שיחה:בארי גוראריה

שיחות פעילות

הערך במקורועריכה

נכתב בצורה מאד לא מדויייקת בלשון המעטה. נאמר שסבו ייעד אותו ככל הנראה למלאות את מקומו באדמו"רות, לא ידוע כלל על על כך ואין לזה שום בסיס עובדתי. עוד נאמר שאדמו"ריןם יעצו לו לפתוח בית מדרש ולפלג את חב"ד,גם לזה אין שום יסוד,האיש לא נהל אוחרח חיים דתי ולא ייעד לעצמו שום תפקיד דתי,עוול הוא לזכרו להציגו ככזה. כן נאמר שאת המשפט על הספריה נהל עם פטירת סבו (זאת אומרת ב1950) ולאמ"כ עזבה את חב"ד,והאמת היא שעוד בחיי סבו עזב את חב"ד ואת החיים הדתיים והמשפט התנהל עשרות שניםפ לאחמ"כ.

תוקן. DGtal 11:38, 20 באוגוסט 2006 (IDT)
באתר באנגלית נראה לי falsemessiah.com היה כתוב שסבו ייעד אותו להיות אדמו"ר, וכן לגבי שאר הדברים. היה מאמר יפה על ברי באנגלית, אך משום מה הוא נמחק. בעברית אני יכול להביא קישורים לאתר הנ"ל.סיני 14:22, 11 בספטמבר 2006 (IDT)
האדמו"ר הריי"צ גילה כלפי נכדו זה חיבה גדולה. כאשר נלקח למאסרו בשנת תרפ"ז מביתו, חלף גם על פני החדר בו ישן אז התינוק בערי. הריי"צ התעכב ליד מיטתו והזכיר את מה שאיחל סבו המהר"ש בקשר אליו שכאשר יגדל יהיה רבי ויאמר חסידות, וכך גם מאחל הריי"צ לנכד זה, בערי, שיילך באותה הדרך, וימשיך את דרך מסירות הנפש של זקניו. הרבה מהחסידים ראו בכך אמירה ברורה של האדמו"ר הריי"צ על כך שברבות הימים, יתמנה בערי הקטן להיות האדמו"ר מליובאוויטש. (בפשטות, היה בערי מתמנה להיות "הרבי מליובאוויטש" לאחר ג' תמוז תשנ"ד, או כאדמו"ר מוחלט או כמי שרק ממשיך את נשיאות דודו).

הנה ציטוט מלא מדברי הריי"צ ספר השיחות תר"פ-תרפ"ז עמוד 187


הלכתי לחדר נכדי בן בתי הילד שלום דובער יחי', לראותו טרם הלכי אל שפּאָלערקע.

ילד יקר ונעים שוכב בערשו, ערש ברזל קטנה, ישן לו בנעימה, יאריך השי"ת ימיו ושנותיו לאביו ולאמו, ול­שמחת לבב כל משפחתינו ולשמחת לבב כל אוהבינו וידידינו יחיו, יגדלוהו ל­תורה ולחופה ולמעשים טובים.

רגעים אחדים עמדתי בחדרו, ובלי חשבון הוצאתי אנחה מלבי: יהי רצון, אשר הוא, הילד הלזה יחי' לאוי"ט יהי' גדול באחיו, יעמוד על אותו בסיס אשר עומד זקנו, בלי חת מכל דבר בעולם, ילך באותו הדרך אשר דרכו כ"ק אבותי הק' בתעצומות עוז, דם קדוש הנוזל בעורקיו הבא בירושה מאב לבנו, לנכדו ולנינו.

ברגעים ההם נזכרתי את שיח קודש הקדשים אשר שמעתי מהוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר סיפר לי כי בעת הכנסי לבריתו של אברהם אבינו, כרגיל בכיתי על הכאב, אמר הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מה אתה בוכה, לכשתגדל תהי' 16 (כאן יש מקום חלק ברשימת הריי"צ והרבי הסביר בתאריך יד' שבט תש"י (לקו"ש ח"א ס"ע 138 ואילך), שבמקור אמר אדמו"ר המהר"ש "לכשתגדל תהיה רבי", רק מפני הענווה של הריי"צ, הוא לא ציטט את זה) (חסיד) ותדבר חסי­דות בשפה ברורה.

והלואי כי נכדי זה לכשיגדל יעמוד על אותו הבסיס ועל אותו המעמד אשר סללו הוד כ"ק אבותינו הק' לעמוד חזק בכל הנוגע לתורה ויראת שמים, מבלי חת מכל מונע ומעכב, וילחום בעד החזקת התורה ויראת אלקים ויעמוד לישע יראי אלקים.

עד כאן מדברי הרבי הריי"צ.

איני רואה כל סיבה להתנגדות חסידית להרחבת הערך הזה. אדרבה, מנקודת מבט חסידית, הדמות הזו יכולה לספק דוגמה לחשיבות ההשקעה בחינוך. העובדה שהנצר היחיד של הריי"צ, שאף הועיד אותו להיות האדמו"ר מליובאוויטש בהמשך, לדעת רבים מזקני החסידים, פנה לדרך אחרת, מוכיחה, כי אין "תעודת אחריות" לאף אחד, ועל ההורים להשקיע תמיד את המיטב בחינוך ילדיהם.ידך-הגדושה - שיחה 12:09, 4 בינואר 2021 (IST)

ברי או בערי, ולא באריעריכה

שמו המלא הוא שלום דוב בֶּער, ולכן לדעתי צריך לכתוב את כינויו: בֶּרִי, או בכתיבה בסגנון אידיש: בֶּערִי.

