שיחת משתמש:רבנן/ארכיון 3

שיחות פעילות
Wasserhahn.jpg משתמש זה שותה מים מהברז


ויקיפדיה במבט תורניעריכה

תורתנו הקדושה, תורת ישראל, שניתנה לנו בהר סיני הנה תורת חיים, וככזו - בכל תחום בחיים ובעולם יש לה לתורה את דעתה, "דעת תורה", למן הדברים הנעלים ביותר ועד לדברים הנראים כנחותים ביותר. בהתאם לכך, גם בנוגע למיזם ויקיפדיה יש ויש מקום לדון בהיבטים שונים על פי דרכה של תורה.לא אתנגד לעריכה לשונית בקטע זה


הנחת יסודעריכה

הנחת היסוד הנה – כפי שאנו אומרים בתפלת ראש השנה: "אין נסתר מנגד עיניך". האלוקים דן כל אדם על פי ישותו העצמית ואי אפשר להסתתר ממנו תחת "שם משתמש" וירטואלי. למרות שענין זה פשוט לכל מבין, ראיתי לנכון להדגיש זאת בפתח הדברים מפני הטועים.


לאחר הנחת יסוד זו, נותר לנו לברר מה יהיה לרצון לפני האלוקים בנוגע למיזם ויקיפדיה ומה חלילה לא, על פי מה שגילה לנו בתורתו הקדושה.

עצם הכתיבהעריכה

ראשית כל עלינו לברר מהי דעת התורה בנוגע לעצם הכתיבה בויקיפדיה.


ובכן, יש בידנו כלל קבוע – כל דבר בעולמנו הגשמי יכול לשמש לקדושה או להיפך ח"ו. וכל העולם כולל המידות הטובות והרעות אינן אלא כלי ביד האדם, וכשם שפטיש אינו "טוב" או "רע" אלא ניתן להשתמש בו למטרות טובות ורעות, כך כל דבר בעולם ניתן להשתמש בו לשני ההפכים. משום כך – אף בנוגע לנידוננו ניתן להשתמש במיזם זה כעזר לקדושה – או חלילה להיפך.

ויקיפדיה כעזר לקדושה ולקיום מצוותעריכה

אם אדם כותב בויקיפדיה דברי תורה, אין כל ספק שיש בידו מצות לימוד תורה. כמו כן כאשר לאחר מכן יקראו אחרים את דבריו, יהא גם במדרגת מלמד תורה. (באם הם לא ידעו את הדברים.) וזו כבר סיבה מספקת לעצם הכתיבה.


כמו כן, מכיון שציבור רחב קורא את הדברים הכתובים, ודנים בנושא בדיון פתוח כולל הבאת ראיות ומובאות לכאן ולכאן, גורמת לגידול התורה בעולם. אמנם, מצד שני, אין ספק בכך שדרגת השקיעות בתורה בעת הכתיבה בויקיפדיה היא פחותה מדרגת שקיעותו של הלומד בבית המדרש, ולכן יש לעסוק בכך רק ביני לביני שאם לא כן זהו ביטול תורה באיכות.


גם מצוות חסד עם הציבור יש בכתיבה, בין אם כותב במילי דשמיא, ובין במילי דעלמא, דברים הנצרכים לאדם לדעתם והוא מוצאם כאן אזי זכה הכותב במצוות חסד באותו הרגע. כמובן שענין זה מצוי בתחום הרחב של הזמן אותו יש להקדיש לחסד על פני ביטול תורה, ובפרט שזהו חסד לרווחת הציבור באופן כללי ושאינו נצרך באותו הרגע ממש.


ויקיפדיה כדרך לעבור עברותעריכה

כמובן שאפשר אף לעבור עבירות דרך ויקיפדיה. (אף בלי להיכנס לנושא של מראות אסורים ודברי כפירה וכדומה.) למשל - חילול השם. כלומר, שאם אדם המגדיר ומזהה עצמו בויקיפדיה כירא שמים, והתנהגותו אינה נאותה וראויה, הוא גורם בזאת לחילול שמו יתברך אף שאין מכירים אותו בשמו האמיתי. אמנם, יש מקום לסברא כי למרות שאכן זה יהא חילול ה' מכל מקום דרגתו תהא פחותה מן המחלל שמו ית' בעולם הריאלי, כי ניתן להסתפק במידת יראת השמים שלו.


