שיחה:ספיקה

הוספת נושא

המקרה בו הזרימה אחידהעריכה

אין משמעות לדבר על המקרה בו הזרימה אחידה בצינור, נהר או מה שלא יהיה, כיוון שאז מדובר בנוזל לא צמיג במקרה כזה משוואות אוילר מנבאות לחץ אחיד וכל הבעיה טרוויאלית.

במערכות אמיתיות הנוזל צמיג... לכן מחקתי 16:51, 29 בספטמבר 2008 (IDT)

סימון גזירהעריכה

בעמוד של נאוויה סטוקס במשוואות לפי קורדינטות צילינדריות הגזירה לפי r היא באמצעות נגזרת חלקית, נראה שהסימון שם יותר מדויק.

חזרה לדף "ספיקה".