיבוד פרק מקנטטה 166)
 • רי"ב 585 - טריו בדו מינור (מזויף, ע"פ שני פרקים מטריו סונטה של יוהאן פרידריך פאש)
 • רי"ב 586 - טריו בסול מז'ור (מזויף, לפי טלמן)
 • רי"ב 587 - אריה בפה מז'ור (מזויף, לפי קופראן)
 • רי"ב 588 - קנצונה ברה מינור
 • רי"ב 589 - אלה ברווה ברה מז'ור (מזויף)
 • רי"ב 590 - פסטורלה בפה מז'ור (בלתי גמורה, שלושה פרקים גמורים)
 • רי"ב 591 - מבוך הרמוני קטן (Kleines Harmonisches Labyrinth)
 • רי"ב 592 - קונצ'רטו בסול מז'ור (לפי יוהאן ארנסט)
 • רי"ב 592א - קונצ'רטו בסול מז'ור (עיבוד של הנ"ל לצ'מבלו)
 • רי"ב 593 - קונצ'רטו בלה מינור (לפי ויואלדי, קונצ'רטו גרוסו, אופ' 3, מס' 8)
 • רי"ב 594 - קונצ'רטו בדו מז'ור (לפי ויואלדי, קונצ'רטו גרוסו, אופ' 7, מס' 5)
 • רי"ב 595 - קונצ'רטו בדו מז'ור (לפי יוהאן ארנסט)
 • רי"ב 596 - קונצ'רטו ברה מינור (לפי ויואלדי, קונצ'רטו גרוסו, אופ' 3, מס' 11)
 • רי"ב 597 - קונצ'רטו במי במול מז'ור (מזויף, מקור לא ידוע)
 • רי"ב 598 - קונצ'רטו תרגיל בפדאל (Pedalexercitium) בסול מינור (בלתי גמור)

Orgel-Büchlein (הספרון לעוגב) (599-644)

עריכה
 • רי"ב 599 - Nun komm, der Heiden Heiland
 • רי"ב 600 - Gott, durch deine Güte
 • רי"ב 601 - Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn
 • רי"ב 602 - Lob sei dem allmächtigen Gott
 • רי"ב 603 - Puer natus in Bethlehem
 • רי"ב 604 - Gelobet seist du, Jesu Christ
 • רי"ב 605 - Der Tag, der ist so freudenreich
 • רי"ב 606 - Vom Himmel hoch, da komm'ich her
 • רי"ב 607 - Vom Himmel kam der Engel Schaar
 • רי"ב 608 - In dulci jubilo
 • רי"ב 609 - Lobt Gott, ihr Christen allzugleich
 • רי"ב 610 - Jesu, mein Freude
 • רי"ב 611 - Christum wir sollen loben schon
 • רי"ב 612 - Wir Christenleut
 • רי"ב 613 - Helft mir Gottes Güte preisen
 • רי"ב 614 - Das alte Jahre vergangen ist
 • רי"ב 615 - In dir ist Freude
 • רי"ב 616 - Mit Fried und Freud ich fahr dahin
 • רי"ב 617 - Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf
 • רי"ב 618 - O Lamm Gottes, unschuldig
 • רי"ב 619 - Christe, du Lamm Gottes
 • רי"ב 620 - Christus, der uns selig macht
 • רי"ב 620א - Christus, der uns selig macht
 • רי"ב 621 - Da Jesus an dem Kreuze stund'
 • רי"ב 622 - O Mensch, bewein' dein' Sünde gross
 • רי"ב 623 - Wir danken dir, Herr Jesu Christ
 • רי"ב 624 - Hilf Gott, dass mir's gelinge
 • רי"ב 625 - Christ lag in Todesbanden
 • רי"ב 626 - Jesus Christus, unser Heiland
 • רי"ב 627 - Christ ist erstanden
 • רי"ב 628 - Erstanden ist der heil'ge Christ
 • רי"ב 629 - Erschienen ist der herrliche Tag
 • רי"ב 630 - Heut' triumphiret Gottes Sohn
 • רי"ב 631 - Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist "בוא, רוח בורא"
 • רי"ב 632 - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • רי"ב 633 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • רי"ב 634 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • רי"ב 635 - Dies sind die heil'gen zehn Gebot
 • רי"ב 636 - Vater unser im Himmelreich
 • רי"ב 637 - Durch Adam's Fall ist ganz verderbt
 • רי"ב 638 - Es ist das Heil uns kommen her
 • רי"ב 639 - Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ
 • רי"ב 640 - In dich hab' ich gehoffet, Herr
 • רי"ב 641 - Wenn wir in höchsten Nothen sein
 • רי"ב 642 - Wer nur den lieben Gott lässt walten
 • רי"ב 643 - Alle Menschen mussen sterben
 • רי"ב 644 - Ach wie nichtig, ach wie flüchtig

פרלודים לכוראל לעוגב (645-668)

עריכה

כוראלי שיבלר (גרמנית: Schüblersche Choräle) רי"ב 650-645, יוצאים דופן מבין יצירות באך, מאחר שביוזמתו האישית פנה להדפיס אותם, בניגוד למרבית יצירותיו שלא ראו אור בחייו ונשארו בכתבי יד, בעיקר העתקים משניים. הפרלודים נכתבו על נושאים מקנטטות שונות שבתורן נכתבו על מנגינות כוראלים מסורתיות, שכאמור רובן המוחלט לא הודפס בחייו (ואף אחת מהקנטטות המדוברות בפרט), וייתכן והבחירה להדפיס דווקא אותם מלמדת על העדפה אישית או יחס מיוחד של המלחין לקנטטות ולפרלודים. למעשה אוסף ששת הפרלודים הוא בין הדוגמאות המעטות ליצירות מאת באך כפי שהוא עצמו כתב אותן. הפרלודים כולם כתובים בצורת טריו לעוגב (שתי מקלדות ופדאל). קנטטות המקור בהתאמה: רי"ב 140, ככל הנראה קנטטה אבודה, רי"ב 93, רי"ב 10, רי"ב 6, רי"ב 137.

 • רי"ב 645 - Wachet auf, ruft uns die Stimme
 • רי"ב 646 - Woll soll ich fliehen hin
 • רי"ב 647 - Wer nur den lieben Gott lässt walten
 • רי"ב 648 - Meine Seele erhebt den Herren
 • רי"ב 649 - Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ
 • רי"ב 650 - Kommst du nun, Jesu, von Himmel herunter
 • רי"ב 651 - Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
 • רי"ב 651א - Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
 • רי"ב 652 - Komm, Heiliger Geist
 • רי"ב 653 - An Waserflüssen Babylon
 • רי"ב 653א - An Waserflüssen Babylon
 • רי"ב 653ב - An Waserflüssen Babylon
 • רי"ב 654 - Schmücke dich, o liebe Seele
 • רי"ב 655 - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • רי"ב 655א - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • רי"ב 655ב - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • רי"ב 655ג - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • רי"ב 656 - O Lamm Gottes, unschuldig
 • רי"ב 656א - O Lamm Gottes, unschuldig
 • רי"ב 657 - Nun danket alle Gott
 • רי"ב 658 - Von Gott will ich nicht lassen
 • רי"ב 658א - Von Gott will ich nicht lassen
 • רי"ב 659 - Nun komm, der Heiden Heiland
 • רי"ב 659א - Nun komm, der Heiden Heiland
 • רי"ב 660 - Nun komm, der Heiden Heiland
 • רי"ב 660א - Nun komm, der Heiden Heiland
 • רי"ב 660ב - Nun komm, der Heiden Heiland
 • רי"ב 661 - Nun komm, der Heiden Heiland
 • רי"ב 661א - Nun komm, der Heiden Heiland
 • רי"ב 662 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
 • רי"ב 663 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
 • רי"ב 663א - Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
 • רי"ב 664 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
 • ר"ב 664א - Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
 • רי"ב 665 - Jesu Christus unser Heiland
 • רי"ב 665א - Jesu Christus unser Heiland
 • רי"ב 666 - Jesu Christus unser Heiland
 • רי"ב 667 - Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist "בוא, רוח בורא"
 • רי"ב 668 - Vor deinen Thron tret' ich
 • רי"ב 668א - Vor deinen Thron tret' ich