או למשל אונאת דברים. אין כל ספק כי אדם הפוגע בחברו מעל דפי המיזם עובר על אונאת דברים אף שאינו יודע את שמו.


ניתן להסתפק לגבי איסור הלבנת פנים האם עוברים כאן או לא. וכן לגבי איסור לשון הרע, אם כי מסתבר שאכן עוברים אם מושא הלשה"ר ניזוק מכך.

ערכיםעריכה

שיצרתי או הרחבתי משמעותיתעריכה

ערכים הגורמים לי נחת רוחעריכה

ערכים פשוטיםעריכה

שתרמתי בהם תרומה קטנה אך ראויה לציוןעריכה

ערכים קדושים המכילים דברים המרגיזים אותי מאדעריכה

משתמש: רבנן שחעריכה

עקב כך שברשימת המעקב שלי היו יותר מידי דפי שיחה של משתמשים אחרים ומרוב עצים לא ראיתי את היער, לכן פתחתי שם משתמש נוסף שפירושו "רבנן משוחח" ולשם העברתי את כל דפי השיחה שברשימת המעקב.

לפני שאתם משוחחים איתי תשמעו וורט קצר בפרשת השבוע

וורט לפרשת השבועעריכה

פרשת ויצאעריכה

שואל בספר "קהלת יצחק": מה זה ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הוא לכ' היה צריך להיות על בלי הגיד לו כי הולך הוא ולכן זו נהיתה בריחה?

ומתרץ: שיעקב תמיד אמר ללבן אם תעשה לי כך - אני אברח. ואיים עליו כך הרבה עד שלבן כבר לא שת לבו לאיומיו. ואכן גם כעת אמר לו שיברח ולבן לא התיחס. והפירוש בפסוק - על בלי - כלומר בלי סיבה - הגיד לו תמיד כי בורח הוא.- בכבוד רב - רבנןשיחהמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •ו' בכסלו ה'תשע"ב • 11:56, 2 בדצמבר 2011 (IST)[]

לענ"ד יש להוסיף בזה שבלי מרמז על מש"כ עד שיבלו שפתותיכם, וד"ל.   טישיו - שיחה 19:24, 2 בדצמבר 2011 (IST)[]
בנוסף זה מזכיר את הגמרא האומרת שאדם שמכר פרה לאדם אחר, ואמר לו שהפרה משוגעת, חולה ובועטת, ולמעשה רק אחד משלושת המומים היו בה, הרי זה מקח טעות, כי בכך ששיקר בשניים חשב הקונה שכשם שהשניים לא היו בה כך השלישי, וד"ל טישיו - שיחה 20:27, 4 בדצמבר 2011 (IST)[]
נחמד. רק אולי תבאר לי מה אתה כל הזמן כותב לי וד"ל וד"ל כי אני לא חכימא כנראה- בכבוד רב - רבנןוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •ט' בכסלו ה'תשע"ב • 13:04, 5 בדצמבר 2011 (IST)[]
לא משהו מיוחד. טישיו - שיחה 21:40, 5 בדצמבר 2011 (IST)[]

פרשת וישלחעריכה

"וירא יעקב מאד ויצר לו" אומר רש"י : "וירא שמא יהרג, ויצר לו שמא יהרוג את אחרים" ולכאורה קשה שרש"י יאמר שמא יהרוג את עשו, ועוד, מה כ"כ נורא שעשו ימות? ומתרצים, שרבי מאיר התנא מכונה "אחרים" והוא היה מבני בניו של עשו, ולכן חשש יעקב שמא יהרוג את "אחרים" - ר"מ המכונה אחרים.- בכבוד רב - רבנןוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •ח' בכסלו ה'תשע"ב • 13:01, 4 בדצמבר 2011 (IST)[]

זה וורט ידוע, רק אם תוכל להאריך איך הוא היה אייניקל של עשיו. טישיו - שיחה 20:27, 4 בדצמבר 2011 (IST)[]
בגמרא גיטין נו' כתוב שר"מ יצא מנירון קיסר שהיה מצאצאי עשו.
אם זה ידוע לך אזי מה בכך? ראה בקטע הבא (קח בקלילות)- בכבוד רב - רבנןוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •ט' בכסלו ה'תשע"ב • 13:17, 5 בדצמבר 2011 (IST)[]

