שיחה:ספר שופטים

הוספת נושא

הערותעריכה

 1. "בחלק השני, המסתיים בפרק ט"ז, מתוארת בצורה כרונולוגית ומסודרת תקופת השופטים" - האם מוסכם על הכול שהשופטים מתוארים לפי סדר כרונולוגי? האם זה מפורש בכתובים? כנ"ל בפסקת הכרונולוגיה: הכתוב עצמו לא מפרט סדר זמנים ברור, ויש תחושה לא נוחה שהפסקה קובעת עמדה בשאלה שאיננה מוכרעת. גם הניסוח "ישנם חוקרים", "כנגד דעה זו" בעייתי. משפט כמו "יש המסבירים זאת בכך שדברי יפתח משוערים בלבד ולא מדויקים - תירוץ שלא מספק את חובבי הדיוק במקרא" מטריד מאוד. נא לפרט, מי מסביר כך ומי מתנגד לזה.
 2. האם במחזור החטא-פורענות-תשובה-גאולה החטא הוא "התבוללות עם ישראל בשארית הגוי יושב הארץ"? לא עבודה זרה? בכל אופן יש להרחיב מעט את תיאור המחזור הזה במסגרת תוכן הספר.
 3. האם הסיפורים המתוארים בחלק השלישי הם בהכרח "מתחילת תקופת השופטים"?
 4. הסרתי כמה ניסוחים שיפוטיים שלטעמי לא היו במקומם. את הקביעה שסיפור פילגש בגבעה הוא "מעשה זוועה" יש להביא במסגרת ניתוח ספרותי, ולא בתיאור כללי של האירועים.
 5. גם קביעה כמו "סגנונה של הפרוזה בספר שופטים נאה מאד" איננה יכולה, לטעמי, לבוא ללא ייחוס: חוקרי סגנון המקרא סבורים כי... . כל הפסקה על הצורה הספרותית של הספר דורשת לדעתי ייחוס כזה.
 6. הפסקה הראשונה בסעיף "חיבור הספר" מביעה דעה בנושא שדנו בו כבר גדולים וחשובים. עדיף להביא את הדעות כסדרן ולא לנקוט עמדה.
 7. סדר הפסקאות צריך להיות, לדעתי: שם הספר, חיבור הספר, התוכן, הכרונולוגיה, מגמות, צורה ספרותית. פסקת ההיסטוריה של תקופת השופטים לא מספיק ברורה. אם היא מתארת את מה שכתוב בספר, יש לשלב אותה בפסקת התוכן. אם היא מתארת היסטוריה אובייקטיבית, אולי צריך להעביר אותה לערך תקופת השופטים.

יישר כוח על הרחבת הערך. נתנאל 17:46, 14 במרץ 2007 (IST)Reply[תגובה]

 1. נחשב מוסכם שהסדר הוא כרונולוגי;בחלק מהשופטים כתוב בפירוש "וישפוט אחריו את ישראל" וכדומה, בחלקם כתוב ותשקוט הארץ XX שנה - ויוסיפו בני ישראל...
 2. נראה שאתה צודק שהחטא העיקרי הוא עבודה זרה; ההתבוללות היא כנראה דעה קדומה שלי - אוציאנה.
 3. התנחלות בני דן בסיפור פסל מיכה, הנזכרת כבר בספר יהושע, ופנחס בן אלעזר בן אהרן במלחמה על הגבעה בסיפור השני מצביעים על כך שמדובר בתקופה קדומה; עד כמה שידיעתי מגעת הדבר מוסכם גם על חוקרים חדשים.
 4. מודה לך על הוצאת הניסוחים הללו.
 5. נראה לי שזו עובדה, וכפרשנות היא נחשבת כמוסכמת.
 6. השתדלתי שלא לנקוט עמדה אלא להביא את הסיבות לדיון באופן כללי, אנסה לנטרל את הדברים יותר.
 7. הסדר שאתה מציע סביר. לגבי ההיסטוריה של התקופה, זה יכול להכלל גם בערך של התקופה, אך זהו רק רקע להיסטוריה - אתקן את הכותרת.
תודה על הביקורת - דודסשיחה 23:38, 14 במרץ 2007 (IST)Reply[תגובה]

פירושי מצודת דוד וציוןעריכה

יש מצב לקישור חיצוני עבור פירושים או לסםר שופטים? לא הצלחתי למצוא Natan7 12:57, 20 ביוני 2007 (IDT)Reply[תגובה]

ספר שופטיםעריכה

את הסיכום של ספר שופטים עשית מושלם ותמיד הייתי רוצה לראות ולכתוב את סיכום ספר שופטים. טקסט מודגש'''טקסט נטוי--213.8.204.13 21:07, 5 במאי 2016 (IDT)ספר שופטיםReply[תגובה]

שופטים (תנ"ך)עריכה

- הועבר מהדף ויקיפדיה:מזנון
מאחר ואין הסכמה לגבי היותו של אבימלך בן גדעון כשופט הששי (מחלוקת בין הרד"ק לפרופסורית), אני מציע שכל שאר השופטים לא ימוספרו ע"מ למנוע סירבול. (השופט פלוני היה השמיני ויש סוברים תשיעי, וכו'). [כיום המצב שהם ממוספרים]. אשמח לשמוע את דעתכם. אתייג את אמרי אביטן, דבירותם, קובץ על יד, טוויג, יואל מרקו, יאיר דב, Meni yuzevich, שילוני, shaishyy, היידן, david7031, יאיר הנווט, Zozoar, Nahum, תלם, מי-נהר, בן עדריאל, סנסן ליאיר, יוסף נהוראי דגש, יהודי מהשומרון, איש גלילי, biegel, Tshuva, ‏ צור החלמיש, בר-כח, דוד שי, מבני הנביאים, עמית אבידן, ראובן מ., דרדק, גופיקו, Neriah, ספסף, TergeoSoftware, עמד, עומר קדר, בן דרוסאי, AviStav, צורייה בן הראש, ישרול, מגבל, משה כוכבי, Ani6032, Yair BN, פעמי-עליון, Effibבעלי הידע בתנ"ך. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 15:04, 13 ביוני 2018 (IDT)Reply[תגובה]