תרגילים למקלדת (669-689)

עריכה
 • רי"ב 669 - Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit
 • רי"ב 670 - Christe, aller Welt Trost
 • רי"ב 671 - Kyrie, Gott heiliger Geist
 • רי"ב 672 - Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit
 • רי"ב 673 - Christe, aller Welt Trost
 • רי"ב 674 - Kyrie, Gott heiliger Geist
 • רי"ב 675 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr
 • רי"ב 676 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr
 • רי"ב 677 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr
 • רי"ב 678 - Dies sind die heilgen zehn Gebot
 • רי"ב 679 - Dies sind die heilgen zehn Gebot
 • רי"ב 680 - Wir glauben all' an einen Gott
 • רי"ב 681 - Wir glauben all' an einen Gott
 • רי"ב 682 - Vater unser im Himmelreich
 • רי"ב 683 - Vater unser im Himmelreich
 • רי"ב 684 - Christ, unser Herr, zum Jordan kam
 • רי"ב 685 - Christ, unser Herr, zum Jordan kam
 • רי"ב 686 - Aus tiefer Not schrei ich zu dir
 • רי"ב 687 - Aus tiefer Not schrei ich zu dir
 • רי"ב 688 - Jesus Christus unser Heiland, der von uns den Zorn Gottes wandt
 • רי"ב 689 - Jesus Christus unser Heiland

פרלודים לכוראל מאוסף "קירנברגר" (לעוגב) (690-713)

עריכה
 • רי"ב 690 - Wer nur den lieben Gott lässt walten
 • רי"ב 691 - Wer nur den lieben Gott lässt walten
 • רי"ב 691 - Wer nur den lieben Gott lässt walten
 • רי"ב 692 - Ach Gott und Herr
 • רי"ב 692א - Ach Gott und Herr
 • רי"ב 693 - Ach Gott und Herr
 • רי"ב 694 - Wo soll ich fliehen hin
 • רי"ב 695 - Christ lag in Todes Banden
 • רי"ב 695א - Christ lag in Todes Banden
 • רי"ב 696 - Christum wir sollen loben schon (פוגטה)
 • רי"ב 697 - Gelobet seist du, Jesu Christ (פוגטה)
 • רי"ב 698 - Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn (פוגטה)
 • רי"ב 699 - Nun komm, der Heiden Heiland (פוגטה)
 • רי"ב 700 - Vom Himmel hoch, da komm ich her
 • רי"ב 701 - Vom Himmel hoch, da komm ich her (פוגטה)
 • רי"ב 702 - Das Jesulein soll doch mein Trost (פוגטה)
 • רי"ב 703 - Gottes Sohn ist kommen (פוגטה)
 • רי"ב 704 - Lob sei dem allmächtigen Gott (פוגטה)
 • רי"ב 705 - Durch Adams Fall ist ganz verderbt
 • רי"ב 706 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • רי"ב 707 - Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt
 • רי"ב 708 - Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt
 • רי"ב 708א - Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt
 • רי"ב 709 - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • רי"ב 710 - Wir Christenleut
 • רי"ב 711 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr
 • רי"ב 712 - In dich hab' ich gehoffet, Herr
 • רי"ב 713 - Jesu meine Freude (פנטזיה)
 • רי"ב 713א - Jesu meine Freude (פנטזיה)

פרלודים נוספים לכוראלים

עריכה
 • רי"ב 714 - Ach Gott und Herr
 • רי"ב 715 - Allein Gott in der Höh sei Ehr'
 • רי"ב 716 - פוגה על Allein Gott in der Höh sei Ehr'
 • רי"ב 717 - Allein Gott in der Höh sei Ehr'
 • רי"ב 718 - Christ lag in Todes Banden
 • רי"ב 719 - Der Tag, der ist so freudenreich
 • רי"ב 720 - Ein feste Burg ist unser Gott
 • רי"ב 721 - Erbarm dich mein, o Herre Gott
 • רי"ב 722 - Gelobet seist du, Jesu Christ
 • רי"ב 723 - Gelobet seist du, Jesu Christ
 • רי"ב 724 - Gott, durch dein Guete (Gottes Sohn ist kommen)
 • רי"ב 725 - Herr Gott, dich loben wir
 • רי"ב 726 - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
 • רי"ב 727 - Herzlich tut mich verlangen
 • רי"ב 728 - Jesus, meine Zuversicht
 • רי"ב 729 - In dulci jubilo
 • רי"ב 730 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • רי"ב 731 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • רי"ב 732 - Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich
 • רי"ב 733 - Meine Seele erhebt den Herren
 • רי"ב 734 - Nun freut euch, lieben Christen/Es ist gewisslich an der Zeit
 • רי"ב 735 - Valet will ich dir geben
 • רי"ב 736 - Valet will ich dir geben
 • רי"ב 737 - Vater unser im Himmelreich
 • רי"ב 738 - Von Himmel hoch, da komm' ich her
 • רי"ב 738א - Von Himmel hoch, da komm' ich her
 • רי"ב 739 - Wie schön leuchter der Morgenstern
 • רי"ב 740 - Wir glauben all' an einen Gott, Vater (מזויף; מאת י.ל. קרבס)
 • רי"ב 741 - Ach Gott, von Himmel sieh' darein
 • רי"ב 742 - Ach Herr, mich armen Sünder
 • רי"ב 743 - Ach, was ist doch unser Leben
 • רי"ב 744 - Auf meinen lieben Gott
 • רי"ב 745 - Aus der Tiefe rufe ich
 • רי"ב 746 - Christ ist erstanden (מאת י.ק.פ. פישר)
 • רי"ב 747 - Christus, der uns selig macht
 • רי"ב 748 - Gott der Vater wohn' uns bei
 • רי"ב 748א - Gott der Vater wohn' uns bei
 • רי"ב 749 - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'
 • רי"ב 750 - Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht
 • רי"ב 754 - In dulci jubilo
 • רי"ב 752 - Jesu, der du meine Seele
 • רי"ב 753 - Jesu, meine Freude (בלתי גמור)
 • רי"ב 754 - Liebster Jesu, wir sind hier
 • רי"ב 755 - Nun freut euch, lieben Christen
 • רי"ב 756 - Nun ruhen alle Waelder
 • רי"ב 757 - O Herre Gott, din göttlich's Wort
 • רי"ב 758 - O Vater, allmächtiger Gott
 • רי"ב 759 - Schmücke dich, o liebe Seele
 • רי"ב 760 - Vater unser im Himmelreich
 • רי"ב 761 - Vater unser im Himmelreich
 • רי"ב 762 - Vater unser im Himmelreich
 • רי"ב 763 - Wie schön leuchtet der Morgenstern
 • רי"ב 764 - Wie schön leuchtet der Morgenstern (בלתי גמור)

