ארכיונים
Crystal Clear filesystem folder tar.png
Crystal Clear action editpaste.png
ברוכים הבאים לדף השיחה שלי

כדי לפתוח דיון חדש אפשר ללחוץ כאן או על כפתור + שלמעלה.

מקור ההלכה ביהדותעריכה

למיטב הבנתי מקור ההלכה אינו התנ"ך... ההלכות יסודם התורה שבעלפה. לרוב רובם של ההלכות אין פסוק שממנו למדים. אפילו בפסוקים שלמדים מהם הלכות לא ברור שלומדים זאת מהפסוק אלא יותר נראה שהיתה נתונה ההלכה ורק מוכיחים את הדין מפסוק. אבל כאמור רוב ההלכה ידועה. מקורותיה הם: הלכה למשה מסיני (גם אם לא מוזכר כך בפרוש), מסורת (מעשה רב, פוק חזי מה עמא דבר, כך מקובלני, והלכות פשוטות שאין עליהם חולק), פרושי חז"ל למצוות, תקנות גזרות וסיגים של חז"ל. ראיה נוספת היא במקרה של התנגשות בין פסוק ל'הלכה למשה מסיני', תמיד נפסוק כ'הלכה למשה מסיני'. עיין בהקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות.

האם אתה מבין אחרת? בפתיחת פורטל ההלכה קיבלתי רושם קצת שונה מהבנתי... בברכה אודלן - שיחה 18:50, 29 באוגוסט 2011 (IDT)

