שיחה:הקהילה היהודית

הקהילה היהודיתקהילה יהודית

עריכה

למה, בעצם? אביעדוסשיחהתל אביב חוגגת מאה! 23:37, 1 באפריל 2009 (IDT)תגובה

כי הערך אינו עוסק בקהילה יהודית אחת ספציפית, הקהילה היהודית בה"א הידיעה, אלא בקהילות יהודיות לסוגיהן. דוד שי - שיחה 23:42, 1 באפריל 2009 (IDT)תגובה
הממ.. אבל במקרה זה, ה"א הידיעה אינה מרמזת על קהילה ספציפית. אני מבין את הרציונל שמאחורי ההעברה, אבל לא בטוח שכדאי. אזמין לכאן את אלדד. אביעדוסשיחהתל אביב חוגגת מאה! 23:45, 1 באפריל 2009 (IDT)תגובה
אני חושב שעדיף ליידע, "הקהילה היהודית", כי דווקא כאשר שם הערך מופיע כשהוא בלתי מיודע, הקורא נוטה לחשוב שמדובר על קהילה יהודית כלשהי (אולי במקום נידח וכו'). כפי שנהוג ליידע במקרים אחרים, כמו "הכנסת", או כמו "הבית היהודי", או "מדף הספרים היהודי" וכו'. מין יידוע סוגי. אלדדשיחה 13:48, 2 באפריל 2009 (IDT)תגובה
"הכנסת" דווקא מוכיחה את ההיפך - זהו הרי שמו של מוסד אחד ויחיד. "ארון הספרים היהודי" אכן מתייחס לכל הספרות התורנית שפורסמה מאז ומעולם, כלומר לעצם יחיד. הערך שלפנינו אינו עוסק בכל יהדות העולם כקבוצה אחת (לכך נועד הערך יהודים), אלה לקהילות יהודיות רבות, פזורות בזמן ובמרחב, וכל אחת מהן היא קהילה יהודית ולא "הקהילה היהודית". דוד שי - שיחה 14:02, 2 באפריל 2009 (IDT)תגובה
בדיוק להיפך: "ארון הספרים היהודי" הוא שם קיבוצי, המאגד בתוכו את כל הספרות היהודית לדורותיה, בדיוק כשם ש"הקהילה היהודית" היא שם קיבוצי, המאגד את כל הקהילות היהודיות המסורתיות לדורותיהן. אביעדוסשיחהתל אביב חוגגת מאה! 14:34, 2 באפריל 2009 (IDT)תגובה
לתחושתי, "קהילה יהודית" היא קהילה יהודית "סתם", שאין לה בהכרח סממנים אוניברסליים, ואולי להפך, יש לה דווקא סממנים אופייניים לה בלבד, המבדילים בינה לבין קהילות יהודיות אחרות. לעומת זאת, הוספת ה"א הידיעה, "הקהילה היהודית", הופכת את המושג למשהו אוניברסלי, שהאמור בו חל על כל קהילות היהודים. אלדדשיחה 15:35, 2 באפריל 2009 (IDT)תגובה
זאת ועוד, הערך עצמו מתחיל במילה "הקהילה", כי המושג השתרש בעברית בצורתו המיודעת. לכן נראה לי עדיף שגם שם הערך יהיה מיודע. אלדדשיחה 15:38, 2 באפריל 2009 (IDT)תגובה

נדמה לי שהיידוע ב"הקהילה היהודית" נועד להבחין בינה ובין קהילות אחרות, לא יהודיות. יוסאריאןשיחה 18:44, 2 באפריל 2009 (IDT)תגובה

במה היידוע תורם לכך? האם "קהילה יהודית" היא פחות יהודית מאשר "הקהילה היהודית"? דוד שי - שיחה 19:51, 2 באפריל 2009 (IDT)תגובה
אני חושב שהמילה "יהודית" מבדילה הייטב בינה לבין קהילות לא יהודיות, ואכן ראוי להעביר ל"קהילה יהודית". בלנק - שיחה 23:39, 29 במאי 2011 (IDT)תגובה

דרישת מקור ברקע היסטורי

עריכה

כתוב הערך "אפשרות לאוטונומיה משפטית בסכסוכים פנימיים בעניינים שאינם כרוכים בדיני נפשות". את המשפט הזה צריך לסייג מבחינה היסטורית ולקבוע לו מסגרת גאוגרפית ומסגרת זמן. מלכת אסתר - שיחה 11:53, 25 בנובמבר 2009 (IST)תגובה