פרטיטות וְוריאציות על כוראלים (לעוגב) (765-771)

עריכה
 • רי"ב 765 - Wir glauben all' an einen Gott (מזויף)
 • רי"ב 766 - Christ, der du bist der helle Tag
 • רי"ב 767 - O Gott, du frommer Gott
 • רי"ב 768 - Sei gegrüsset, Jesu gütig
 • רי"ב 769 - Von Himmel hoch, da komm' ich her (וריאציות קאנונית)
 • רי"ב 770 - Ach, was soll ich Sünder machen (מזויף)
 • רי"ב 771 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (לא נכתב על ידי באך)

יצירות לכלי מקלדת ולצ'מבלו

עריכה

אינוונציות בשני קולות (לכלי מקלדת) (772-786)

עריכה
 • רי"ב 772 - אינוונציה בשני קולות מס' 1 בדו מז'ור
 • רי"ב 772א - אינוונציה בשני קולות מס' 1 בדו מז'ור
 • רי"ב 773 - אינוונציה בשני קולות מס' 2 בדו מינור
 • רי"ב 774 - אינוונציה בשני קולות מס' 3 ברה מז'ור
 • רי"ב 775 - אינוונציה בשני קולות מס' 4 ברה מינור
 • רי"ב 776 - אינוונציה בשני קולות מס' 5 במי במול מז'ור
 • רי"ב 777 - אינוונציה בשני קולות מס' 6 במי מז'ור
 • רי"ב 778 - אינוונציה בשני קולות מס' 7 במי מינור
 • רי"ב 779 - אינוונציה בשני קולות מס' 8 בפה מז'ור
 • רי"ב 780 - אינוונציה בשני קולות מס' 9 בפה מינור
 • רי"ב 781 - אינוונציה בשני קולות מס' 10 בסול מז'ור
 • רי"ב 782 - אינוונציה בשני קולות מס' 11 בסול מינור
 • רי"ב 783 - אינוונציה בשני קולות מס' 12 בלה מז'ור
 • רי"ב 784 - אינוונציה בשני קולות מס' 13 בלה מינור
 • רי"ב 785 - אינוונציה בשני קולות מס' 14 בסי במול מז'ור
 • רי"ב 786 - אינוונציה בשני קולות מס' 15 בסי מינור

אינוונציות בשלושה קולות (סינפוניות; לכלי מקלדת) (787-801)

עריכה
 • רי"ב 787 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 1 בדו מז'ור
 • רי"ב 788 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 2 בדו מינור
 • רי"ב 789 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 3 ברה מז'ור
 • רי"ב 790 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 4 ברה מינור
 • רי"ב 791 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 5 במי במול מז'ור
 • רי"ב 792 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 6 במי מז'ור
 • רי"ב 793 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 7 במי מינור
 • רי"ב 794 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 8 בפה מז'ור
 • רי"ב 795 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 9 בפה מינור
 • רי"ב 796 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 10 בסול מז'ור
 • רי"ב 797 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 11 בסול מינור
 • רי"ב 798 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 12 בלה מז'ור
 • רי"ב 799 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 13 בלה מינור
 • רי"ב 800 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 14 בסי במול מז'ור
 • רי"ב 801 - אינוונציה בשלושה קולות מס' 15 בסי מינור

דואטים (לכלי מקלדת) (802-805)

עריכה
 • רי"ב 802 - דואט מס' 1 במי מינור
 • רי"ב 803 - דואט מס' 2 בפה מז'ור
 • רי"ב 804 - דואט מס' 3 בסול מז'ור
 • רי"ב 805 - דואט מס' 4 בלה מינור

סוויטות אנגליות (לכלי מקלדת) (806-811)

עריכה

הסוויטות, רי"ב 806-811, הן אוסף של שש סוויטות לצ'מבלו ככל הנראה אוסף הסוויטות הראשון שהלחין באך, הערכות מקובלות שהאוסף הולחן סביב 1715 או בין השנים 17181720. האוסף נכתב בהשפעת אוסף דומה שהלחין שארל דיופאר וראה אור לראשונה ב-1701,אמסטרדם. באך העתיק האוסף בין השנים 17091714. הכינוי "אנגליות" אינו מעיד על אופי הסוויטות ההולמות דווקא את הסגנונות האיטלקי והצרפתי, הן בסדר הריקודים והן בבחירת הקישוטים. מספר סברות הועלו באשר למקור הכינוי בהיותן הזמנה של אציל אנגלי (השערה נטולת מקורות) או כהוקרה של המלחין לדיופאר ששמו נודע דווקא באנגליה ופחות בארץ מוצאו. להוציא הסוויטה הראשונה, כל הסוויטות בעלות מבנה זהה (השוו לאוספי הסוויטות המתקדמים יותר) פרלוד, אלמנד, קוראנט, סרבנד, מינואט או בורה או פספייה או גבוט וג'יג, בעוד שהסוויטה הראשונה בעלת פרקי קוראנט ודאבל (וריאציות על הקוראנט השני) כפולים. כמו כן להבדיל מיתר הפרלודים ההולמים תבנית הפרק המהיר בקונצ'רטו גרוסו, הפרלוד בסוויטה הראשונה קצר (כמחצית מאורך היתר) ונכתב על נושא מקורי של דיופאר. הפרלודים כולם כתובים במשקל מוקפד.

 • סוויטה ראשונה בלה מז'ור, רי"ב 806
פרלוד, אלמנד, קוראנט, דאבל 1, דאבל 2, סרבנד, בורה 1, בורה 2(ו-da capo בורה 1), ג'יג.
 • סוויטה שנייה בלה מינור, רי"ב 807
פרלוד, אלמנד, קוראנט, סרבנד, בורה 1, בורה 2(ו-da capo בורה 1), ג'יג.
 • סוויטה שלישית בסול מינור, רי"ב 808
פרלוד, אלמנד, קוראנט, סרבנד, גבוט 1, גבוט 2(ו-da capo גבוט 1), ג'יג.
 • סוויטה רביעית בפה מז'ור, רי"ב 809
פרלוד, אלמנד, קוראנט, סרבנד, מנואט 1, מנואט 2(ו-da capo מינואט 1), ג'יג.
 • סוויטה חמישית במי מינור, רי"ב 810
פרלוד, אלמנד, קוראנט, סרבנד, פספייה 1, פספייה 2(ו-da capo פספייה 1), ג'יג.
 • סוויטה שישית ברה מינור, רי"ב 811
פרלוד, אלמנד, קוראנט, סרבנד, גבוט 1, גבוט 2(ו-da capo גבוט 1), ג'יג.

