שיחה:דרגות חופש (מכניקה)

שיחות פעילות

כתיבת הערךעריכה

כתיבת הערך התבססה על תרגומו מאנגלית. Lirsim1 - שיחה 17:35, 23 במאי 2021 (IDT)[]

    ‏  ערך זה נכתב במסגרת "כלים שלובים", מערכת לימודי הבחירה לתואר ראשון של אוניברסיטת תל אביב, בקורס "מווב 2.0 לווב 3.0, מוויקיפדיה לוויקידאטה" החל משנת 2018 (או בקורס "ויקיפדיה: מיומנויות של יצירת וצריכת ידע" בין השנים 2015-2017).

בכל שאלה לגבי הערכים, נא לפנות אל שני אבנשטיין.

הערכת עמיתים 1עריכה

שם הטיוטה תקין, מופיעות תמונות ונוסחאות מתמטיות המעשירות את הערך. עם זאת, הערך מכיל תרגום מכונה וניסוחים לא ברורים. בנוסף, הערך מכיל מעט הערות שוליים, חסרים הפרקים "קישורים חיצוניים" ו"לקריאה נוספת" והתבנית שאמורה להופיע בדף השיחה נמצאת בגוף הערך. פרקי הסיום הקיימים נמצאים בסדר נכון והמבנה שלהם תקין.

Catocato88 - שיחה 18:17, 17 במאי 2021 (IDT)[]

תודה על הערכה, הייתי שמח אם הייתם אומרים לי איפה מצאתם טעויות של תרגום מכונה וניסוחים לא ברורים, כיוון שאני עברתי על הערך מספר פעמים לפני שהגשתי אותו והטעויות שאתם מצאתם זה טעויות שאני לא מצליח למצוא. הכמות המועטת של הערות השוליים נובע מכך שערך זה תורגם מערך באנגלית שמכיל מעט הערות שוליים. לא מצאתי לנכון להוסיף את הפרקים "קישורים חיצוניים" ו"לקריאה נוספת" כיוון שלא מצאתי מה להוסיף להם, ולא רציתי להכניס פרקים רקים. התבנית תוקנה. היה מאוד נחמד אם הייתם יכולים להשקיע קצת יותר זמן במתן המשוב כדי שאני אוכל באמת לשפר את איכות הערך, בכל זאת תודה שנתתם מזמנכם Lirsim1 - שיחה 19:42, 23 במאי 2021 (IDT)[]

הערכת עמיתים 2עריכה

זאת הערכת עמיתים לטיוטת הערך לפי מחוון הסדנה, כללי העריכה בויקיפדיה העברית, והאקדמיה ללשון העברית.

תקיןעריכה

 1. שם הטיוטה תקין.
 2. הערך מכיל בו תמונות להמחשת נושא הערך.
 3. ראשי הפרקים הולמים את נושא הערך.
 4. אוצר המילים הטכני בערך מוגדר לפני השימוש בו. עם זאת, בהמשך תיארתי בעיות בבהירות הערך שנגזרות ממשפטים ארוכים מדי וטעויות דקדוק. רצוי להתייחס לכך כדי להבטיח שהערך יהיה בהיר באמת.
 5. הערך עובר מהסבר כללי אל הסבר פרטני בצורה הדרגתית.
 6. הערך כתוב מנקודת מבט ניטרלית ועניינית.
 7. הערך נשען על חמישה מקורות בהערות שוליים. עם זאת, צריך להוסיף לכל פסקה את המקור שלה, ולא רק לכל פרק. בנוסף, בויקיפדיה אין צורך במשפט שלם לציון המקור בסוף הפרק, אלא אזכור חוזר (שימוש חוזר) של אותה הערת שוליים בכל פסקה בערך שנשענת על אותו מקור.
 8. הערך כתוב בעברית חוץ ממקרה אחד או שניים בהם אוזכרו מונחים באנגלית ללא סוגריים (פירוט בהמשך).
 9. הערך מכיל בו קישורים פנימיים כחולים ואדומים לויקיפדיה העברית.
 10. לא מצאתי קישורים חיצוניים בגוף הערך חוץ מהקישור לויקיפדיה האנגלית (פירוט בהמשך).
 11. לא מצאתי בערך הפרת זכויות יוצרים כלשהי. אם כי חובה להוסיף ליד כל מבואה של נוסחה מתמטית את המקור המדעי שלה כפי שמקובל בכתיבה מדעית וכתיבה אקדמית, ולא רק בסוף הפרק.
 12. פרק ”ראו גם“ מכיל בו קישור מעניין אחד.
 13. קיים פרק ”הערות שוליים,“ אם כי יש בתחילתו שורה ריקה מיותרת.
 14. סדר פרקי הסיום נכון באופן חלקי, אבל חסרים שני פרקי סיום נוספים (פירוט בהמשך).
 15. הערך מכיל בו שתי קטגוריות נכונות.