הכינוי הוא באנגלית barry ולא ביידיש.--אליהו ארונוביץ - שיחה 02:48, 16 באפריל 2009 (IDT)

חשיבות רבהעריכה

הוא נכד כמעט יחיד של הריי"צ. משפט הספרים הוא שלב משמעותי לחסידות חב"ד ("דידן נצח" - התייחסות לאדמו"ר כאישיות ציבורית ולא כאדם פרטי). ראו גם en:Wikipedia:Articles for deletion/Barry Gurary - דיון המחיקה בויקיאנגלית. DGtal 22:34, 4 באוקטובר 2006 (IST)

- האם לבארי נולדו ילדים?

חב"ד שמו לצחוק את דיני התורהעריכה

  • על פי דין תורה אסור להתדיין בפני "ערכאות של גויים", כלומר בית משפט שלא דן על פי הלכות התורה. אבל אצל חב"ד המטרה מקדשת את האמצעים.
  • על פי דין תורה כאשר אין בן יורשות הבנות בשווה. אין מקום לטענה שהספריה רכוש ציבורי אם בחיי המוריש היא היתה רכושו הפרטי. כלומר, הרבי מחב"ד ועוזריו גזלו בחסות בית המשפט וכנגד דין התורה, את זכות הירושה ההלכתית מהיורש החוקי!

נדמה שכדאי לציין זאת בערך, באופן זה או אחר. היש מתנגדים? ברי"אשיחה 21:49, 24 בנובמבר 2007 (IST)

ברור שיש התנגדות. גור-ארי לא היה דתי ואני מניח שהציעו לו דין תורה והוא סירב. במקרה כזה יש אפשרות הלכתית לקבל מבי"ד רבני אישור לגשת למשפט אזרחי ("כתב סירוב"). זה נוהל שקיים במסגרת ההלכה כדי לאפשר למי שטוען שגזלו ממנו להגן על עצמו גם כשאין אפשרות למשפט דתי (נוהל שמיושם גם בארץ לעיתים קרובות). לא צריך להפוך שימוש בהיתר לכלי לניגוח בלתי הוגן.
לגבי הירושה, אז הטענה היא שלא מדובר פה בדיני ירושה כיוון שהספרייה לא הייתה שייכת לרבי כאדם פרטי (ואז הבנות יורשות בשווה), אלא ברכוש של כלל החסידות. במקרה זה השופט החליט שהתובעים צודקים. ‏DGtal‏ 22:00, 24 בנובמבר 2007 (IST)
לעניין ההיתר להתדיין בערכאות, ניחא. אך לעניין הטענה התמוהה כי רכוש פרטי של אדם נחשב ל"רכוש כלל החסידות", אין ספק שבבית דין רבני היו זורקים אותם מכל המדרגות, (וכי את הספרים שקנה הריי"צ הוא הקנה אי פעם בחייו לאגודה שיתופית כל שהיא?...). רק בבית משפט חילוני/נכרי שדן כראות עיניו, יכלו החסידים לטעון טענה מוזרה שכזו, שבזכותה זכו במשפט מעוקל זה. ברי"אשיחה 22:09, 24 בנובמבר 2007 (IST)
אם היית בא אחרי שקראת את הפרוטוקולים של המשפט, ראית את הראיות שהציגו הצדדים וכדו', היה טעם לדיון הזה. יש קישור בתחתית הדף לספר על ספריית חב"ד ובו מובאים (בפרקים קודמים לפרק על המשפט) ראיות ועדויות לכאורה שהריי"צ אכן העביר בעלות, כך שאין כאן "טענה מוזרה" אלא אפשרות ריאלית. אני לא עו"ד ולא בקי בדיני ראיות, אבל אין מקום להכפשות שמבוססות על הנחות לא בדוקות. ‏DGtal‏ 22:19, 24 בנובמבר 2007 (IST)
נו נו, לא ראיתי שם שהוא הקנה להם את הספרים, אך ייתכן שזו "אפשרות ריאלית", כלשונך. אם לדעתך אין מקום לשלב זאת בערך, לא אתעקש על כך. בברכה - ברי"אשיחה 22:49, 24 בנובמבר 2007 (IST)

דרך אגב, הרב פנחס הירשפרונג (גאב"ד מונטריאל) פסק שהספרים שייכים לאגו"ח, ראיתי את הפסק לאחרונה. --ויקפדן מלמד 22:09, 24 בינואר 2008 (IST)

ה"פסק" לא רלוונטי כי לא התדיינו אצלו (וממילא זה לא מחייב איש), אבל אשמח לקבל מראה מקום. ‏DGtal‏ 22:53, 24 בינואר 2008 (IST)
המראה מקום שלי לא יעזור לך, תשורה מחתונת העבער-בוטמן (אם אינני טועה). שם היה צילום של הפס"ד. אולי גם בספר של לובעצקי מצוי העתק הפס"ד. --ויקפדן מלמד 05:43, 27 בינואר 2008 (IST)
השגתי צילום של הפסק דין, הצילום נמצא אצלי במחשב, איך אני מראה לך אותו? --ויקפדן מלמד 22:16, 3 בפברואר 2008 (IST)
אם זה קצר תצטט אותו. אם לא, שלח לי מייל מהדף שלי ואני אחזור אליך. ‏DGtal‏ 22:22, 3 בפברואר 2008 (IST)

