שיחה:דרדעים

שיחות פעילות

ידעתי על ההתנגדות לקבלה אך לא שמעתי עד עכשיו על הכת דרעים חבל שהערך קצר מדי, היה מאד מעניין לדעת יותר פרטים על סדר התפילה שלהם ועוד

סדר התפילה שלהם הוא ע"פ פסקי ונוסח הרמב"ם חיים נתן - שיחה 07:02, 22 ביוני 2016 (IDT)
(הדרדעים אינם "כת" אלא כאמור בערך: "פלג"... מדוע חשוב לי להעיר? משום שהביטוי "כת" מוציא אל מחוץ לגדר את הקבוצה. אלא שהאמונה בקבלה אינה אחד מי"ג עיקרי האמונה, כידוע, אף שהיא רווחת מאד בימינו. ואלו שלא מקבלים אותה אינם "פורשים" מהיהדות. Toraumada - שיחה 12:37, 25 ביוני 2018 (IDT))

הסבר לשינויעריכה

הזרם התחיל בסוף מאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 ולא ככתוב "במחצית הראשונה של המאה ה20). הרב קפאח חי בשנים 1850 - 1932 Motyka 21:44, 7 מאי 2006 (IDT)

הרב רצון ערוסיעריכה

ידוע לי משיחות אישיות עם הרב ערוסי, שהוא מאמין בקבלה [ומכל מקום מציג עצמו ככזה]. וגם ראיתי בביתו את ספר הזוהר. איך מכניסים מידע אישי לתבנית אנציקלופדית? --ג'יין רו 09:32, 5 יולי 2006 (IDT)

הרב קוק מעולם לא הביע תמיכה ברב יחיא קאפחעריכה

לא בתחילת המחלוקת ולא בסופה. כל מי שקורא את דבריו רואה בבירור התנגדות נחרצת לדעותיו של הרב יחיא קאפח, כי הרב קוק ראה בתורת הקבלה תורת אמת. מה שכן, בניגוד לרבנים אחרים הביע הרב קוק את התנגדותו בצורה מכובדת. אבל ההתנגדות הייתה מתחילת המחלוקת ועד סופה. נא לתקן זאת כי זהו שקר היסטורי, אני ניסיתי למחוק שקר זה ולתקן אולם מאן דהו מחק. בברכה, המומחה.

אינני זוכר בדיוק את פרטי העניין (נדמה לי שהדבר מצוי בחלופת התנצחויות שבין בת ציון עראקי קלורמן לרב נריה גוטל) אך זכורני שראיתי שהרב קוק התכתב עם הרב קאפח וגילה כלפיו יחס חיובי. עם זאת, כפי שציינת, הדבר היה קודם שנודע לו על עמדת הרב קאפח בשאלת הקבלה. לאחר שנודע לו - הצטרף בתקיפות רבה להסכמות על הספר.
באשר לתיקונים שעשית, אני נאלץ לשחזרם שוב מאחר והם כתובים באופן מוטה. היה סבלני והמתן לעריכה שאעשה תוך שילוב מה שהיה חשוב לך לומר. אגב, בהקדמה של אמונת ה' מסיק דוד תמר כי הכותב הוא כן הרב צוברי, לא? כמו כן, בשנות חייו האחרונות הדברים גם נאמרו ונכתבו בפירוש. אני טועה? נריה 22:48, 14 במאי 2007 (IDT)
אין שום איזכור באף מקום שהרב קוק הביע תמיכה כלשהי ברב יחיא קאפח באף שלב, גם לא במאמריהם של הרב גוטל וקלורמאן-עראקי. אכן, הוא התייחס אליו בכבוד כדרכו באהבת ישראל, אבל הביע התנגדות ברורה לדעותיו וקרא לו לחזור בו. הוא לא הצטרף "בתקיפות רבה" להסכמות על הספר אמונת ה' כפי שכתבת כיון שהוא כבר לא היה בחיים, מה שבכל זאת פורסם שם בשמו היא דעתו על המחלוקת בתימן, ושוב כפי שכבר כתבתי הוא הביע התנגדות בצורה מכובדת ולא מתלהמת. באמונת ה' לא פורסם המכתב האישי ששלח הרב קוק לרב קאפח שנפתח במילים האלה "לכבוד הרב הגדול מופלא באנשים בוחן ובודק יסודות ושורשים מו"ה יחיא בן סלימאן אלקאפח שליט"א"... במכתב זה הוא מביע ומסביר את התנגדותו הנחרצת לדעותיו בכבוד. אכן דוד תמר כותב שהרב צובירי כתב זאת על סמך דברים שכתב הרב צובירי לאביו של דוד תמר, הרב יששכר תמר. ידוע שכך טוען הרב צובירי אולם יש הטוענים שהוא היה רק שותף לכתיבה ולא הוא היה המרכזי בה אלא הרב יחיא ערוסי המכונה "אלחאפי" (היה הולך יחף כל ימיו כדי לכפר). בברכה, המומחה.
תודה על הדברים. למדתי. לגבי הרב קוק, אכן נפלתי בפח, זכרתי שיש גילוי דעת תקיף של הרב קוק ממש באמצע ההסכמות (של הרבנים החיים) אך שכחתי שהספר אכן נדפס רק לאחר מותו. נריה 23:16, 14 במאי 2007 (IDT)

