רשם הפטנטים והמדגמים

יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

רשם הפטנטים תפקידו לרשום המצאה - פטנט של ממציא, או מדגם - עיצוב מיוחד למוצר כל שהוא.

הרישום מתבצע בפנקס הפטנטים, שבו מוגדרת בדיוק מהות הפטנט, ולכן במידה וגורם אחר מבצע פטנט ששונה אפילו במעט, אין זה נקרא - בדרך כלל - פגיעה בזכויות הנרשם.

מטרת הרישום היא למנוע שימוש בפטנט או במדגם הנחשבים לקניין רוחני של הממציא על ידי גורם אחר. וכן אפשרות לתביעה כנגד מי שמפר את זכויות הממציא.

הבוחן בודק שאכן זכות הממציא לא תפגע בגורם אחר, ושאכן הוא הממציא הראשון לפטנט או מדגם זה.

לעיתים מוקנת הזכות הבלעדית לתקופה קצובה לפי המקובל בכל מדינה שהיא. הגוף האמון על הרישום במדינת ישראל הוא רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. רישום פטנט בישראל הוא לעשרים שנה, ורישום מדגם הוא לחמש עד חמש עשרה שנה בלבד.

במדינות רבות יש לשלם אגרה על הרישום לכל תקופה שהיא (בישראל האגרה כיום (2014) להגשת הבקשה היא 1234 ₪, ובארצות הברית היא בת 200 דולר לממציא פרטי שאלו בקשותיו הראשונות לפטנט (עד 4 בקשות), לממציא שמספר בקשותיו גדול מ-4 ולחברה קטנה האגרה היא 400 דולר, ולחברה גדולה 800 דולר).

יש אפשרות לרשום פטנט כל שהוא במדינה אחת, או במדינות נוספות.

ראו גם עריכה

רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

קישורים חיצוניים עריכה