הסוויטות, רי"ב 812-817, הן אוסף של שש סוויטות לצ'מבלו.

 • סוויטה ראשונה ברה מינור, רי"ב 812
אלמנד, קוראנט, סרבנד, מינואט 1, מינואט 2, ג'יג.
 • סוויטה שנייה בדו מינור, רי"ב 813
אלמנד, קוראנט, סרבנד, איר, מינואט 1, מינואט 2, ג'יג.
 • סוויטה שלישית בסי מינור, רי"ב 814
אלמנד, קוראנט, סרבנד, גבוט, מינואט טריו, ג'יג.
 • סוויטה רביעית במי במול מז'ור, רי"ב 815
אלמנד, קוראנט, סרבנד, גבוט, מינואט, איר, ג'יג.
 • סוויטה חמישית בסול מז'ור, רי"ב 816
אלמנד, קוראנט, סרבנד, גבוט, מינואט, בורה, לוּר, ג'יג.
 • סוויטה שישית במי מז'ור, רי"ב 817
אלמנד, קוראנט, סרבנד, גבוט, פולונז, מינואט, בורה, ג'יג.

סוויטות שונות (לכלי מקלדת) (818-824)

עריכה
 • רי"ב 818 - סוויטה בלה מינור
 • רי"ב 818א - סוויטה בלה מינור
 • רי"ב 819 - סוויטה במי במול מז'ור
 • רי"ב 819א - סוויטה במי במול מז'ור
 • רי"ב 820 - אובטורה (סוויטה) בפה מז'ור
 • רי"ב 821 - סוויטה בסי במול מז'ור (מוטל בספק)
 • רי"ב 822 - סוויטה בסול מינור
 • רי"ב 823 - סוויטה בפה מינור
 • רי"ב 824 - סוויטה בלה מז'ור (נכתבה על ידי טלמן, מס' 32:14 TWV ברשימת יצירותיו)

פרטיטות (לכלי מקלדת) (825-830)

עריכה

הפרטיטות, רי"ב 825-830, הן אוסף של שש סוויטות לצ'מבלו אשר פורסמו מ-1726 עד 1730 בתור "Clavier-Übung I" (תרגילים למקלדת מס' 1). הן היו היצירות הראשונות של באך שפורסמו, וכן היו הסוויטות האחרונות למקלדת שהולחנו על-ידו, בנוסף ל-6 סוויטות אנגליות (רי"ב 806–811) ו-6 סוויטות צרפתיות (רי"ב 812–817).

 • פרטיטה ראשונה בסי במול מז'ור, רי"ב 825
פרלוד, אלמנד, קוראנט, סרבנד, מנואט 1, מנואט 2, ג'יג.
 • פרטיטה שנייה בדו מינור, רי"ב 826
סינפוניה, אלמנד, קוראנט, סרבנד, רונדו, קפריצ'ו.
 • פרטיטה שלישית בלה מינור, רי"ב 827
פנטזיה, אלמנד, קוראנט, סרבנד, בורלסקה, סקרצו, ג'יג.
 • פרטיטה רביעית ברה מז'ור, רי"ב 828
אוברטורה, אלמנד, קוראנט, אריה, סרבנד, מנואט, ג'יג.
 • פרטיטה חמישית בסול מז'ור, רי"ב 829
הקדמה, אלמנד, קוראנט, סרבנד, טמפו די מנואט, פספייה, ג'יג.
 • פרטיטה שישית במי מינור, רי"ב 830
טוקטה, אלמנד, קוראנט, אריה, סרבנד, טמפו די גבוט, ג'יג.

יצירות שונות לכלי מקלדת (831-845)

עריכה
 • רי"ב 831 - אוברטורה בסגנון צרפתי, פרטיטה למקלדת בסי מינור
 • רי"ב 832 - פרטיטה לצ'מבלו בלה מז'ור (נכתב על ידי טלמאן, מס' 32:11 ברשימת יצירותיו)
 • רי"ב 833 - פרלוד ופרטיטה למקלדת בפה מז'ור (נכתב על ידי ברנרדו פאסקוויני)
 • רי"ב 834 - אלמנד בדו מינור (מזויף))
 • רי"ב 835 - אלמנד בלה מינור (מזויף)
 • רי"ב 836 - אלמנד בסול מינור (נכתב על ידי וילהלם פרידמן באך)
 • רי"ב 837 - אלמנד בסול מינור (נכתב על ידי וילהלם פרידמן באך)
 • רי"ב 838 - אלמנד וקוראנט בלה מז'ור (נכתב על ידי כריסטוף גראופנר)
 • רי"ב 839 - סאראבאנד בסול מינור (מזויף)
 • רי"ב 840 - קוראנט בסול מז'ור (נכתב על ידי טלמאן, מספר 32:13 ברשימת יצירותיו)
 • רי"ב 841 - מינואט בסול מז'ור
 • רי"ב 842 - מינואט בסול מינור
 • רי"ב 843 - מינואט בסול מז'ור
 • רי"ב 844 - סקרצו ברה מינור (נכתב על ידי וילהלם פרידמן באך)
 • רי"ב 844א - סקרצו ברה מינור או מי מינור (נכתב על ידי וילהלם פרידמן באך)
 • רי"ב 845 - ג'יג בפה מינור (מוטל בספק)
 • רי"ב 846 - הפסנתר המושווה 1:פרלוד ופוגה מס' 1 בדו מז'ור
 • רי"ב 847 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 2 בדו מינור
 • רי"ב 848 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 3 בדו דיאז מז'ור
 • רי"ב 849 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 4 בדו דיאז מינור
 • רי"ב 850 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 5 ברה מז'ור
 • רי"ב 851 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 6 ברה מינור
 • רי"ב 852 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 7 במי במול מז'ור
 • רי"ב 853 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 8 במי במול מינור
 • רי"ב 854 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 9 במי מז'ור
 • רי"ב 855 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 10 במי מינור
 • רי"ב 856 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 11 בפה מז'ור
 • רי"ב 857 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 12 בפה מינור
 • רי"ב 858 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 13 בפה דיאז מז'ור
 • רי"ב 859 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 14 בפה דיאז מינור
 • רי"ב 860 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 15 בסול מז'ור
 • רי"ב 861 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 16 בסול מינור
 • רי"ב 862 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 17 בלה במול מז'ור
 • רי"ב 863 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 18 בסול דיאז מינור
 • רי"ב 864 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 19 בלה מז'ור
 • רי"ב 865 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 20 בלה מינור
 • רי"ב 866 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 21 בסי במול מז'ור
 • רי"ב 867 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 22 בסי במול מינור
 • רי"ב 868 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 23 בסי מז'ור
 • רי"ב 869 - הפסנתר המושווה 1: פרלוד ופוגה מס' 24 בסי מינור
 • רי"ב 870 - הפסנתר המושווה 2:פרלוד ופוגה מס' 1 בדו מז'ור
 • רי"ב 871 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 2 בדו מינור
 • רי"ב 872 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 3 בדו דיאז מז'ור
 • רי"ב 873 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 4 בדו דיאז מינור
 • רי"ב 874 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 5 ברה מז'ור
 • רי"ב 875 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 6 ברה מינור
 • רי"ב 876 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 7 במי במול מז'ור
 • רי"ב 877 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 8 במי במול מינור
 • רי"ב 878 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 9 במי מז'ור
 • רי"ב 879 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 10 במי מינור
 • רי"ב 880 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 11 בפה מז'ור
 • רי"ב 881 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 12 בפה מינור
 • רי"ב 882 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 13 בפה דיאז מז'ור
 • רי"ב 883 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 14 בפה דיאז מינור
 • רי"ב 884 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 15 בסול מז'ור
 • רי"ב 885 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 16 בסול מינור
 • רי"ב 886 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 17 בלה במול מז'ור
 • רי"ב 887 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 18 בסול דיאז מינור
 • רי"ב 888 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 19 בלה מז'ור
 • רי"ב 889 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 20 בלה מינור
 • רי"ב 890 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 21 בסי במול מז'ור
 • רי"ב 891 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 22 בסי במול מינור
 • רי"ב 892 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 23 בסי מז'ור
 • רי"ב 893 - הפסנתר המושווה 2: פרלוד ופוגה מס' 24 בסי מינור

