שיחת משתמש:עט הזמיר/ארכיון 10

שיחות פעילות

רגע של תנךעריכה

משמעותו של הפסוק הזה הוא נבואת נחמה, שכל המהרסים והמחריבים יסתלקו ממך... • דגש חזקשיחה • י"ד בסיוון ה'תשע"ח • 23:12, 27 במאי 2018 (IDT)[]

מקום הניחו לי להתגדר בו. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 23:16, 27 במאי 2018 (IDT)[]

ישראל כמדינת אפרטהיידעריכה

שיחזרתי את העריכה שלך, משום ששינית את שם הערך ללא קיום דיון קודם לכן בדף השיחה של הערך, כמקובל וכנדרש על פי מדיניות ויקיפדיה לשינוי שמות ערכים, שאני בטוח שהיא ידועה לך. יוניון ג'ק - שיחה 23:13, 27 במאי 2018 (IDT)[]

יוניון ג'ק השם נכתב בניגוד לכללי "מתן שמות לערכים". זו השמצה גרידא חסרת בסיס. פעלת שלא כהוגן ובחוסר מקצועיות. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 23:15, 27 במאי 2018 (IDT)[]
יוניון ג'ק ועט הזמיר, הכללים הללו לא תופסים בערך חדש. יתירה מכך, אין כאן אפילו גרסה יציבה. אם יש ליוניון השגה עניינית על שינוי שם הערך (לא הערה פרוצדורלית) הוא מוזמן לשטוח אותה בדף השיחה. אם לא - אני לא רואה מניעה מצד עט הזמיר לשנות שוב את שם הערך. • דגש חזקשיחה • י"ד בסיוון ה'תשע"ח • 23:28, 27 במאי 2018 (IDT)[]
מי קבע שהכללים הללו לא תופסים בערך חדש? איפה זה כתוב? יוניון ג'ק - שיחה 23:32, 27 במאי 2018 (IDT)[]
זה כל העיקרון של גרסה יציבה (או העדרה). אבל אם אתה מסתמך על כך שבדף המדיניות העוסק בשמות ערכים אין התייחסות לכך, שים לב שגם לא כתוב שם שצריך לקיים דיון לפני שינוי שם ערך. רק "אם אין מדובר בשגיאה ודאית או שאינכם בטוחים מה כדאי לעשות". בברכה, גנדלף - 02:25, 29/05/18

סדר קטגוריות בערך אהוד ברקעריכה

על בסיס מה החלטת לשנות את סדר הקטגוריות מסדר לפי א"ב? ‏DGtal‏ - שיחה 09:35, 31 במאי 2018 (IDT)[]

יש קטגוריות שהם נבחרו ראשונות - לא קשור אלי.
אח"כ ראש ממשלה, ורמטכ"ל, - הם הדברים החשובים שהוא עשה. אח"כ מיינתי את הקטגוריות של הצבא (כי הם היו לפני כניסתו לפוליטיקה), אח"כ הקטגוריות של הפוליטיקה. ובסוף שאר ירקות. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 12:26, 31 במאי 2018 (IDT)[]
לא ענית על העיקר. למה לשנות את הסדר המקובל של א"ב? ‏DGtal‏ - שיחה 14:29, 31 במאי 2018 (IDT)[]
קודם כל הוספת כעת את המילים "הסדר המקובל" לא ידעתי שיש כזה סדר מקובל. הסדר שאני סידרתי הוא הרבה יותר נורמלי לרכז צבא לחוד ופוליטיקה לחוד. כפי שבארונות בבית אני ממיין את החפצים ולא מניח ספרים עם בגדים וסירים רק משום שהם מתחילים באות מסויימת. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 15:35, 31 במאי 2018 (IDT)[]
ההיגיון של הסדר המקובל די פשוט - הרבה יותר קל ופשוט ואחיד לסדר לפי א"ב מאשר כל סדר אחר. לא צריך להפעיל שיקול דעת ותמיד קל לאתר קטגוריות, הן למקטלג והן למשתמש הקצה. האם ראש עיר הוא קטגוריה ראשית? בוודאי, אלא אם אתה קלינט איסטווד וכו' וכו'. ‏DGtal‏ - שיחה 21:34, 31 במאי 2018 (IDT)[]
תראה דוד העריכה הזו היא נטו כדי שיהיה נח למשתמש, אני לא נאחז בקרנות המזבח, עשיתי את מה שנראה לי לנכון לעשות, נראה לך שהמדיניות היא אחרת, תשחזר. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 21:38, 31 במאי 2018 (IDT)[]
הכוונה רצויה, אבל זה לא פרקטי וגם לא בטוח שנוח יותר. הנורמה היא למיטב ידיעתי ונסיוני לפי א"ב אז עדיף להשאיר את זה ככה. ‏DGtal‏ - שיחה 21:46, 31 במאי 2018 (IDT)[]
אין בעיה. סע בן צור סע! ותתקן. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 21:47, 31 במאי 2018 (IDT)[]