לא תקיןעריכה

 1. הערת התרגום והערת הסדנה שתיהן מופיעות בסוף גוף הערך בפרק ”כתיבת הערך,“ אך הן צריכות להופיע כאן בראש דף השיחה.
 2. הפתיח לא מאורגן בפסקה בודדת (עם עד חמישה משפטים), לכן הוא לא תואם את ההנחיות של ויקיפדיה העברית.
 3. קיים קישור ישיר לויקיפדיה האנגלית בגוף הערך בלי סוגריים או התבנית ”אנ“ (כתבת ”מסוג serial robot manipulator“ עם קישור ישיר לויקיפדיה האנגלית). צריך קודם לעברת (מלשון ”עברית“) את המושג בעזרת מילון המונחים של האקדמיה ללשון העברית, ורק אז להוסיף לידו קישור לויקיפדיה האנגלית לפי התבנית ”אנ.“
 4. בהינתן לכמות טעויות הדקדוק שמצאתי, ייתכן כי הערך מכיל בו תרגום מכונה מובהק (פירוט בהמשך).
 5. פרק ”ראו גם“ מכיל בו קישורים אדומים, אבל לא מוסיפים קישורים אדומים בפרק זה.
 6. לא קיים פרק ”לקריאה נוספת.“
 7. לא קיים פרק ”קישורים חיצוניים.“
 8. טעויות דקדוק. מצאתי טעויות דקדוק רבות, וסביר להניח שפספסתי טעויות נוספות. לכן, רצוי לעבור מחדש על הדקדוק בערך כולו.
  1. כתבת ”היא מספר הפרמטרים בלתי תלויים המגדירים...“ (פתיח):
   1. שימוש לא תקין ב־ה"א הידיעה – היית צריכה לכתוב ”מספר הפרמטרים הבלתי־תלויים המגדירים.“
   2. חסר מקף – ”בלתי־תלויים.“
  2. כתבת ”המיקום ואוריינטציה של גוף קשיח בחלל מוגדרים על ידי...“ (פתיח): שימוש לא תקין ב־ה"א הידיעה. קיימות שתי אפשרויות: או ליידע גם את המיקום וגם את האוריינטציה (”המיקום והאוריינטציה“), או לא ליידע אף אחד מהם (”מיקום ואוריינטציה“), אבל אי־אפשר ליידע רק את אחד מהפרטים אם הנשוא הוא ”מוגדרים.“ בכל אופן, מאחר שמדובר בהגדרה מונחים, אני ממליץ לא ליידע את אף אחד מהם.
  3. כתבת ”מנהלת את דרגות החופש המכשיר...“ (פתיח): חסרה מילית ”של“ לפני ”המכשיר.“ שימוש כזה בה"א הידיעה נחשב לא דקדוקי מכיוון שבצירוף סמיכות ה"א הידיעה תמיד באה רק בשם העצם האחרון (כלומר, ”דרגות חופש המכשיר“), אך צירוף כזה עלול לשבש את ההקשר של המונח ”דרגת חופש,“ לכן עדיף להשתמש במילית ”של“ במקום.
  4. כתבת ”גוף שאינו קשיחה או מאפשר מעוות בצורתו עשוי להיחשב...“ (תנועות וממדים):
   1. תרגום מכונה? – מבנה משפט מסורבל מאוד ודקדוק כללי לא תקין.
   2. מגדר דקדוקי לא תקין – כתבת ”גוף שאינו קשיחה“
   3. תיאור לא דקדוקי – כתבת פועל ”מעוות“ בתוך התואר ”מאפשר“: ”מאפשר מעוות בצורתו.“
  5. כתבת ”עבור חלקיק בודד במישור מגדירים שני קואורדינטות את מיקומו כך שיש לו שתי דרגות חופש;“ (תנועות וממדים):
   1. מגדר דקדוקי לא תקין – כתבת ”שני קואורדינטות,“ אבל ”קואורדינטה“ היא נקבה מהיבט דקדוקי. לכן, הייתה צריכה לכתוב ”שתי קואורדינטות“