לא כתבתי שמקור ההלכה הוא התנ"ך, אלא שהוא "קודקס מחייב ומכונן"; אין הכוונה שהכול נובע מהתנ"ך, אלא שהתנ"ך הוא הטקסט המחייב הבסיסי ביותר בהלכה.
הטענה שלך שההלכות היו נתונות ורק בדיעבד הוכיחו אותן מפסוקים - בעייתית. ראשית מפני שאין לך הוכחה לזה. שנית, מפני שגם אם זה נכון היסטורית, ההלכה לא תופסת את עצמה כך, אלא היא מבססת את פרטי הדינים על הפסוקים עצמם.
לגבי ההתנגשות בין פסוק להלכה למשה מסיני, מדובר במקרה נקודתי, ואני דיי בטוח שהכוונה היא לדרשה מפסוק ולא לסתירה מפורשת ממנו.
בכל מקרה ניסחתי כמה משפטים מחדש, ואני מקווה שכעת זה בהיר יותר. Nachy שיחה 22:41, 29 באוגוסט 2011 (IDT)
"יסודה של ההלכה הוא בתנ"ך", נשמע לי כמשפט לא מדויק, בלשון המעטה. בנוסף לא שמענו שעין תחת עין זה כפשותו... וודאי שתורה שבעלפה היא היסוד להלכה. התנגשות מפורשת בינהם תגמר ב"ניצחון" של התורה שבעלפה, ובלבד שהמסורת שלה חזקה. סברא למה לי קרא זה רק עוד דוגמה... ועוד הספרא המפורסם "מה שמיטה נאמרה בכלליה וודיקדוקיה מסיני אף כל המצוות נאמרו כלליהם ופרטיהם ודיקדוקיהן מסיני." והרי שכל דיני שבת (לדו') לא מפורשים בתורה שבכתב וכל דיני הדאו' באים מהתורה שבעלפה שלא לדבר על דיני הדרבנן. ועיין בהקדמה לפרוש המשניות לרמב"ם (בעיקר בהתחלה). לכן לדעתי יותר מדויק לכתוב "יסודה של ההלכה הוא בתורה שבעל-פה". בברכה אודלן - שיחה 10:18, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
 1. "עין תחת עין" הוא הראיה הגדולה ביותר לכך שהתנ"ך הוא הבסיס. הרי כולם מתפתלים להסביר למה עין תחת עין שבתורה זה לא כפשוטו, בדיוק בגלל שאם זה כן היה כפשוטו לא היו הרבה ברירות אלא להוריד עיניים.
 2. על פי התורה שבעל פה, אין ולא הייתה התנגשות בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב. הכול מתחיל ונגמר בשאלות פרשניות.
 3. דיני שבת נלמדים כולם מהתורה. חז"ל למדים מהתורה את ההגדרה של "מלאכת שבת" ("מלאכת מחשבת אסר רחמנא"). גם בתלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ע', עמוד א' על פי רש"י בד"ה "דברים", תוכל למצוא נימוק דאורייתאי לכך שיש ל"ט מלאכות.
 4. לכתוב ש"יסודה של ההלכה הוא בתורה שבעל פה" זו טעות פטאלית, בדיוק כמו לכתוב ש"יסודו של החוק הישראלי הוא בפסיקת בתי המשפט". זה ממש לא נכון. יסודו של החוק הוא בספרי החוקים של המדינה, בכפוף לפרשנות של בתי המשפט. Nachy שיחה 10:24, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
 1. עין תחת עין היא הדוגמה בבולטת ביותר. אולם יש עוד הרבה דוגמאות עדינות יותר עליהם אף אחד לא מתפתל... משום שלכולם ברור שההלכה נשענת בראש ובראשונה על התורה שבעלפה
 2. ברור שאין התנגשות מוחלטת, אולם כאשר נדמה לנו שיש התנגשות וצריך הסבר, נקודת ההנחה תהיה שהתורה שבעלפה היא ההלכה, ואת התורה שבכתב צריך להסביר ולתרץ.
 3. דיני שבת לא מפורשים כלל בתורה. כל לימוד משם הוא רק לימוד כללי. איפה מוזכרים לט אבות מלאכה ותולדותיהם? והם עוד דיני דאוריתא. וכאמור לעיל דיני שבת הם רק דוגמא (היתר נדרים פורחין באוויר, ואין להם על מה שיסמכו. הלכות שבת, חגיגות והמעילות- הרי הם כהררים התלויין בשערה מסכת חגיגה פרק א', משנה ח)
 4. הפוך לכתוב ש"יסודה של ההלכה הוא בתורה שבכתב" זו טעות פטאלית, בדיוק כמו לכתוב ש"יסודו של החוק הישראלי הוא במגילת העצמאות". אודלן - שיחה 10:35, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
נקודת המחלוקת בינינו תלויה במעמדה העקרוני של התורה שבכתב; לא במעמדה הפרקטי. אתה חוזר על כך שהתורה שבעל פה היא הקובעת ברמה הפרקטית, בעוד שעל כך אין ויכוח. אני מסכים שברמה הפרקטית המילה האחרונה שמורה לתושבע"פ, אבל היא שואבת את כוחה מהתורה שבכתב. זו התפיסה המסורתית - תסכים עמה או לא. בדיוק כמו שבמדינת ישראל ברמה הפרקטית מי שקובע אלו בתי המשפט ולא קבצי החוקים, למרות שבתי המשפט שואבים את כוחם מספרי החוקים.
אנא בדוק שוב את המקור שהבאתי להלכות שבת.
מגילת העצמאות מקבילה, אם כבר, לעשרת הדברות ולא למקרא. המקרא הוא ללא ספק קודקס החוקים המקורי, המרכזי והמחייב שההלכה קיבלה על עצמה. Nachy שיחה 10:43, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
ברמה הפרקטית מי שקובע חוקים במדינת ישראל זה ספר החוקים. אמנם תקדים בית משפט משפיע, אבל זה דומה לשו"ת או פסקי דינים. המקור שהבאתה הוא הוכחה לדברי שהרי רק שלוש מלאכות מופיעות בדרשת הפסוקים ואפילו יש מחלוקות מי הם אבות המלאכה אולם ישנם ל"ט מלאכות ולא רק בזכות הדרשה הניתנת להדרש גם לכיוונים אחרים . (מנינים בכלל זו סוגיה מורכבת לדוג' תרי"ג מצוות ולט אבות מלאכה אבל זו כבר סוגיה פרטית), נדמה שאם היתה כביכול מסורת למ"א אבות מלאכה גם לזה היתה דרשה בפסוקים, כך או כך זה לא היה משנה אפילו דין אחד. אכן התורה שבכתב היא המקור הכללי לכל היהדות בכלל, והתורה שבעלפה שואבת את כוחה ממנה. אולם היא טקסט עמוק אשר נותן יותר את רוח היהדות (לדוג' שהיה ראוי שעין תחת עין כפשותו) מאשר את פשט ההלכה. אשמח להרחבת המשתתפים בדיון... וכן מומלץ הקדמת המשניות לרמב"ם רק לרושם הכללי. אודלן - שיחה 11:13, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
מסכים איתך. תורה שבע"פ ניתנה בסיני יחד עם התורה שבכתב. הפסיקות בכל הדורות היו לפי התורה שבע"פ. עין תחת עין היא הדוגמא הטובה ביותר. ברור שאין סתירה ביניהן, והתורה התכוונה שיהיה תשלום ולא עונש גופני, אך כולם ידעו זאת מהתורה שבע"פ וכשנתן הבורא את התורה, נתן את התורה שבע"פ בשביל שיפסקו על ידה. --Akkk - שיחה 16:06, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
אתעלם מכך שאתה כורך במונח "תורה שבעל פה" תקנות ומנהגים מאוחרים, ואף על פי כן, אין שום קשר בין השאלה מתי ניתנה התורה שבעל פה לבין השאלה מהי חשיבותה ומעמדה העקרוני. Nachy שיחה 16:11, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
אני תומך בעמדתו של נחי בצורה חלקית. כל ההלכות שנלמדות מהמקרא, גם הפרשנות היא התורה שבעל פה, ניתן לומר שהמקור הוא התורה שבכתב. אבל מה נעשה עם אלפי ההלכות שאין להם ולו רמז בתורה שבכתב? תקנות חז"ל? הלל"מ? בברכה, טישיו - שיחה 16:17, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
אני מבקש לקרוא מה שכתבתי לפני כן. התייחסתי לכל הנ"ל.
אנסה להגדיר שוב: הקודקס המחייב, הראשוני, העקרוני - הוא המקרא. לא יעזרו לכם כל ההתחכמויות עם הלל"מים וגזרות דרבנן. כל השאר הוא מערכת משפטית והלכתית שנועדה לפרש ולהרחיב את התורה שבכתב. אשתמש שוב בדוגמה מהמשפט החילוני: בספר החוקים לא מופיעים הרבה מהדינים המקובלים, ועם זאת ישנם עקרונות מקובלים ומחייבים שנהוגים במערכת המשפט. כל זה לא אומר שהגוף המחוקק העליון במדינת ישראל הוא בג"ץ. Nachy שיחה 16:31, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
לאחר התנגשות- אם אכן כך הייתה נתינת התורה הרי שאתה צודק. אך לפי הידוע לנו, וכך מסתבר, הייתה נתינה בכתב ובע"פ. משל למה הדבר דומה, למחוקק שכתב ספר חוקים ובד בבד אמרם בהרצאות. הראשון יקרא מקור כתוב, אך השני אינו מקור פחות ממנו ולהיפך. --Akkk - שיחה 16:36, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
אני לא מצליח להבין מה זה משנה מי אמר את זה? נגיד ואני מקבל את ההנחה המופרכת בעליל שהאל מסר את התורה שבעל פה עם התורה שבכתב, יחד עם כל הגזרות התקנות והמנהגים שפשטו במהלך הדורות. האם זה אומר שהתורה שבעל פה לא נועדה לפרש את התורה שבכתב? האם זה מצביע על מעמד שונה של התורה שבעל פה? התשובה היא לא. בכל מקרה התושבע"פ נועדה לפרש את התורה שבכתב. Nachy שיחה 16:41, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
אני חושב שנחי צודק. התורה שבעל פה ניתנה מתוך התורה שבכתב, ולא בנפרד. משל למה הדבר דומה? למלך שנתן לבנו ספר, ומסר לו את הכללים לקרוא את הספר (או שההוא הבין לבד שזה רצון המלך). האם נגיד שיש כאן שתי מסירות? יסודן של כל התקנות הם בתורה שבכתב, שימורה, קיום המצוות שבמקרא, תקנות וגזירות כדי לחזק את קיום המצוות, פרשנויות לפרטי המצוות כו'. אבל ברור שיש רק תורה אחת - בכתב, שממנה משתשלשלת התורה שבעל פה. בברכה, טישיו - שיחה 18:49, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
מה הפירוש מתוך? דבר ה' יצא מתוך הטקסט באופן ניסי? יש תורה אחת שמחולקת לשני חלקים שקשורים אחד לשני, הכתוב זקוק לפרשנות החלק שבע"פ וזה שבע"פ זקוק להתאים לחלק שבכתב.--Akkk - שיחה 19:04, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
למעשה, בוא נראה מה כותב רב ניסים גאון:

ומצינו בתורה הרבה מצוות שאין מפורשין שיעוריהן ודיניה ואי אפשר לנו שנסבור בדעתינו שהיה להם פירוש שהיה עם נביאינו בעל פה לא נצטוו לכותבו, אלא היה מוסרו להן לישראל והן מקבלין ממנו ומוסרין אותו זה לזה ודור לדור... ועליו נאמר תנו רבנן כיצד סדר משנה משה לימד מפי הגבורה, נכנס אהרן שנה לו פרקו כו' נמצא ביד כל אחד ואחד מהן ד'... ואין לנו צורך להביא ראיות מתברר מהן אמיתת הקבלה של חכמים וכוון העתקתם כי הקדמונים כבר ביררהו, אבל אבאר הזמן אשר נכתבה בו המשנה וגם התלמוד, ואומר כי לא סרה הקבלה והמסורת משומרת בין האומה, וכאשר היה האדם קורא ועשו להם ציצית היה אומר כי זו הציצית היא ציצית נשים אותה בכנף הטלית מספר חוטיה ה' ויש בה ה' קשרים, כו' אבל דבר שהיו עושין אותו בכל עת ועת כמו המלאכות וחיוב המועדים ואכילת הטמון והאליה לא נעלם אפילו מהנשים.. ולא סרה האומה מזה המנהג מימות משה ועד חורבן הבית שני בק"נ שנה בימי ר' יהודה הנשיא