פרלודים, פוגות, טוקטות פנטזיות וסונטות לכלי מקלדת או צ'מבלו (894-994)

עריכה
 • רי"ב 894 - פרלוד ופוגה בלה מינור
 • רי"ב 895 - פרלוד ופוגה בלה מינור
 • רי"ב 896 - פרלוד ופוגה בלה מז'ור
 • רי"ב 897 - פרלוד ופוגה בלה מינור
 • רי"ב 898 - פרלוד ופוגה בסי במול מז'ור (על מוטיב BACH) (מוטל בספק)
 • רי"ב 899 - פרלוד ופוגטה ברה מינור
 • רי"ב 900 - פרלוד ופוגטה במי מינור
 • רי"ב 901 - פרלוד ופוגטה בפה מז'ור
 • רי"ב 902 - פרלוד ופוגטה בסול מז'ור
 • רי"ב 902א - פרלוד ופוגטה בסול מז'ור
 • רי"ב 903 - פנטזיה כרומטית ופוגה ברה מינור
 • רי"ב 903א - פנטזיה כרומטית ופוגה ברה מינור (גרסה מוקדמת)
 • רי"ב 904 - פנטזיה ופוגה בלה מינור
 • רי"ב 905 - פנטזיה ופוגה ברה מינור
 • רי"ב 906 - פנטזיה ופוגה בדו מינור
 • רי"ב 907 - פנטזיה ופוגטה בסי במול מז'ור
 • רי"ב 908 - פנטזיה ופוגטה ברה מז'ור
 • רי"ב 909 - קונצ'רטו ופוגה בדו מינור (מוטל בספק)
 • רי"ב 910 - טוקטה בפה דיאז מינור
 • רי"ב 911 - טוקטה בדו מינור
 • רי"ב 912 - טוקטה ברה מז'ור
 • רי"ב 913 - טוקטה ברה מינור
 • רי"ב 914 - טוקטה במי מינור
 • רי"ב 915 - טוקטה בסול מינור
 • רי"ב 916 - טוקטה בסול מז'ור
 • רי"ב 917 - פנטזיה בסול מינור
 • רי"ב 918 - פנטזיה בדו מינור
 • רי"ב 919 - פנטזיה בדו מינור
 • רי"ב 920 - פנטזיה בסול מינור
 • רי"ב 921 - פרלוד בדו מינור
 • רי"ב 922 - פרלוד בלה מינור
 • רי"ב 923 - פרלוד בסי מינור
 • רי"ב 924 - פרלוד בדו מז'ור
 • רי"ב 924א - פרלוד בדו מז'ור
 • רי"ב 925 - פרלוד ברה מז'ור
 • רי"ב 926 - פרלוד ברה מינור
 • רי"ב 927 - פראמבלום בפה מז'ור
 • רי"ב 928 - פרלוד בפה מז'ור
 • רי"ב 929 - פרלוד בסול מינור
 • רי"ב 930 - פרלוד בסול מינור
 • רי"ב 931 - פרלוד בלה מינור
 • רי"ב 932 - פרלוד במי מינור
 • רי"ב 933 - פרלוד קטן בדו מז'ור
 • רי"ב 934 - פרלוד קטן בדו מינור
 • רי"ב 935 - פרלוד קטן ברה מינור
 • רי"ב 936 - פרלוד קטן ברה מז'ור
 • רי"ב 937 - פרלוד קטן במי מז'ור
 • רי"ב 938 - פרלוד קטן במי מינור
 • רי"ב 939 - פרלוד בדו מז'ור
 • רי"ב 940 - פרלוד ברה מינור
 • רי"ב 941 - פרלוד במי מינור
 • רי"ב 942 - פרלוד בלה מינור
 • רי"ב 943 - פרלוד בדו מז'ור
 • רי"ב 944 - פוגה בלה מינור
 • רי"ב 945 - פוגה במי מינור
 • רי"ב 946 - פוגה בדו מז'ור
 • רי"ב 947 - פוגה בלה מינור
 • רי"ב 948 - פוגה ברה מינור
 • רי"ב 949 - פוגה בלה מז'ור
 • רי"ב 950 - פוגה בלה מז'ור
 • רי"ב 951 - פוגה בסי מינור
 • רי"ב 951א - פוגה בסי מינור
 • רי"ב 952 - פוגה בדו מז'ור
 • רי"ב 953 - פוגה בדו מז'ור
 • רי"ב 954 - פוגה בסי במול מז'ור
 • רי"ב 955 - פוגה בסי במול מז'ור
 • רי"ב 956 - פוגה במי מינור
 • רי"ב 957 - פוגה בסול מז'ור
 • רי"ב 958 - פוגה בלה מינור
 • רי"ב 959 - פוגה בלה מינור
 • רי"ב 960 - פוגה במי מינור
 • רי"ב 961 - פוגטה בדו מינור
 • רי"ב 962 - פוגטה במי מינור
 • רי"ב 963 - סונאטה ברה מז'ור
 • רי"ב 964 - סונאטה ברה מינור
 • רי"ב 965 - סונאטה בלה מינור
 • רי"ב 966 - סונאטה בדו מז'ור
 • רי"ב 967 - סונאטה בלה מינור
 • רי"ב 968 - אדאג'יו בסול מז'ור
 • רי"ב 969 - אנדנטה בסול מינור
 • רי"ב 970 - פרסטו ברה מינור
 • רי"ב 971 - קונצ'רטו איטלקי בפה מז'ור
 • רי"ב 972 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לכינור מאת ויוואלדי אופ' 3, מס' 7, ברה מז'ור
 • רי"ב 973 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לכינור מאת ויואלדי אופ' 7, מס' 2, בסול מז'ור
 • רי"ב 974 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לאבוב מאת אלסנדרו מרצ'לו ברה מינור
 • רי"ב 975 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לכינור מאת ויואלדי אופ' 4, מס' 6, בסול מינור
 • רי"ב 976 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לכינור מאת ויואלדי אופ' 3, מס' 12, בדו מז'ור
 • רי"ב 977 - עיבוד לצ'מבלו סולו של יצירה לא ידועה, כנראה מאת ויואלדי, בדו מז'ור
 • רי"ב 978 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לכינור מאת ויואלדי אופ' 3, מס' 3, בפה מז'ור
 • רי"ב 979 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לכינור ברה מינור מאת ג'וזפה טורלי, בסי מינור
 • רי"ב 980 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לכינור מאת ויואלדי אופ' 4, מס' 1, בדו מינור
 • רי"ב 981 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לכינור מאת בנדטו מרצ'לו, בדו מינור
 • רי"ב 982 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו מאת הדוכס יוהאן ארנסט אופ' 1, מס' 1, בסי במול מז'ור
 • רי"ב 983 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לא ידוע, בסול מינור
 • רי"ב 984 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לכינור מאת יוהאן ארנסט, בדו מז'ור (מעובד גם לעוגב ברי"ב 595)
 • רי"ב 985 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לכינור מאת טלמאן, בסול מינור
 • רי"ב 986 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו לא ידוע, כנראה מאת טלמאן, בסול מז'ור
 • רי"ב 987 - עיבוד לצ'מבלו סולו של קונצ'רטו מאת יוהאן ארנסט אופ' 1, מס' 4, ברה מינור
 • רי"ב 988 - וריאציות גולדברג, בסול מז'ור
 • רי"ב 989 - אריה עם וריאציות בסגנון איטלקי, בלה מינור
 • רי"ב 990 - סרבנד קון פרטיטה בדו מינור
 • רי"ב 991 - אריה ווריאציות בדו מינור (בלתי גמור)
 • רי"ב 992 - Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo (קפריצ'יו)
 • רי"ב 993 - קפריצ'יו במי מז'ור
 • רי"ב 994 - אפליקטו בדו מז'ור