כמה זמן לא הייתי כאן! וכבר קורה כאן כזה בלגן... עכ"פ, כמובן שהציעו לבארי גור-ארי ד"ת והוא סירב וביקש להתדיין בפני בית המשפט. למעשה, אפילו כשהתחילו הדיונים הבהירו עוה"ד שהם רוצים רק לקבל עיקול על הספרים ולאחמ"כ להמשיך בבית דין, סירב גורארי. (מעניין, שלאחר שהוא הבחין שהרוחות נוטות שלא לכיוונו, הוא התחרט על הליכתו לבית משפט. לגבי טענתך, ברי"א, ש"היו זורקים אותם מכל המדריגות", כפי שהבחין כאן דיגיטל לא קראת ולו רבע מהפרוטוקולים בנושא. הרבי הריי"צ הגדיר בעצמו את מטרת הספרייה - פעמים רבות - כספרייה של אגודת חסידי חב"ד. שבוע טוב לכולכם. בן נון 04:32, 27 בינואר 2008 (IST)

תיקוניםעריכה

מכיון שקראתי מאמר בנושא בירחון "כפר חב"ד" למלאת 20 שנה ל"דידן ניצח" עשיתי מספר תיקונים, ולפי המקור הנ"ל - אין לחושדני ששונא חב"ד אני (ח"ו) . 1) ברי לא חדר "באישון לילה" אלא היה נכנס לחדר של סבו בזמן ביקור הוריו. 2) בשום מקום לא הוזכר שהוא לקח את סידור הבעל שם טוב (שמן הסתם לא היה מונח סתם על המדף). שפ2000 (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם/ה

לגבי 1, אם כתוב ואין סתירה ממקור אחר, אין בעיה. לגבי 2 - אני מניח שהמאמר שקראת לא היה מקיף ולא התיימר להיות כזה, כך שהשמטת פרט זה או אחר אינם מוכיחים שזו טעות ויש לבדוק במקורות האחרים (ויש כמה מקורות בנושא) אם סידור הבעש"ט מוזכר שם. ‏DGtal‏ 12:46, 28 במאי 2008 (IDT)

חסיד חב"ד?!עריכה

למה הוא בקטגוריה של חסידי חב"ד בשלב הבא כנראה ייהפך הרב שך גם לחב"דניק?!--גששון - שיחה 17:19, 15 בספטמבר 2008 (IDT)

צודק. הפתרון צריך להיות זה שיש למשה שניאורי: קטגוריה:חב"ד. ‏DGtal‏ 17:30, 15 בספטמבר 2008 (IDT)
לא הבנתי את הפתרון המחוכם הזה. מה הקשר בין הערך הזה לקטגוריה:חב"ד? מי אומר ש"צריך פתרון"? מעיון קצר בערכים הכלולים בקטגוריה נראה שערך זה אינו שייך לקטגוריה, לא מדובר כאן בנושא חבדי. 77.127.214.236 17:57, 27 ביוני 2010 (IDT) - התמים הנעלה מחוץ לחשבון.
קטגוריה חב"ד אינה כוללת רק חב"דניקים, אלא גם מי שקשור ישירות לחב"ד, וזה אכן המקרה. נרו יאירשיחה • ט"ו בתמוז ה'תש"ע • 20:16, 27 ביוני 2010 (IDT)
לתמים הנעלה שלום, ודאי שבארי הוא נושא חב"די - הוא הנכד, אולי היחיד, של הריי"צ וממילא יורשו הטבעי, מה שגם הוביל למשפט הספרים, נושא חב"די מובהק. קשה לי להאמין שיש על כך תשובה. ‏DGtal‏ 22:23, 27 ביוני 2010 (IDT)
רעיון בסדר הקטגוריה חב"ד. משתמשא - שיחה 22:40, 27 ביוני 2010 (IDT)

הבעיה נפתרה כאשר הוא הוכנס לקטגוריות של משפחת שניאורסון ומשפחת גוראריה, שהן עצמן כלולות בחב"ד. על פי הכללים זה עצמו מצריך את הסרתו מקטגוריה חב"ד, כדי שלא תהיה כפילות. נרו יאירשיחה • ט"ו בכסלו ה'תשע"ב • 16:11, 11 בדצמבר 2011 (IST)

הפתרון לכאורה הוא בעיה כשלעצמה שעליה פתחתי עכשיו דיון בשיחת קטגוריה:משפחת שניאורסון. ‏DGtal‏ 16:13, 11 בדצמבר 2011 (IST)
אענה לך שם, אך כאן יש גם משפחת גוראריה, שלכאורה סוגרת גם את הפינה הזאת. בארי הוא המקרה הקיצוני, והוא שייך לחב"ד באותה מידה שמשפחת גוראריה שייכת לחב"ד (או קצת פחות). נרו יאירשיחה • ט"ו בכסלו ה'תשע"ב • 17:20, 11 בדצמבר 2011 (IST)

האם באמת בארי לא היה דתי?עריכה

האם יש ידיעה ברורה לכל מה שנכתב כאן שבארי לא היה דתי? לכל הידוע לי הוא אכן היה דתי ורק לא חב"די, וזה מובן מאד כיון שדודו הצעיר לקח את האדמו"רות במקום אביו. כמובן מקורות מחב"ד לא מהווים מקור. דרוש מקור חיצוני. אליהו ארונוביץ - שיחה 02:50, 16 באפריל 2009 (IDT) בערי לא היה דתי


ברור שמדובר בשכתוב היסטוריה. בספרים שונים של הוצאת קה"ת, שהיא הוצאת הספרים הרשמית של קהילת חב"ד-לובביץ', שנדפסו עד שנת תשמ"ה (השנה, שבה החל עניין הספרים) נכתב כמה פעמים התואר "הרב" לצד שמו של ר' בערי גוראריה. הוא מכונה שם "הרב שלום דובער גוראריה". אני בטוח שבשנים הבאות, "תוקנו" הספרים והושמט בוודאי התואר יחד עם כל השם.