מכאן משמע, שלא כדברי נחי, שפרטי התורה נמסרו בנפרד מסיני. מצד שני, אני עדין חושב שהתורה שבעל פה באה לפרש את התורה שבכתב. לא? בברכה, טישיו - שיחה 19:12, 30 באוגוסט 2011 (IDT)

גם, אבל בעיקרה היא פשוט כל מה שנאמר בסיני וזה כולל גם את ההל"מ ושאר מצוות שלא נאמרו בתורה. הגה בעצמך, האם אחר הארבעים יום שהיה משה למעלה ישבו ללמוד על פי מידות שהתורה נדרשת בהן את הלכות שבת? כלומר מיום חמישי עד שבת הספיקו לדעת את מסכות שבת ועירובין על בורין? נשתברו קולמוסים על מטרות שני חלקי התורה. כרגיל, ההסבר הכי טוב הוא ע"פ הסוד. --Akkk - שיחה 19:34, 30 באוגוסט 2011 (IDT)
ברור על פי המון מקורות שהתורה שבכתב ניתנה יחד עם התורה שבעל פה מסיני, וניתנה רשות לחכמים לגזור גזרות, ואילו דרשות חז"ל - המלבי"ם מוכיח שכל דרשה יוצאת מתוך פשוטו של מקרא למי שמעמיק בו וכך כותב גם המהר"ל. לא תיתכן סתירה בין שתי התורות משום שמרועה אחד ניתנו, אך כיון שאנו מבינים יותר את התורה שבע"פ כי היא כתובה בצורה פחות חידתית מהתורה שבכתב, לכן ננהג על פיה משום שאנו בטוחים שלכך גם התכוונה התורה שבכתב, כלומר בורא כל עולמים. מי שחולק על מה שכתבתי הרי הוא אפיקורוס פשוט ולא חכם - בברכה - רבנןשיחהקדושים ביד זדיםדרושים כותבים בהלכה •א' באלול ה'תשע"א • 19:49, 30 באוגוסט 2011 (IDT)

אני לא מצליח להבין מה זה משנה מי אמר את זה? נגיד ואני מקבל את ההנחה המופרכת בעליל שהאל מסר את התורה שבעל פה עם התורה שבכתב, יחד עם כל הגזרות התקנות והמנהגים שפשטו במהלך הדורות. האם זה אומר שהתורה שבעל פה לא נועדה לפרש את התורה שבכתב? האם זה מצביע על מעמד שונה של התורה שבעל פה? התשובה היא לא. בכל מקרה התושבע"פ נועדה לפרש את התורה שבכתב. Nachy שיחה 16:41, 30 באוגוסט 2011 (IDT)

Nachy שיחה 22:21, 30 באוגוסט 2011 (IDT)

שבירהעריכה

רק תיקון קטן, את כל הגזרות התקנות והמנהגים שפשטו במהלך הדורות הקב"ה לא מסר למשה. את כל שאר התורה שבעלפה הוא כן מסר לו, והם נקראים דין דאו'. כ"כ הוא נתן לחז"ל את התוקף לכל הגזרות התקנות. ואיני מבין מדוע אינך מקבל זאת... אודלן - שיחה 22:31, 5 בספטמבר 2011 (IDT)
יש לי שתי שאלות אליך:
 1. מה זה "כל שאר התורה שבעל פה"?
 2. מה המקור שלך לקביעה זו? ואנא ממך, שהמקור לא יכלול מדרשי אגדה בלתי-מחייבים. Nachy שיחה 03:02, 6 בספטמבר 2011 (IDT)
 1. כל הדינים מדאוריתא באים מהתורה שבעלפה ונסמכים על פסוקים לפעמים ואפילו מוכרעת מחלוקת בין שני דינים סותרים בעזרת התורה שבכתב. וכל אלה הם תורה שבעלפה ונקראים דין דאו'. דינים מדרבנן הם הגזרות והתקנות שחכמים מיוזמתם קבעו.
 2. תצטרך להמתין, אני אשתדל (אם אמצא זמן) להביא מקורות לדברי. ככלל אני ממליץ לך (בפעם הרביעית) לקרא את הקדמת הרמב"ם לפרוש המשניות. כ"כ טישיו הביא את דברי רב ניסים גאון שגם מחזקים את דברי. דרך אגב, גם אתה לא הבאת שום מקור... בברכה אודלן - שיחה 15:12, 6 בספטמבר 2011 (IDT)
 1. תוכל לנסח שוב את התשובה לשאלה זו? לגמרי לא הבנתי.
 2. חובת הראיה היא על מי שטוען כמותך, מכיוון שאין שום סיבה להניח שמשהו שכתוב בתלמוד, שנכתב לפני כ-1500 שנים, ניתן לפני 3300 שנים במתן תורה. ההנחה הפשוטה היא שהדבר נובע מההיגיון של החכמים, ומי שטוען אחרת - עליו חובת ההוכחה, אבל כל זה לא משנה כי כמו שכתבתי כבר לעיל לא זו טענתי.
אני מאוד מתאמץ שלא לצאת מהכלים, אבל זה מאוד קשה לי. אנסה שוב: לא אכפת לי האם התורה שבעל פה ניתנה אחרי התורה שבכתב, יחד איתה או תתקקככח"ו דורות לפניה; לא משנה! לא משנה! הפואנטה היא מהו הגורם המחייב, העקרוני, הקודקס הבסיסי ביותר, ולעומתו מהו הדבר שמפרש, מנמק, מסביר ומהווה רקחות וטבחות לאחר. לדידי ברור שהתורה שבכתב היא הגורם הראשוני והמחייב, ואילו התורה שבעל פה, גם אם ניתנה יחד עמה, נועדה רק כדי להסביר אותה ולעזור לקיים אותה. בעקבות זאת אני שלם לחלוטין עם המשפט "יסודה של ההלכה הוא בתנ"ך – בפרט בחמישה חומשי תורה – המהווה קודקס מחייב ומכונן." Nachy שיחה 16:43, 6 בספטמבר 2011 (IDT)
זה לא כ"כ משנה אם אתה יוצא מהכלים, זה לא מה שאומר שאתה צודק... מאיפה כ"כ ברור לך "שהתורה שבכתב היא הגורם הראשוני והמחייב" התורה שבכתב הוא הקודקס העקרוני של היהדות. אולם ההלכה כולה בראש ובראשונה זה התורה שבעלפה. ולא רק פרוש. וטענת "לדידי ברור" אינה אומרת שזה נכון ואולי מתאים לשים שם [דרוש מקור] וזהו. אודלן - שיחה 17:55, 7 בספטמבר 2011 (IDT)