וחילופיהן בגולםעריכה

שואל ר' יעקב גלינסקי על המשנה בפרקי אבות ז' דברים בחכם וחילופיהן בגולם, ובין הדברים על מה שלא שמע אומר לא שמעתי. וקשה, מה החילוף בגולם, שאומר על מה שלא שמע שהוא כן שמע? אז יאמרו לו תגיד והוא לא ידע! אין זה גולם אלא משוגינער! אלא מתרץ ר' יענקלה - אי אי אי אי - גולם כאשר שומע וורט או סיפור אומר את זה כבר שמעתי...!- בכבוד רב - רבנןוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •ט' בכסלו ה'תשע"ב • 13:17, 5 בדצמבר 2011 (IST)[]

התירוץ של רב יענקלע לא מובן. טישיו - שיחה 21:40, 5 בדצמבר 2011 (IST)[]
חכם - על מה שלא שמע עד היום אומר "כזה וורט לא שמעתי מעולם! אגרויסע ישר כח! ןעל מה שכבר שמע איננו אומר כלום. וחילופיהן בגולם: גולם, על מה שלא שמע עד היום לא אומר כלום, ואילו על מה שכבר שמע אומר בקול רם : "אהה, את זה כבר שמעתי..."- בכבוד רב - רבנןוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •י' בכסלו ה'תשע"ב • 22:56, 5 בדצמבר 2011 (IST)[]
יפה. נראה "תַּירַאת אמת". טישיו - שיחה 01:51, 6 בדצמבר 2011 (IST)[]

עיזים מאתיים ותישים עשריםעריכה

לכאורה קשה מה הדקדוק הרב שיעקב נתן לעשו בדיוק תישים שיספיקו להפרות את מס' העיזים הרב ביותר (כמו שמסביר רש"י) והלא זוהי בסך הכל מתנה ודקדוקים כאלו אדם מדקדק בד"כ כלל בשלו ולא במתנה. - כך שואל בספר פרשת דרכים. ומתרץ בשם הר"ש פרומו, על פי הכתוב במדרש רבה שכל המנחה שיעקב נתן לעשו יחזירו מלכי תרשיש למלך המשיח כמו שכתוב בפסוק בתהילים "מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו", ומדויק מכך שכתוב ישיבו ולא יביאו. ויש לדקדק, וכי מלך המשיח צריך עשרים תישים וכו'? אלא מתרץ הרב פרומו, שכמו שכתוב על ר' חנינא בן דוסא שמצא תרנגולים וטיפל בהם ומכרם וקנה עיזים וכך השיבם למאבד, כך מלכי תרשיש יצטרכו להשיב את כל מה שהם טיפלו בתישים והגמלים ואת כל התולדות והפירות שבמשך כל הדורות. ואף אם לא טיפלו בזה כהוגן יאלצו להשיב לפי חשבון כאילו היו מטפלים כהוגן, כמו שאריס שלא טיפל בשדה מביא לפי חשבון, וא"כ יעקב עשה כאן השקעה בטוחה שכולה רווח, שאילו היה משאיר זאת אצלו ספק מרויח ספק לא ואילו כעת ודאי מרויח לפי חשבון. ולכן דקדק בכך כאדם המדקדק בשלו ולא כבמתנה.- בכבוד רב - רבנןוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •י"א בכסלו ה'תשע"ב • 18:46, 6 בדצמבר 2011 (IST)[]

יפה מאוד, נותן טעם מחודש לדברי רש"י. טישיו - שיחה 21:00, 6 בדצמבר 2011 (IST)[]
אגב יש אתר חדש ויקיוורט, מתאים לך ולכמותך. ראה העריכה האחרונה בערך פרשת וישב. טישיו - שיחה 03:17, 8 בדצמבר 2011 (IST)[]

פרשת וישבעריכה

בפרשתנו מבואר ברש"י כי השבטים לקחו נשים כנעניות. וקשה מאד? היאך לקחו כנעניות כאשר רבקה התנגדה לכך מאד וכן אברהם שאמר לאליעזר אין ארור מתדבק בברוך?

משיב המהר"ל בגור אריהעריכה

לאחר שנולדו 12 שבטים הם כבר נחשבים "אומה" וככזו אף אם יקחו כנעניות הכנעניות יתבטלו אליהם ולא להיפך.

למה הם נקראים אומה? במה זה מוגדר? ומה זה בכלל? אתה לא מפרט. טישיו - שיחה 21:28, 15 בדצמבר 2011 (IST)[]
עד אז הם נחשבו "יחידים" אך משנולדו השבטים זה כבר התחיל להיות מהות של "בני ישראל, שיש להם שם של אומה נפרדת. המהר"ל מוכיח זאת משכם שאמר לאנשי עירו "והיינו לעם אחד"- בכבוד רב - רבנןוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •כ' בכסלו ה'תשע"ב • 11:15, 16 בדצמבר 2011 (IST)[]

פרשת מקץעריכה

א. למה בסוף החלום הראשון כתוב "ויקץ פרעה" ולא כתוב והנה חלום כמו בסוף החלום השני.
ב. למה כשפרעה מספר את החלומות בסוף החלום הראשון הוא אומר "ואיקץ" ואילו בסוף החלום השני אינו אומר כן.
ג. למה יוסף ממליץ לפרעה לקחת איש חכם ונבון מי מינהו ליועץ המלך? אינו אלא פותר חלומות. ויש לתרץ שמעתי לפני זמן רב שפרעה חלם רק חלום אחד ארוך, ולא התעורר באמת אלא חלם שהוא מתעורר וחזר לישון, ולכן בסוף החלום האחרון כתוב והנה חלום. ולכן בסיפור החלום פרעה אומר ואיקץ כי זה חלק מן החלום, ולכן יוסף מיעץ כי פתרון קטע ההתעוררות בחלום הוא שפרעה צריך להתעורר ולעשות משהו- בכבוד רב - רבנן • מבטוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •כ"ו בכסלו ה'תשע"ב • 23:53, 21 בדצמבר 2011 (IST)[]

וורט מקסים ומעניין, אבל קשה להאמין שזה הפשט במילים "ויחלום שנית" שהוא חלם שהוא חולם שנית. טישיו - שיחה 17:36, 10 בפברואר 2012 (IST)[]

המלצות לערכים חדשים לקריאהעריכה

ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/רבנן. בהנאה, ערן בוט - שיחה 18:44, 3 בדצמבר 2011 (IST)[]

ערב טוב, במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/רבנן יש כמה ערכים שאולי ימצאו חן בעינייך. קריאה מהנה, ערן בוט - שיחה 18:38, 7 בינואר 2012 (IST)[]
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/רבנן. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:38, 4 בפברואר 2012 (IST)[]
ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/רבנן. בהנאה, ערן בוט - שיחה 18:38, 3 במרץ 2012 (IST)[]
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/רבנן. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:39, 7 באפריל 2012 (IDT)[]


ברוך רוזנבלוםעריכה

האם יש חשיבות לערך במתכונתו הנוכחית? החבלןאשמח לתגובות משעמם לך? סווג גלקסיות 12:09, 4 בדצמבר 2011 (IST)[]

אני קיויתי שיוסיפו תוכן כי האיש ראוי לערך.- בכבוד רב - רבנןוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •ח' בכסלו ה'תשע"ב • 12:58, 4 בדצמבר 2011 (IST)[]
לדעתי במצב הנוכחי אין מקום לערך בויקי והוא צפוי להימחק. אם אתה חושב שהאיש חשוב - תרחיב את הערך שחשיבותו יהיה ברור גם לאחרים דוד א. - שיחה 19:31, 4 בדצמבר 2011 (IST)[]
עקב חוסר ההרחבה למרות הבקשה, השבתי אותו למצבו הקודם - הפניה לאדם ברוך. אם ברצונך להרחיב, אזי שהתוכן בגרסאות הקודמות. בברכה, דורית 00:11, 15 בדצמבר 2011 (IST)[]

סליחה?!עריכה

מה פשר השחזור הזה, שלא לדבר על תקציר העריכה החצוף? ‏nevuer‏ • שיחה 23:34, 20 בדצמבר 2011 (IST)[]

חצוף או לא - זו דעתי. הוכחת חוסר הבנה טוטאלי.- בכבוד רב - רבנןמבטוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •כ"ה בכסלו ה'תשע"ב • 23:35, 20 בדצמבר 2011 (IST)[]
אוכל לקבל הסבר טוטאלי, או לפחות חלקי? ‏nevuer‏ • שיחה 23:36, 20 בדצמבר 2011 (IST)[]

