שיחה:ברירת שארים

שיחות פעילות

אני אשמח אם מעירי ההערות יוכלו לפרט מה דורש שיפור בצורה קצת יותר רחבה

אללים?עריכה

אני מבין מה R מבטא, אבל לא את המשפט -

R – מידת הקרבה בין הפרטים, או במילים אחרות אחוז האללים הזהים בין שני הפרטים בהסתברות

Costello 21:07, 10 ינואר 2006 (UTC)


ברירת שארים - מקרה פרטי של תוצא הזקן הירוק?עריכה

ממש לא! תוצא הזקן הירוק הוא אחד המנגנונים שמוצעים כעומדים בבסיסו של האלטרואיזם בטבע. ברירת שארים יכולה להתקיים גם בלעדיו ואינה תלויה בו - מספיק שתכיר את מי שגדל לידך במאורה\קן ותעזור לו - הוא לא צריך שיהיה לו זקן ירוק

הזקן הירוק מובא רק כדוגמה היפותטית, ברור שאין מקרה כזה באמת. תוצא הזקן הירוק אומר שהאבולוציה מתעדפת מי שעוזר למי שנושא אללים זהים לשלו. ברירת שארים אומרת אותו הדבר, רק שהיא גם מציינת שאותם נושאי אללים זהים הם בני משפחה, ולכן זה מקרה פרטי. דניאל ב. 19:57, 6 ביולי 2009 (IDT)

ברור שאין זקן ירוק באמת, וכמובן שאני יודע שזה רק משל או דוגמה היפותטית. ועם זאת אתה טועה ומטעה! תוצא הזקן הירוק משמש כאחד המנגנונים המוצעים להסבר ברירת שארים, ומכאן נובע שברירת שארים אינה מקרה פרטי של תוצא הזקן הירוק כלל וכלל!!! הזקן הירוק מסביר את מנגנון ברירת השארים בכך שפרטים שנושאים אללים זהים מזהים אחד את השני על פי ביטוי חיצוני כלשהו. אולם יש גם מנגנונים אלטרנטיביים, דוגמת מה שתיארתי - כלומר אחאים (שסביר להניח שנושאים אללים זהים) מזהים אחד את השני משום שהם גדלו ביחד, ולא בעזרת ביטוי חיצוני כלשהו. אני מצטער אם ההסבר הקודם שלי היה פיגורטיבי מדי, אבל אני מקווה שכעת הטעות הובנה. אשמח להתדיין בנושא מעבר.

תוצא הזקן הירוק לא בהכרח דורש ביטוי חיצוני כלשהו, הוא מדבר על כל מקרה בו פרט מסוגל לזהות את מי שנושא אללים דומים. הזיהוי לא חייב להיות חיצוני, גם מקרה האחאים נופל תחת התוצא. דניאל ב. 21:51, 3 באוגוסט 2009 (IDT)

אנא תבדוק את עצמך לפני שאתה קובע קביעות שכאלה. אני מפנה אותך לערך של תוצא הזקן הירוק בויקיפדיה באנגלית. אתה מוזמן לקרוא אותו בעיון ולהבין את טעותך http://en.wikipedia.org/wiki/Green-beard_effect בכבוד רם הישן - שיחה 11:55, 8 באוגוסט 2009 (IDT)

קיבלתי את הערתך בדבר סממן חיצוני ושיניתי בהתאם. דניאל ב. 17:31, 10 באוגוסט 2009 (IDT)

תודה לך, כעת זה הרבה יותר מדויק רם הישן - שיחה 11:38, 5 בינואר 2010 (IST)

עוקץ הדבורה, הקרבה עצמית?עריכה

לדעתי לא נכון לייחס את עקיצת הדבורה להקרבה עצמית בגלל מותה של הדבורה. הדבורה מתה לאחר העקיצה כאשר היא עוקצת חיות בעלות עור גמיש, בעיקר יונקים, וגם זה אל בכל המקרים. מאוד יתכן שעוקץ הדבורה התעצב אבולוציונית בהתאמה לעקיצת חיות בעלות עור שאינו גמיש, ולכן אינו מותאם לעקיצת בעלי עור גמיש וגורם למות הדבורה. זאת פסקה מתוך הערך האנגלי לגבי העוקץ של דבורת הדבש: In honey bees, the worker bees have a modified ovipositor called a stinger with which they can sting to defend the hive, but unlike other bees of any other genus (and even unlike the queens of their own species), the stinger is barbed. Contrary to popular belief, the bee will not always die soon after stinging: this is a misconception based on the fact that a bee will usually die after stinging a human or other mammal. The sting and associated venom sac are modified so as to pull free of the body once lodged (autotomy), and the sting apparatus has its own musculature and ganglion which allow it to keep delivering venom once detached. It is presumed that this complex apparatus, including the barbs on the sting, evolved specifically in response to predation by vertebrates, as the barbs do not function (and the sting apparatus does not detach) unless the sting is embedded in elastic material. Even then, the barbs do not always "catch", so a bee may occasionally pull the sting free and either fly off unharmed, or sting again.


דומני שלא הבנת די הצורך את הפסקה שקראת. הרי כתוב שם שעוקץ הדבורה מורכב גם ממבנה שרירי וגנגליון (מערכת עצבים) משלו כדי שיוכל להמשיך ולהזרים עוקץ לגוף הנעקץ. זאת משום שהדבורה לא יכולה להזרים את כל הארס שלה בזמן קצר, ומכיוון שכמות קטנה של ארס לא תרתיע יונק גדול הרי שנעיצת העוקץ בשילוב עם המשך הזרמת הארס התפתחו כדי לאפשר הגנה יעילה נגד יונקים. תוצאת לוואי של זה היא מות הדבורה.

ברירת שארים מול עקרון ההכבדהעריכה

לא מצוין בשום מקום הביקורת על ברירת שארים, ביקורת הגיונית ולגיטימית ביותר, עפ"י עקרון ההכבדה. עפ"י אמוץ זהבי, אין תימוכין בברירת שארים, ויש לציין זאת. אנונימי/ת

תרגיש/י חופשי/ה להוסיף Anrys - שיחה 19:45, 12 בפברואר 2013 (IST)
חזרה לדף "ברירת שארים".