שיחה:נישואים בין-דתיים

שיחות פעילות
WIKI AND ACADEMIA.PNG

ערך זה נכתב או הורחב משמעותית בקורס "קומפלקס חנוכה" במסגרת מיזם עבודות ויקידמיות באוניברסיטת חיפה - הפקולטה למדעי הרוח

בישראלעריכה

הערך כרגע קובע שהחוק במדינת מאפשר רק נישואים בין בני זוג שדתם משותפת. זו טעות, שכן החוק רק מאציל את הנישואים והגירושים לסמכות הדתית אליה משוייך התושב. בכך נמנעים נישואים בין דתיים במרבית המקרים, אך לא בכולם. כתבתי זאת בערך ונימקתי את השינוי בתקציר: "עריכה והרחבה. אין הגבלה חוקית שהדת צריכה להיות משותפת. לדוגמא מוסלמי יכול להינשא לנוצריה."

זו העריכה. ההרחבה הייתה לגבי "חוק ברית הזוגיות", שמאפשר מעמד חוקי מקביל לנישואים לבני זוג מדתות שונות שאינם יהודים. עריכתי בוטלה, ובתקציר נכתב: "ביטול גרסה 13690186 - נא לנמק את השינוי בדף השיחה".

אבקש הסבר במה שונה עריכה זו מכל עריכה אחרת, שדי לנמקה בתקציר. אם יש סיבה עניינית נסתרת לביטול, אבקש לדעת מהי על מנת שאוכל להתייחס אליה. בברכה, משתמש כבד - 19:22, 21/02/13

בפסקת הפתיחה של הערך ברית הזוגיות נאמר שהחוקים בישראל "מאפשרים נישואים רק לפי דיני העדות הדתיות המוכרות - ההלכה היהודית, השריעה המוסלמית, המשפט של העדות הנוצריות והמשפט הדרוזי - כאשר שני בני הזוג הם מאותה עדה". דבריך "מוסלמי יכול להינשא לנוצריה" סותרים משפט זה. אם אתה סבור שאתה צודק והערך טועה, עליך לנמק את דבריך, למשל באמצעות הצבעה על סעיף בחוק הישראלי התומך בהם.
החוק שאתה קורא לו "חוק ברית הזוגיות" קרוי בשמו המלא "חוק ברית הזוגיות לחסרי דת", וכבר משמו ניתן להבין שהוא מטפל רק בחסרי דת (כלומר אינם רשומים במרשם האוכלוסין כיהודים, מוסלמים, נוצרים או דרוזים). בהתאם לכך, דבריך בעניין חוק זה הם טעות. דוד שי - שיחה 20:35, 21 בפברואר 2013 (IST)

לא הייתי צריך לוודא לפני העריכה שאין בוויקיפדיה אף ערך שסותר אותה בטעות. אך בדיעבד, ראה שבערך נישואים בישראל נכתב:

כמו כן, החוק אינו מאפשר עריכת טקסי נישואים בין-דתיים, שכן על כל אדם חל הדין האישי הדתי שלו. כלל זה יכול לעתים להביא לאבסורד: אם אישה יהודיה נישאת לגבר מוסלמי בטקס שנערך על ידי קאדי, הם מוכרים כנשואים על פי הדין המוסלמי אך לא מוכרים כנשואים על פי הדין היהודי. יוצא איפה שהוא נחשב לנשוי בעוד היא נחשבת רווקה[1].

  1. ^ פרנסס רדאי, כרמל שלו, מיכל ליבן-קובי, מעמד האשה בחברה ובמשפט. הוצאת שוקן, 1995

אני מקווה שזו ראייה מספקת. סעיף מפורש בחוק הישראלי אתקשה להביא, כי למיטב ידיעתי הוא אינו קיים. בעניינים אלו עדיין נוהגת "פקודת הנישואין והגירושין (רישום)" שהוחלפה בחוק ישראלי בשנת 1953 לעניין נישואי יהודים בלבד. אם תרצה, אפשר לשאול ויקיפד שהוא עורך דין לדעתו בעניין.

אגב, אין מדובר בטעות מהותית בערכים אחרים העוסקים בנישואים בישראל באופן כללי שכן באמת החוק אינו מסדיר נישואים בין דתיים. בסה"כ מדובר בחוסר דיוק מסויים בניסוח. אבל בערך זה מדובר בשגיאה מהותית, שכן הנושא הוא נישואים בין דתיים והערך יוצר את הרושם כביכול המחוקק החריג אותם במיוחד מהכרה חוקית. אך למעשה, הוא פשוט גלגל את נושא הנישואים בכללו לרשויות הדתיות, שבחלקן אינן מאפשרות נישואים בין בני הדת לבין מי שאינו נמנה על מאמיניה.

לגבי חוק ברית הזוגיות אני מקבל את התיקון. אכן רק מי שגם אינו מוסלמי נוצרי ודרוזי יכול להשתמש בו. בברכה, משתמש כבד - 21:21, 21/02/13

קרא את מה שאתה מצטט: "החוק אינו מאפשר עריכת טקסי נישואים בין-דתיים". פרשנותי: נישואים שהמקור הדתי אוסר, אסורים גם בחוק הישראלי, אך יש מצבים שהמקור הדתי מתיר, והחוק אוסר - לא כל מה שמותר בהלכה מותר בחוק. דוד שי - שיחה 21:28, 21 בפברואר 2013 (IST)
קרא עד סוף המשפט: החוק אינו מאפשר עריכת טקסי נישואים בין-דתיים, שכן על כל אדם חל הדין האישי הדתי שלו. ומובהר בהמשך שמוסלמי יכול להינשא חוקית ליהודיה, שכן הדין האישי שלו מכיר בנישואים. לכן מה שכתוב בערך שבישראל ניתן להתחתן באופן חוקי "רק בנישואים דתיים, על פי דתם המשותפת של בני הזוג" אינו מדוייק. לא הבינותי את משמעות הפרשנות שהצגת. בברכה, משתמש כבד - 21:52, 21/02/13
לפי החוק בישראל, מוסלמי רשאי להינשא ליהודיה רק לאחר שתתאסלם. אין לי מה להוסיף על כך. דוד שי - שיחה 21:56, 21 בפברואר 2013 (IST)
אפנה לעידו שהוא עורך דין ואבקש את חוות דעתו. בברכה, משתמש כבד - 22:08, 21/02/13
אין לו פנאי, כנראה. אפנה לעדירל. בברכה, משתמש כבד - 01:30, 03/03/13
אני לא יודע אם הדיון הזה הוכרע או סתם נשכח, רק אציין שמשתמש:פומפריפוזה כתב את עבודת המאסטר שלו על הנושא הזה בדיוק. תומר א. - שיחה - משנה ויקיפדית 13:16, 24 באפריל 2013 (IDT)
תודה. אבל המחלוקת הייתה בשאלה פשוטה למדי והיא הוכרעה כבר. בברכה, משתמש כבד - 13:21, 24/04/13

ההשוואהעריכה

מה הקטע שבאותה כפיפה מוצגות גרמניה הנאצית, הונגריה וישראל ? זה מגמתי? עמית 80.246.139.191 21:13, 31 בינואר 2016 (IST)

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניותעריכה

האמנה מזכירה באופן כללי את הזכות להינשא. היא לא אומרת שמותר לבני דתות שונות להינשא. כפי שהיא לא אומרת למשל שמותר לאסיר עולם להינשא לתושבת חוץ. בברכה, גנדלף - 05:16, 08/07/18

חזרה לדף "נישואים בין-דתיים".