יצירות לכלי ללא קונטינואו

עריכה

יצירות ללאוטה (995-1000)

עריכה
 • רי"ב 995 - סוויטה ללאוטה בסול מינור (עיבוד הסוויטה לצ'לו מספר 5, רי"ב 1011)
 • רי"ב 996 - סוויטה ללאוטה במי מינור
 • רי"ב 997 - סוויטה ללאוטה בדו מינור
 • רי"ב 998 - פרלוד, פוגה ואלגרו ללאוטה במי במול מז'ור
 • רי"ב 999 - פרלוד ללאוטה בדו מינור
 • רי"ב 1000 - פוגה ללאוטה בסול מינור (עיבוד הפוגה מהסונאטה הראשונה לכינור, רי"ב 1001)

סונטות ופרטיטות לכינור (1001-1006)

עריכה
 • רי"ב 1001 - סונאטה לכינור בסול מינור
 • רי"ב 1002 - פרטיטה לכינור בסי מינור
 • רי"ב 1003 - סונאטה לכינור בלה מינור
 • רי"ב 1004 - פרטיטה לכינור ברה מינור
 • רי"ב 1005 - סונאטה לכינור בדו מז'ור
 • רי"ב 1006 - פרטיטה לכינור במי מז'ור

סוויטות ללאוטה (1006א)

עריכה
 • רי"ב 1006א - סוויטה ללאוטה במי מז'ור (עיבוד הפרטיטה לכינור רי"ב 1006)

סוויטות לצ'לו (1007-1012)

עריכה
 • רי"ב 1007 - סוויטה לצ'לו בסול מז'ור
 • רי"ב 1008 - סוויטה לצ'לו ברה מינור
 • רי"ב 1009 - סוויטה לצ'לו בדו מז'ור
 • רי"ב 1010 - סוויטה לצ'לו במי במול מז'ור
 • רי"ב 1011 - סוויטה לצ'לו בדו מינור
 • רי"ב 1012 - סוויטה לצ'לו ברה מז'ור

פרטיטה לחליל (1013)

עריכה
 • רי"ב 1013 - פרטיטה לחליל בלה מינור

יצירות לשתי מקלדות או כלים אחרים

עריכה

סונטות לכינור ולכלי מקלדת (1014-1026)

עריכה
 • רי"ב 1014 - סונאטה לכינור וצ'מבלו בסי מינור
 • רי"ב 1015 - סונאטה לכינור וצ'מבלו בלה מז'ור
 • רי"ב 1016 - סונאטה לכינור וצ'מבלו במי מז'ור
 • רי"ב 1017 - סונאטה לכינור וצ'מבלו בדו מינור
 • רי"ב 1018 - סונאטה לכינור וצ'מבלו בפה מינור
 • רי"ב 1019 - סונאטה לכינור וצ'מבלו בסול מז'ור
 • רי"ב 1019א - סונאטה לכינור וצ'מבלו בסול מז'ור
 • רי"ב 1020 - סונאטה לכינור או חליל וצ'מבלו בסול מינור (כיום יש המייחסים אותה גם לק. פ. ע. באך)
 • רי"ב 1021 - סונאטה לכינור וקונטינואו בסול מז'ור
 • רי"ב 1022 - סונאטה לכינור וצ'מבלו בפה מז'ור
 • רי"ב 1023 - סונאטה לכינור וקונטינואו במי מינור
 • רי"ב 1024 - סונאטה לכינור וקונטינואו בדו מינור
 • רי"ב 1025 - סויטהה לכינור וצ'מבלו בלה מז'ור
 • רי"ב 1026 - פוגה לכינור וקונטינואו בסול מינור

טריו סונאטות לויולה דה גמבה וכלי מקלדת (1027-1029)

עריכה
 • רי"ב 1027 - טריו סונאטה לויולה דה גמבה וצ'מבלו בסול מז'ור (גרסה מקורית או עיבוד של רי"ב 1039)
 • רי"ב 1027א - עיבוד לעוגב של הפרק האחרון, רי"ב 1027
 • רי"ב 1028 - טריו סונאטה לויולה דה גמבה וצ'מבלו ברה מז'ור
 • רי"ב 1029 - טריו סונאטה לויולה דה גמבה וצ'מבלו בסול מינור

סונטות לחליל וכלי ומקלדת (1030-1035)

עריכה
 • רי"ב 1030 - סונאטה לחליל וצ'מבלו בסי מינור
 • רי"ב 1031 - סונאטה לחליל וצ'מבלו במי במול מז'ור (מלומדים טוענים שהיצירה נכתבה למעשה על ידי קפ"ע באך)
 • רי"ב 1032 - סונאטה לחליל וצ'מבלו בלה מז'ור
 • רי"ב 1033 - סונאטה לחליל וקונטינואו בדו מז'ור (כנראה זיוף)
 • רי"ב 1034 - סונאטה לחליל וקונטינואו במי מינור
 • רי"ב 1035 - סונאטה לחליל וקונטינואו במי מז'ור

טריו סונטות

עריכה
 • רי"ב 1036 - סונאטה לשני כינורות וקונטינואו ברה מינור (כיום מיוחס לק. פ. ע. באך)
 • רי"ב 1037 - סונאטה לשני כינורות וקונטינואו בדו מז'ור (כיום מיוחס ליוהאן גוטליב גולדברג)
 • רי"ב 1038 - סונאטה לחליל, כינור וקונטינואו בסול מז'ור
 • רי"ב 1039 - טריו-סונאטה לשני חלילים וקונטינואו בסול מז'ור (גרסה מקורית או שנייה של רי"ב 1027)
 • רי"ב 1040 - פרק לכינור, אבוב וקונטינואו בפה מז'ור