   2. מושא לא תקין – כתבת ”מגדירים (שתי) קואורדינטות את מיקומו,“ אולי שכחת לכתוב: ”(ו)את“?
  6. כתבת ”חלקיק בודד במרחב דורש שלוש קואורדינטות ולכן יש לו שלוש דרגות חופש;“ (תנועות וממדים): פיסוק לא תקין – כתבת משפט מחובר בלי פסיק לפני החיבור ”ולכן.“ כלומר, היית צריכה לכתוב ”...קואורדינטות(,) ולכן...“
  7. כתבת ”על מנת לספור את דרגות החופש של מערכת זו, שכלול את המסגרת הקבוע בספירת הגופים, כך שהניידות אינה תלויה“ (נוסחת ניידות):
   1. המשכת פסוקית זיקה עם מושא לא תקין – כתבת ”שכלול את המסגרת“
   2. מגדר דקדוקי לא תקין – כתבת ”המסגרת הקבוע“
  8. כתבת ”דוגמה לשרשרת סגורה פשוטה היא הצמדה מרחבי ארבע-מוטות (RSSR).“ (נוסחת ניידות): מגדר דקדוקי לא תקין – כתבת ”היא הצמדה מרחבי.“ התואר ”מרחבי“ כתוב בלשון זכר, אבל ”הצמדה“ היא נקבה כפי שרמזת ב”היא“
  9. כתבת ”...ארבעה מפרקים בדרגת חופש אחת ולכן יש לה...“ (תנועה מישורית וכדורית): פיסוק לא תקין – חסר פסיק במשפט מחובר לפני ”ולכן“
  10. כתבת ”מנגנון המכילים מספר גופים...“ (מערכת גופים): פתחת פסוקית מיידעת בצורת רבים ”המכילים“ לשם עצם יחיד ”מנגנון.“
  11. כתבת ”מפרק עשוי לספק דרגת חופש אחת (ציר/הזזה), או שניים (גליליים).“ (מערכת גופים): מגדר דקדוקי לא תקין – ”דרגת חופש“ היא נקבה, אבל אחרי זה כתבת ”או שניים“ בלשון זכר. במקום זאת, היית צריכה לכתוב ”או שתיים“ בלשון נקבה.
  12. כתבת ”רק 3 מאותן תנועות נדרשות להעביר את היד לכל נקודה במרחב, אך אם לאנשים היה רק שלושה מהם לא תהיה להם היכולת לתפוס דברים מזוויות או כיוונים שונים.“ (מערכת גופים):
   1. מגדר דקדוקי לא תקין – כתבת ”שלושה מהם,“ אך דרגות חופש הן נקבה. לכן, היית צריכה לכתוב ”שלוש מהן“
   2. פועל בצורת יחיד לשם עצם בצורת רבים – כתבת פועל ”היה“ בצורת יחיד לשם עצם בצורת רבים ”שלוש מהן“ (דרגות החופש). כלומר, היית צריכה לכתוב ”היו“
   3. מבנה משפט לא תקין – פתחת את החצי השני של המשפט בתנאי ”אם...“ אבל לא סגרת אותו בתוצאה ”אז...“ אלא ישר דילגת לתוצאה: ”אם לאנשים היה רק שלושה מהם (, אז) לא תהיה להם היכולת...“
   4. זמן עתיד בזמן עבר – כתבת בזמן עתיד ”תהיה להם היכולת,“ אבל היית צריכה לכתוב ”אז לא הייתה להם היכולת...“ כי ”אז“ מאלץ זמן עבר רטרואקטיבית כשקיים תנאי מהצורה ”אילו X היה מתקיים, אז Y לא היה יכול להתקיים.“
  13. כתבת ”...שני דרגות חופש לשליטה ושלושה דרגות חופש...“ (מערכת גופים): מגדר דקדוקי לא תקין – דרגות חופש הן נקבה, לכן צורת הספירה היא ”שתי, ושלוש“ ולא ”שני, ושלושה“
  14. כתבת ”הנדסת חשמל משתמשים...“ (הנדסת חשמל): צורת רבים זכר לשם עצם בצורת יחיד נקבה, או שחסרה מילית ”ב“ לפני ”הנדסת חשמל.“ כלומר, ”בהנדסת חשמל משתמשים...“