הרחבתי וטיפלתי בהערה. וינברג - שיחה 22:41, 25 בנובמבר 2009 (IST)תגובה

הקהילה היהודית בימי הביניים

עריכה

כתוב בערך "חלק מהמשטר הפיאודלי, אשר הסתמך על קבוצות בעלות אינטרס משותף (גילדות)". גילדות הוקמו רק במאה ה-11, קהילות יהודיות בעלות כתבי רשות או כתבי חסות היו קיימות כבר במאה ה-6 לפחות, כי היה צריך לדאוג לקבורה (והיה צריך גוף שידאג להשגת האדמה, לשלם עבורה) מלכת אסתר - שיחה 11:56, 25 בנובמבר 2009 (IST)תגובה

הקהילה היהודית כיום

עריכה

כתוב "בראש הקהילה עומד הרב". מהכרותי עם קיהלות יהודיות בארצות שונות, בראש הקהילה עומדים בעלי הממון, אלו שממנים את פעילות הקהילה ואילו הרב הוא שכיר המועסק על ידי הקהילה ובא לענות על שאלות הלכתיות. מלכת אסתר - שיחה 12:03, 25 בנובמבר 2009 (IST)תגובה

שם הערך - מיודע?

עריכה

אני לא מוצא סיבה ליידוע בשמו של הערך. בבקשה לשנות שם הערך לקהילה יהודית, או לספק טעמים לבחירה המיודעת. הטעמים בעד השינוי:

  • הערך, להבנתי, מדבר על המושג הכללי 'קהילה יהודית' (Jewish community) ושמו הנוכחי מטעה לחשוב כי מדובר בקהילה ספציפית ("הקהילה היהודית של אנגליה"? "הקהילה היהודית של דרום אפריקה"?..)
  • זה נשמע תמוה. אין למיטב הבנתי כל משמעות לסמנטיקה של הביטוי "הקהילה היהודית" לבדו (ז"א מבלי שהוא משויך לקהילה ספציפית, של ארץ/עיר.) ודינו אינו כדין "הקהילה הבינלאומית", "הקהיליה האירופית" ו"הקהילה הגאה". - זה פשוט לא קיים. מרגיש כמו המצאת מושג יש-מאין. יש "העם היהודי", "הפזורה היהודית" וכמובן "הגניוס היהודי" אבל אני לא מכיר את "הקהילה היהודית".
  • זה אחד הכללים במתן שמות לערכים. וזה כלל רווח ומקובל כאן, שאיני יודע על צידוק לחרוג ממנו במקרה הנוכחי. היה צידוק אם היינו מגלים שהערך דן במונח שמשמעו "הקהילה היהודית העולמית" נניח, אולם אין זה המצב; אדרבא, ככל שמתקדמים למטה בקריאת הערך מתבהר כי הוא עוסק במשמעות צרה (ודתית במיוחד) של אוסף-פרטים מובחן-גאוגרפית, ללא קונוטציה שמצדיקה יידוע.
  • כבר בשורת הפתיח של המאמר מדובר ב"קהילה יהודית - אוסף של פרטים בני הדת היהודית החיים בתחום גאוגרפי מוגדר במסגרת ארגונית משותפת. ההגדרה ההיסטורית סוציולוגית מגדירה קהילה יהודית כגוף שקיבל פריבילגיה (...)" וגו'; אין שום רמז לה"א הידיעה.. - אז או שהערך פשוט כתוב גרוע (ונראה שהוא אכן, אבל אין זה סותר), או שצורת הפתיח נכונה ורק מוזר ששם-הערך אינו מתואם עימה.

/Orrlingשיחה 18:16, 21 במאי 2011◄יחד נשמור על ערכינו המשותפים

נמצאו קישורים חיצוניים שצריכים תיקון (יולי 2024)

עריכה

שלום,

מצאתי קישור חיצוני אחד או יותר בקהילה היהודית שזקוק לתשומת לב. אנא קחו רגע כדי לבדוק את הקישורים שמצאתי ולתקן אותם בערך אם נדרש. מצאתי את הבעיות הבאות:

כאשר תסיימו לערוך את השינויים הנדרשים, אנא בקרו בדף השו"ת למידע נוסף לתיקון בעיות עם הקישורים לעיל.

הודעה זו תופיע רק פעם אחת לקישורים אלו.

בידידות.—InternetArchiveBot (דווח על באג) 20:03, 3 ביולי 2024 (IDT)תגובה

חזרה לדף "הקהילה היהודית".