שידור חוזר (תקשורת מחשבים)

בתקשורת מחשבים, שידור חוזראנגלית: Retransmission) הוא שליחה חוזרת של חבילת מידע שאבדה או נפגמה במהלך ניסיון העברתה. זהו אחד ממנגנוני היסוד של פרוטוקולי תקשורת רבים המספקים שירות העברת מידע אמין כגון TCP.

רשת מחשבים סטנדרטית נחשבת כלא אמינה שכן היא לא מבטיחה דבר בנוגע להשהייה, פגימה או איבוד של חבילות מידע. כמו כן היא גם עלולה להעביר את חבילות המידע האלו בסדר הלא נכון. כדי להתמודד עם חוסר האמינות ברמת הרשת, פרוטוקולים שמספקים שירות העברת מידע אמין משתמשים במנגנון הודעות הכולל מספור, יכולת אימות תוכן (באמצעות סיכום ביקורת למשל) ואישורי קבלה (acknowledgments). במידה ואחד הסיכונים שברשת אכן התממש, השולח מזהה זאת ומבצע שידור חוזר של חבילת המידע.

שידור חוזר מתבסס על עיקרון פשוט - השולח יחזיק עותק של חבילת המידע עד שיתקבל האישור מהמקבל. השידור החוזר של החבילה יתרחש במקרים הבאים:

  • השולח לא מקבל אישור כעבור פרק זמן המוגדר בפרוטוקול.
  • השולח מזהה חריגה מחלון השידור (זיהוי out of band).
  • המקבל הממתין למידע מודיע במפורש לשולח שההודעה לא התקבלה.
  • המקבל יודע שהמידע התקבל פגום, ומודיע על כך במפורש לשולח.