שדה סגור ריבועית

שדה סגור ריבועית הוא שדה, שבו לכל איבר יש שורש ריבועי. שדות אלו הם השדות הפיתגוריים שאינם סדורים. במאפיין אפס, השדה הסגור ריבועית הקטן ביותר הוא שדה המספרים הניתנים לבניה.

אם הרחבת שדות מממד סופי שבה אינו סדור ו- סגור ריבועית, אז גם סגור ריבועית.

ראו גםעריכה