العربية | English | español | italiano | עברית | русский
Movicon-regards.gif
שלום, המקיסט, וברוך בואך לוויקיפדיה!
כדי לסייע לך להצטרף לעורכים ולעורכות באפשרותך:

If you can't read Hebrew, click here.בברכה,
חנה Hanayשיחהמיזם אוניברסיטת חיפה יצא לדרך 19:16, 28 ביוני 2012

המקיסט ענה על ההודעה האחרונה בדף שיחתו בתאריך 10/8/2020 בשעה 14:23:55.


עריכות קטנותעריכה

אתה מרשה שאני אעשה עריכות קטנות?. מגזין יהלום שיחה 15:25, 15 ביולי 2020 (IDT)

מגזין יהלום, לא על דעת עצמך. אתה צריך לשאול אותי קודם.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 16:07, 15 ביולי 2020 (IDT)
בגלל זה אני שואל מגזין יהלום שיחה 16:08, 15 ביולי 2020 (IDT)
מגזין יהלום, כוונתי שאתה צריך לשאול אותי על העריכה באופן ספציפי, ולא להגיד לי רק שאתה עורך. אני לא אומר את זה סתם, זה כדי שלא יהיו אח"כ הערות על עריכות שלך כמו שהיו כבר כמה וכמה פעמים.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 16:09, 15 ביולי 2020 (IDT)
טוב. אבל עכשיו אפשר לעשות עריכות בערכים שצריכים שכתוב?. מגזין יהלום שיחה 16:11, 15 ביולי 2020 (IDT)
תגיד לי קודם איזו עריכה בדיוק אתה רוצה לעשות ואיפה קודם, בסדר? המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 16:54, 15 ביולי 2020 (IDT)
על פיוטר פלדמן זה הדף היחיד בקטגוריה של צבא וביטחון שצריך שכתוב, וכדאי לתקן את מה שצריך. מגזין יהלום שיחה 17:21, 15 ביולי 2020 (IDT)
אוקיי. תשכתב את הערך בטיוטה ותראה לי קודם.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 17:55, 15 ביולי 2020 (IDT)
טוב. מגזין יהלום שיחה 18:21, 15 ביולי 2020 (IDT)
גמרתי זה נמצא פה טיוטה:פיוטר פלדמן מגזין יהלום שיחה 19:44, 15 ביולי 2020 (IDT)
מגזין יהלום, העברתי את השינויים לערך (שיניתי קצת בעצמי גם), אבל תדע שהם יחסית שוליים ולא בגדר שכתוב של ממש. אם ברצונך לפתור את הבעיה שהובילה להצבת התבנית, הייתי מציע לפתוח דיון בנושא בדף השיחה ולתייג את מי שהציב אותה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 20:40, 15 ביולי 2020 (IDT)
טוב, כך אעשה. אתה חושב שהצבת התבנית הייתה מיותרת?. מגזין יהלום שיחה 20:43, 15 ביולי 2020 (IDT)
אני לא יודע, אני לא מספיק בקיא בנושא. אבל צריך לבדוק עם מי שחשב שצריך.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 20:44, 15 ביולי 2020 (IDT)
טוב, אני אשאל אותו. מגזין יהלום שיחה 20:45, 15 ביולי 2020 (IDT)

מדיניות מוזיקאיםעריכה

היי מקיסט, איך ייתכן שהצבעת שמי שמייצג מדינה באירוויזיון לא זכאי אוטומטית לערך (סעיף 5), אבל מי שזכה במקום 3 בקדם-אירוויזיון כן זכאי לערך (סעיף 6)? Ronam20 - שיחה 00:42, 16 ביולי 2020 (IDT)

היי. הסעיף של האירוויזיון אומר שכל מי שהתחרה באירוויזיון אי פעם זכאי לערך (גם אם הוא הגיע למקום נמוך). עם זאת, אני מניח שהתכוונת שמי שמגיע לאירוויזיון הרי ממילא זכה בקדם אירוויזיון (טיעון הגיוני למדי). שמתי לב אבל שלא תמיד היה כך הדבר ולפעמים הייתה ועדה שבחרה מי ייצג ולא הייתה תחרות, וזה אומר שהצבעה בעד בסעיף 5 תיתן חשיבות גם למי שנבחר בוועדה ולא הגיע למקום גבוה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 09:06, 16 ביולי 2020 (IDT)
טוב, אז זכייה בוועדה פחות חשובה מהקדם אירווזיון לדעתך. הבנתי. זה מסביר את ההצבעה. Ronam20 - שיחה 12:50, 16 ביולי 2020 (IDT)

הצבעה על מדיניות ערכי שחקנים ושחקניותעריכה

שלום לך. בפרק "נוסח ההצעה" בהצבעה על מדיניות השחקנים חלה טעות טכנית ונשמט סעיף 5 (הוא הופיע בהמשך בגוף ההצבעה). לפיכך, הפרק "נוסח ההצעה" תוקן. אני מודיעה לך על כך למען הסדר הטוב, ואתה מזומן לשקול את הצבעתך.חברסודי - שיחה 10:31, 16 ביולי 2020 (IDT)

העלאת תמונותעריכה

מותר לי לעלות תמונה ממקום שאסור לצלם?. מגזין יהלום שיחה 17:44, 16 ביולי 2020 (IDT)

אל תעשה את זה כדי שלא תיכנס חלילה לבלגן.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 17:54, 16 ביולי 2020 (IDT)
כתבתי לפני התנגשות עריכה: מזאת אומרת מקום שאסור לצלם? אם מדובר על מוצג ציבורי במדינה שבה חופש הפנורמה לא קיים (רשימה מדינות המתירות שימוש בחופש הפנורמה ניתן לראות כאן) - אזי, לא, לפחות לא בשימוש חופשי. ‏HiyoriXשיחה • חציל-צילון • 17:54, 16 ביולי 2020 (IDT)
נראה לי הוא התכוון למקום ציבורי כלשהו שהיה כתוב מטעם המקום שאסור לצלם. אם כך עדיף שלא כי אם אני לא טועה אני לא חושב שמותר להשתמש בזה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 17:59, 16 ביולי 2020 (IDT)
זה מפעל. מגזין יהלום - שיחה 18:01, 16 ביולי 2020 (IDT)
תקשיב, לא יודע מה זה אבל זה לא נשמע טוב. אל תעלה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:02, 16 ביולי 2020 (IDT)
  מגזין יהלום - שיחה 18:41, 16 ביולי 2020 (IDT)

מגזינים ויהלומיםעריכה

אתה מודע לכך שהחניך שלך מתקשר עם טרול ומזמין אותו לדיונים בוויקיפדיה? יומה דין - שיחה 11:43, 17 ביולי 2020 (IDT)

לא.... מגזין יהלום, הסבר?המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 11:45, 17 ביולי 2020 (IDT)
שוב עלילות שאני טרול!.   מגזין יהלוםשיחה 11:45, 17 ביולי 2020 (IDT)
לא שאתה טרול, שאתה מתקשר עם טרול ומזמין אותו לדיונים. אפשר לדעת מה כל זה? המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 11:46, 17 ביולי 2020 (IDT)
אני לא הזמנתי שום טרול. אני רק שאלתי אותו כמה שאלות. יש עם זה בעיה?!. מגזין יהלוםשיחה 11:48, 17 ביולי 2020 (IDT)
הפנית אותו לדיון? יומה דין - שיחה 11:52, 17 ביולי 2020 (IDT)
אני אשמח לשמוע קצת יותר פרטים (במי מדובר, על מה דיברתם). מוזמן לרשום לי גם במייל. אם הזמנת אותו לדיון כמו שכתוב כאן זה לא נשמע טוב. מתייג גם את יומה דין.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 11:50, 17 ביולי 2020 (IDT)
ראה כאן. מה, באמת? 11:53, 17 ביולי 2020 (IDT)
אז מהמכלול גררת אותו... יומה דין - שיחה 11:56, 17 ביולי 2020 (IDT)
ממה שראיתי בקישור הזה זה לא בדיוק הזמנה לדיונים (כל עוד אין קישור לדיון עצמו..), זה רק דיון תמוה משהו. האם יש עוד משהו מעבר לזה? אתייג גם את בריאן, eli ואת יונה בנדלאק שיחוו את דעתם.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 11:58, 17 ביולי 2020 (IDT)
אתה עושה צחוק?. מגזין יהלוםשיחה 11:59, 17 ביולי 2020 (IDT)
לא אמרתי שהוא הזמין אותו לדיונים, הראיתי איפה הוא דיבר איתו. מה, באמת? 12:00, 17 ביולי 2020 (IDT)
המקור נראה פחות נורא ממה שחשבתי אבל תראה את התוצאה בדף בקשות לבדיקה. יומה דין - שיחה 12:01, 17 ביולי 2020 (IDT)
יומה דין ואכן יש איסור לדבר עם טרול?. מגזין יהלוםשיחה 12:03, 17 ביולי 2020 (IDT)
יומה דין, ראיתי, תודה.. לא הייתי אומר שאסור אבל זה די תמוה (וראיתי שיחסית התערבת בנושא מגזין יהלום. אפשר לשאול למה?) המלצה שלי- לא להכניס את עצמך לדברים כאלה. למה לך?המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 12:05, 17 ביולי 2020 (IDT)
בגלל שהוא אמר שאין לו קשר ליומה דין. מגזין יהלוםשיחה 12:06, 17 ביולי 2020 (IDT)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── לפי הבנתי מגזין יהלום רצה לקשר לעדותו של האנציקלופדיסט במכלול כדי להראות שאין קשר בין יומה דין והפרסי אליו, לא רואה בזה בעיה (חוץ מלדבר עם טרול שאני לא יודע אם יש בזה בעיה). מה, באמת? 12:08, 17 ביולי 2020 (IDT)

המקיסט, איפה התערבתי? מגזין, תגביל את השיחות איתו לדיונים שלא נוגעים לוויקיפדיה. טוב? יומה דין - שיחה 12:09, 17 ביולי 2020 (IDT)
שיהיה, זה לא אסור אבל מוזר קצת כל הקטע הזה.. בכל מקרה לא חושב שמה שמגזין יהלום כתב זה בגדר הזמנה. ומגזין יהלום, המלצה לי אליך- אתה תחת חונכות (ולא סתם). אני מאוד ממליץ לך להתמקד רק בלתרום לוויקיפדיה ולא לעשות כל מיני דברים מוזרים מסביב (כמו הפסקה למעלה בנושא העלאת התמונות, רצון לפתוח ויקיפדיה נפרדת) אם אתה רוצה באמת להמשיך פה בוויקיפדיה כי אני הרבה פעמים מופתע מחדש מהדברים שאתה עושה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 12:10, 17 ביולי 2020 (IDT)
יומה דין, מה שכתבתי לגבי ההתערבות היה מיועד למגזין יהלום (למה לו להתערב בנושא הבדיקה והאנציקלופדיסט). סליחה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 12:13, 17 ביולי 2020 (IDT)
מפעילי מערכת אני רוצה שתגידו מה אתם חושבים על ההשפלות שאני צריך לעבור כאן לא פעם. אני עוד לא מבין למה אני לא עוזב את המיזם הזה עם כזאת התנהגות גסה. מגזין יהלוםשיחה 12:16, 17 ביולי 2020 (IDT)
זה באמת לא נראה כמו הזמנה, לא ידעתי איך הוא תקשר איתו בדיוק. עדיין השאיר לו בלי זהירות פירורי לחם לעקוב אחריהם עד לדף בוויקיפדיה. יומה דין - שיחה 12:17, 17 ביולי 2020 (IDT)
אתם יודעים מה זה סקרנות?. מה שעשיתי זה סקרנות. מגזין יהלוםשיחה 12:18, 17 ביולי 2020 (IDT)
מגזין יהלום, סליחה אם נפגעת, אבל לא היה כאן משהו משפיל. זכותה של יומה דין לפנות ולשאול דברים כאלה אם יש חשד מסוים.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 12:21, 17 ביולי 2020 (IDT)
למה שאני לא הפגע?. מגזין יהלוםשיחה 12:22, 17 ביולי 2020 (IDT)
סקרנות מסבירה למה שאלת אותו למה להשחית, אבל למה לספר לטרול שעכשיו יש דיון? יומה דין - שיחה 12:23, 17 ביולי 2020 (IDT)
כתבתי לפני התנגשות עריכה: זה זה וזה לא אמורים להשאיר מקום לספק. אין טעם לדבר איתו, אין טעם לחלק לו אזהרות ואין טעם לפנות אליו. ‏HiyoriXשיחה • חציל-צילון • 12:24, 17 ביולי 2020 (IDT)
מגזין יהלום, אתה לא אמור להיפגע כי לא היה כאן משהו שהוא בגדר מעליב/השמצות. משתמשת חשבה שהזמנת טרול לדיון, נתנו לי קישור לשיחה שלך איתו כי שאלתי (תודה אכן), וראינו שלא מדובר בזה ושלא הזמנת אותו כמו שחשבו. לא נאמר כאן דבר כדי להשמיץ אותך ויומה דין גם הבינה שלא הזמנת.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 12:25, 17 ביולי 2020 (IDT)
ממש עוזר לי שהיא הבינה... מגזין יהלוםשיחה 12:27, 17 ביולי 2020 (IDT)
אני הייתי רגע לפני הסיוט שלא נגמר. מגזין יהלוםשיחה 12:28, 17 ביולי 2020 (IDT)
אני אחזור על המלצה שכתבתי לך קודם: אני מאוד ממליץ לך להתמקד רק בלתרום לוויקיפדיה ולא לעשות כל מיני דברים מוזרים מסביב (כמו הפסקה למעלה בנושא העלאת התמונות, רצון לפתוח ויקיפדיה נפרדת) אם אתה רוצה באמת להמשיך פה בוויקיפדיה כי אני הרבה פעמים מופתע מחדש מהדברים שאתה עושה. אתה משתמש תחת חונכות (ולא סתם) ואתה באמת עושה הרבה דברים מוזרים וחריגים בתור משתמש בוויקיפדיה (לא רק הנושא הזה של הדיון עם הטרול).המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 12:29, 17 ביולי 2020 (IDT)
אם תסביר לי מה הדברים החריגים שאני עושה זה מאוד יעזור. מגזין יהלוםשיחה 12:32, 17 ביולי 2020 (IDT)
כתבתי בסוגריים. אני מאוד ממליץ לך להתמקד בעריכות ולא לעשות דברים מוזרים מסביב.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 12:34, 17 ביולי 2020 (IDT)
סליחה אבל אני עדיין לא הבנתי איזה דברים מוזרים אני עושה?. מגזין יהלוםשיחה 12:39, 17 ביולי 2020 (IDT)
אתה לא רצית לפתוח אתר ויקיפדיה נפרד?המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 12:40, 17 ביולי 2020 (IDT)
לא. אני רוצה לפתוח אתר ויקי עם תוכן שלי ועם דברים שכתבתי. אתה חשבת שאני רוצה להתחרות בויקיפדיה?. מגזין יהלוםשיחה 12:42, 17 ביולי 2020 (IDT)
לא יודע מה רצית או לא אבל זה עדיין חריג ומוזר (למה?). הזכיר לי האמת איזה אתר חיקוי לוויקיפדיה- [[1]].המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 12:45, 17 ביולי 2020 (IDT)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

אתה חושב שזה מוזר לפתוח אתר ויקי פרטי?. מגזין יהלוםשיחה 12:49, 17 ביולי 2020 (IDT)

קצת, כן (בעיקר כשמדובר במשתמש חדש ותחת חונכות).. אתה הוויקיפד השני ששמעתי שרצה לעשות את זה או עשה את זה (וחוץ מזה למה שתרצה ויקיפדיה שלמה של התוכן שלך? המקרה הקודם ששמעתי עליו הוא פזמונט, שהוא אתר מעולה בעיניי). בכל מקרה, קח את ההמלצה שלי אם אתה רוצה להמשיך בוויקיפדיה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 12:52, 17 ביולי 2020 (IDT)
זה לא ויקיפדיה שלמה זה כמה דפים. אתה עדיין חושב שזה מוזר?, אני באמת לא מבין אותך. מגזין יהלוםשיחה 12:55, 17 ביולי 2020 (IDT)
עדיין קצת נשמע לי מוזר. בכל מקרה, תתמקד בלערוך בוויקיפדיה ולא בכל המסביב.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 12:57, 17 ביולי 2020 (IDT)
למה רק לך זה נשמע מוזר ולבירוקרטים לא?. אמרת להתעסק בערכים אז בלילה כתבתי ערך תגיד לי מה אתה חושב עליו. מגזין יהלוםשיחה 13:02, 17 ביולי 2020 (IDT)
זו דעתי בנושא. באיזה ערך מדובר? תוכל לקשר אליו?המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 13:03, 17 ביולי 2020 (IDT)
טיוטה:מכתשי מונו איניו מגזין יהלוםשיחה 13:10, 17 ביולי 2020 (IDT)
תודה, אסתכל.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 13:11, 17 ביולי 2020 (IDT)
תודה. מגזין יהלוםשיחה 13:13, 17 ביולי 2020 (IDT)
מה אתה אומר?. מגזין יהלוםשיחה 14:00, 17 ביולי 2020 (IDT)
רציתי רק לשאול לפני על מקורות- זה לקוח מוויקיפדיה האנגלית, נכון? המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:17, 17 ביולי 2020 (IDT)
כן. לא טוב?. מגזין יהלוםשיחה 14:18, 17 ביולי 2020 (IDT)
אתה חושב שהערך מוכן?. מגזין יהלוםשיחה 15:16, 17 ביולי 2020 (IDT)
תודה. הוא צריך עוד עבודה. אבל אני חושב שיחסית לערכים הקודמים שהכנת יש שיפור, אז כל הכבוד על זה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 15:28, 17 ביולי 2020 (IDT)
תודה על המחמאה בהחלט יש שיפור בערכים. מגזין יהלוםשיחה 15:34, 17 ביולי 2020 (IDT)
תוכל להגיד לי מה צריך לשפר?. מגזין יהלוםשיחה 17:20, 17 ביולי 2020 (IDT)
תרגמת וקישורים פנימיים בעיקר (לא הבנתי מה אתר אומר ב"אקלים ואקולוגיה"). אשתדל אבל לעבור בעצמי ולתקן. אולי ייקח כמה ימים.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 17:22, 17 ביולי 2020 (IDT)
תודה אני אתקן. מגזין יהלוםשיחה 17:32, 17 ביולי 2020 (IDT)
יצרתי בטעות ערך. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 14:36, 20 ביולי 2020 (IDT)
ראיתי שביקשת את המחיקה שלו (תודה). אבל באמת, מה זה....? להבא שים לב בבקשה לא לעשות דברים כאלה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:43, 20 ביולי 2020 (IDT)
זה נוצר מהתרגום תוכן. אני רציתי להתחיל בתרגום ופתאום זה נוצר. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 14:49, 20 ביולי 2020 (IDT)
שים לב גם שאתה לא מפרסם ישר למרחב הערכים בלי לשאול אותי. אם אתה משתמש בכלי התרגום אתה יכול להשאיר את התרגום כמו שהוא ויש שמירה אוטומטית כך שאתה לא חייב לפרסם (ונראה לי שאתה גם יכול לפרסם לטיוטה, אם אתה מעדיף).המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:53, 20 ביולי 2020 (IDT)
טוב. מחקו את זה עכשיו. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 14:58, 20 ביולי 2020 (IDT)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

היי עברת על הערך?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 17:14, 20 ביולי 2020 (IDT)

אתפנה לזה מתישהו בערב- לילה, עוד כמה שעות.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 19:15, 20 ביולי 2020 (IDT)
  תודה רבה!! Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:48, 20 ביולי 2020 (IDT)
הרשית לחניך שלך להתערב? יומה דין - שיחה 09:16, 28 ביולי 2020 (IDT)
יומה דין, תודה, לא ידעתי על זה. מגזין יהלום, התוספת שלך לדיון ממש לא תרמה לו. ובכלל אל תערוך בבקשה בדף הבקשות לבדיקה עד שתסיים את החונכות (זה לא דף שיחה, מזכיר לך..). אתה סתם מכניס את עצמך לצרות כל פעם ואני מקבל בהפתעה תגובות על זה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 11:40, 28 ביולי 2020 (IDT)
מעניין למה... Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 13:16, 28 ביולי 2020 (IDT)

Konquerorעריכה

בוקר טוב, מקווה שאתה בטוב? התייעצתי עם אלדד והוא הפנה אותי אליך. אלמוני שינה את השם בערך Konqueror. על פניו השינוי נראה הגיוני (השינוי: הגייה בעברית). מה דעתך?--היידן 06:17, 19 ביולי 2020 (IDT)

היי היידן. לדעתי אכן עדיף קונקרור (אפילו שכשהוגים זה נשמע כאילו שאין ו' באמצע, תכלס אמורה להיות אחת לפי האנגלית). בכל מקרה, אולי עדיף להשתמש בשם האנגלי בכל הערך (אם שם הערך באנגלית אז למה צריך תעתיק בעברית בערך עצמו)?המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 09:41, 19 ביולי 2020 (IDT)
Like  --היידן 09:44, 19 ביולי 2020 (IDT)

כוכב חרוץ!עריכה

  כוכב החריצות
לא נורא שבסיבוב הזה לא הלך בפרלמנט, מקווה שאתה לא מתכוון לוותר :) אשמח לסייע במה שצריך כדי לעבור בסיבוב הבא. בכל מקרה מגיעות לך כל המחמאות   אמירושיחה 14:52, 20 ביולי 2020 (IDT)
תודה אמירו ! מעריך את כל העזרה שלך, לא מובן מאליו   המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:55, 20 ביולי 2020 (IDT)
היינו כל כך קרובים!!!! לא נורא. מאמין שנוכל בכל זאת לקדם את הנושא, לא משנה מה. גם אני כמובן אתמוך בכל הדרך! YairMelamedשיחה 15:03, 20 ביולי 2020 (IDT)
תודה YairMelamed!   אכן, נראה שהיה הבדל של שני קולות בלבד (18 מול 19). לא נורא, אולי אפשר לעשות כמה תיקונים ונוכל להחזיר אותה בעתיד..המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 15:15, 20 ביולי 2020 (IDT)
זה לא עבר לדעתי כי הצבענו בשתי הצבעות בו זמנית. אין לקהילה קשב מספיק להתרכז בשתי הצבעות מורכבות, וברגע שאחת נפלה מכוח האינרציה זה יצר רגשות שליליים גם כלפי ההצבעה הזו. לדעתי קצת פיין טיונינג וזה יעבור. אמירושיחה 17:04, 20 ביולי 2020 (IDT)
יכול להיות שזה השפיע, אבל חשוב כמובן שנעשה את התיקונים הדרושים על סמך מה שכתבו בהצבעה. מקווה שנוכל לבדוק זאת מחדש עוד חודש, בסוף אוגוסט.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 17:07, 20 ביולי 2020 (IDT)
למרות בהצבעתי, בלב כבד, נגד, אני גם רוצה להצטרף ולחזק את ידך - לדעתי ההצבעה הייתה טובה בסך הכל, אבל כן היו בה כמה בעיות ספציפיות שדורשות תיקון - ובהחלט אפשר לתקן! לדעתי ההודעה האחרונה זו בדיוק הגישה. כל הכבוד שאתה לוקח על עצמך נושא מורכב שכזה להצבעה  שְכּוֹיֵיח! איש השום (Theshumai) - שיחה 00:45, 21 ביולי 2020 (IDT)
תודה איש השום (Theshumai)!   המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 00:50, 21 ביולי 2020 (IDT)
חבל לי שמדיניות שלך לא התקבלה אבל כמו שויקפד אחד אמר לי ״ויקיפדיה היא הרבה יותר מהפרלמנט״, אל תוותר ויש לך את התמיכה שלי לאורך כל הדרך   חברסודי - שיחה 14:23, 21 ביולי 2020 (IDT)
תודה רבה חברסודי!   המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:25, 21 ביולי 2020 (IDT)
אכן, גם אני הצבעתי נגד למרות שאני חושב שמדיניות קרובה לזו נחוצה. פשוט היו קצת יותר מדי בעיות (לדעתי, כמובן) מכדי שאצביע בעד הנוסח כפי שהוצע. אשמח לתמוך במדיניות מעודכנת שתתייחס לאותן בעיות. Dovno - שיחה 15:24, 21 ביולי 2020 (IDT)
תודה Dovno, אני אנסה לתקן את הבעיות שהועלו ולהציע את המדיניות מחדש.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 15:29, 21 ביולי 2020 (IDT)

תודה רבה!עריכה

  על המסירות שלך אליי ועל החונכות הטובה שאתה עושה לי.  שְכּוֹיֵיח! Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 17:24, 20 ביולי 2020 (IDT)
תודה   המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 17:39, 20 ביולי 2020 (IDT)
יצרתי עוד ערך. מה אתה אומר על הטיוטה הראשונה?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:25, 20 ביולי 2020 (IDT)
עניתי לך שתי פסקאות למעלה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 19:15, 20 ביולי 2020 (IDT)

מחיקת ערך שפתחתי.עריכה

שלום לך "המקיסט". ראשית אני מקווה שבריאותך טובה. תודה לך על תגובתך וחשוב שהגבת. תזכורת לאשר כתבת לי: סליחה על ההתערבות אבל אני חושב שעדיף שאכתוב מה אני חושב בנושא כי אולי זה יעזור. אמנם לא ראיתי את הערך הזה אבל ראיתי מה כתבת לבריאן בנושא הערך ואני לא בטוח שיש לו חשיבות (לא על כל ספר אמור להיות פה ערך. זה תלוי בהוצאה שלו, בהשפעה ההיסטורית והתרבותית שלו ובמס' המכירות). מציע לך לפעול לפי ההמלצה של Hummingbird ממקודם ולכתוב ערכים אחרים בנושא בעלי חשיבות כמו מערך האחזקה הטכנית של חיל האוויר או המערך הטכנולוגי של חיל האוויר. פשוט חבל על הזמן וההשקעה בערך שייתכן ואינו בעל חשיבות. כמו כן, השתדל לא לפרסם מס' טלפון ברחבי ויקיפדיה שכן מדובר בפרטים אישיים שכל אחד יכול לראות ולהשתמש בהם כרצונו (ואם אתה רוצה לרשום את כתובת המייל שלך, אנא תרשום את השטרודל עם סוגריים מסולסלים--at-, כדי שלא ניתן יהיה להעתיק את כתובת המייל במלואה. תודה והמשך עריכה נעימה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 15:37, 20 ביולי 2020 (IDT)

לגבי חשיבות הערך. אני מניח שראית את ההתכתבות שלי עם Hummingbird, שהיה די חיובי והבין והיטב לחשיבות בעיני, לפתיחת ערך על צוותי הקרקע בתעופה. אז נתחיל בזה, שאני מאוד מחשיב את הוויקיפדיה בכלל ובעברית בפרט. ישבתי והשקעתי בללמוד את כללי הכתיבה והנהלים הנדרשים, מתוך דפי המידע וההנחיה שמצאתי כאן ואפילו הכנתי לי ריכוז סעיפי כתיבה והתנהלות. פתחתי ערך "לכם השמיים ולנו הארץ", שנסמך על ספר באותו השם המספר את סיפורו של גף טכני טייסת 107 קורנס 1971-1973. הספר הינו יחיד הן בארץ והן בעולם כולו וייחודי כי נכתב על וע"י צוותי הקרקע בתעופה, אשר מעל מתחת ובתוך הקרביים של הקורנס. הספר הופק במהדורה מצומצמת (רובם מאנשי הטייסת שחלקם שלחו לי את סיפוריהם),ללא תומכים במחיר עלויות בלבד וחולק לרוכשים אותו בערב רב משתתפים ואין ממנו למכירה וגם לא נראה לי שאעסוק בזה בעתיד. את הספר אני כתבתי והפקתי ועבדתי עליו שנתיים. הערך שפתחתי, לא בא לספר על הספר, כי אם על צוותי הקרקע עצמם ויש ערכים המוקדשים לאנשים, למקומות, לקהלים (אגב למפקד הטייסת שלי יש ערך כאן בויקיפדיה ובטוח שאינו איש הצוות אוויר היחיד שכאן. אז צוותי אוויר כן וצוותי קרקע לא?). ויקיפדיה הינו מעין מילון מונחים מורחב מאוד, האוגר מידע רב על נושאים/אנשים/מקומות/קהלים ואני רציתי להוסיף לקהלים גם את צוותי הקרקע בתעופה, כי כדברי גששינו במערכון "שיח טבחים", ".......אנחנו עדיין מאחורי העץ........). אין לי מנדט, ידע ועומק ע"מ לכתוב על מערך האחזקה הטכנית של חיל האוויר או המערך הטכנולוגי של חיל האוויר כפי שהצעת ואני לא רוצה לכתוב על המכונות המעופפות, כי אם על האנשים שמאחורי מכונות מעופפות אילו. אז פתחתי ערך והוספתי איזו שהיא תמונה ואיזה שהוא מלל ובכוונתי היה, להמשיך ולהעשיר את הערך ובוודאי שלא בכול 500 עמודי הספר, כי אם בתוכנם ובפעילותם של צוותי הקרקע בתעופה. אז בא הראשון ומחק את התמונות כי יש בהם זכויות יוצרים ומאיפה הוא יודע? האם שאל? גם Hummingbird העיר לו על כך. אז לא יודע ולא שאל ופשוט מחק (הכנסתי את התמונה לפי כול הכללים דרך הויקיתמונה - כמדומני שכך זה נקרא). ואז בא השני מחק את המלל, כי זה אינו אינציקלופדי. האם הוא שאל אם הערך גמור? ומוכן? לא ופשוט מחק. ואז באה השלישית ותקעה את המסמר האחרון בארון הקבורה של הערך, בטענה שהערך ריק ואיך לא יהיה ריק שהרי שני קודמיה רוקנו אותו מתוכן. אז ליקקתי את הפצעים ארבע שנים ואני רוצה להעלותו שוב והפעם אני מחפש סיוע לא בכתיבה ולא בארגון החומר, כי אם בהכוונה איך לא ליפול שוב לאותם בורות. האם תעזור לי לפסוח את המשוכות הללו? אני אשלח לך לדוא"ל שלך, טעימות רקע מצוותי הקרקע בתעופה. אגב, אין לי כול בעיה עם כתובת הדוא"ל שלי והטלפון שלי כאן, אבל מכבד את הערתך. תודה, יום נעים ושרק נהיה כוווווולנו בריאים חיים זלינגר Haim zelinger (שיחה | תרומות | מונה) שכח/ה לחתום

שלום Haim zelinger, אני חלילה לא בא לזלזל בספר אבל אני לא חושב שספר כזה הינו בעל חשיבות אנציקלופדית (צר לי אבל לא על כל ספר כותבים בוויקיפדיה.. אני לא חושב שהוא עומד באחד התנאים פה). כמו כן, מפריע לי היעדר הניטראליות בנושא (כמו שלא נהוג שאישים כותבים ערך על עצמם, לא לעניין לדעתי שמישהו יכתוב ערך על ספר שכתב). חבל שהחוויה שחווית בוויקיפדיה היא שמחקו לך עריכות וערכים (לא יודע לגבי התמונה, תוכל לפרט? אם מדובר בצילום של הספר אני מניח שאין בעיה כי.. זה ספר שלך), אבל להרבה ויקיפדים בוויקיפדיה קשה בתחילת פעילותם פה. אמנם לא אוכל לעזור לך עם פרסום הערך על הספר כי אני לא חושב שהוא מתאים (וחבל שתכתוב על משהו שיכולים לטעון אח"כ שאין לו חשיבות), אך אם אתה מעוניין לרשום על האנשים שמאחורה- אולי תתרום לערכי הבכירים בחיל האוויר? אלה הקיימים ואלה שיש להוסיף (לפי ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכים/צה"ל#ציון מפקדי יחידות הסף הוא תא"ל ש"מפקד חטיבה או יחידה מקבילה"). זה יכול ממש לעזור. תודה ומקווה שעזרתי :) המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 19:46, 22 ביולי 2020 (IDT)

הצבעת המחלוקתעריכה

עכשיו כשאני חושב על זה, לא באמת צריך בשביל לפתוח את ההצבעה שכל אחד יכתוב שוב את העמדה שלו, כל אחד כבר כתב את העמדה שלו וזה שיוניון לא מוכן להמשיך עם זה לא אומר שצריך להתעכב. כל אחד כבר כתב את העמדה שלו, עברו כבר שלושה ימים ולכן אפשר לפתוח את ההצבעה. אם אנחנו רוצים להקל על המצביעים אנחנו יכולים בעצמינו להעתיק את העמדה שלהם לפסקה המדוברת (ודרך אגב את אפשרות ד' אפשר להוריד). אני טועה?

מתייג את Ronam20, Tmima5 ודקל ער. קומפיוטר - שיחה 10:06, 23 ביולי 2020 (IDT)

קומפיוטר, אתה מוזמן לקרוא את מה שכתבתי בדף השיחה של השקפותיה של ג'יי קיי רולינג - סעיף חשיבות / קריאה להתערבות הבירוקרטים. Tmima5 - שיחה 10:43, 23 ביולי 2020 (IDT)
אעתיק את ההצעה של בר מהדיונים. לגבי יוניון ג'ק ואפשרות ד'- אני חושב שעירוב הבירוקרטים הוא הצעד הנכון. הייתי מעדיף שאפשרות ד' תישאר כדי שלא יהיה מקרה שיהיה גם את הערך על השקפותיה וגם פסקה על כך בערך שלה עצמה (או שלפחות דף ההשקפות יעבור הצבעת מחיקה).המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 10:51, 23 ביולי 2020 (IDT)
אני בעד להעתיק את ההצעות של בר (עמדה ב) ושל יוניון (עמדה ו) מהדיון ולפתוח בהצבעה. אין לאף אחד מאיתנו זכות למחוק את אפשרות ד, כיוון שלא הצענו אותה. זה יקרה או אם יובל תמשוך את ההצעה או אם הבירוקרטים יתערבו. בכל אופן, זה כבר מעיק ממש, ואני בעד לפתוח את ההצבעה לאלתר. דקל ער - שיחה 11:22, 23 ביולי 2020 (IDT)
העתקתי את הנוסחים של שניהם וההצבעה נפתחה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 11:35, 23 ביולי 2020 (IDT)
למה שאפשרות ד' תשאר? הרי הערך המורחב כבר קיים ואם תבחר אפשרות א' ויוחלט בהצבעה לא למחוק אותו הוא ישאר בכל מקרה. מה שיקרה עם הערך המורחב כבר לא רלוונטי להצבעת המחלוקת. קומפיוטר - שיחה 16:30, 23 ביולי 2020 (IDT)
אנחנו לא אמורים להכיר בערך שנכתב למרות שעקף הצבעת מחלוקת (וכנראה גם יימחק בהצבעת מחיקה כי יש רוב נגדו), כדי שזה לא יהיה תקדים למקרים עתידיים. חוץ מזה שגם התוצאה והנוסח שיהיה בערך של רולינג יושפעו מהימצאות מהערך הנפרד במרחב הערכים (אם מפרטים על הסוגייה בערך נפרד, צריך לדבר על זה הרבה פחות בערך של רולינג). הצבעה כזו היא בגדר להסתכל רק על חצי מהבעיה. ומעבר לזה- אני אישית מאמין שהתוכן צריך להיות כתוב רק בערך של רולינג, ופתרון של ערך נפרד בכלל לא מתאים בעיניי, אז למה שההצבעה תצא ישר מנקודת הנחה שערך כזה יהיה? איפה האפשרות להצביע נגד מה שאני חושב שהוא לא נכון?המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 16:40, 23 ביולי 2020 (IDT)
ההצבעה תצא מנקודת הנחה שערך כה יהיה כי יש ערך כזה. בין אם אתה מכיר בו ובין אם לא, הערך קיים. כל אפשרות אחרת שתנצח לא היא שתגרום למחיקת הערך. בהצבעה שלך בהצבעת המחלוקת בכל מקרה תצטרך להמר אם יהיה ערך כזה או לא, לא תוכל להחליט אם יהיה כזה ערך. האפשרות להצביע נגד מה שאתה חושב שהוא לא נכון תהיה בהצבעת המחיקה. קומפיוטר - שיחה 16:50, 23 ביולי 2020 (IDT)
אני מצטער, זה לא עובד ככה. הצבעה היא לא הימור ואנחנו לא יכולים לתת לגיטימציה לערך כזה. מצידי לדחות את ההצבעה עוד אם הבירוקרטים לא יתערבו כראוי או אם מגיעים למצב כזה של הימורים. אני ממש לא הולך להמר ולעשות הצבעה כזו היא מהלך לא רציני בכלל. איך אתה מצפה מקהילה שלמה להצביע ככה? זה לא רציני בכלל ואפילו מטעה קצת את הקהילה. הצבעה עושים כשיודעים מה יהיה ובגלל זה צריך להחליט קודם ולא להשאיר את המצב לידי ניחושים. בעיניי יש להשאיר את עדיפות ד', שהוצעה כאופציה עוד לפני שיוניון ג'ק לקח אותה על עצמו (בתקווה שהערך יימחק לפני. וגם אם לא יימחק- אז לפחות שאם תיבחר אפשרות אחרת בהצבעה- הוא יימחק). אנחנו לא אמורים לעודד אף אחד לעשות פעולות עוקפות הצבעות ואני לא אתן לזה יד כי זה רק יוביל עוד משתמשים לעשות מה שבראש שלהם כי הם רואים שזה עובד.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 16:53, 23 ביולי 2020 (IDT)
כמו כן, מתייג את בריאן, אלדד וביקורת. אשמח אם מישהו מהם יתייחס לנושא.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 16:57, 23 ביולי 2020 (IDT)
(אחרי 5 התנגשיויות :( ) זה לא אמור לעבוד ככה אבל ככה כרגע זה יעבוד וההצבעה שלך לא תשנה את זה. גם אם תבחר אפשרות אחרת בהצבעה הוא לא ימחק בלי הצבעת מחיקה. ולכן פשוט שהאפשרות הזאת לא רלוונטית להצבעה, אלא אם כן הערך ימחק קודם (או יועבר לטיוטה). נראה מה יגידו הביורוקרטים. קומפיוטר - שיחה 17:00, 23 ביולי 2020 (IDT)
מקווה שזה יסתדר.. נחכה לבירוקרטים. סליחה על התנגשויות העריכה..המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 17:01, 23 ביולי 2020 (IDT)
בנתיים לא הייתה התייחסות וההצבעה מתחילה מחר. אני רק רוצה שתגיד לי מה לדעתך יקרה אם אפשרות ד' תנצח אבל הערך ימחק בהצבעת מחיקה. קומפיוטר - שיחה 21:50, 25 ביולי 2020 (IDT)
תיאורטית זה אומר לדעתי שהקהילה מצאה לנכון כן לתמוך בערך.. אני יודע שזה מוזר אבל זמנים מוזרים מצריכים פתרונות מוזרים. תסתכל על זה כמו הצבעה מחודשת על הנושא. מוטב היה שהערך הזה לא היה נכתב, אבל זה מה יש..המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 22:23, 25 ביולי 2020 (IDT)
לא ענית אבל מה יקרה. הצבעת המחלוקת תגמר לפני הצבעת המחיקה. נניח שזה כן קורה, מה יקרה עם הערך ג'יי קיי רולינג? קומפיוטר - שיחה 22:28, 25 ביולי 2020 (IDT)
רגע, גם הצבעת מחלוקת וגם הצבעת מחיקה? אם יש הצבעת מחלוקת עם סעיף ד', אין טעם בהצבעת מחיקה. אם אפשרות ד' לא תיבחר (מה שכנראה יקרה..)- אין צורך בערך נפרד. ואם כן- יש צורך. אי אפשר לראות בהצבעת מחלוקת הבעת דעה של הקהילה בנושא חשיבות הערך? המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 22:31, 25 ביולי 2020 (IDT)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

סוף סוף! (+אנחת רווחה...) אני שמח שאתה מתחיל להבין את הבעיה. יש שסוברים (יוניון ועוד) שהצבעת המחלוקת לא קשורה לערכים אחרים ולכן גם אם אפשרות ד' לא תנצח זה לא מה שיגרום לערך על ההשקפות להימחק, אלא רק הצבעת מחיקה. מאידך, גם אם אפשרות ד' כן תנצח הערך יוכל להמחק בהצבעת המחיקה, ולכן (בעיקר) אם האפשרות האחרונה שכתבתי תנצח אז שוב נתקענו. בדיוק בגלל זה אפשרות ד' לא מוסיפה ולא מורידה כלום בהצבעה ולכן היא צריכה לרדת. קומפיוטר - שיחה 22:37, 25 ביולי 2020 (IDT)

אז למה לא להשהות את דיון החשיבות על הערך השני עד שנראה את התוצאות בהצבעת המחלוקת (שלא ניגרר להצבעת מחיקה שם תוך כדי)? אתה חושב שההתנגדות של יוניון ג'ק ומי שמסכים איתו תכריח לעשות אך ורק הצבעת מחלוקת קודם? שלא תבין אותי לא נכון, זה לא שאני בעד מה שיוניון ג'ק עשה ואני לא מסכים עם זה שהצבעת המחלוקת לא קשורה לערך שהוא עשה.. רק רציתי שעניין לחשוב על פתרון יצירתי כלשהו (שהערך ייפתר בהעברה לטיוטה או שתהיה הצבעת מחיקה קודם או שנצביע עליו בעצמנו בהצבעת מחלוקת).המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 22:43, 25 ביולי 2020 (IDT)

כתבתי בדף הצבעת המחלוקת ואני חורג ממנהגי ומגיב גם כאן: בעיני ההצבעה נפתחה בחופזה ואצביע נגד העמדה שאני תומך בה בגלל זה. לא מוצה הדיון בדף שיחת הערך ואני גם מתנגד להצבעה על ערך אחד כשבעיה זהה קיימת בערכים נוספים. גילגמש שיחה 22:46, 25 ביולי 2020 (IDT)

גילגמש התבלבת בהצבעה... קומפיוטר - שיחה 22:48, 25 ביולי 2020 (IDT)
גילגמש, פה מדובר על הערך ג'יי קיי רולינג, לא Something to Remember, זו ודאי טעות. בכל מקרה, הגבתי בדף הרלוונטי.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 22:49, 25 ביולי 2020 (IDT)
באמת התבלבלתי. בכל אופן, תודה על סגירת ההצבעה. עמדתי לכתוב והייתה התנגשות עריכה:
כאן אכן היה דיון באפריל אבל נפתח דיון חדש בערך חדש לפני זמן קצר. אם רוצים לקשר אותו יש בעיה. אני חושב שיש לערוך דיון מאוחד לכל הערכים שרוצים לקשר להצבעה זו בדף שיחה של אחד הערכים ולדון בחלופות. יש לדון באפשרות להציג מקורות חלופיים או להציג את המידע ללא מקור כלל ולהודיע בדף שיחה של הערכים הרלוונטיים שמתקיים דיון כזה. אולי כדאי לדון במזנון. גילגמש שיחה 22:56, 25 ביולי 2020 (IDT)
בינתיים פתחתי את שיחה:Something to Remember#בעיית קישורים לדפי מכירת מוצרים ותייגתי אותך כדי שנוכל לעשות שם דיון כולל בנושא. אין לי בעיה שנדבר על הסוגייה במזנון באופן כללי גם כן. בכל מקרה, ממש מצטער לגבי נושא פתיחת ההצבעה, לא התכוונתי לעשות דבר מה בעייתי.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 23:00, 25 ביולי 2020 (IDT)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ובהמשך לשיחתינו: להשהות את דיון החשיבות לא יעזור כי שוב - גם אם אפשרות ד' לא תבחר הערך ישאר אם הוא לא ימחק בהצבעת המחיקה. ולכן אי אפשר להצביע על משהו שכבר קיים ואפילו עוד יותר - אי אפשר להצביע על אפשרות שלא יהיו לה השלכות. האפשרויות היא או למחוק את אפשרות ד' שהיא כרגע לא תשנה כלום בין אם היא תבחר ובין אם לא (האפשרות הטובה יותר בעיני) או לדחות את הצבעת המחלוקת בעוד שבוע וחצי לפחות (האפשרות הפחות טובה בעיני). קומפיוטר - שיחה 23:14, 25 ביולי 2020 (IDT)
אז אני בעד לדחות את ההצבעה. הצבעה בלי סעיף ד' לא רק שתהיה פחות משמעותית, היא גם לא תהיה תואמת את המצב הקיים עם הערך שכן אם יש ערך נפרד על השקפותיה של רולינג, צריך להיות על כך הרבה פחות בערך של רולינג עצמה. כל הנוסחים שהוצעו יהיו ארוכים מדי כנראה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 23:15, 25 ביולי 2020 (IDT)
הבעיה של לדחות את ההצבעה היא שאתה לא יודע עד מתי, יכול להיות שתהיה הצבעת מחיקה ואז אם הערך ישאר יהיה דיון איחוד ואז הצבעת איחוד (שוב עוקף את הצבעת המחלוקת). הצבעה בלי סעיף ד' לא תואמת את האפשרויות ומצד שני הצבעה עם סעיף ד' היא לא הגיונית (אין לאפשרות השלכות), ולכן כתבתי כבר מזמן (אי שם למעלה) שההצבעה הזאת היא בכל מקרה הימור אם הערך יישאר או לא. Dovno, מה לדעתך צריך לעשות במצב כזה? קומפיוטר - שיחה 23:22, 25 ביולי 2020 (IDT)
דיון איחוד לא ירד כבר מהפרק? לדעתי תהיה רק הצבעת מחיקה (עניין של כשבוע וחצי בטח). אני ממש לא מאמין בהצבעה שהיא בגדר הימור- לא רק שהיא די חסרת משמעות, היא גם תטעה את הקהילה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 23:31, 25 ביולי 2020 (IDT)
ונניח שלא היה נפתח הערך המורחב, ושאפשרות ד' היתה נבחרת. ונניח שחודש אח"כ מישהו היה מניח תבנית חשיבות על הערך המורחב ושהיה נמחק אח"כ בהצבעה? תמיד אפשר לשאול "מה אם?" ואין לזה סוף. אפשרות ד' מגיעה עם בעיה מובנית, שהיא מציגה פתרון התלוי בערך אחר, אולם אותו ערך אחר (גם אם היה נכתב רק לאחר ההצבעה), נתון לאותן כללים כמו כל ערך בוויקיפדיה ואולי יימחק בעתיד אם הקהילה תחליט שאין לו חשיבות. אין בכך כדי לדחות עד אין סוף הצבעת מחלוקת על תוכן הערך הנוכחי. המצביעים בהצבעה זו צריכים לקחת בחשבון שאם הם מצביעים בעד אפשרות המתנה קיום ערך אחר, שההצבעה הנוכחית לא תוכל להבטיח את קיומו בעתיד. Dovno - שיחה 01:08, 26 ביולי 2020 (IDT)
זה די מוזר, חייב לציין. אם ערן, ביקורת או אלדד יביעו תמיכה בכך, אקבל זאת.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 01:10, 26 ביולי 2020 (IDT)
בדומה למה שDovno הסביר אפשר להתעלם מדיון החשיבות ולקיים הצבעת מחלוקת במקביל לדיון החשיבות - והחלטות בנושא אינן תלויות אחת בשנייה וניתן לדון בהן במקביל (וגם לקבל החלטות לא קונסיסטניות). אם רוצים לחכות לסיום דיון החשיבות, ואם יוכרע שיש די בחשיבות שהוצגה בדיון - עקב אופי הדיון והדיונים סביב בהשקפותיה של ג'יי קיי רולינג, נראה לי שהדיון אינו האם יש או אין חשיבות להשקפותיה של רולינג אלא לשאלה עריכתית האם יש להם מקום עצמאי כערך נפרד או באותו ערך עליה - במקרה כזה אפשר לפעול בהתאם לויקיפדיה:מדיניות איחוד ערכים ולראות בדיון שהתקיים כבר שם כדיון איחוד - ולשלב את הצבעת המחלוקת כך שתכריע גם בנושא זה (במקום לפתוח הצבעת מחיקה). ערן - שיחה 08:30, 26 ביולי 2020 (IDT)
תודה ערן. קומפיוטר, אין לי בעיה שההצבעה תתחיל היום אז (גם ראיתי שביקורת הסכים עם דובנו).המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 10:37, 26 ביולי 2020 (IDT)

תודה רבה!עריכה

  תודה על העלאת הערך השלישי שלי למרחב הערכים.   תודה רבה! (אפילו לא שמתי לב) Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 16:25, 23 ביולי 2020 (IDT)
תודה   המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 16:26, 23 ביולי 2020 (IDT)
אין עליך! Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 16:41, 23 ביולי 2020 (IDT)
אני מתכוון היום לעלות עוד ערך. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 00:19, 26 ביולי 2020 (IDT)
הוא עבר אישור של מישהו, נכון?המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 00:20, 26 ביולי 2020 (IDT)
לטיוטה. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 00:24, 26 ביולי 2020 (IDT)
אתה כותב טיוטה חדשה? אוקיי.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 00:24, 26 ביולי 2020 (IDT)
כן. על סולומון נורתאפ. זוכר?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 00:25, 26 ביולי 2020 (IDT)
אכן. הפעם השתמשת בוויקיפדיה האנגלית ולא כתבת בנוסח של סיפור, נכון? המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 00:30, 26 ביולי 2020 (IDT)
כן, תרגמתי אבל זה עושה לי בעיות. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 00:30, 26 ביולי 2020 (IDT)
מה הבעיות?המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 00:31, 26 ביולי 2020 (IDT)
"לא ניתן לפרסם את התרגום שלך כי הוא מכיל יותר מדי טקסט ללא שינויים." אני לא מבין למה זה לא נותן אני שיניתי את הטקסט ואין שום תרגום. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 00:32, 26 ביולי 2020 (IDT)
תנסה להעתיק ידנית אז לטיוטה, עדיף.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 00:33, 26 ביולי 2020 (IDT)
זה לא הולך כי זה לא בקוד מקור. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 00:39, 26 ביולי 2020 (IDT)
אפשר לערוך גם בעריכה חזותית בטיוטה אם אני לא טועה. אולי זה יעבוד.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 00:40, 26 ביולי 2020 (IDT)
עשיתי את זה בטיוטה תראה פה טיוטה:סולומון נורתאפ. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 01:17, 26 ביולי 2020 (IDT)
נו ראית?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:01, 26 ביולי 2020 (IDT)
ראיתי שפרסמת אבל אם להגיד לך את האמת, אני לא אספיק בזמן הקרוב לעבור על ערך באורך הזה.. יש לך גם בעיה בהערות השוליים למטה (יש הערה באדום, כמו שקרה לך באחת הטיוטות הקודמות. תשתדל להוסיף הערות שוליים מוויקיפדיה האנגלית שהן לא רק הפניה להערת שוליים קודמת כי ויקיפדיה העברית לא אוהבת במיוחד את התבנית של ויקיפדיה האנגלית ולא תזהה את זה כמו שצריך).המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:06, 26 ביולי 2020 (IDT)
אז להעתיק את הערות מהערך האנגלי וזה יסתדר?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:09, 26 ביולי 2020 (IDT)
לא. רק תמחק את כל ה-name= בהערות השוליים (וכל הערת שוליים שהיא רק שם של הערה אחרת). אם אתה רוצה בהמשך להוסיף הערות שוליים שהיית צריך למחוק, עדיף שתעשה זאת ידנית (אני אישית ממליץ עם תבנית:הערה).המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:11, 26 ביולי 2020 (IDT)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

איך עשית פעם קודמת?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:23, 26 ביולי 2020 (IDT)

מחקתי ידנית בדיוק כמו שאמרתי לך..המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:23, 26 ביולי 2020 (IDT)
בקוד מקור?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:24, 26 ביולי 2020 (IDT)
כן.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:25, 26 ביולי 2020 (IDT)
טוב אני אנסה. בעצם פעם הבאה שאני עושה ערך מתרגום תוכן לא לתת לזה להעתיק את ההערות שוליים?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:30, 26 ביולי 2020 (IDT)
כן, בדיוק.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:32, 26 ביולי 2020 (IDT)
אני רוצה עכשיו להתחיל בתרגום של ערך קצרמר. אתה חושב שתצליח לעלות אותו היום?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:36, 26 ביולי 2020 (IDT)
לא היום אבל אולי תוך כמה ימים כן.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:37, 26 ביולי 2020 (IDT)
זה ממש ערך קצר, תראה אותו פה באנגלית. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:40, 26 ביולי 2020 (IDT)
תכתוב ונראה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:41, 26 ביולי 2020 (IDT)
אוקיי, תודה. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:44, 26 ביולי 2020 (IDT)
התרגום תוכן הזה שוב עושה לי בעיות. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:01, 26 ביולי 2020 (IDT)
אז אולי אל תתרגם איתו יותר? תכתוב את התרגום שלך ישירות לטיוטה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 19:04, 26 ביולי 2020 (IDT)
אתה צודק. הערך מוכן. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:21, 26 ביולי 2020 (IDT)
זה פה טיוטה:קיטנו צ'ו. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:24, 26 ביולי 2020 (IDT)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ראיתי. הוא לא גרוע אבל גם לא מושלם:

צריך לתרגם את המילים שנשארו ביפנית?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:27, 26 ביולי 2020 (IDT)
לשתיים מתוך השלוש מצאתי ערך בעברית. אני לא יודע כרגע מה לעשות עם ijinkan (異人館).המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 19:28, 26 ביולי 2020 (IDT)
אני חושב שסידרת. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:30, 26 ביולי 2020 (IDT)
סוג של, לשלישי עשיתי תעתיק בעברית. שים לב גם לבעיות של תרגמת (עדיין קיימות לצערי).. קריטי כדי שתוכל לכתוב ערכים בהמשך. תשתדל לא לקחת תרגום אוטומטי של משפטים משום מקום בלי לעבור עליו ולתקן אותו.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 19:31, 26 ביולי 2020 (IDT)
טוב. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:33, 26 ביולי 2020 (IDT)
יש בעיה בהערות שוליים הם כנראה קרסו. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:42, 26 ביולי 2020 (IDT)
ההערות שוליים בסדר גמור. מה שבעייתי אבל הוא לא הבנתי מה זה "foreign residence" ולמה זה מבנים היסטוריים. זה לא מדבר על אזרחים זרים פשוט? המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 19:43, 26 ביולי 2020 (IDT)
זה אמור להיות מבנים זרים, אני חושב שאתה צודק. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:46, 26 ביולי 2020 (IDT)
תיקנתי לזרים. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:48, 26 ביולי 2020 (IDT)
עשיתי עכשיו עריכה בערך זה בסדר?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 20:11, 26 ביולי 2020 (IDT)
תוכל להסתכל על ערך זה טיוטה:דפדפן ZAC?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 17:29, 27 ביולי 2020 (IDT)
אגיב בדף השיחה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 17:32, 27 ביולי 2020 (IDT)
של הערך עצמו?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 17:34, 27 ביולי 2020 (IDT)
כן.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 17:36, 27 ביולי 2020 (IDT)
אני חושב שאין צורך. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 17:38, 27 ביולי 2020 (IDT)
יש לי כמה וכמה דברים להגיד לגבי הערך הזה אז עדיף שארשום. ראה מה כתבתי.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 17:45, 27 ביולי 2020 (IDT)
תוכל לעבור על 2 הערכים החדשים מאתמול?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 13:54, 28 ביולי 2020 (IDT)
העברתי עוד ערך שכתבת.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:07, 28 ביולי 2020 (IDT)
  תודה רבה! ומה עם הערך השני?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 14:29, 28 ביולי 2020 (IDT)

תוכל לעבור על ערכים אלה?

מגזין יהלום. על הערכים הארוכים יותר לא מבטיח שאוכל כי לא אספיק. לגבי הדפדפן- אמרתי לך רק לפני כמה שעות שיש לו בעיית חשיבות וצריך לבדוק את זה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 20:35, 28 ביולי 2020 (IDT)
הדפדפן סתם נכנס. אני עכשיו כותב ערך על כפר, והוא קצר. תוכל להעביר אותו היום?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 20:39, 28 ביולי 2020 (IDT)
תכתוב ונראה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 20:40, 28 ביולי 2020 (IDT)
תודה רבה. מתי נגיע לשלב הזה שאני אוכל כבר לעלות ערכים בעצמי?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 20:41, 28 ביולי 2020 (IDT)
נותנים אצבע ואתה רוצה את כל היד..? השלב הזה יהיה כשהחונכות תסתיים, ואם לא תעשה בעיות בשלב הנוכחי של החונכות והערכים שלך ישתפרו, זה יהיה עוד שבועיים.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 20:45, 28 ביולי 2020 (IDT)
טוב. רק שאלתי... Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 20:58, 28 ביולי 2020 (IDT)
זה הערך החדש טיוטה:פוסדיק. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 21:13, 28 ביולי 2020 (IDT)

תודה רבה!עריכה

    תודה רבה! על העלאת הערך הרביעי שלי למרחב הערכים. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:59, 26 ביולי 2020 (IDT)

סליחה אם אני חופר   Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 20:00, 26 ביולי 2020 (IDT)

תודה על המדליה .המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 20:17, 26 ביולי 2020 (IDT)

שינוי בתצוגת הדףעריכה

- הועבר מהדף שיחה:אל-וועזיה#שינוי בתצוגת הדף

טוב. אתה אולי יודע למה התצוגה של הדף השתנתה?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 14:17, 28 ביולי 2020 (IDT)