  15. כתבת ”מכיוון שאלמנט אחד משמש כביקורת שכנגדה לקונסטרוקטיביות או הרסניות“ (הנדסת חשמל): פתחת פסוקית מיידעת משועבדת ”שכנגדה,“ אך המשכת במילית קישור ”ל.“ לא ברור איך זה מתיישב מהיבט דקדוקי.
  16. כתבת ” דוגמא לכך היא;...“ (הנדסת חשמל): לנשוא חסר מושא ישיר כי נמצא שם פיסוק לא תקני – הסימן נקודה ופסיק קוטע בין פסוקיות שלמות. כלומר, חלקי משפט עם נושא, נשוא, ומושא (במידת הצורך), הפועל ”היא“ דורש מושא ישיר. כלומר, את צריכה להשמיט משם את הנקודה ופסיק.
 9. כתיבה לא בהירה. המשפטים הבאים דורשים שכתוב או פירוק לכמה משפטים דביקים. כמו כן, גם טעויות הדקדוק ברשימה שהצגתי מקודם נחשבות ל”כתיבה לא בהירה.“
  1. כתבת ”נוסחת הניידות סופרת את מספר הפרמטרים המגדירים את התצורה של קבוצת גופים קשיחים המוגבלים על ידי מפרקים המחברים בין גופים אלה.“ (נוסחת ניידות): עומס תארים – צריך לפרק אותו לכמה משפטים דביקים, או להכניס בו פסוקיות זיקה לתיאור שמות העצם.
  2. כתבת ”אם כי יש לזכור כי השליטה היתר בזרוע האנושית אינה מיותרת משום ששני מדרגות החופש; פרק כף היד והכתף, המייצגים את אותה תנועה; גלגול, מחפים אחד על השני מכיוון שכל אחד מהם בנפרד לא מסוגל לעשות תנועה של 360 מעלות.“ (מערכת גופים): המשפט הזה לא ברור, ונדמה שקיימת שם גם כמה טעויות דקדוק. לדוגמה, ”השליטה היתר,“ ”משום ששני מדרגות החופש.“ כמו כן, נדמה שנמצאת שם פסוקית זיקה עם פיסוק לא תקין.
  3. כתבת ”אינו יכול לנוע ישירות למעלה/למטה שמאל/ימין.“ (מערכת גופים): בסוף המשפט יותר בהיר לכתוב ”מעלה ומטה או שמאלה וימינה.“
 10. כתיבה בגוף ראשון. בניגוד לכתיבה מדעית, אסור לכתוב בגוף ראשון בערך אנציקלופדי (לולא ציטוט), אלא רק בגוף שלישי.
  1. כתבת ”נזכיר ש- N כולל את החוליה הקבועה.“ (נוסחת ניידות) – ”נזכיר“ הוא פועל בגוף ראשון.
 11. כתיבה בגוף שני. בניגוד לכתיבה טכנית (שפונה אל הקורא באופן ישיר), אסור לכתוב בגוף שני בערך אנציקלופדי (לולא ציטוט), כי אסור לפנות אל הקורא באופן ישיר. במיזם האחות ויקיספר יש מקום לכתיבת מדריכים בגוף שני ובכתיבה טכנית, אך לא בויקיפדיה.
  1. כתבת ”אך בכל נקודה תוכל להזיז אותו רק על ידי תנועה קדימה וזווית היגוי.“ (מערכת גופים) – הפועל ”תוכל“ הוא בגוף שני, מכיוון שהוא מתייחס אל הקורא.

בברכה, דויד פון תמר - שיחה 09:29, 18 במאי 2021 (IDT)[]

תודה רבה על המשוב, נעזרתי בו המון והשתדלתי לתקן את הערך לפי המלצתך כמיטב יכולתי. אין שום יכולות בדקדוק לכן המשוב שלך עזר לי לתקן אמון תהיות שלא הייתי מוצא בלדעיו. בברכה, Lirsim1 - שיחה 19:47, 23 במאי 2021 (IDT)[]
חזרה לדף "דרגות חופש (מכניקה)".