?Can someone confirm the correct English spellingעריכה

The en.wikipedia article has two WP:RS printed sources for "Dardaim" and 1x for "Dor Daim". What is the correct English spelling in English language printed soures? In ictu oculi - שיחה 11:00, 21 באוקטובר 2011 (IST)

חוששני שיש בלבול ביחס לממשיכי הדרך בין דרדעים לרמבמיסטים.עריכה

אי אפשר להחשיב את הרב רצון ערוסי שכותב "וכולם מבינים, שאין להכחיש חלילה את ספר הזוהר". כדרדעי, וגם הרב יוסף קאפח מעולם לא נאבק בקבלה. פועלם לגבי מורשת תימן ומורשת הרמב"ם לא הופך אותם לדרדעים.

כתיבה מוטיתעריכה

אני מתייחס לפסקה הבאה:

"חכמי תימן השיבו על ספרו של הרב קאפח בחיבור הנקרא "אמונת ה'", בחיבור זה הם השיבו אחת לאחת על כל טענותיו של הרב קאפח כנגד ספר הזוהר והראו כי יסודות הקבלה עתיקים הם בעם ישראל עוד מתקופת התנאים והאמוראים כדוגמת ספרות ההיכלות".

לדעתי לשונה של פסקה זו אינו הולם. כותב הפסקה נוקט עמדה במחלוקת שבין הדרדעים לבין מתנגדיהם, ומכריע שהמתנגדים צדקו בויכוח. כך משתמע מהניסוח "השיבו אחת לאחת... והראו כי...". זהו ניסוח פסקני המורה שהמשיבים הצליחו לסתור את הטענות ולהוכיח את טענתם. קל להניח שהצד השני בויכוח, שלא נסוג מעמדותיו, היה סבור כי אין בטענותיהם של המשיבים תשובה "אמיתית" וכי אין ראיותיהם ראיה. היות וכן, ראוי לאמץ לשון נייטרלית, דוגמת: "בחיבור זה התייחסו לטענותיו של הרב קאפח וניסו להוכיח שיסודות הקבלה וכו'", או משהו שקול לכך.

82.81.78.56 18:22, 4 ביולי 2013 (IDT)

הערה "דרוש מקור" על הנאמר בערך כי נצפתה התעוררות בתנועת הדרדעיםעריכה

ובכן בערך זה מופיע הערה "דרוש מקור" על הנכתב כי כיום קיימת התעוררות בתנועת הדרדעים. בתור מקור הצעתי קישור לאתרם החדש, פעיל, עם חומרים רבים לצפייה ולעיון, מספר רב של מבקרים וצפיות. גרסה זו נמחקה בתענה שאין זה מקור. לא צריך מקור לקביעה ששמש זורחת כל בוקר- המסתפק יצא החוצה ויוודא. ובכן, אני מציע נוסח כזה: "...התעוררות, לפחות בתחום המרשתת (ראה milhemet-tora.blogspot.com/ ) ..."

על זה שהשמש זורחת בכל בוקר אין ויכוח. לעומת זאת, אני חושש שרוב האנשים שיצאו החוצה לא ימצאו שם התעוררות של דרדעים. אפשר לכתוב שבשנת כך וכך החל לפעול אתר. התעוררות זה עניין סובייקטיבי, ייתכן שלפני האתר הייתה יותר פעילות. לך תדע בלי מקורות מסודרים. נרו יאירשיחה • י"ד באייר ה'תשע"ו • 00:33, 22 במאי 2016 (IDT)
ברור שהקישור שהצעת לא רלונטי, כי אין בו איזכור של דרדעים. כנראה רק אוסף של קטעי וידאו ממי שהוא בענין "ההיתר הא\ערור להתפרנס מתורה". Contributor613 - שיחה 05:40, 22 במאי 2016 (IDT)

הערך מביע ספק היש המשכיות\התעוררות לתנועת הדרדעים, הצבעה על פעילות בזירה אינטרנטית כאינדיקציה לקיום התעוררות כזה נדחתה בעבר פעילות לא מספיק רצינית והפעם כשמא לא שייכת לתנועת הדרדעים מפאת אי התאמם סגנון האתר לפי טעמו של נרו יאיר. אין בעיה, נניח אתר "מלחמת תורה" אינו מייצג דרדעים. אבל הוא מייצג משהו? תכנים - היתר להתפרנס מהתורה - אסון האסור לפי תורת משה אשר גרם עיוותים באמונה, הקבלה - בדייה, המשך ישיר של אותו אסון. נניח אתר "מלחמת תורה" אינו המשך של תנועת הדרדעים. אבל הוא קיים? על אף הסגנון הלא מוצא חן בעיניו של נרו יאיר. אם כן, מה שנותר זה לתת לתופעה שם, לדוגמה - פוסטרמבמיזם או נאודרדעיזם וליצור עבורו ערך חדש. באשר על כן אני מכריז על איתור שם מתאים.נרו יאיר יש רעיונות?

מדובר בתנועה שולית מאוד, שאיני בטוח שיש צורך אפילו להזכירה. אין אנו נותני השמות לתנועות שאין להן שם מקובל - איננו "ממציאים". שמזן#שיחהערכי בראבו • 22:08, 16 בפברואר 2017 (IST)
שולית? שוב, אין בעיה. יוגדרו נא קני מידה להבחנה בין "תנוע שולית" ובין תנוע ש"אינה שולית" וזאת כדי לא לחזור על דיון זה בעוד חודשים מספר. שם התנועה ידוע - דרדעים, ההצעה למצאו שם חדש בא להגחיך הערת נרו יאיר שהיא כמוה כדרישה להוכיח שאין לך אחות או שאינך גמל דו דבשתי
הרושם שלי הוא שהבלוג (זו ההגדרה הנכונה, לא אתר עצמאי) "מלחמת תורה" מייצג אדם אחד ששמו ידוע, מן הסתם אותו אדם המנסה מזה זמן רב להפיץ את דעותיו גם בויקיפדיה ואיתו אנו מתכתבים עתה. מדובר באדם שעלה מרוסיה, לא בדיוק מי שגדל על ברכי המסורת הדרדעית. מה הופך אותו לדרדעי, ההגדרה העצמית? זה לא מספיק. נרו יאירשיחה • כ' בשבט ה'תשע"ז • 23:14, 16 בפברואר 2017 (IST)
1.זה כמובן רושם מטע במקרה הטוב כי המעיין באתר או בלוג (ההבדל בסופו של דבר הוא תקציבי בלבד) יבחין בקלות בכמה מחברים.
2.איזו וותק עליה מצריך נרו יאיר כדי להיות אותנטי? ממלחמת לבנון ראשונה? מלחמת יום כיפור? ששת הימים?
1. נכון, אני רואה שיש שם עוד דובר/מחבר, ייתכן שיש עוד. זה לא משנה. עדיין דוד אקסלרוד הוא הדמות הבולטת. 2. לא דיברתי כלל על ותק עלייה. העיקר הוא שאני מתקשה להאמין שהדרדעים רואים את האתר הזה כמייצג אותם, ולמשל מתייחסים לרבי יוסף קארו כמי שהחריב את היהדות. 3. אוסיף עוד שאיני בטוח שיש טעם לדון בדף השיחה עם מי שמנסה בקביעות להפיץ את משנתו בכוח בויקיפדיה באמצעות מלחמות עריכה. נרו יאירשיחה • כ"א בשבט ה'תשע"ז • 09:55, 17 בפברואר 2017 (IST)
ובכן סכמנו שיש מספר פעילים(אין זה עסק של בודד) ונעשה עבודה רעיונית רחבה. אין ספק מייסד תנועת הדרדעים ראה "קבלה" ככפירה וקבלת שכר עבור הוראת התורה כחילול ה'. אין גם ספק שהמקדם כפירה ומייסד חילול ה' יקרא המחריב בלשון המעטה. לכל היותר אתה יכול לטעון שמדובר כאן על קיום מחלוקת טקטית באיזו עוצמת קול לומר את זה. בדבר היות דוד אקסלרוד דמות דומיננטית או לא, ממש לא מצליח להבין הקשר העניין. על כל פנים, התענה בערך "עדרעים" בפרק "כיום" היא שהתנוע דעכה. טענה מוטעת זו באתי לסטור. אתה רוצה לתקן את זה כך שדוד אקסלרוד לא ירוויח מזה דבר? בבקשה. נסח אתה את התיקון המתאים, לדוגמה ...אם זאת...פלג מילימנתי קיקיוני...פעילות אינטרנטית בעיקר...מספר תמהונים...וכו'. בהצלחה.
אם מישהו או קבוצה יפתחו בלוג המפיץ לדעתם דעות דומות לתנועה כלשהי בעבר, אפילו לא בסגנון תוקפני מעין הבלוג שלכם, זה לא יספיק כדי לצרף קישור לבלוג הזה בערך של אותה קבוצה או תנועה. נרו יאירשיחה • כ"א בשבט ה'תשע"ז • 13:19, 17 בפברואר 2017 (IST)
נסה, נא, לצאת מהקונספציה שנתקעה בראשך. כדי לתקן רושם מוטעה שהערך יוצר כעת על דעכה וחוסר כל תפקוד בתנועת הדרדעים אין צורך בצירוף קישור דווקא. תפעיל דמיון. ניתן לתקן זאת על ידי הוספה של שתי משפטי דיווח יבשים. ראה דוגמא שהבאתי בפיסקה למעלה. בהצלחה.
מראש כופר בסמכותך לקבוע מדת תוקפנות הראויה של בלוג שלי (אם יש לי) או של אחרים. באותו הזדמנות מצפה להתנצלות על צירוף שאלת המוצא לדיון רעיוני בהגדרה.
בפתח הערך נאמר ש"דרדעים הוא פלג קטן ביהדות תימן", כך שוודאי יש משמעות למוצא. יזהר ברקשיחה • כ"ג בשבט ה'תשע"ז • 21:29, 18 בפברואר 2017 (IST)
מכאן שיהודי ממוצא אמריקאי או צפון אפריקה לא יכול לייצג חסידות ברסלב או חב"ד? יללא! מותר גם לומר "טעיתי"
כל יהודי צריך להוכיח שהוא מייצג משהו, לפני שאנחנו נכתוב זאת. במיוחד כאשר הגוף שהוא מתיימר לייצג, כאן בדף השיחה, לא מוזכר כרגע, אפילו פעם אחת, בדף הבית של הבלוג שלו. זה מחזק עוד יותר את הסברה שהוא לא מייצג. אגב, מעניין אותי מתי אתה אמרת לאחרונה "טעיתי". נרו יאירשיחה • כ"ב בשבט ה'תשע"ז • 23:04, 18 בפברואר 2017 (IST)
טוב, טעיתי בניסוח. אמת, כל המתיימר לייצג - צריך להוכיח שהוא מייצג, אבל אין לשלול אפשרות זו על סמך המוצא כפי שניסית. כעת לעניין ה"יציגות". זהות רעיונית ופעילות לקידומה היא הראיה היחידה הנדרשת. אם כבר - זה סיבה לציין שתנועת הרב יחיא קאפח פרצה גבולות העידה. --37.46.41.140 23:23, 18 בפברואר 2017 (IST)

ובכן מציע להוסיף בסוף פרק "כיום" שבערך כך :"בשנים אחרונות נתגבשה קבוצה פעילים המתיימרת להמשיך עבודה הסברתית בגנות הקבלה ובזכות חזרה לפסיקה תרום היתר להתפרנס מתורה . קבוצה זו מנהלת אתר מלחמת תורה , ששמו הוא פרפרזה על ספרו של הרב יחיא קאפח " "מלחמות השם" אם זאת, יש המסתפקים אם ניתן לראות קבוצה זו כהמשך תנועת הדרדעים אם מפני ה"מליטנטיות" שלה ואם מפני שחבריה לאו דווקא יוצאי תימן"

כל המסתייג יביע הסתייגויותיו--37.46.41.140 18:26, 20 בפברואר 2017 (IST)
ובכן הובעה התנגדות, והיא עומדת בעינה, כל עוד לא נאמר אחרת. נרו יאירשיחה • כ"ד בשבט ה'תשע"ז • 21:06, 20 בפברואר 2017 (IST)
אתה הרי יודע כלל משחק - אתה, לפחות, מעמיד פנים של הוגנות ועמדה מתוך הנמקה ואני, לפחות, מעמיד פנים של סבלנות. אם העמדה היא "למה - קריזא" הרי אז וויקיפדיה בדרך כלל תאלץ להפעיל הגנה על ערך שזה גם סוג של השג... --37.46.41.140 23:42, 20 בפברואר 2017 (IST)
הקריזה ודאי אינה אצלי. לגבי הגנה על ערכים, אם זה הישג מבחינתך - בשמחה, כך שני הצדדים יצאו נשכרים. עם זאת, אם זאת הטקטיקה שלך, אבקש במקביל להכריז עליך כטרול, ואז תוכל לשכוח הן משינוי כלשהו במרחב הערכים והן מהדיונים בדפי שיחה. עדיין יש לך מה להפסיד. נרו יאירשיחה • כ"ד בשבט ה'תשע"ז • 23:55, 20 בפברואר 2017 (IST)
טרוצקי, אם אתם קיימים, למה אין לכם עוד דברים חוץ מבלוג? עמותה, עלון משהו? יזהר ברקשיחה • כ"ה בשבט ה'תשע"ז • 00:11, 21 בפברואר 2017 (IST)
א. "אני מתנגד" - לא רק ללא הנמקה, אלא אף ללא ציון למה ההתנגדות - האם לפרט מפרטי התיקון, לקיום זיקה ראיוני או לעצם הקיום זה בוודאי בגדר "קריזא"
ב. אין ערך לאפשרות הטכנית לשוטט בין דפי וויקפדיה אם בסופו של דבר ברנז'ה קטעת הכול. אתה מאיים לשלול ממני את מה שאין לי ובסך הכל פוגע באמינות המוסד הזה. תכריז מה שאתה רוצה.
ג. השניים נרו יאיר ויזהר ברק פונים לא רק בשם פרטי "דוד אקסלרוד" אלא אף בכינוי אנטימי "טרוצקי" על אף שלי אין מושג מי מתכנה בשמות המשתמשים אלה, דבר המעלה חשד לייחס לגף הדובר ולא לנאמר.
ד. יזהר ברק - יש פעילויות נוספות, אם תעבור כתובת דואר תוכל לקבל סידור תפילה בנוסח רמב"ם וגם עלון. עמותה אין ולא תהיה כי אנו מאמנים במה שאומרים - אין אצלנו גיוס תרומות כל אחד ממן פעילותו מכספו הפרטי. על כן אין צורך בעמותה. ועל כן ננצח. זה רק שאלה של זמן שכחש כאן יהיה לקלון למוסד זה.--141.226.173.5 08:10, 21 בפברואר 2017 (IST)
נימקתי למעלה באריכות. אין סיבה לומר שהבלוג הזה שייך לפעילותם של הדרדעים, ולכן אין סיבה להזכיר אותו, גם אם באופן טבעי מי שמפעילים את הבלוג מנסים להפיץ את משנתם דרך ויקיפדיה. נרו יאירשיחה • כ"ה בשבט ה'תשע"ז • 12:27, 21 בפברואר 2017 (IST)
ההנמקות שמצאתי הם בתמצית כך - שולי, רוסי בוטה. תרגום - לא בא לי. משאלת קיום או האדר זיקה רעיונית התעלמות גמורה. מי שלא רוצה לקבל "מלחמת תורה" כהארה צדדית בערך דרדעים סופו יקבל "מלחמת תורה" כערך עצמי.--141.226.173.5 14:33, 21 בפברואר 2017 (IST)
זה יפה שאתה מתרגם כל דבר לשפתך (לא אגדיר את אותה שפה, כי לפי גישתך לחיים רק לך מותר לאפיין ולהגדיר אחרים באופן קיצוני), ואחר כך מתרגם שוב בעוד אופן. אין צורך בתרגומים ובפרשנות לאחרים, כל אחד ידבר בשם עצמו, כולל מי שחושב אחרת ממך, וכולל הדרדעים. נרו יאירשיחה • כ"ה בשבט ה'תשע"ז • 14:39, 21 בפברואר 2017 (IST)
תרגום שלי לא היה מוצלח? תן את שלך. אני לו הצלחתי. כל אחד יכול להגדיר כל דבר בכל אופן ומלבד שיעשה זאת על חשבונו. אני משלם. ואתה? מכלל שחסידות חייבת להיות על חשבון החסיד, אחרת זה התחסדות.--141.226.173.5 15:31, 21 בפברואר 2017 (IST)
ראו נא |ערך מגביל בויקיפדיה באנגלית:
Today's adherents have great respect for the Yemenite tradition in general however, they are not exclusively Yemenite in origin and may describe themselves as "talmide ha-Rambam" (disciples of Maimonides) rather than as "Dor Daim." …

ועשו דבר מה ליצירת איזון למראית עיין לפחות. אחרת אאלץ לפתוח ערך מיוחד אודות הבדלים בתכנים וסיבות לכך.--141.226.179.181 05:07, 3 באפריל 2017 (IDT)

מקור השםעריכה

לא יודע מי החליט שדרדעי הוא כינוי גנאי במקורו... לא נכון הם כינו את עצמם כך על שם דרדע בפסוק מלכים פרק ה פסוק יא הימן וכלכל ודרדע...אליצור יחיא - שיחה 07:38, 2 באוגוסט 2017 (IDT)

בערך כתבת את זה בליווי "אולי". עכשיו אתה נשמע יותר בטוח, ואם כן אנא הצג את כל המקורות המוכיחים זאת. נרו יאירשיחה • י' באב ה'תשע"ז • 13:01, 2 באוגוסט 2017 (IDT)
מצאתי מקור, [מאוצר החכמה], ושילבתי בערך, התברר שכל הערך בשלמותו הועתק בספר הזה, כך שהמקור הוא פה בערך ולא בספר? :) אבי84 - שיחה 11:15, 3 באוגוסט 2017 (IDT)
זה מעניין, כי במחקר של יהודה רצהבי "לתולדות המחלוקת על הקבלה בקהילת צנעא בשנות הרע"ג-הרע"ד" (קישור. כדאי להוסיף לערך) הוא גם כותב (הערת שוליים 1) שמקור הכינוי הוא בפסוק הנזכר, "וענינו חכמים ומשכילים". יש לציין גם שבספר מלחמות ה' של הרב קאפח (קישורים חיצוניים) שגרם לפרוץ הפולמוס הוא מזכיר כבר את הפסוק כלאחר יד: "והבא לטהר מסייעין אותו להמציא לו מורה דרך הקדש בשכל ומדע ככלכל ודרדע". יתכן שדווקא הפסוק היווה השראה לשם התנועה: דור דעה, והמתנגדים, שלא רצו לכנותם בכינוי זה חזרו למקורות. בכל אופן מה שכתוב בערך מבוסס אף הוא לכאורה וזו גם הפרשנות הרווחת. נראה שצריך לשמוע דעה מקצועית בענין. yechiel - שיחה 11:57, 3 באוגוסט 2017 (IDT)
הרב רצאבי [הידוע 'באהבתו' המרובה אליהם] אמר פעם באיזה שיעור, שדרדעים הוא כינוי גנאי בעל קונוטציה של צפרדעים, תרגום אונקלוס צפרדעים "עורדעוניא"אבי84 - שיחה 12:05, 3 באוגוסט 2017 (IDT)
הייתי חייב לחזות בפלא הזה. סרתי לראות. אתה צודק שהם לקחו מכאן. אמנם טעית בתרי: א. העמ' הוא לא 184 אלא 148. ב. הקובץ PDF הנ"ל אינו עונה להגדרת ספר, בשום צורה שהיא. להעתיק ערכים שלמים מוויקיפדיה ללא קרדיט ולקרוא לזה "פרק", זה מעשה מאוד לא מקצועי ולא מוסרי. אבל לא לאחד את הפונטים, ולהשאיר יישורים לימין, לשמאל ולשני הצדדים בערבוביא - זו בדיחה גרועה. חבל שאוצר החכמה לא עושים סינון בסיסי. יזהר ברקשיחה • י"א באב ה'תשע"ז • 12:10, 3 באוגוסט 2017 (IDT)
יהודה רצהבי לא אומר שזה מקור השם, ייתכן שזו הערה אגבית שלו. נרו יאירשיחה • י"א באב ה'תשע"ז • 18:43, 3 באוגוסט 2017 (IDT)
לא הבנתי את תגובתך, הוא כותב ש"דרדע" - הוא על פי מלכים א', זאת אומרת שזו סיבת השם. yechiel - שיחה 01:40, 4 באוגוסט 2017 (IDT)
ייתכן מאוד שזו השערה שלו ולא שראה את זה כתוב במקור כלשהו. לא הייתי קובע מסמרות בגלל המילים "על פי" בהערת שוליים, ובניסוח הזה. נרו יאירשיחה • י"ב באב ה'תשע"ז • 01:59, 4 באוגוסט 2017 (IDT)
יהודה רצהבי הוא חוקר חשוב, אם הוא בחר לכתוב השערה זו ולא אחרת ודאי יש לה על מה שתסמוך. לקבוע מסמרות ודאי שלא על סמך הערת שוליים קצרה, אמרתי שאנחנו צריכים לשמוע דעה מקצועית בענין. אין לי מושג מי עשוי להיות כזה, אנסה לברר את זה בעצמי. yechiel - שיחה 02:27, 4 באוגוסט 2017 (IDT)
הוא אפילו לא כתב את זה כהשערה מסודרת, לא ברור מה זה בדיוק. אני בהחלט בעד חוות דעת של מומחים, זה תמיד טוב. נרו יאירשיחה • י"ב באב ה'תשע"ז • 11:30, 4 באוגוסט 2017 (IDT)

אני גדלתי ברקע הזה ותמיד ידעתי שזה מקור השם. גם אם היה ברור שכיום הוא משמש בקונוטציה שלילית ונלעגת. מה הבעיה? לפחות שיהיה כתוב בערך ש'יש סברא' שזה מקור השם. במיוחד שעכשיו גם כן כתוב משהו לא ברור כל כך ודרוש מקור... ולטענתי אין שום סתירה! היינו: במקור הם כינו כך את עצמם. וזה הפך לכינוי גנאי. ע"י המתנגדים. דוגמא לדבר הביטוי "משכילים" שהם כינו כך את עצמם, ולשבח. ולכל ילד חרדי במאה שנים האחרונות היא מצטלצלת כמילת גנאי.אליצור יחיא - שיחה 23:13, 25 באפריל 2018 (IDT)

קישור פגוםעריכה

אם אפשר בבקשה לתקן את הקישור לספר "אמונת ה'" בתת כותרת "קישורים חיצוניים", הלינק פגום. תודה רבה 212.179.174.214 12:26, 9 במאי 2018 (IDT)

הלינק תקין. Yossi Kimchi - שיחה 12:32, 9 במאי 2018 (IDT)

הפולמוסעריכה

כתוב בערך שהדרדעים ניסו להסביר שהם לא כופרים לחלוטין בתורת הסוד. הוספתי תבנית לדרישת מקור. מהיכרות אישית אני יודע שגם היום יש דרדעים ששוללים בכלל את תורת הסוד ואפילו מעוותים את לשון הרמב"ם כדי להגיד כך. בהערת אגב, יש התעוררות קטנה של דרדעים. אבל ספק אם היא ראויה להקרא התעוררות. Snfdfk - שיחה 05:08, 28 באוגוסט 2018 (IDT)

דיווח שאורכב ב-18 באוגוסט 2019עריכה

דיווח מהדף ויקיפדיה:דיווח על טעויות

בית הדין בראשות הרב קורח בתימן וכן בית הדין בשרעב נידה אותם מקהל ישראל ואינם יכולים להיכלל עד אשר בית הדין יחזור בו בתנאי שהם יביעו חרטה ויתנערו מדרכם.....הכתבה מגמתית ומסולפת .... הם קרעו את ספר הזהר וכל הנאמר שהם דור דעה בהקבלה לתקופת ההשכלה באירופה זאת פשוט חוצפה הם מנסים לטייח את דעתם ולהחדיר את הנהגתם יש למנוע זאת בכל הדרכים ולהוקיעם וכן הרני קורא לכל רבני תימן לצאת חוצץ נגד התופעה הזו ללא פשרות כל הנותן יד לפעולתם דינו כמחריב ומשנה מתואת ישראל ודומה לכת הרפורמים בגרמניה.

ויקיפדיה כאתר האינצקלופדיה הגדול ביותר בעולם אינה נכתבת לפי דעות אישיות אלא לפי מכלול הדברים. דעותיהם של המתנגדים לכת מוזכרים בערך ואם ישנם דעות ששכחנו - נשמח שתציג אותם בפנינו ונעדכנם בערך במידה ויהיו רלוונטים. תודה על הזמן שהשקעת בכתיבת הדיווח. יוני דוד - שיחה 23:00, 17 באוגוסט 2019 (IDT)

הקישור לאיגרתו של הרב קוקעריכה

הקישור בהערת השוליים לאיגרתו של הרא"יה אל הרב קאפח מפנה לפורום של "בחדרי". לא מצאתי שם שום קישור לאיגרת עצמה. מישהו יכול לבדוק את העניין? תודה --Vikimike - שיחה 21:26, 3 בדצמבר 2020 (IST)

הרב ערוסיעריכה

איני מבין מדוע צריך להביא כאן את עמדתו. מי טוען שהוא דרדעי? מתייג את משתמש:ביקורת, משתמש:AddMore-III. נרו יאירשיחה • כ"ו בכסלו ה'תשפ"א • 23:13, 12 בדצמבר 2020 (IST)

הרב ערוסי הוא רב תימני בולט, מהיחידים בין זמנינו שהתייחס למחלוקת אז ולמצב כיום, למה לא להביא את דבריו בערך זה? בנוסף הרב ערוסי הוא תלמידו של הרב קאפח ויש מקום להביא דבריו ולו כמייצג את שיטת רבו אודותיה הערך דווקא כן דן. ושלישית, הרב ערוסי מזוהה כיום עם הזרם הקרוב ביותר כיום לתנועה הדרדעית, וממילא חשוב להביא את דבריו בהקשר לתנועה, בדיוק כמו שמובאים דבריו של הרב קאפח שהיה בדיוק באותו מקום של תלמידו. יחיאל - שיחה 10:55, 13 בדצמבר 2020 (IST)
הוא לא מהיחידים, לדעתי רוב הרבנים התימניים התייחסו למחלוקת. לא מובן מאליו שהוא מייצג את שיטת רבו. רק רבו ייצג את עצמו. הרב קאפח רלוונטי לערך רק כי הוא נחשד כשייך לתנועה (בפרט בגלל הקשר המשפחתי), והיה צריך להצהיר שאינו חלק ממנה. כאן זה לא קיים. נרו יאירשיחה • כ"ז בכסלו ה'תשפ"א • 11:33, 13 בדצמבר 2020 (IST)
1) איני מכיר רב תימני שהתייחס לנושא ברצינות כמו הרב ערוסי. הוא היחיד הידוע לי שחקר את התנועה, כתב מאמרים על המחלוקת, ובאופן כללי הוא כתובת בציבור לבירור הנושא. רבנים תימנים אחרים פשוט מתנערים מהתנועה. 2) לדעתי חשיבות דבריו של הרב קאפח בערך זה, אינה משום שנחשד כשייך אליה (לשם כך די באזכור העובדה בערכו שלו), אלא בשל היותו מזוהה באופן מוצהר עם הזרם שכאמור הוא הקרוב ביותר לתנועה הדרדעית כיום, וכפי שהסביר מצויין העורך שתחתיי, (והראה שגם הרב ערוסי עצמו רואה כך את הדברים: "הדרדעים בימינו, אדוקים יותר במשנתו של הרמב"ם, שהיה פעם הפוסק של הרבה קהילות בישראל ברחבי העולם, והיה המרא דאתרא בתימן"). זו אגב הסיבה העיקרית שהרב קאפח נחשד כדרדעי (ולא רק בגלל הקשר המשפחתי) וזו הסיבה שגם תלמידו נחשד בכך. יחיאל - שיחה 22:57, 13 בדצמבר 2020 (IST)
תלוי איך מגדירים דרדעים. במובן הצר זה אומר רק לא לקבל את הזוהר (וגם אז שייך להביא את דברי הרב ערוסי בגלל שהוא נחשד/נחשב לחלק מהתנועה). במובן הרחב יותר דרדעים הכוונה גם לסגנון של רמבמיסטים ששואפים לחזור אל ההלכה האותנטית והמקורית לדעתם. זה מתבטא בעיקר בהסתמכות על המחשבה הרציונלית של חכמי ימי הביניים כגון רס"ג, חובות הלבבות, ובמיוחד הרמב"ם וכן להימנע ממנהגים חדשים שאין להם מקור תלמודי. להגדרה הזו הרב ערוסי עצמו לא התכחש (אפשר לראות שהוא עושה את ההבחנה הזו בעצמו כאן). כיוון שהערך כפי שהוא כתוב עכשיו מאמץ את ההגדרה הרחבה יותר אני חושב שודאי שיש צורך להזכיר את דעתו של הרב ערוסי.--Vikimike - שיחה 19:46, 13 בדצמבר 2020 (IST)
הערך מגדיר מה זה דרדעים, ואם מישהו רוצה להגדיר אחרת הוא מוזמן להבהיר היטב מהו מקור הסמכות שעליו הוא נסמך. לי נראה פשוט שרמבמיסטים ורציונליסטים אינם בהכרח דרדעים. לב המושג דרדעים הוא ההתנגדות לקבלה, אם כי ישנם גם מתנגדים לקבלה שאינם דרדעים. נרו יאירשיחה • כ"ז בכסלו ה'תשפ"א • 20:24, 13 בדצמבר 2020 (IST)
לא באתי להתווכח או להגדיר מחדש מה זה דרדעים. אין לי גם עניין נסתר לנסות להלביש על הרמבמיסטים הגדרות כדי להפוך אותם ל"כופרים" (כי אני ממש לא מתנגד להם ואולי אפילו להפך). אני גם מסכים איתך שעיקר ההשקפה של הדרדעים היא בעניין שלילת הזוהר. אני סך הכל אומר שאת ה"דרדעים " של היום- כלומר, פלג מסויים של תימנים רמבמיסטים רציונליסטים (לא כל הרמבמיסטים) - אפשר לראות כדרדעים, או כממשיכי דרכם, ואפשר גם לומר שאין שום קשר בינם לבין הדרדעים ה"מקוריים". אין לי שום עניין להתווכח על הגדרות של מילים. אני חושב שבערך (בעיקר בפסקה על השקפתם) כן מוזכרים אפיונים אחרים חוץ מדחיית הקבלה (למרות שהיא ודאי המאפיין העיקרי) ולכן יש לפחות להצביע על מה שנחשב כיום כהמשך של הדרדעים, למרות שזה רק במובן מצומצם. בכל מקרה אני מבין אם לא יסכימו איתי וגם ככה כל העניין הזה נראה לי די שולי מכדי לפתוח עליו דיון ארוך, אבל את דעתי הקטנה אמרתי. --Vikimike - שיחה 21:09, 13 בדצמבר 2020 (IST)
כשאתה כותב "אפשר" ו"נחשב" בלי להבהיר מיהו אותו מחשיב מסתורי - אין צורך להשיב, כי כפי שאתה כותב בעצמך אפשר גם להפך. נרו יאירשיחה • כ"ז בכסלו ה'תשפ"א • 23:03, 13 בדצמבר 2020 (IST)
בקרב התימנים, הרב ערוסי נחשב דרדעי, הוא בא ממשפחה דרדעית, שחיה בסביבה דרדעית. בשונה מהרב פנחס קורח שבא מרקע דומה, הרב ערוסי עדיין "נחשב" דרדעי אף שבפועל הוא לא מתנגד לזוהר ולמקובלים. לדעתי דעתו חשובה אולם לא כפי שנכתב בערך. אבי84 - שיחה 08:32, 14 בדצמבר 2020 (IST)
אתה בקיא בתחום, ואני מציע שתערוך באופן מדויק יותר. נרו יאירשיחה • כ"ח בכסלו ה'תשפ"א • 11:02, 14 בדצמבר 2020 (IST)
אבי אני אשמח גם שתערוך ותשפר. מה כוונתך שהרב ערוסי "נחשב" לדרדעי למרות שהוא אינו מתנגד לזוהר ולמקובלים? אם ידוע שהוא אינו מתנגד לקבלה הוא אינו נחשב לדרדעי במובן הפשוט והישן של המילה אלא במובן של רמבמיזם וכאמור. יחיאל - שיחה 22:57, 14 בדצמבר 2020 (IST)
הוספתי. אשמח לליטוש.
הרב ערוסי כמו רבו, אינו מתנגד לזוהר, אולם למקובלים ומנהגיהם הם כן מתנגדים, רבים בקרב העדה התימנית פשוט לא מאמינים להם שהם נטשו את ההתנגדות לזוהר, וטוענים שהם עושים כך רק בגלוי וכדי שלא יבולע להם. מה גם שבאמת דרכו המחשבתית של הרמבם נוגדת באופן בולט את הלך המחשבה הזוהרי. אבי84 - שיחה 13:00, 15 בדצמבר 2020 (IST)

מקור לדברי הרב אלישיבעריכה

אין לי ספרים של הרב אלישיב או גישה אליהם, וציינתי מקור ששמעתי בעל פה בטעות למאמר של הרב רצאבי שלא קשור לעניין הספציפי. השארתי תבנית מקור. Snfdfk - שיחה 04:32, 27 בינואר 2021 (IST)

נא לא להוסיף דברים שמקורם בשמועות, גם לא עם תבנית מקור. נרו יאירשיחה • ט"ו בשבט ה'תשפ"א • 13:46, 28 בינואר 2021 (IST)
חזרה לדף "דרדעים".