שיחה:ארגון הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם

הוספת דיון
שיחות פעילות

מידע משמעותי חסר בערךעריכה

הערך עוסק רק בחלק מתקופת פעילות הארגון, וחסר מידע על פעילותו החשובה בתקופת מלחמת העולם הראשונה. חומר בנושא הפעילות באותה תקופה יש בספר "האיש על החומה" ח"ג מעמ' 28 והלאה (נמצא באתר heberewbooks), והוא מסתמך שם הרבה על סדרת מאמרים של הרב טיקוצנסקי ב"קול ישראל" קיץ תש"א.

חזרה לדף "ארגון הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם".