שיחת מדיה ויקי:Gadget-Revert

בחירת אפשרות זו תגרום לכך, שכאשר אתם בוחרים לערוך גרסה ישנה של ערך (על ידי לחיצה על גרסה ישנה מדף גרסאות קודמות, ואז לחיצה על "עריכה") (כגון לצורך שחזור השחתות ממספר משתמשים וכדומה), יווצר תקציר עריכה "שחזור לגרסה x מתאריך x מאת x" באופן אוטומטי. ניתן לערוך את התקציר לפני השמירה.

חזרה לדף "Gadget-Revert".