כבודו של הרד"ק במקומו מונח. על פי הפשט נראה לכאו' שאבימלך בן גדעון לא היה שופט כי אם מלך. לכן ויקיפדיה צריכה לענ"ד לאמץ את הספירה לפי שיטה זו, לשם הבהירות והפשטות. הספירה הזו מוסיפה מידע חשוב לערך ולא כדאי להשמיטו. Nahum - שיחה 15:41, 13 ביוני 2018 (IDT)Reply[תגובה]
נהפוך הוא היחידה שטוענת שהוא לא היה שופט זו פרופסורית אחת. מאות שנים סברו שהוא כן היה שופט. תנ"ך אתה לא יכול לפרש בלי מפרשים מפני שהוא סתום ולא מפורש. לכן לא תדע מהו תפילין ומה צבעו ומהם הפרשיות שצריכות להיות שם אא"כ יהיו פרשנים שיפרשו לך. כנ"ל כאן. התנ"ך כתוב בקצרה, והפירושים נמסרו מדור לדור. להם זה היה פשוט. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 16:15, 13 ביוני 2018 (IDT)Reply[תגובה]
כידוע פשט הוא דבר מאוד לא פשוט. נרו יאירשיחה • ל' בסיוון ה'תשע"ח • 16:20, 13 ביוני 2018 (IDT)Reply[תגובה]
אני בעד להשאיר את שתי הדעות ולוותר על המספור בשופטים הבאים. Biegel - שיחה 20:35, 13 ביוני 2018 (IDT)Reply[תגובה]
מעולה גם אני חושב כך, וכך אנו נמנעים ממחלוקות ומסירבולים מיותרים. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 21:26, 13 ביוני 2018 (IDT)Reply[תגובה]
בפני עצמה, שאלת מספור השופטים השאלה אם למספר את השופטים בערכים על אודותם היא שולית וחבל להכביר עליה מילים. אני מניח שאם יש מניין פחות או יותר מקובל אפשר להיצמד אליו, למען הנוחות, בלווית ההסתייגות המתבקשת בהער"ש. אבל שאלת מעמדו של אבימלך, מעבר לדיכוטומיה הפשטנית של היותו או אי-היותו שופט, ראויה להתייחסות רצינית בערכים הרלבנטיים ובוודאי בערך על אבימלך עצמו. האפיון החריג של אבימלך ביחס לטיפוס הרגיל של השופט (למעשה יש יותר מטיפוס אחד) ומשמעותה של חריגה זו, אלה נושאים חשובים ומעניינים, וראוי לסקור בתמצית את הדיון בהם במחקר בערכים הרלבנטיים (בלי לקפח כמובן את הפרשנות הקלאסית, ככל שיש תועלת בהבאתה). ראובן מ. - שיחה 01:01, 14 ביוני 2018 (IDT)Reply[תגובה]
הערה סגנונית: קריאה של תחילת הדיון תראה שלא מדובר על דעתה של פרופסורית בודדת. כבר בתחילת הדיון קושרה דעתו של מומחה נוסף. למיטב ידיעתי הדעה הרווחת היא שספר שופטים נערך כספר שבו יש 12 שופטים, אחד לכל אחד מהשבטים. לגיטימי לטעון שיש כאן מחלוקת, אבל לא יפה לזלזל כך בצד שמולך. Tzafrir - שיחה 09:01, 14 ביוני 2018 (IDT)Reply[תגובה]
אכן. וגם הרד"ק לא כתב שאבימלך היה שופט, אלא שבהקשר מסויים "נמנה עם שופטי ישראל". בברכה, גנדלף - 00:56, 21/06/18

- סוף העברה

ביחס לכותרת "רקע היסטורי"עריכה

שיניתי אותה מכיוון שלא מדובר כאן בנתונים היסטוריים או ארכיאולוגיים לגבי ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות של התקופה המשוערת, אלא בתמצית של קווי עלילה שקדמו לעלילת הספר הנ"ל (זהו מידע סיפורי פנים-תנ"כי). אם מעוניינים להביא מידע היסטורי (אם אכן יש בנמצא כזה) יש להמציא לכך סימוכין. הכותרת "רקע היסטורי" עלולה להטעות מרה את הקוראים/ות.

דמויות מרכזיותעריכה

כיצד אבימלך אינו דמות מרכזית? Amir Segev Sarusi - שיחה 07:58, 19 במאי 2020 (IDT)Reply[תגובה]

מציע להעביר את הפסקהעריכה

מציע להעביר את הפסקה 'רשימת השופטים' לערך תקופת השופטים. דעתכם? אבגד - שיחה 03:55, 9 בינואר 2022 (IST)Reply[תגובה]

לאחר 7 ימים בדף השיחה ללא תגובה. העברתי תקופת_השופטים#השופטים כפי שהצעתי
  בוצע אבגד - שיחה 03:06, 14 בינואר 2022 (IST)Reply[תגובה]
חזרה לדף "ספר שופטים".