וק:חדשות#איך להסתיר את תפריט הצד, או וקטור צועד קדימה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:20, 28 ביולי 2020 (IDT)
מי עשה את זה?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 14:23, 28 ביולי 2020 (IDT)
מגזין יהלום, לא רלוונטי לפה. אני מבקש לא להעמיס על הדיון פה כדי שיתמקד בנושא שינוי השם. אם יש משהו שאתה רוצה לרשום לי שחורג מהדיון המקורי, נא לרשום לי בדף השיחה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:26, 28 ביולי 2020 (IDT)
למה שינו את התצוגה?, זה מאוד קשה לערוך בצורה הזו. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 14:29, 28 ביולי 2020 (IDT)
אני מסכים שזה לא נוח. תגיב בדיון בוק:חדשות. אתה גם יכול לחזור לתצוגה הישנה אם תרצה (יש כפתור בצד ל"מעבר למראה הישן").המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:32, 28 ביולי 2020 (IDT)
איפה?, אני לא רואה. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 14:33, 28 ביולי 2020 (IDT)
חפש בהעדפות --> מראה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:38, 28 ביולי 2020 (IDT)
תודה, ראיתי. ככה זה יהיה תמיד?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 14:41, 28 ביולי 2020 (IDT)
לא יודע, נראה לי זה רק נבדק עכשיו.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:43, 28 ביולי 2020 (IDT)

תודה רבה!עריכה

    תודה רבה! על העלאת הערך הרביעי שלי למרחב הערכים!. אתה חונך מעולה! Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 16:43, 28 ביולי 2020 (IDT)
תודה   המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 16:46, 28 ביולי 2020 (IDT)
זה לא חופר לך שאני מביא לך מדלייה על כל ערך שאתה מעלה?. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 16:48, 28 ביולי 2020 (IDT)
אם אתה שואל, אז קצת..המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 16:54, 28 ביולי 2020 (IDT)
אז להפסיק לתת?   Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:04, 28 ביולי 2020 (IDT)
אתה יכול.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:10, 28 ביולי 2020 (IDT)

כוכב מכל הלב!עריכה

  כוכב הנחמדים
רציתי להגיד לך כל הכבוד על כך שאתה מקשיב לכל הצדדים בדיונים השונים, מנסה לגשר ביניהם כשצריך ואף להציע פשרות וכמובן שלא מסתער עליהם בשום פנים ואופן. מקווה שבסופו של דבר נגיע למיצוי הסאגה הזו כמעולם לא קרתה. YairMelamedשיחה 20:13, 28 ביולי 2020 (IDT)
תודה YairMelamed. הלוואי!   המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 20:33, 28 ביולי 2020 (IDT)
מצטרף, היוזמה של דפי המכירות מבכורת!בהצלחה Desertboyשיחההצטרפו למיזם הפוליטי - המשך יום נעים 19:29, 29 ביולי 2020 (IDT)

לייק לכוכב!עריכה

  כוכב לייק
על העלאת הערך השביעי שלי!, למרחב הערכים   תודה רבה!     Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 19:49, 29 ביולי 2020 (IDT)

חסימהעריכה

למה חסמו אותי גם מתרגום תוכן?. מאוד לא יפה אם גם ביקשת את זה ולא סיפרת לי. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 17:52, 31 ביולי 2020 (IDT)

זה בכלל במרחבי ויקיפדיה? אני לא חושב שזה קשור לחסימות. תקשיב, אני ביקשתי את אותם מרחבים בדיוק שביקשתי בפעם הקודמת (מוזמן להסתכל גם ביומן החסימה שלך ולהשוות). בכל מקרה, אתה עדיין יכול לכתוב בטיוטה (ואולי עדיף האמת).המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 17:54, 31 ביולי 2020 (IDT)
אתה לא חושב שזה קשור?, כי לפני החסימה כן הצלחתי. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 17:55, 31 ביולי 2020 (IDT)
אני לא בטוח. האם בחסימה הקודמת שלך יכלת להשתמש בכלי? כי זה אמור להיות אותו דבר. בכל מקרה עכשיו ניסיתי להיכנס בעצמי לכלי (כמעט לא השתמשתי בו אף פעם) וראיתי שהיו בעיות עם חלק מהערכים (היה כתוב ש"הערך לא נמצא בוויקיפדיה באנגלית"). זה מה שהיה כתוב לך?המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:01, 31 ביולי 2020 (IDT)
לא. היה כתוב שיש שגיאה ואני לא יכול לפרסם את הערך. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:37, 31 ביולי 2020 (IDT)
אה, בחסימה הקודמת בכלל לא הכרתי את הכלי. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:38, 31 ביולי 2020 (IDT)
אתה לא יכול לפרסם ישירות למרחב הערכים, רק לטיוטה (במסגרת העריכה מרחב הערכים חסום לך). יכול להיות שזה מה שניסית לעשות בטעות? אם זה לא עובד לך, נסה להעתיק את התרגום ישירות לטיוטה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:39, 31 ביולי 2020 (IDT)
מגזין יהלום, תוכל לכתוב בדיוק את נוסח הודעת השגיאה שמופיעה? או לשלוח צילום מסך? דגש חזק - שיחה 18:47, 31 ביולי 2020 (IDT)
כן. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:48, 31 ביולי 2020 (IDT)
דגש חזק אין שם נוסח שגיאה זה פשוט טעון לא נותן לעלות. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:52, 31 ביולי 2020 (IDT)
המקיסט ניסיתי לטיוטה לא למרחב הערכים. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:53, 31 ביולי 2020 (IDT)
מוזר, אתה יכול לכתוב בטיוטה. תנסה להעתיק ידנית.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 18:54, 31 ביולי 2020 (IDT)
זה לא מועתק טוב. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 18:58, 31 ביולי 2020 (IDT)

לייק לכוכב!עריכה

  כוכב לייק
למשתמש שעדיין לא עזב את ויקי והוא אוהב כוכבים לרוב ‏ .Meni yuzevich בית חב"ד לכולם י"ג באב ה'תש"ף 21:15, 2 באוגוסט 2020 (IDT)
תודה רבה Meni yuzevich!   מה שלומך?? לא שמעתי ממך הרבה זמן.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 22:05, 2 באוגוסט 2020 (IDT)
עסוקים... עדיין וקיפדיה נשלטת בידי 'בג"ץ ויקיפדיה'? ‏ .Meni yuzevich בית חב"ד לכולם י"ג באב ה'תש"ף 14:28, 3 באוגוסט 2020 (IDT)
חחח לא משנה מה, אל תעזוב את ויקיפדיה אם אתה לא מרוצה מה"פוליטיקה" הפנימית. תערוך בערכים, תתרום למיזמים (אתה חסר במיזם הציטוט היומי! :) ). ויקיפדיה היא יותר מזה.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:58, 3 באוגוסט 2020 (IDT)

תמונותעריכה

היי, אני נמצא בצפון ויש לי הרבה תמונות לעלות, תוכל שבוע הבא לבקש שיסירו את החסימה שלי ממרחב הקבצים רק בשביל העלאה?. ואני מחכה שתעלה לי את הערכים, אני אהיה זמין בלילה. שבוע טוב!. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 13:15, 9 באוגוסט 2020 (IDT)

לא, יש סיבה למה אתה בחסימה.. חוץ מזה, תמונות, כמו שאמרתי בעבר, אתה אמור להעלות לוויקישיתוף ולא ישירות לוויקיפדיה, והגישה שלך לוויקישיתוף לא נחסמה בגלל החסימה שלך. תעלה לשם ואם תיתקל בבעיות תרשום לי (למרות שלא אמורה להיות שום בעיה עם תמונות נוף מהצפון שאתה מצלם בעצמך).המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 13:44, 9 באוגוסט 2020 (IDT)
אני מעדיף לעלות את התמונות לוויקיפדיה, שזו תהיה תרומה לכאן. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 22:34, 9 באוגוסט 2020 (IDT)
לא מצדיק מבחינתי, תמונות לשימוש רגיל לא אמורות להיות מועלות לוויקיפדיה. יש לך סיבה מסוימת למה תרצה תמונות שם, מעבר למה שאמרת לי אז שהיה לך עם ויקישיתוף? המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 22:35, 9 באוגוסט 2020 (IDT)
לגבי הערכים- אני אמור מתישהו לעבור על rabb.it.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 22:36, 9 באוגוסט 2020 (IDT)

אני מעדיף לעלות לוויקיפדיה בשביל שהתמונות יהיו יותר נגישות ויהיה יותר קל למצוא אותם. תודה רבה על בדיקת הערכים. Diamond Magazine מגזין יהלוםשיחה 14:14, 10 באוגוסט 2020 (IDT)

זה לא מצדיק. מה זה נגישות? בלחיצת כפתור על תמונה אתה מגיע לדף שלה בוויקישיתוף. חשוב, בלי קשר לחסימה, שתתרגל להעלות תמונות לוויקישיתוף, גם בשבילך וגם כדי שתחסוך עבודה לוויקיפדים אחרים.המקיסט - על דא ועל הא - גם לוויקיפדיה יש עיתון 14:23, 10 באוגוסט 2020 (IDT)