אז לא רק שהוא היה דתי, אלא שחסידי לובביץ' גם קראו לו "הרב".

חיפוש פשוט ב"גוגל תמונות" עם השם "בארי גוראריה" מעלה תמונה של ר' בערי יחד עם אמו מרת חנה גוראריה, מהשנים המאוחרות. בערי נראה כמו כל יהודי חרדי אחר (לבוש בסגנון ליטאי-ליובאוויטשי דהיום: חליפה קצרה וכובע קנייטש). כאמור, קיימת היום מגמה ברורה של שכתוב היסטוריה לטעון שר' בערי לא היה בכלל דתי, מעולם לא למד בישיבות חב"ד-לובביץ' וכו'. יש בדף השיחה הזו, גם מי שדחפו בכל הכוח למחוק כליל כל זכר לר' בערי.ידך-הגדושה - שיחה 08:52, 7 בינואר 2021 (IST)

הגבת על משהו שכתבו לפני מעל 11 שנה אבגד - שיחה 19:20, 7 בינואר 2021 (IST)
אתה הרי אומר שהאמת חשובה לך, וכואב לך שמתחשבים בדעתם של החוקרים בדבר אמינותם של דברי כ"ק האדמו"ר הריי"צ. אז סביר שתתמוך בהחזרת האמת על דמותו של ר' בערי גוראריה גם לאחר 11 שנים. אם 11 שנים חיינו עם טעויות, יהיה נכון שלא נמשיך לחיות איתם עוד 11 שנים.ידך-הגדושה - שיחה 09:37, 8 בינואר 2021 (IST)
לא אמרתי שום דבר. שמת לי מילים בפה. בכלל לא הגבתי על מה שכתבת ובכלל לא איכפת לי מה כתבת. רק הערתי את עיניך שהדיון מיותר. אבגד - שיחה 18:40, 8 בינואר 2021 (IST)

שם הערךעריכה

שם הערך צריך להיות "דוב בער גורארי" ולא כפי הכיוני-חיבה שלו "בארי". תקנו אותי באם טעיתי. חיים נהרשיחה • י"ד בטבת ה'תש"ע 13:50, 31 בדצמבר 2009 (IST)

כמה אנשים מכירים את השם הזה? כמדומני שגם הוא הציג את עצמו בשם בארי ולא בשם שבו נקרא בברית (כמו יהודים אמריקניים רבים, כולל אורתודוקסים). כמו כן, לגמרי לא תקין שאתה קודם מעביר דף ואחר כך פותח דיון. נרו יאירשיחה • י"ד בטבת ה'תש"ע • 13:58, 31 בדצמבר 2009 (IST)
בכלל כמה אנשים מכירים אותו. הוא ידוע בעיקר בעקבות פרשיית הספרים, כך שהנחתי שמדובר בחוסר שימת לב. כמו כן נשארה הפניה מהשם המקורי. באם הינך חושב שבצעתי מעשה לא תקין, אשמח לשחזר. תודה. חיים נהרשיחה • י"ד בטבת ה'תש"ע 14:09, 31 בדצמבר 2009 (IST)
בעג החזרה ל"בארי" - ככה הוא מוכר. ‏DGtal‏ 14:12, 31 בדצמבר 2009 (IST)
החזרתי. סליחה! חיים נהרשיחה • י"ד בטבת ה'תש"ע 14:22, 31 בדצמבר 2009 (IST)

תרגום דידן נצחעריכה

אני תרגמתי בשעתו "שלנו ניצח", שהוא תרגום מילולי מארמית נאמן למקור התלמודי (ויקרא רבה) ממנו בא הביטוי במקור. אגב, בתנחומא הביטוי מתורגם "שלנו נוצח", אבל זה סגנון ארכאי מידי עבורנו. ראו גם מאמרו של מאיר בר אילן כאן (חפשו את המילה דידן בטקסט). מנגד, טענו שיש לתרגם "ניצחון שלנו" ואני טוען שזו טעות של ממש, כי הביטוי לא טוען שאנחנו (אנן) ניצחנו אלא שמישהו משלנו ניצח בכוחות עצמו ואנו שמחים עמו. ‏DGtal‏ 09:43, 18 בדצמבר 2012 (IST)

מילולית אתה צודק. בתרגום חופשי: "ניצחנו". נרו יאירשיחה • ה' בטבת ה'תשע"ג • 10:42, 18 בדצמבר 2012 (IST)
תומך ב "שלנו ניצח", זה מתרגם משמעותית, זה לא תרגום מילולי, וגם הביטוי כשלעצמו אומר מעבר ל"ניצחון". אבגד - שיחה 11:38, 18 בדצמבר 2012 (IST)
אני חושב שלתרגם "דידן נצח = שלנו ניצח" (ולא "ניצחון שלנו/ניצחנו" וכיו"ב) זה כמו לתרגם "Good morning = טוב בוקר" (ולא "בוקר טוב")..Meni yuzevich - שיחה 19:23, 18 בדצמבר 2012 (IST)19:23, 18 בדצמבר 2012 (IST)
ארמית ועברית חולקות תחביר דומה מאוד, ההשוואה לאנגלית לא מדוייקת. אם זה היה ניצחון שלנו זה היה "אנן נצחינן" או משהו דומה. ‏DGtal‏ 10:24, 19 בדצמבר 2012 (IST)

