שיחה:עיצור ענבלי, סותם, אטום

אין דיונים בדף הזה.

מציע להוסיף הקלטה של קורא בהגייה של ימינו. ההקלטה דומה למדי

חזרה לדף "עיצור ענבלי, סותם, אטום".