"רוח - האוויר, באופן כללי, זורם מן הרמה אל השקע. הוא לא עושה זאת בקו ישר, אלא בסיבוב. ברמה האוויר זורם עם כיוון השעון בחצי הכדור הצפוני ונגד כיוון השעון בחצי הכדור הדרומי" - זה מה שכתוב על רמה ברומטרית. אך בערך על שקע ברומטרי כתוב בדיוק ההפך - שבחצי הכדור הצפוני האויר סביב מרכז הלחץ הנמוך בשקע זורם נגד כיוון השעון, ובחצי הכדור הדרומי הוא זורם עם כיוון השעון - יש בזה הגיון?? האם האויר זורם בכיוונים שונים ברמות ובשקעים בחצאי הכדור הצפוני והדרומי - אני נוטה לחשוב שזו טעות כי זה פשוט לא נשמע לי הגיוני.. אך אם יש אכן הסבר לכך אשמח לשמוע אותו, ואם זו טעות אז יהיה זה רעיון טוב לתקן כיוון שזה יוצר בלבול רב לקוראים...

הקובץ הבא מוויקישיתוף שמשמש בדף הזה או בפריט הוויקינתונים שלו הועמד למחיקה

עריכה

הקובץ הבא מוויקישיתוף שמשמש בדף הזה או בפריט הוויקינתונים שלו הועמד למחיקה:

להשתתפות בדיון המחיקה יש לעיין בדף הצעת המחיקה. —Community Tech bot - שיחה 06:56, 9 באוקטובר 2022 (IDT)תגובה

חזרה לדף "רמה ברומטרית".