עכשיו שיניתי את התרגום ושמתי לב שלפני כמה שנים היה פה את הדיון הזה... להשאיר את זה כמו שזה עכשיו? ♦ ‏Meni yuzevich‏ ♦ בית חב"ד לכולם ♦ כ"ו בניסן ה'תשע"ו 16:04, 4 במאי 2016 (IDT)

בית משפט פדרלי או מחוזי ?עריכה

במסמך שיש בידי כתוב (באנגלית) "מחוזי" יש למשהו מקור אחר? Meni yuzevich - שיחה 19:27, 18 בדצמבר 2012 (IST)

יש 94 בתי משפט פדרליים מחוזיים בארה"ב. 20:34, 18 בדצמבר 2012 (IST)

משפט הספריםעריכה

מדוע משפט הספרים נמצא פה ולא בערך על הספרייה או בערך נפרד? ♦ ‏Meni yuzevich‏ ♦ בית חב"ד לכולם ♦ כ"ו בניסן ה'תשע"ו 16:05, 4 במאי 2016 (IDT)

היסטורית התחילו לכתוב עליו בערך הזה ואז הפנו אליו מהערכים האחרים. אין לי התנגדות להפרדה לערך עצמאי. ‏DGtal‏ - שיחה 22:48, 4 במאי 2016 (IDT)
יש מקום לכתוב גם בערך של הספרייה, אם זה עדיין לא שם. שני אלה יחד מספיקים, אני לא חושב שיש צורך גם בערך עצמאי. נרו יאירשיחה • כ"ו בניסן ה'תשע"ו • 23:02, 4 במאי 2016 (IDT)
זה גם פה וגם בערך על הספרייה ♦ ‏Meni yuzevich‏ ♦ בית חב"ד לכולם ♦ כ"ז בניסן ה'תשע"ו 13:22, 5 במאי 2016 (IDT)

השחזור שבצעתעריכה

משתמש:נרו יאיר השינויים שעשיתי הם בהתאם לפסק השופט, ואם כן זוהי הגרסה הנכונה. ומה שאתה עשית זה ה'לא נטרלי' ♦ ‏Meni yuzevich‏ ♦ בית חב"ד לכולם ♦ ה' באייר ה'תשע"ו 14:15, 13 במאי 2016 (IDT)

פסק השופט לא רלוונטי למה שנודע לחסידי חב"ד בתחילת הפרשה, וזה שהוא פסק שעליו להחזיר לא אומר שגנב מלכתחילה. אם היה מדובר בגנבה היו צריכים להגיש נגדו כתב אישום פלילי. כמו כן, "מחירי עתק" הם עניין סובייקטיבי. נרו יאירשיחה • ה' באייר ה'תשע"ו • 14:30, 13 במאי 2016 (IDT)

כותרת משנהעריכה

בכותרת משנה של הערך כתוב רב אמריקאי, דבר שלא נכון כלל ואשמח אם משהו יכול למחוק את זה בבקשה 46.116.111.236 01:58, 11 ביוני 2017 (IDT)

תאריך פטירה לא מופיעעריכה

האם הוא נפטר? מתי?עף לך הסכך?! - שיחה 13:35, 5 ביולי 2018 (IDT)

אני מאמין שתוכל למצוא תשובה לזה בשורה הראשונה בערך. נרו יאירשיחה • כ"ב בתמוז ה'תשע"ח • 13:54, 5 ביולי 2018 (IDT)

חשיבותעריכה

האם היותו הנכד של והמשפט של הספרים מספיק חשובים לערך עצמאי? Dindia - שיחה 12:27, 27 באוגוסט 2018 (IDT)

