שיחה:מצמיח קרן ישועה

אין דיונים בדף הזה.

בנוסח אשכנז: לא מופיע "ומצפים לישועה". כך עכ"פ בסידורים המדויקים "רינת ישראל", וסידור "קורן". נאמר לי שהתוספת בסידורי ספרד "ומצפים לישועה" נוסף על פי הנחיה מעשית בסידורי הספרדים שבהם נכתב שכאשר אדם מתפלל תפילה זו עליו לצפות לישועה. ובטעות נכנס הדבר לנוסח התפילה של נוסח ספרד. נראה לי אפוא שיש להפריד בין נוסח אשכנז לספרד. Toraumada - שיחה 23:45, 8 בינואר 2017 (IST)

מתייג את נרו יאיר.‏ Uziel302שיחה 07:35, 9 בינואר 2017 (IST)
נכון שבנוסח ספרד נוספו שתי מילים, ערכתי בהתאם. נרו יאירשיחה • י"א בטבת ה'תשע"ז • 09:28, 9 בינואר 2017 (IST)
חזרה לדף "מצמיח קרן ישועה".