יצירות לקבוצות של כלים

עריכה

קונצ'רטי לכינור (1041-1045)

עריכה
 • רי"ב 1041 - קונצ'רטו לכינור בלה מינור
 • רי"ב 1042 - קונצ'רטו לכינור במי מז'ור
 • רי"ב 1043 - קונצ'רטו לשני כינורות ברה מינור

קונצ'רטי לכמה כלים (1046-1051)

עריכה
 • רי"ב 1044 - קונצ'רטו לחליל, כינור, צ'מבלו כלי קשת וקונטינואו בלה מינור ("הקונצ'רטו המשולש")
 • רי"ב 1045 - סינפוניה ל-3 חצוצרות, טימפאני, 2 אבובים, כלי קשת וקונטינואו ברה מז'ור
 • רי"ב 1046 - קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 1 בפה מז'ור
 • רי"ב 1046א - סינפוניה בפה מז'ור (גרסה מוקדמת של קונצ'רטו מס' 1)
 • רי"ב 1047 - קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 2 בפה מז'ור
 • רי"ב 1048 - קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 3 בסול מז'ור
 • רי"ב 1049 - קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 4 בסול מז'ור
 • רי"ב 1050 - קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 5 ברה מז'ור
 • רי"ב 1050א - קונצ'רטו ברה מז'ור (גרסה מוקדמת של קונצ'רטו מס' 5)
 • רי"ב 1051 - קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 6 בסי במול מז'ור
 • רי"ב 1052 - קונצ'רטו לצ'מבלו ברה מינור
 • רי"ב 1053 - קונצ'רטו לצ'מבלו במי מז'ור
 • רי"ב 1054 - קונצ'רטו לצ'מבלו ברה מז'ור (עיבוד של קונצ'רטו לכינור רי"ב 1042)
 • רי"ב 1055 - קונצ'רטו לצ'מבלו בלה מז'ור
 • רי"ב 1056 - קונצ'רטו לצ'מבלו בפה מינור
 • רי"ב 1057 - קונצ'רטו לצ'מבלו ושתי חליליות בפה מז'ור (עיבוד של קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 4)
 • רי"ב 1058 - קונצ'רטו לצ'מבלו בסול מינור (עיבוד של קונצ'רטו לכינור רי"ב 1041)
 • רי"ב 1059 - קונצ'רטו לצ'מבלו ואבוב ברה מינור (רק תשע תיבות שרדו, הושלם לפי קנטטה רי"ב 35)
 • רי"ב 1060 - קונצ'רטו לשני צ'מבלי בדו מינור
 • רי"ב 1061 - קונצ'רטו לשני צ'מבלי בדו מז'ור
 • רי"ב 1062 - קונצ'רטו לשני צ'מבלי בדו מינור (עיבוד של קונצ'רטו לשני כינורות רי"ב 1043)
 • רי"ב 1063 - קונצ'רטו לשלושה צ'מבלי ברה מינור
 • רי"ב 1064 - קונצ'רטו לשלושה צ'מבלי בדו מז'ור
 • רי"ב 1065 - קונצ'רטו לארבעה צ'מבלי בלה מינור (עיבוד של קונצ'רטו לארבעה כינורות מאת ויואלדי אופ' 3, מס' 10)
 • רי"ב 1066 - סוויטה תזמורתית בדו מז'ור
 • רי"ב 1067 - סוויטה תזמורתית בסי מינור
 • רי"ב 1068 - סוויטה תזמורתית ברה מז'ור
 • רי"ב 1069 - סוויטה תזמורתית ברה מז'ור
 • רי"ב 1070 - סוויטה תזמורתית בסול מינור (מזויף)
 • רי"ב 1071 - סינפוניה (ר' רי"ב 1046א)
 • רי"ב 1072 - קאנון טריאס הרמוניקה
 • רי"ב 1073 - קאנון ב-4 פרפטואוס
 • רי"ב 1074 - קאנון ב-4
 • רי"ב 1075 - קאנון ב-2 פרפטואוס
 • רי"ב 1076 - קאנון טריפלקס ב-6 קולות
 • רי"ב 1077 - קאנונה דופיו סופר'יל סוג'טו
 • רי"ב 1078 - קאנון על פה מי ב-7 קולות פוסט טמפוס מוזיקום
 • רי"ב 1079 - המנחה המוזיקלית
 • רי"ב 1080 - אמנות הפוגה

תוספות מאוחרות לרי"ב (שונות) (1081-1089)

עריכה
 • רי"ב 1081 - קרדו אין אונום דאום בפה מז'ור (למקהלה)
 • רי"ב 1082 - סושפיט ישראל פוארום סואום (למקהלה)
 • רי"ב 1083 - Tilge, Höchster, meine Sünden, מבוסס על היצירה סטאבט מאטר מאת ג'ובאני פרגולזי
 • רי"ב 1084 - O hilf, Christe, Gottes Sohn (כוראל)
 • רי"ב 1085 - O Lamm Gottes, unschuldig (פרלוד לכוראל)
 • רי"ב 1086 - קאנון קונקורדיה דיסקורס
 • רי"ב 1087 - קאנונים (14) על שמונת התווים הראשונים מהבאס של וריאציות גולדברג
 • רי"ב 1088 - So heb ich denn mein Auge sehnlich auf (אריה לבאס)
 • רי"ב 1089 - Da Jesus an dem Kreutze stund (כוראל)

כוראלים של נוימאיסטר (1090-1120)

עריכה
 • רי"ב 1090 - Wir Christenleut
 • רי"ב 1091 - Das alte Jahr vergangen ist
 • רי"ב 1092 - Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf
 • רי"ב 1093 - Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
 • רי"ב 1094 - O Jesu, wie ist dein Gestalt
 • רי"ב 1095 - O Lamm Gottes unschuldig
 • רי"ב 1096 - Christe, der du bist Tag und Licht (oder: Wir danken dir, Herr Jesu Christ)
 • רי"ב 1097 - Ehre sei dir, Christe, der du leidest Not
 • רי"ב 1098 - Wir glauben all an einen Gott
 • רי"ב 1099 - Aus tiefer Not schrei ich zu dir
 • רי"ב 1100 - Allein zu dir, Herr Jesu Christ
 • רי"ב 1101 - Durch Adams Fall ist ganz verderbt
 • רי"ב 1102 - Du Friedefürst, Herr Jesu Christ
 • רי"ב 1103 - Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
 • רי"ב 1104 - Wenn dich Unglück tut greifen an
 • רי"ב 1105 - Jesu, meine Freude
 • רי"ב 1106 - Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost
 • רי"ב 1107 - Jesu, meines Lebens Leben
 • רי"ב 1108 - Als Jesus Christus in der Nacht
 • רי"ב 1109 - Ach Gott, tu dich erbarmen
 • רי"ב 1110 - O Herre Gott, dein göttlich Wort
 • רי"ב 1111 - Nun lasset uns den Leib begrab'n
 • רי"ב 1112 - Christus, der ist mein Leben
 • רי"ב 1113 - Ich hab mein Sach Gott heimgestellt
 • רי"ב 1114 - Herr Jesu Christ, du höchstes Gut
 • רי"ב 1115 - Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
 • רי"ב 1116 - Was Gott tut, das ist wohlgetan
 • רי"ב 1117 - Alle Menschen müssen sterben
 • רי"ב 1118 - Werde munter, mein Gemüte
 • רי"ב 1119 - Wie nach einer Wasserquelle
 • רי"ב 1120 - Christ, der du bist der helle Tag