בהחלט. מדובר באדם ששיגע את כלל חסידי חב"ד לתקופה ארוכה. שמו נחרט בתודעה לדראון עולם.--סכךשיחה • ט"ז באלול ה'תשע"ח • 12:29, 27 באוגוסט 2018 (IDT)
לדראון עולם?! תנסה להפריד את הרגש מהשכל • חיים 7שיחה • 16:13, 27 באוגוסט 2018 (IDT)
אין חשיבות, אפשר למחוק. וידרסקייווקר - שיחה 12:32, 27 באוגוסט 2018 (IDT)
מצטרף לשוללי החשיבות. דברי הרב - שיחה 12:57, 27 באוגוסט 2018 (IDT)
האם יש לאיש חשיבות כבן תורה? לפי הערך, לא.
האם יש לאיש חשיבות כאיש מדע? הערך לא מגלה לנו. רק כתוב שהוא התמקד בעיסוק בפיזיקה.
האם יש לאיש חשיבות כעבריין? לא ממש. רוב הרכוש שהיה ויכוח אם הוא גנב או לקח ביושר, הוחזר.
לפי מה שאני מבין מהערך, האיש עשה צרות לחוג מסוים בציבור, במשך זמן מסוים. אין לזה חשיבות אנציקלופדית. צר לי. 77.124.76.194 22:52, 27 באוגוסט 2018 (IDT)
הערך קיים 12 שנים בעברית ובאנגלית, אז מפתיע שנזכרו לדון בו כעת בשנית (היה דיון חשיבות, בפועל בהשתתפותי הבלעדית, ב-2006). בכל מקרה, אני בהחלט תומך בקיום הערך. אותי אישית הוא מעניין כבעל עניין בספרות תורנית על אף שאינני חסיד חב"ד, ואני עוקב אחרי הערך כבר זמן רב. בהערת שוליים שלא מצדיקה חשיבות בפני עצמה: אני שמח שיש מקור אובייקטיבי (או לכל הפחות שואף לזה) שנגיש על האדם והמחפש לא מוגבל רק למקורות חב"דיים שעם כל הכבוד להם, ויש כבוד, יש בהם תמיד צד סובייקטיבי בנושא של נשוא הערך. ‏DGtal‏ - שיחה 00:45, 28 באוגוסט 2018 (IDT)
מעבר לזה שנשוא הערך מעניין אותך, מה הנימוק לחשיבות אנציקלופדית? דברי הרב - שיחה 00:52, 28 באוגוסט 2018 (IDT)
פרסומו בעקבות משפט הספרים. נרו יאירשיחה • י"ז באלול ה'תשע"ח • 00:55, 28 באוגוסט 2018 (IDT)
א. האם נעשה ערך גם על אביגדור שהלשין על אדמו"ר הזקן? ב. העובדה שגרם לדידן נצח מהווה חשיבות חב"דית, ולא מחוצה לה. דברי הרב - שיחה 00:57, 28 באוגוסט 2018 (IDT)
זה מעניין אותי כי הוא אישיות משמעותית למי שמתעניין בתחום הספרנות של ספריות יהודיות או בסוגיית ההגדרה של אדמו"רות ושונותה מההגדרות של מלוכה וירושה וזו סוגייה בהבנת כל עולם החסידות, לא רק הפינה של חב"ד. בלי לדעת עליו אנחנו מפסידים הבנה. לדעתי, כפי שכתבתי כבר ב-2006, יש פה חשיבות אנציקלופדית. ‏DGtal‏ - שיחה 01:45, 28 באוגוסט 2018 (IDT)
אמנם גם על אביגדור מפינסק כבר שמעתי, אבל לדעתי הוא מעט פחות מפורסם. נרו יאירשיחה • י"ז באלול ה'תשע"ח • 01:46, 28 באוגוסט 2018 (IDT)
זה לא נימוק חשיבות. יעברו עוד חמישים שנה והיחידים שיזכרו אותו יהיו חסידי חב"ד. דברי הרב - שיחה 14:06, 28 באוגוסט 2018 (IDT)
א. רבי אביגדור ב"ר חיים אב"ד פינסק (על מקומו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב) ראוי לערך, ולא כל מתנגד של חב"ד שזכרו נשמר בעיקר בספרות החב"דית אמור להיות מתואר לפי הנרטיב החב"די.
ב. בארי גוראריה לא מי יודע מה חשוב, אבל זכה לפרסום בגלל משפט הספרים, ולפי הכללים הוא עומד ברף בשל כך. הבעיה היחידה שעומדת כאן לרעתו היא החשיבות השלילית שיש לו בקרב תומכי חב"ד. ביקורת - שיחה 14:19, 28 באוגוסט 2018 (IDT)
אם למשפט הספרים היתה חשיבות אנציקלופדית, היה צריך להכניס את הערך לשם ולהציב הפניה. מכיוון שזה לא כך, אני מאמין שהפרשייה הזו כן מקנה לו חשיבות. דגש - שיחה 09:38, 29 באוגוסט 2018 (IDT)
מצטרף למשתמש:DGtal שטוען טיעונים ענייניים ולא כמו מקס ומוריץ שבאו לכאן להשמיד להרוג ולאבד. להשאיר ובגדול. בורה בורה - שיחה 11:22, 2 בספטמבר 2018 (IDT)
בורה בורה, נא לשמור על כללי התנהגות • חיים 7שיחה • 13:16, 2 בספטמבר 2018 (IDT)

סירובו להתדיין בפני בי"דעריכה

מעיון במקורות המובאים בערך תחת הכותרת קישורים חיצוניים לא מצאתי איזכור לכך, אם זכרוני אינו מטעני זו הייתה אחת הטענות על חב"ד שגזלו את הספרים מאת היורש שלא ע"פ ד"ת (וגם במקרה שבימ"ש פוסק לטובת מי שעפ"י ד"ת אינו מגיע לו אסור לקבל וחייב להחזיר). חסר תקנהשיחה • י"ח באלול ה'תשע"ח • 21:58, 28 באוגוסט 2018 (IDT)

הוספתי. יש גם מקור ברור לא חב"די, אבל זה מה שמצאתי בינתיים. --מענדלשיחה • כ"ד באלול ה'תשע"ח • 22:40, 4 בספטמבר 2018 (IDT)
אגב לעיל בדף השיחה כבר נערך דיון זה. --מענדלשיחה • כ"ד באלול ה'תשע"ח • 22:49, 4 בספטמבר 2018 (IDT)
נערך דיון ללא מוצא, כמובן שהחב"דניקים טוענים שהוצע לו ד"ת והמערערים חולקים, לכן אם תרצה להסיר את התבנית תצטרך להביא מקור שאינו חב"די ולא נשען על מקורות חב"דיים. חסר תקנהשיחה • כ"ה באלול ה'תשע"ח • 22:55, 4 בספטמבר 2018 (IDT)
אחפש בל"נ, אך לא הבנתי מה הבעיה להציב לצד התבנית מקור חב"די, כשם שבקישורים החיצוניים מפנים לפרסומים חב"דיים ש"מכפישים" את גורארי? --מענדלשיחה • כ"ד באלול ה'תשע"ח • 23:01, 4 בספטמבר 2018 (IDT)

שאלת אנונימיעריכה

האם היו לו ילדים? 31.154.129.246 (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם/ה

לא. לא היו לו ילדים. אבל הוא אימץ שתי בנות. אבגד - שיחה 20:05, 20 בנובמבר 2019 (IST)

חתונתו של באריעריכה

בארי התחתן בשנת 1953 לאחר שדודו רבי מנחם מענדל נהיה האדמו"ר. וע"כ לדעתי צריך לשנות את הידיעה על חתונתו לאחר התמנות דודו לאדמו"ר. Slwm lwy - שיחה 18:52, 13 באוגוסט 2020 (IDT)

בוצע. תודה אבגד - שיחה 19:46, 13 באוגוסט 2020 (IDT)

הערך הזה לוקה כעת בחסר גדולעריכה

ככלל, ייאמר, כי הערך הזה לוקה בחסר גדול מאוד. אפשר להבין את הנטייה הטבעית של המשתייכים לחב"ד-ליובאוויטש לקצר ככל האפשר בסיקור הדמות הזו. חלקם אפילו דרשו למחוק כליל את הערך על שמו, אבל, יהיה זה חטא להיסטוריה הכללית, ואף להיסטוריה הליובאוויטשית.

גם מנקודת מבט של המתנגדים לדמותו של בערי, יהיה נכון לחלק את חייו לשניים: לפני הסתלקותו-פטירתו של הריי"צ, ולאחר ההסתלקות ומינוי הרבי הרמ"מ.

אין חולק על הייחס האוהב של הריי"צ לנכדו בערי, שחלק גדול מזה ידוע לנו, הן במתנות הייחודיות שקיבל, והן באמירות המיוחדות של הריי"צ עליו. ניתן לומר כי לדאבון החסידים (ואני מכליל בכך גם את עצמי) לא המשיך בערי בדרך שסבו התווה לו. זה לא צריך למנוע סיקור מלא וברור של האיש, לכל הפחות בתקופת חייו הראשונה.

ערכים או עובדות בסיסיות שלא נכללו בערך זה הם רבים. היום, נביא כאן רק על היחס של סבו הרבי הריי"צ אליו:

הריי"צ גילה כלפי נכדו זה חיבה גדולה. כאשר נלקח למאסרו בשנת תרפ"ז מביתו, חלף גם על פני החדר בו ישן אז התינוק בערי. הריי"צ התעכב ליד מיטתו והזכיר את מה שאיחל סבו המהר"ש בקשר אליו שכאשר יגדל יהיה רבי ויאמר חסידות, וכך גם מאחל הריי"צ לנכד זה, בערי, שיילך באותה הדרך, וימשיך את דרך מסירות הנפש של זקניו. הרבה מהחסידים ראו בכך אמירה ברורה של האדמו"ר הריי"צ על כך שברבות הימים, יתמנה בערי הקטן להיות האדמו"ר מליובאוויטש. (בפשטות, היה בערי מתמנה להיות "הרבי מליובאוויטש" לאחר ג' תמוז תשנ"ד, או כאדמו"ר מוחלט או כמי שרק ממשיך את נשיאות דודו).

יום הבר מצווה של בערי היה יום מיוחד אצל הריי"צ שאמר אז שיחות ומאמר חסידות מיוחד. תמונה מהריי"צ בבר המצוה נמצאת בערך שלו. היה נכון להציג את התמונה הזו גם בערך הזה.

לרגל בר המצווה, נתן הריי"צ לנכדו, מתנה יקרת ערך: הגביע האישי של אביו, האדמו"ר הרש"ב, איתו היה מקדש את קידוש הבוקר.

בערי היה נכנס בכל יום אל סבו, הריי"צ ומספר מה הוא למד באותו יום.

הריי"צ קנה לנכדו מצלמה יקרה ובערי צילם בה תמונות מהריי"צ עצמו. רוב ככל התמונות של הרבי הריי"צ הקיימות אצלנו כיום, הם ממה שצילם בערי במצלמה זו. ועוד והוא העיקר: הריי"צ היה מסדר את עצמו במיוחד לקראת צילום התמונות על ידי הנכד בערי ובאחת ההזדמנויות, אף לבש לשם כך את בגדי השבת שלו והשטריימל המפורסם. 2 התמונות המפורסמות ביותר של הריי"צ, בהם הוא נראה מסתכל לנוכח, צולמו באופן הזה ע"י הנכד בערי.

איני רואה כל סיבה להתנגדות חסידית להרחבת הערך הזה. אדרבה, מנקודת מבט חסידית, הדמות הזו יכולה לספק דוגמה לחשיבות ההשקעה בחינוך. העובדה שהנצר היחיד של הריי"צ, שהועיד אותו להיות האדמו"ר מליובאוויטש בהמשך, לדעת רבים מזקני החסידים, פנה לדרך אחרת, מוכיחה, כי אין "תעודת אחריות" לאף אחד, ועל ההורים להשקיע תמיד את המיטב בחינוך ילדיהם.

