שיחה:חזי לסקלי

הוספת נושא
אין דיונים בדף הזה.

חזי לסקלי שויך לקטגוריה:הומוסקסואלים ולסביות, אך מקריאת הערך אינני מבין מדוע. אפילו עובדת היותו הומוסקסואל אינה מצוינת בערך, ובוודאי שהערך אינו עוסק בהשפעה מהותית של נטייה מינית זו על חייו. כן, כתוב "בולטים בשירתו המחול וההומוסקסואליות", אז מה? קדישמן צייר כבשים, זו אינה סיבה לקטלג אותו ככבשה. דוד שי 05:41, 21 פברואר 2006 (UTC)

בשירתו כתב על הומוסקסואליות כמשהו אישי מאד... כמובן שהיה הומוסקסואל וגם נפטר מאיידס בתקופה שבה הייתה זו מחלה כמעט רק של הומוסקסואלים. אני ארחיב בהתאם. odedeeשיחה‏ 05:48, 21 פברואר 2006 (UTC)
בדרך כלל אני תומך בגישה ויקי=מהר, אך לקטגוריה זו יפה האיטיות: קודם כל כתיבת ביוגרפיה של האיש, תוך מתן משקל נאות לנטייתו המינית במכלול חייו (ומותו), ורק לאחר מכן החלטה על שיוכו לקטגוריה. דוד שי 06:04, 21 פברואר 2006 (UTC)
יותר לי להבין מדוע הקישור המיידי בין הומוסקסואליות לאיידס? "ל' היה הומוסקסואל ומת ממחלת האיידס". נו באמת, כבר עברנו את זה... הרי יכול היה להידבר בנגיף הHIV מאישה... HansCastorp 12:03, 23 פברואר 2006 (UTC)
אם זה מפריע לך, אתה רשאי להפריד בין שתי עובדות אלה. דוד שי 12:07, 23 פברואר 2006 (UTC)
אני לא מבין מה הבעיה. העובדות אינן נכונות? הוא לא היה הומוסקסואל ולא נפטר מאיידס? גילגמש שיחה 12:27, 23 פברואר 2006 (UTC)
שתי העובדות נכונות, אך לשים אותן יחד בנשימה אחת זה כמו לכתוב משפט "לחזי לסקלי הייתה זיקה רבה למולדתו והוא מת מאיידס ב1994". אין קשר בין שתי העובדות, ואם נשים אותן ביחד באותו משפט זה רק יתרום לדעת ההמון הנבער מדעת כי יש קשר בין הומוס' לאיידס. מטרת האנציקלופדיה היא לבער בערות, לא להנציח אותהּ. HansCastorp 13:24, 23 פברואר 2006 (UTC)
אם זה כל כך מפריע, אז מציע שתאמץ את הצעתו של דוד שי ותפריד בין זה. גילגמש שיחה 13:26, 23 פברואר 2006 (UTC)
אם לא שמת לב, הפרדתי עוד לפני ששאלת. אמנם כדאי אולי להפריד גם לגבי השני שמוזכר שם שהיה הומו ונשא, אך לגבי לסקלי עצמו הפרדתי. HansCastorp 13:33, 23 פברואר 2006 (UTC)
במקרה שלו אני לא בטוח אם יש היגיון בהפרדה. אני לא יודע עד כמה אתה מצוי בפרטי המקרה - חזי לסקלי כתב מאמר בן עמוד שלם על צביעותם של אנשים, והביא כדוגמא את מקרהו של האיש הזה, שמשפחתו מסתירה את העובדה שמת מאיידס כדי שלא יידעו שהוא היה הומו - אף כי הוא עצמו היה מחוץ לארון בחייו, וכנראה היה מיודד עם לסקלי. ממש בשורה האחרונה של המאמר הוא נקב בשמו של הבחור. אגב, ממה שהבנתי כשכתב לסקלי את המאמר הוא טרם ידע שהוא עצמו נשא HIV (הדבר נודע לו רק כמה שבועות מאוחר יותר). אביעד המקורי 16:05, 23 פברואר 2006 (UTC)
חזרה לדף "חזי לסקלי".