בא נעבור לדף השיחה של הערך ושם תכתוב את טיעונך המלומדים מדוע חתול שעל גבו מרוחה חמאה ישנה סברא שיפול על החמאה. לידיעתך - אין מדובר בחתול שחוט כהלכה המוכן לאכילה עם חמאה בתור בשר בחלב אלא בחתול חי ובועט...- בכבוד רב - רבנןמבטוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •כ"ה בכסלו ה'תשע"ב • 13:07, 21 בדצמבר 2011 (IST)[]

בשום מקום לא טענתי טענה משונה שכזו. בסך הכול הסרתי את הפסקה שמסבירה באופן רציני עד אימה למה הפרדוקס הזה הוא לא באמת פרדוקס, ושיניתי את הניסוח של תיאור הפרדוקס כך שיובן ממנו באופן שאיננו משתמע לשני פנים שמדובר בבדיחה. ‏nevuer‏ • שיחה 14:14, 21 בדצמבר 2011 (IST)[]

ליל שישיעריכה

הוספתך לא מתאימה לערך וסגנונו. מדובר בנקודה שולית לליל שישי במובנו הידוע, והעניין לא ממש קשור לשם. טישיו - שיחה 01:07, 21 בדצמבר 2011 (IST)[]

אינני מתכוון להיכנס למלחמת עריכה עם ידידי הותיק- בכבוד רב - רבנן • מבטוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •כ"ה בכסלו ה'תשע"ב • 13:10, 21 בדצמבר 2011 (IST)[]
מותק, לא רציתי לשחזר את דבריך ללא הסבר והסכמת הידיד, אך אני מקווה שתסכים שאמחוק את המשפט. טישיו - שיחה 17:04, 21 בדצמבר 2011 (IST)[]
אני מסכים שתעה מה שאתה חושב אך לדעתי אם אינך מעונין להזכיר כל מה שקשור לערך העבר לליל שישי בעולם הישיבות

- בכבוד רב - רבנן • מבטוורטמרגיזים בקדושיםמה מברכים על סופגניה? •כ"ו בכסלו ה'תשע"ב • 23:55, 21 בדצמבר 2011 (IST)[]

מסכים אם המרגיז בקודש • חיים 7 • (שיחה) • כ"ו בכסלו ה'תשע"ב • 00:01, 22 בדצמבר 2011 (IST)[]
לא. הערך הוא על המושג ה"ליל שישי" זהכונה היא על מה שכתוב בערך, ולא על הלילה שלפני יום שישי. היו ברוכים, מרגיזים קדושים. טישיו - שיחה 00:57, 22 בדצמבר 2011 (IST)[]

חנוכה שמח!עריכה

  חג חנוכה מואר ושמח  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 23:26, 21 בדצמבר 2011 (IST)[]

שבת שלום!עריכה

  שבת פרשת שמות
"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו" שבת שלום ומבורך!כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 15:05, 13 בינואר 2012 (IST)[]

שבת שלום!עריכה

  שבת שירה
שבת פרשת בשלח בה קוראים את שירת הים. שתהיה שבת מוזיקלית. • כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 15:38, 3 בפברואר 2012 (IST)[]

ט"ו בשבט שמח !עריכה

  שבוע ט"ו בשבט
שבוע ט"ו בשבט שמח  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 15:37, 10 בפברואר 2012 (IST)[]

משנכנס אדרעריכה

  חודש אדר !
משנכנס אדר מרבין בשמחה חודש טוב ושמח  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר

שבת שלום!עריכה

  שבת שלום
שבת זכור: "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק, בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם" • כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 16:31, 2 במרץ 2012 (IST)[]

חג הפורים!עריכה

  פורים שמח!
"בארבעה עשר, ונוח בחמישה עשר בו, ועשה אותו, יום משתה ושמחה." חג פורים ושושן פורים שמח  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר

חג פסח שמח !עריכה

  חג הפסח
"וַאֲמַרְתֶּם זֶבַח פֶּסַח הוּא לַה'" חג אביב שמח ופסח כשר  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 15:28, 6 באפריל 2012 (IDT)[]
חזרה לדף המשתמש של "רבנן/ארכיון 3".