בהמשך לשיחה:אבימלך בן גדעוןעריכה

שלום עט הזמיר. אני יכול להבין את העמדה שהמקורות הרבניים הם היחידים שמוסמכים לפרש את המקרא, גם אם אינני מסכים עמה. אבל מדבריך אני מבין שאתה מצפה שעמדה זו תהיה מקובלת על הכול, כלומר שאלו הם המקורות היחידים שראוי להביא בחשבון בכתיבת ערכים בנושאים מקראיים. אני תמה איפה אתה חושב שאתה נמצא. ראובן מ. - שיחה 10:48, 4 ביוני 2018 (IDT)[]

אני לא חושב ככה, אני כן חושב שלא כל אחד מוסמך לפרש את המקרא. למה? משום שאם אתה מפרש את המקרא על סמך ההיגיון בלבד? מה תעשה עם הדברים שלא עומדים במבחן ההיגיון? אתה לא יכול לסתור את עצמך מיניה וביה. ואם אתה נסמך על מסורות, נא להיצמד למסורות. ולא איפה שנח לך תסביר ככה ואיפה שכן נח לך תסביר אחרת. אם התפילין שכתובים במקרא הם שחורות, ויש בהם 4 פרשיות בגלל המסורת ולא מפני שיש כאן היגיון, ואותה מסורת אומרת שאבימלך בן גדעון היה שופט (למרות שישנה פרופסורית שזה לא מסתדר לה), ואותה מסורת אומרת שיש ל"ט מלאכות בשבת, והאמן לי שיש פרופסורית אחת לפחות שחושבת לא כך, ולא מכניסים את דעתה לערך. כנ"ל בערך של אבימלך בן גדעון ולא נעשה איפה ואיפה, אחרת בכל ערך שקשור לתנ"ך נרשום שפרופסור כזה לא מסכים. האמן לי שאותה פרופסורית לא מסכימה עם הערך שבת, ולא מסכימה עם רוב הערכים שקשורים לדת, משום שהיא אינה דתיה. אז מדוע בערך כיסוי ראש לנשים (הלכה) אתה לא כותב את דעתה של הפרופסורית? כי יודעים מראש שמה שחז"ל אומרים היא חושבת ההיפך, ואנו כאן כדי לבנות ולא כדי להחריב. ולכן יש ערך "מילה" ויש ערך "התנגדות למילה". ולא מערבבים קודש בחול. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 12:34, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
אני לא בטוח שהבנתי. תן לי בבקשה דוגמה ל"סתירה מניה וביה" של מי שמפרש את המקרא "על סמך ההיגיון בלבד". ראובן מ. - שיחה 14:40, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
אקדים הקדמה, החרדים טוענים שהם לא יכולים לחלוק על ראשונים. ואם הראשונים פירשו את התורה בצורה מסויימת, אנו לא נניח לצד ההסבר תבנית "מקור" אלא סומכים עליהם שכך הם קיבלו מרבותיהם. ישנם אנשים שטוענים שפירושי התורה של חז"ל זו פרשנות שלהם גרידא, משכלם, שכל גם לנו יש, ואנו יכולים לחלוק על כל דבריהם. אין מה להתווכח על זה.
אבל פה מתחילה הבעיה, אתה מאמין שהאל נתן לאומות אחרות את ארץ ישראל, נטלה מהם ונתנה לנו (בהתחלה הארץ לא היתה שלנו אלא של ז' עמים) לא? אז אתה גזלן? אתה מאמין? אז ישנם עוד כמה דברים בתנ"ך תאמין להכל.
לאחר ההקדמה אני מגיע לעצם העניין, הזכרתי מקודם כיסוי ראש לנשים. מקור? כתוב בתורה (בפרשת סוטה) "ופרע את ראש האשה" מכאן שנשים... נו מה? תמשיך? חייבות ללכת בכיסוי ראש=חובה מהתורה, או נהגו ללכת עם כיסוי ראש=לא חובה, כמו (בפרשת יבום) וחלצה נעלו מעל רגלו=נהגו ללכת עם נעליים, אבל אחד שהולך בלי נעליים בבית חייב סקילה? לא. כתוב וחלצו כי הדרך ללכת עם נעליים, ופרע את ראש האשה כי נהגו ללכת עם כיסוי ראש. תשאל כל חרדי/דתי בהרצה והוא יגיד לך הפירוש הראשון עיקר כי כך אמרו חז"ל. פה נגמר הסיפור. כי לא הולכים לפי ההיגיון אלא לפי חכמים. אתה הולך לפי ההיגיון. לך עד הסוף ללא סתירות, תתקן את כל הערכים, ותכתוב שמצד אחד משה אומר לסקול מישהו שמחלל שבת בעדים והתראה, ומצד שני פרופסור אהרן ברק אומר שזה בלתי נסבל לסקול מישהו על כך, וזה לא חוקי. מצד אחד הרמב"ם אומר שאשה חייבת בכיסוי ראש ומצד שני פרופסור זילברבוים אומר שזה מיותר. אל תיטפל דוקא לערך מסויים ותכתוב פירוש לתנ"ך מפרופסורית מחד ומהרד"ק מאידך, אלא בכל הערכים בצורה גורפת. אחרת אתה סותר את עצמך. הרי חז"ל הם לא המקורות היחידים שראוי להביא בחשבון בכתיבת ערכים בנושאים מקראיים. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 15:04, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
אני מבקש שלא תעביר את הדיון לדף השיחה של הערך כמו שכתבת שם, זה מכביד ומיותר. להוציא את הכותרת, לא התייחסתי כאן לערך הנ"ל כלל. הדיון הוא עקרוני. אתה יכול להעביר למזנון אם אתה רוצה, אבל אני לא אחראי לתוצאות. ראובן מ. - שיחה 15:13, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
אני מעדיף לע"ע להשאיר אותו כאן, אחרת נתפזר. אני מעדיף קודם לדון אתך אחד על אחד. הנושא כאן הוא סתירה שקיימת אצל רבים וטובים מבני עמנו. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 15:15, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
לא באתי להתווכח אתך על עניינים של אמונות ודעות. אשמח לדסקס על הנושאים האלה פה או בכיכר העיר, בלי קשר לוויקיפדיה, אבל לא בשביל זה פניתי אליך. מדובר פה נטו בהבנת מהות המיזם וכללי המקום. פה זה לא ויקישיבה ולא "המכלול". ערכים בנושאי מקרא לא צריכים להיכתב מאספקלריה תורנית, אלא צריכים לשקף את הידע המקובל לגבי הנושא על מגוון הדעות שבו, גם אם אתה משוכנע לחלוטין ש-95% ממנו הוא הבל הבלים ומוכן להוכיח זאת באותות ובמופתים. ראובן מ. - שיחה 15:31, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
אז מדוע דוקא בערך הזה? יש פרשנויות שונות למקרא על כל המקרא. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 15:55, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
מי אמר ש"דווקא" בערך זה? ראובן מ. - שיחה 16:01, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
בא נשאל אחרת, מדוע לא בכל הערכים? ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 16:40, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
ודאי, טוב שכל הערכים המקראיים יהיו מקיפים ומפורטים ומקצועיים. אתה יודע מה? כל הערכים, לא רק בנושאי מקרא. וגם טוב להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה. ראובן מ. - שיחה 17:45, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
אני לא מבין לאן אתה חותר. עלתה שאלה נקודתית אם אבימלך נחשב לשופט או לא. הוצגו נקודות מבט שונות בעניין, והתברר שהתשובה כנראה מורכבת. אנחנו לא צריכים להחליט איזו גישה "צודקת", אלא להציג את הדעות השונות. מה חדש פה, בעצם? אני באמת מנסה להבין את נקודת המבט שלך, אבל עושה רושם שהחלטת שרק הגישה שלך לגיטימית. אני לא יכול לקבל את זה. ראובן מ. - שיחה 17:50, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
אומר זאת כך, בערכים אחרים לא נוהגים כך, פתאום בערך הזה מצאת דעת יחיד שכותבת שהוא לא היה שופט ולפיה הערך מתנהל? מה מפריע לי בעצם? הרי בספרי התנ"ך למינהם בהערות שולים מופיע שהוא היה השופט השישי, וישנם בספר שופטים 13 שופטים. אם רק היית מציג את זה בערך שיש דעות לכאן ודעות לכאן ניחא. אך ברגע שהערך הולך לפי דעת היחיד אתה מברבר את שאר השופטים, מפני שהשביעי נהפך לששי ולא היא, וכעזה"ד. אז במשך מאות שנים ידעו שהוא היה השופט הששי, באה פרופסורית שכבודה במקומה מונח, ועל פיה יישק דבר? הרי היא אינה מבססת את דבריה. אלא מזה שלא כתוב שהוא היה שופט, ובגלל שהוא היה רשע ובגלל שהוא המליך את עצמו כנראה הוא לא היה שופט. שופט בזמנם הוא כמו מושל, אז בגלל שאסד המשליך את עצמו והוא רשע הוא לא מושל סוריה? אפשר לרשום שיש מישהי שסוברת שהוא לא היה שופט. אבל שזו לא תהיה הדעה העיקרית בערך, בזמן שמסורת אבותינו ימימה מאות ואלפי שנים. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 19:05, 4 ביוני 2018 (IDT)[]
עט הזמיר, אני המום מהסבלנות והרכות שראובן מ. מפגין כלפיך. סביר יותר שצריך היה לפתוח דיון בבירורים למול ההצהרות שאתה מנפק כאן (ובהחלט אעשה זאת אם אראה שאתה מתמיד). בוויקיפדיה הבכורה שמורה לאקדמיה, אם זה לא לרוחך לך לערוך במכלול. לצורך העניין: דבריהם של פוסקי ההלכה אודות ההלכה אינם "נכונים" או "מקובלים" אובייקטיבית אלא הם דברי הגורמים המוסמכים, ממש כשם שדעתו של המחוקק הבריטי לגבי החוק בבריטניה היא הדעה שתוצג בערכים המתאימים ולא איזו אמת מטאפיזית. כך נכון לגבי כל הרשויות הדתיות המוסמכות בערכים הנוגעים ישירות לדת שלהם: בערכים הנוגעים בלעדית לנצרות נציג את דעת הכנסייה שהתורה בטלה מרגע הצליבה כאקסיומטית, בערכים על אסלאם נציג את הדעה שהיהודים סילפו את התורה ושהקוראן מתקן זאת כאקסיומטית. להסבר הטקסט המקראי אין שום קשר לכך, ושם יש להציג את דעות הפרשנים הדתיים (יהודים ונוצרים) כרקע ואת האקדמיה כעיקר. AddMore-III - שיחה 09:13, 5 ביוני 2018 (IDT)[]

גם לשיטת היהדות אורתודוקסית, יש אפשרות לכל חכם לפרש את פסוקי התורה, כרצונו, כמובן כל עוד הוא לא מסיק מזה השלכות הלכתיות, ואין בזה כפירה, ראה הקדמת האור החיים "ולפעמים אמשוך בקסת הסופר בפשטי הכתובים בדרך משונה מדרשת חז"ל וכבר גליתי דעתי שאין אני חולק ח"ו על הראשונים אפילו כמלא נימא. אלא שהרשות נתונה לדורשי תורה לעובדה ולזורעה אור זרוע לצדיק, וארץ החיים מעלת פירות לכל זרע זרוע אשר יזרע בה בעלה, בן תורה. רק לדבר הלכה אל אשר יהיה שמה הרוח אשר תכנו ראשונים אחריהם לא ישנו." וראה בספר העיקרים מאמר א' פ"ב "אבל מי שאינו מתכוון למרוד ולא לנטות מדרך האמת ולא לכפור במה שבא בתוכה ולא להכחיש הקבלה אלא לפרש הפסוקים לפי דעתו אף על פי שיפרש אותם בחלוף האמת אינו מין ולא כופר חלילה וכו', ומכאן הותר לכל חכם לב לחקור ולפרש הפסוקים בדרך מסכים אל האמת לפי דעתו"- ע"כ. לכן נראה שיש לחלק בין פרשנות הפסוקים גרידא, לבין פרשנות שבאה לידי ביטוי הלכתי. מה גם שויקיפדיה היא מדיה שנכתב בה כל סוגי הפרשנויות ובוודאי במדיה זו זכות הבכורה היא של חוקרים דתיים וחילונים כאחד אבי84 - שיחה 11:47, 5 ביוני 2018 (IDT)[]

הכותרת היא "אבימלך בן גדעון", ישנם פרשנויות מסורתיות שאומרות שהוא היה השופט הששי (פרשנות זו משליכה על השופטים הבאים אחריו האם הם שישי שביעי וכו') וישנה פרשנות של פרופסורית, השאלה היא האם בכל הערכים נכתוב: לפי הפרשנות המסורתית הוא היה שופט הששי, ולפי הפרופסורית הוא לא היה שופט, וכך הכל הערכים של שאר השופטים. או שנתן משקל יתר לדבריה ובכל הערכים של שאר השופטים נתעלם משאר הדעות המסורתיות ונמנה אותם על פי אותה פרופסורית? המצב כיום הוא שהדעה של הפרופסורית היא הדעה המקובלת, וכל שאר הפרשנים דעתם כקליפת השום ואינם באים לידי ביטוי בשאר הערכים. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 13:26, 5 ביוני 2018 (IDT)[]

ספירת קולותעריכה

יש 38 בעד מול 12 נגד. צריך שמחצית מ־38 התומכים לא יהיו בעלי זכות הצבעה כדי שהוא לא יעבור את 60% (בהנחה ש־12 המתנגדים הם בעלי זכות הצבעה). אז אתה באמת חושב שצריך לבדוק למי זכות הצבעה ולמי לא? אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 08:30, 6 ביוני 2018 (IDT)[]

אני חושב שכמו בכל הצבעה צריכים לספור את הקולות. וכמו בכל הצבעה לא סופרים את מניין אלו שאינם בעלי זכות הצבעה. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 10:31, 6 ביוני 2018 (IDT)[]
זה לא כל הצבעה ולא משנה אם יש 80% או 66% תמיכה. ואתה צודק שרק מי שבעלי זכות הצבעה נחשבים לעניין מינימום התמיכה הנדרש. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 15:40, 11 ביוני 2018 (IDT)[]
נכון שלא משנה אם יש 60% או80%, בכל הצבעה זה לא משנה אם יש 60 או 80. אבל צריך לדעת. 15:56, 11 ביוני 2018 (IDT)[]

להחכים חכמיםעריכה

תבנית {{שבירה}} נועדה להמשיך רצף של דיון כאשר מגיעים לעשר הזחות, ולכן היא מעוצבת באופן שהיא מגיעה עד להזחה העשירית בדיוק. היא לא נודעה "לשבור" דיון, זה סתם לא אסתטי ומכער את הדיון. ניתן לפתוח תת כותרת באמצע. ובמסגרת הגילוי המרעיש, אוסיף לך שניתן להשתמש בה גם למספר פחות של הזחות כמו: {{שבירה|3}} והתוצאה תהיה ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── . בברכה, • דגש חזקשיחה • כ"ד בסיוון ה'תשע"ח • 15:16, 7 ביוני 2018 (IDT)[]

תודרבה, אתקן. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 15:19, 7 ביוני 2018 (IDT)[]

יפתח הוא השופט היחיד שרוח ה' שרתה עליו רק מכוח מינוי העםעריכה

אני בספק אם עברת את העריכה האחרונה שלי לפני שמחקת אותה.

בתחילה כתבתי "למעשה, יפתח הוא השופט היחיד שלא נתמנה ע"י אלוהים, ורוח ה' שרתה עליו רק מכוח מינוי העם". בהערה כתבתי שלרוב הדעות אבימלך אינו נחשב כשופט.

כאן מחקת את הדברים וציינת כי לרוב הדעות אבימלך דווקא נחשב לשופט. לכן תיקנתי את הדברים וכתבתי אותם באופן מסוייג יותר :

"למעשה, יפתח הוא השופט היחיד שרוח ה' שרתה עליו רק מכוח מינוי העם, ללא מינוי אלוקי". בהערה כתבתי "אמנם אבימלך מונה גם הוא ע"י העם, אולם לא שרתה עליו רוח ה'. נוסף לכך, עצם הגדרתו של אבימלך כשופט שנויה במחלוקת." כלומר, הגדרת אבימלך כשופט אינה רלוונטית לנקודה המרכזית - רוח ה' השורה על שופט מכוח מינוי אנושי - והעליתי אותה באופן מסויג.

אשמח לדעת איפה מצאת כאן בעיה. ועוד הכרזת מלחמה...דבירותם (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם

המשפט עצמו בעייתי ולא רק היותו השופט היחיד וכו' (שאת זה אכן תיקנת) כי רוח ה' שרתה עליו לא מכח העם, רוח ה' שרתה עליו כי היא שרתה עליו כמו ששרתה על אחרים בין שהיו שופטים ובין שלא היו שופטים. השאלה היא מדוע הוא נהיה שופט האם ה' מינה אותו או לא, זה משהו אחר, וגם הוא לא היחיד כי יש את אבימלך. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 16:15, 13 ביוני 2018 (IDT)[]
רוח ה' שרתה על יפתח כמנהיג העם, וגם אם לא שרתה 'מכוח העם' (בחינת סיבה ותוצאה) היא כן שרתה לאחר מינוי אנושי של העם, וזה כן דבר מיוחד שראוי לציין.

עצם המינוי כשופט לא זהה בהכרח לשליחות אלוקית, שהרי מופיעים בספר גם שופטים שלא כתוב שהנהיגו ע"פ רוח ה' - תולע בן פואה, ויאיר הגלעדי למשל. הנקודה היא שכאן זה המקום היחיד שהנהגה ברוח ה' מופיעה לאחר מינוי אנושי.דבירותם (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם

שרתה עליו רוח ה' זה חשוב, תכתוב את זה אפילו בפתיח. עצם העניין שהרוח שרתה עליו לאחר מינוי אנושי אין בכך שום מידע חשוב מפני שהוא לא תלוי במינוי האנושי, כפי שכתבתי ישנם כאלו שללא שום מינוי שרתה עליהם רוח ה'. כפי שמטוס שמתרסק לא כותבים בפתיח זהו המטוס הראשון בעל הכיסאות הכחולים שהתרסק, משום שאין לכך שום קשר לצבע הכיסאות. כן נכתוב זהו המטוס הראשון בעל מנוע X שהתרסק. וגם ההערה עם אבימלך מתייתרת.
בהזדמנות זו בדפי שיחה נהוג להזיח תגובה באמצעות סימן נקודתיים (:) בתחילת התגובה. אם כבר יש נקודתיים בתגובה שאליה מתייחסים (כלומר נכתבה כבר שורת תגובה מעל לזאת שמתווספת כעת), נהוג להוסיף זוג נוסף של נקודתיים. באופן זה, נשמר הסדר בדיון ויודעים אילו דברים נכתבו כתגובה לדברים שהופיעו קודם.
כמו כן בסוף קטע שנכתב בדפי שיחה, נהוג "לחתום" באמצעות הקלדת ~~~~ (ארבעה סימני טילדה), שהופכים ל"חתימה" עם שמירת הדף. לחלופין, ניתן להשתמש בכפתור חתימה:  . הוספת החתימה נדרשת כדי שנבין בקלות מיהו הכותב של כל קטע בדף, ולכן חשוב להקפיד עליה. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 18:00, 13 ביוני 2018 (IDT)[]