רי"ב נספח 43 עד רי"ב נספח 189 (נספחים)

עריכה

יצירות שונות

עריכה
 • רי"ב נספח 43 - פוגה - לעוגב
 • רי"ב נספח 44 - פוגה - לעוגב
 • רי"ב נספח 45 - פוגה - לעוגב
 • רי"ב נספח 46 - טריו בדו מינור - לעוגב
 • רי"ב נספח 47 - Ach Herr, mich armen Sünder
 • רי"ב נספח 48 - Allein Gott in der Höh' sei Ehr
 • רי"ב נספח 49 - Ein feste Burg ist unser Gott
 • רי"ב נספח 50 - Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
 • רי"ב נספח 51 - Erstanden ist der heilige Christ
 • רי"ב נספח 52 - Freu dich sehr, o meine Seele
 • רי"ב נספח 53 - Freu dich sehr, o meine Seele
 • רי"ב נספח 54 - Helft mir Gottes Güte preisen
 • רי"ב נספח 55 - Herr Christ, der einig' Gottes Sohn
 • רי"ב נספח 56 - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'
 • רי"ב נספח 57 - Jesu Leiden, Pein und Tod
 • רי"ב נספח 58 - Jesu, meine Freude
 • רי"ב נספח 59 - Jesu, meine Freude
 • רי"ב נספח 60 - Non lob', mein' Seel' den Herren
 • רי"ב נספח 61 - O Mensch, bewein' dein' Sünde groß
 • רי"ב נספח 62a - Sei Lob und Ehr mit hohem Preis
 • רי"ב נספח 62b - Sei Lob und Ehr mit hohem Preis
 • רי"ב נספח 63 - Von Himmel hoch
 • רי"ב נספח 64 - Von Himmel hoch
 • רי"ב נספח 65 - Von Himmel hoch
 • רי"ב נספח 66 - Wachet auf, ruft uns die Stimme
 • רי"ב נספח 67 - Was Gott tut, das ist wohlgetan
 • רי"ב נספח 68 - Wer nur den lieben Gott läßt walten
 • רי"ב נספח 69 - Wir glauben all' an einen Gott
 • רי"ב נספח 70 - Wir glauben all' an einen Gott
 • רי"ב נספח 71 - Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält
 • רי"ב נספח 72 - Canon
 • רי"ב נספח 77 - Herr Christ, der einig' Gottes Sohn
 • רי"ב נספח 78 - Wenn wir in höchsten Nöten sein
 • רי"ב נספח 79 - Befiehl du deine Wege
 • רי"ב נספח 107 - פוגה
 • רי"ב נספח 108 - פוגה
 • רי"ב נספח 109 - פוגה
 • רי"ב נספח 110 - פוגה
 • רי"ב נספח 111 - לארגו ואלגרו
 • רי"ב נספח 112 - Grave (שנוי במחלוקת)

המחברות של אנה מגדלנה

עריכה

יצירות שייחוסן לבאך שנוי במחלוקת

עריכה
 • רי"ב נספח 133 - פנטזיה
 • רי"ב נספח 134 - סקרצו
 • רי"ב נספח 135 - Buslesca
 • רי"ב נספח 136 - טריו
 • רי"ב נספח 137 - L'Intrada della Caccia
 • רי"ב נספח 138 - Continuazione della Caccia
 • רי"ב נספח 139 - Il Fine delle Caccia - I
 • רי"ב נספח 140 - Il Fine delle Caccia - II
 • רי"ב נספח 141 - שיר מזמור: O Gott die Christenhalt
 • רי"ב נספח 142 - מזמור 110
 • רי"ב נספח 143 - פולונז
 • רי"ב נספח 144 - פולונז טריו
 • רי"ב נספח 145 - מרש
 • רי"ב נספח 146 - מרש
 • רי"ב נספח 147 - La Combattuta
 • רי"ב נספח 148 - סקרצו
 • רי"ב נספח 149 - מינואט
 • רי"ב נספח 150 - טריו
 • רי"ב נספח 151 - קונצ'רטו
 • רי"ב נספח 152 - קונצ'רטו
 • רי"ב נספח 153 - סונאטה

יצירות שייחוסן לבאך שגוי

עריכה
 • רי"ב נספח 158 - אריה: Andro dall' colle al prato
 • רי"ב נספח 159 - מוטט: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn
 • רי"ב נספח 160 - מוטט: Jauchzet dem Herrn, alle Welt
 • רי"ב נספח 161 - מוטט: Kundlich gross ist das gottselige Geheimnis
 • רי"ב נספח 162 - מוטט: Lob und Ehre und Weishelt und Dank
 • רי"ב נספח 163 - מוטט: Merk aud, mein Herz, und sieh dorthin
 • רי"ב נספח 164 - מוטט: Nun danket alle Gott
 • רי"ב נספח 165 - מוטט: Unser Wandel ist im Himmel
 • רי"ב נספח 177 - פרלוד ופוגה במי במול מז'ור לכלי מקלדת מאת יוהאן כריסטוף באך
 • רי"ב נספח 178 - טוקטה קווזי פנטזיה ופוגה (מיוחס להנרי פרסל, יוהאן אדם ריינקן ואחרים).
 • רי"ב נספח 179 - פנטזיה לכלי מקלדת מאת יוהאן דוד הייניכן
 • רי"ב נספח 180 - פוגה ברה מינור לכלי מקלדת מאת יוהאן פטר קלנר
 • רי"ב נספח 181 - פוגה בלה מינור לכלי מקלדת מאת יוהאן לודוויג קרבס (פרק ראשון מתוך פרטיטה לצ'מבלו)
 • רי"ב נספח 182 - פסקליה ברה מינור לכלי מקלדת מאת כריסטיאן פרידריך וויט
 • רי"ב נספח 183 - רונדו Les Bergeries מאת פרנסואה קופרן, נמצא במחברת של אנה מגדלנה באך
 • רי"ב נספח 184 - סונאטה לכינור ולקונטינואו מאת קרלו זוקארי
 • רי"ב נספח 185 - סונאטה מאת קרל פיליפ עמנואל באך
 • רי"ב נספח 186 - טריו סונאטה מאת קרל פיליפ עמנואל באך
 • רי"ב נספח 187 - טריו לחלילית באס, ויולה וקונטינואו מאת קרל פיליפ עמנואל באך
 • רי"ב נספח 188 - סונאטה (קונצ'רטו) לשני כלי מקלדת בפה מז'ור מאת וילהלם פרידמן באך
 • רי"ב נספח 189 - קונצ'רטו בלה מינור לצ'מבלו ותזמורת כלי קשת מאת קרל פיליפ עמנואל באך

קישורים חיצוניים

עריכה
  מדיה וקבצים בנושא רשימת יצירות באך בוויקישיתוף