שיחה:שטר (משפט עברי)

שיחות פעילות

האם יש מצב שערך זה יהיה ערך מומלץ? טישיו - שיחה 22:05, 14 בדצמבר 2010 (IST)

אני לא חושב. אני חש שהערך בנוי כמו מפרט טכני של סוגי השטר ודיניו, ולא יוצר הבנייה מסודרת של מושג השטר במשפט העברי. זו תחושה כללית, קשה לי לשים את האצבע.
בנוסף חסר גם איזון מבחינת הצגת הדברים. אין מקום לתיאור כה מפורט אודות גט, כאשר יש על כך ערך. ניתן, אולי, להשליך מהמחלוקת אם עדי חתימה או מסירה כרתי לגבי מהות השטר, אך זה לא נעשה. גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 22:39, 14 בדצמבר 2010 (IST)
ייתכן שהערך מסכם היטב את הסוגיות התלמודיות העוסקות בנושאי שטר (וגם זה טעון הוכחה). אבל בראש ובראשונה הערך צריך להסביר דברים הרבה יותר יסודיים בנוגע לשטרות במשפט העברי, והוא לא עושה את זה בכלל. למשל: אלו קניינים יכולים להיעשות על ידי שטר, ומה המקורות לכך (מקורות במשנה, והלימודים שמובאים במדרשי ההלכה ובגמרא). אילו פרטים כותבים בשטר (זמן, מקום וכו'), ומה המקורות לכך (במשנה ובגמרא), ומה הטעם לכתוב את הדברים האלו. מה היו הנוסחים המקובלים בשטרות, ומדוע הם היו נכתבים בארמית. איך היו מכנים אנשים בשטרות (סוגיות יוסף בן שמעון). מי כותב את השטר (סופרים בבתי הדין?). הסבר הנקודה שהעדים חותמים בשטר שהם ראו אירוע שהתרחש, עוד לפני שהוא התרחש בכלל. ועוד ועוד. אני-ואתהשיחה 00:10, 15 בדצמבר 2010 (IST)

תבנית שטרעריכה

מה דעתכם על חלונית כזו? טישיו - שיחה 09:28, 26 בדצמבר 2010 (IST)

שטר מכירה

יום ... בשבת, בכך וכך לחודש... שנת... למנין שאנו מונים
אנו החתומים מטה מעידים על פלוני בן פלוני כי מקנה לפלוני בן פלוני קרקע זו וזו שמצריה מכאן עד כאן ומכאן עד כאן.
שיטה אחרונה: והקנה לו את הקרקע בקניין גמור ככל הכתוב למעלה.
סיום השטר: והכל שריר וקיים
עדות: ראובן בן שמעון עד, שמעון בן לוי עד
קיום השטר[1] אנו החתומים מטה, מעידים כי באו לפנינו העדים פלוני בן פלוני ופלוני בן פלוני וקיימו את חתימת ידיהם והתברר לנו כי אכן חתימתם אמת.
חברי בית הדין: בנימין בן יעקב דיין, לוי בן יששכר דיין, שלמה בן דוד דיין

על פי "אוצר השטרות הנהוגים בישראל", ירושלים תרפ"ו
הרעיון העקרוני טוב. אך כרגע זה לא לגמרי מובן, בפרט כשאין שום כותרת או הסבר. אני-ואתהשיחה 09:43, 26 בדצמבר 2010 (IST)
שפרתי והכנסתי לערך. טישיו - שיחה 22:09, 26 בדצמבר 2010 (IST)  1. ^ קיום השטר נעשה על ידי שלושה דיינים, לערך מורחב - קיום שטרות.
חזרה לדף "שטר (משפט עברי)".