אתר "כל הזמן" מדווח על מכירת 3 פריטים יקרי ערך שקיבל בערי מהרבי הריי"צ ידך-הגדושה - שיחה 10:08, 3 בינואר 2021 (IST)

באופן כללי אתה צריך להביא סימוכין, לא מספיק להכריז ש"אין חולק" על משהו. אין צורך לעסוק במה שחשבו "הרבה מהחסידים" (אם בכלל אפשר לדעת). הנימוק שלך לגבי הלקח החינוכי אינו רלוונטי בכתיבה אנציקלופדית. אנחנו לא עוסקים בהוכחות לגבי הדרך הנכונה בחינוך ילדים. נרו יאירשיחה • כ' בטבת ה'תשפ"א • 14:15, 4 בינואר 2021 (IST)
יש כאן סימוכין מלאים לכך שסבו כ"ק אדמו"ר הריי"צ חיבבו ביותר:

1) מתנת הבר מצווה שהייתה גביע אישי של אביו האדמו"ר הרש"ב, הוא הדבר היקר ביותר שידוע שהריי"צ נתן אי פעם לכבוד אירוע שמחה של קרוב משפחה. כאשר קוראים את התיעודים מחתונות שלושת בנותיו (הרש"ג עם מרת חנה, הרבי עם הרבנית חיה מושקא, ור' מענדל הורנשטיין עם מ' שיינא) אין שם כלל מתנות ברמה הזו מהרבי הריי"צ. 2) מתנת המצלמה, והעובדה שהרבי הריי"צ לבש ביום חול רגיל, במיוחד את בגדי השבת והשטריימל שלו בשביל התמונות של הנכד, מעידים הרבה מאוד על היחס המיוחד שקיבל בערי. 3) בימים אלו עומדת למכירה מזוודה מיוחדת, איתה היה הרבי הריי"צ נוסע לנסיעות הרפואה באוסטריה וצרפת. המזוודה נמכרת על ידי מי שקיבל אותה מבערי. בפשטות, קיבל בערי גם את המזוודה הזו מסביו הרבי הריי"צ. (לא מסתבר, כי המזוודה עמדה בספרייה, ונגנבה משם עם הספרים...)

לגבי מה שכתבתי על כך שרבים מהחסידים הבינו מדברי אדמו"ר הריי"צ, שהוא מועיד את בערי להיות האדמו"ר מליובאוויטש בעתיד (הכוונה היא כמובן, לאחר דור נוסף). קודם כל, זו המשמעות הפשוטה-השקופה בדברי הרבי הריי"צ שצוטטו במלואם לעיל. אלה גם דברים ברורים ששמעתי בעצמי מחלק מזקני החסידים ב770ידך-הגדושה - שיחה 15:44, 5 בינואר 2021 (IST)

הקטע לגבי חינוך הילדים, בא להרגיע חסידים אובססיביים במיוחד, שאינם יכולים לראות מילה טובה על בערי. הקטע הזה אכן אינו מופיע בערך האנציקלופדי עצמו.

לא הבנתי, הסימוכין הן שחזרת על מה שכבר כתבת? סימוכין הכוונה מקור אמין. נרו יאירשיחה • כ"ב בטבת ה'תשפ"א • 13:56, 6 בינואר 2021 (IST)
הסימוכין הם אכן על מה שכתבתי. שים לב שהוספתי לדבריי מקורות אמינים.ידך-הגדושה - שיחה 17:01, 6 בינואר 2021 (IST)
לא מוצא את זה, אולי אינך מבין מהם סימוכין. נרו יאירשיחה • כ"ב בטבת ה'תשפ"א • 21:14, 6 בינואר 2021 (IST)

לימודו של בערי בישיבת "תמכי תמימים"עריכה

אבקש בזה את עזרת הוויקיפדים האחרים המבינים בעניין זה, במציאת תמונת המכתב ששלח בזמנו בערי לסבו הרבי יוסף יצחק שניאורסון ובו הוא חותם את שמו, ולצד החתימה כותב בערי: "תומכי תמימים רחוב בדפורד".

על פי זכרוני, כותב בערי במכתב זה, דיווח שגרתי על התקדמותו בלימודי התורה והחסידות.

תמונת המכתב התפרסמה לאחרונה, בקשר עם מכירת פריטים שונים מעזבונו של בערי, שקיבל בזמנו, מסבו אדמו"ר הריי"צ.

יש חשיבות עצומה לאיתור המכתב הזה, כמקור מהימן לעובדה שבערי למד תקופת זמן בישיבת תומכי תמימים המרכזית.

יש כיום נטייה שגוייה "לנתק" את בערי משייכות לחב"ד ליובאוויטש גם בתקופת חייו של אדמו"ר הריי"צ. המכיר את הההיסטוריה של חצר חב"ד ליובאוויטש יודע שאין זה נכון. המכתב האמור, ששלח בזמנו בערי לאדמו"ר הריי"צ, כתלמיד בישיבת "תומכי תמימים", מוכיחה גם היא את האמת ההיסטורית.

מובן גם, שלאחר איתור המכתב האמור, יהיה נכון לתקן את הערך הזה, ולהוסיף, שלמד בישיבת "תומכי תמימים" של חב"ד ליובאוויטש ואחר כך עבר ללמוד בישיבת תורה ודעת.ידך-הגדושה - שיחה 17:27, 6 בינואר 2021 (IST)

חזרה לדף "בארי גוראריה".