חורין-חוריםעריכה

קראתי קצת את המקורות של אביעדוס. אני חושב שמדובר בגישות שונות של יחס למקובל אצלנו. על סמך מה החליטו שכתב יד קאופמן מדוייק יותר מהדפוסים אני לא יודע. (במאמר של דוד רוזנטל הוא החליט שצריך לומר מתיי ולא ניתאי בגלל שלטענות המ נחלקה לנ' וי' והניקוד הוא מאוחר יותר. אף על פי שבאותו כתב יד במקום אחר יש ניתאי אבל כיון שהוא מנוקד בפתח עדיף לו לומר שהטעות בנ' י'). אבל כמובן שאי אפשר להוכיח שזה שיבוש רק מכוח זה שיש שם הרבה דברים שלא מקובלים. מכל הטעיות שציטטת רק על המילה באתה לא מצאתי הסבר מניח את הדעת. בכל אופן הדיון מתאים לויקיפדיה:הכה את המומחה--יהודהשיחה • א' בתמוז ה'תשע"ח • 16:19, 14 ביוני 2018 (IDT)[]

יהודה מה פתאום ציטטתי טעויות. אם הייתי מצטט הייתי צריך לקחת קלסר, יש שם המון "מילים" חסרות. רק טענתי שאם זה כזה משובש איך מצטטים משם? מה עוד שהנוסח שמקובל אצלנו כיום הוא לא הנוסח של כ"י קאופמן. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 17:46, 14 ביוני 2018 (IDT)[]
תראה מה שכתבתי בהכה את המומחה. על חיסרון מילים אפשר להתווכח אם "מותר" לומר שהנוסח המודפס משובש (ולא צריך אפילו לנסות להסביר איך זה השתבש) אז יאמרו שכל המילים שנוספו בדפוסים הם המצאות מאוחרות יותר שחלקם נוספו כדי ליישב קושיות וחלקם בטעות. (ומה עם החרם לא להגיה מסברא, לא שמרו אותו? לא משנה...)--יהודהשיחה • א' בתמוז ה'תשע"ח • 18:29, 14 ביוני 2018 (IDT)[]
אקרא שם, אני רק יודע שהנוסח כיום הוא הרבה יותר תקין. לא יתכן ששיבשו מסכת שלמה וכולם שותקים. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 18:31, 14 ביוני 2018 (IDT)[]
אם אתה משתמש בנטפרי וחסום לך (משום מה זכור לי שכתבת כזה דבר) תראה דרך כאן--יהודהשיחה • א' בתמוז ה'תשע"ח • 18:33, 14 ביוני 2018 (IDT)[]
לא חסום לי כלום. אני ילד גדול. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 18:35, 14 ביוני 2018 (IDT)[]

עריכתך האחרונה באיתמר גרבוזעריכה

מהסדר גודל הזה יש בודדים ממש, אפשר להסיר את האמירה בגלל העדר מקור רשמי אבל לא בגלל טענות לא נכונות. ביקורת - שיחה 19:08, 25 ביוני 2018 (IDT)[]

היה רב לתלמידים במשך למעלה מ-60 שנה, ישנם מאות שאכן חושבים כך. השאלה מי "התלמיד המקורב" ההוא יגיד דובלה דיסקין ומישהו אחר ינקוט בשם אחר. אבל "תלמיד מקורב" הרבה מרגישים ככה. לכן זה לא דבר ייחודי. וגם אם יהיה מקור אין לכך כל חשיבות. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 19:40, 25 ביוני 2018 (IDT)[]
לרב שך היו שנות זוהר מעטות כרב המעמיד 'תלמידים בלימוד' בפוניבז' (אני מקווה שברור לך שבלונינץ' זה לא היה זה. בשנות הזוהר הללו היו כמה בודדים שהיו צמודים ללבו לאורך זמן, ביניהם בוודאי גם "דובלה" וגם גיסו (של הרב גרבוז) ראי"ש אדלר שרב שך קרא לו "סַיֶיה" במבטאו הליטאי והיה עולה לחפש אותו בישיבה בלילה. אני לא חושב שצריך להופיע מידע כזה בהעדר מקור רשמי, אבל: א. יש לכך כן חשיבות בערך על התלמידים ולא על הרב. ב. יש בודדים ממש, כנראה פחות מעשר ברמה הזו, ולומר ש"יש מאות שחושבים כך" זה או ניחוש פרוע או חוסר-היכרות מוחלט עם פוניבז' בשנים הרלוונטיות. ביקורת - שיחה 19:50, 25 ביוני 2018 (IDT)[]
הרבנים שמואל אוירבך, יצחק אפשטיין (רב), ובנו חיים אפשטיין, חנניה צ'ולק, צבי פרידמן, דוד ברקין, ברוך שמואל דויטש, נתן זוכובסקי, אברהם אביגדור לנדא, הם טוענים לכתר (לפי ויקיפדיה). אני לא מדבר על רבנים שלמדו בפוניבז' וטוענים שהם מקורבים. ובטח ובטח לא על עסקנים. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 20:54, 25 ביוני 2018 (IDT)[]
למה שנות זוהר מעטות בהעמדת תלמידים? הוא לא העביר שיעורים בפוניבז' לבדה במשך כארבעים שנה? נרו יאירשיחה • י"ב בתמוז ה'תשע"ח • 21:03, 25 ביוני 2018 (IDT)[]
אכן כך, לפוניבז' הוא התמנה בשנת תשי"ב, השיעור האחרון ששמעתי ממנו היה בסביבות תשנ"ב, ואני יודע שגם אח"כ הוא המשיך למסור שיעורים אז זה כבר 40 שנה. שנות זוהר? אולי היו לו שנים יותר טובות שבהם הוא היה נחשב לגדול הדור בזמן הקמת ש"ס ואחריה דגל התורה, אבל מבחינת העמדת תלמידים וכח למסור שיעורים אלו שנים יותר חלשות. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 21:16, 25 ביוני 2018 (IDT)[]

דניאל חסידיםעריכה

שלום עט הזמיר. ראשית תודה על הערת וההארות. אני בוודאי אשמח לסיוע שלך לקידום הערך. אני לא מצליח לשנות את שם הערך כפי שהערת. יש לי רשימה גדולה של ספרים ופרסומים של פרופ חסידים שניתן להוריד אותם מאתרים שונים, האם להשאיר אותם בפורמט הרגיל של הספרים או להכנס אותם כקישורים - מה שנראה לי הרבה יותר נוח ויעיל לגולשים? אביאל שכטר - שיחה 09:19, 28 ביוני 2018 (IDT)[]

שלום אביאל תודה רבה על עריכתך, אנסה לעזור לך, קישורים עדיפים כי כך יוכלו כל המשתמשים לעיין בהם. לגבי שינוי שם הערך כשיהיה מוכן נטפל בזה, רק תעדכן אותי. בברכה. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 11:54, 28 ביוני 2018 (IDT)[]
אביאל שכטר סיימת את עריכתי, בטיוטה:דניאל חסידים פרופ', אשמח אם תשלב הערות שוליים. לאחר מכן לדעתי הערך מוכן. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 12:20, 28 ביוני 2018 (IDT)[]
אחזיר אותו למרחב הערכים. שם תוכל לטפל בו שמו יהיה דניאל חסידים. אל תערוך את הטיוטה, היא תיכף תמחק. ✭ עט הזמיר ✭ - שיחה 12:21, 28 ביוני 2018 (IDT)[]
חזרה לדף המשתמש של "עט הזמיר/ארכיון 10".