בלי תירוציםעריכה

לגבי הסיור מחר. דרור אוסף מרכבת מרכז. תכנס לדף ותרשום את עצמך. ;) אני מגיעה ברכבת עם תומר. אתה גם מוזמן. בכל מקרה. יש הסעה אז אתה בטוח מגיע. נתראה מחר ;) Itzuvitשיחההמיזם המקורי! 13:39, 1 בספטמבר 2011 (IDT)

כן כן; דיברתי כבר עם דרור :) Nachy שיחה 13:40, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
ייפייי נתראה!   Itzuvitשיחההמיזם המקורי! 13:59, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
  עם עניין המגדר =] Itzuvitשיחההמיזם המקורי! 16:39, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
תמיד לשירותך. Nachy שיחה 16:40, 1 בספטמבר 2011 (IDT)

נגישות בשבתעריכה

יהללוך זר ו(אם) לא - פיך. --בברכה, טישיו - שיחה 16:37, 1 בספטמבר 2011 (IDT)

אודה ולא אבוש שיש לי בעיה עם ערכים כמו שמות ספרי עיון והטקטיקה והאסטרטגיה הצלבנית בארץ ישראל. אני מתקשה שלא לראות בהם עבודת איסוף מקורית, מה שמכונה לרוב "מחקר מקורי", והערך הנוכחי מעט נוטה לזה... למעשה הערך הזה נכתב כמו תשובה הלכתית לשואל, ולא כמסכם נושא הלכתי מוכר. Nachy שיחה 16:39, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
ייתכן שהמחקר המקורי היא בשם הערך ואיסוף הנושאים השונים לדף אחד (לא יודע). הכתוב בערך וודאי לא מחקר מקורי. --בברכה, טישיו - שיחה 16:41, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
גם זה נכון... Nachy שיחה 16:42, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
ויפה שאתה גם דואג למנוע הטיות מגדריות... היית מונע גם הטיות הפוכות?   --בברכה, טישיו - שיחה 16:43, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
ודאי. אני סמל לאובייקטיביות בכל דבר. Nachy שיחה 16:46, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
יהללוך זר... הטיות כאלו קורות בכל יום ואין פוצה פה. ראה שיחת משתמש:דורית בסופו. --בברכה, טישיו - שיחה 16:48, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
היי נחי, כבר מזמן לא הייתה הצעה רצינית במזנון. מה דעתך על הצבעה חשאית לבחירת מפעילים שתמנע מהם את מעמד המטרת העגבניות? --בברכה, טישיו - שיחה 21:54, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
בדיוק כשאני מתחיל לכתוב פרויקט אתה נופל עלי עם המזנון?   Nachy שיחה 21:56, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
תמשיך לשמור פרוייקטים בסוד. תמשיך. זה בסדר. אני אשאר, יחד עם כולם בחושך. לבד. בברכה, טישיו - שיחה 21:58, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
תיכף תראה, תבנית:יש לי פה גדול. Nachy שיחה 21:59, 1 בספטמבר 2011 (IDT)
ראיתי. רק שלא הבנתי למה תקנות אושא סידרת לפני תקנת חכמים. אגב: האם לדעתך יש להמתין עוד עם הפורטל שבת? --בברכה, טישיו - שיחה 06:57, 4 בספטמבר 2011 (IDT)
כי תקנות אושא קדמו להן; לא? Nachy שיחה 07:29, 4 בספטמבר 2011 (IDT)
תקנות חכמים היו גם לפני אושא, שהייתה בסוף זמן התנאים. בברכה, טישיו - שיחה 07:36, 4 בספטמבר 2011 (IDT)
אין לנו ערך טוב על תקנת חכמים. בעקרון סוף תקופת תקנות החכמים הייתה חתימת התלמוד. כך הרמב"ם מציג את זה בהקדמה שלו. אושא זה בעייתי גם כי זה סוג אחר של תקנות - מדובר הרי בסנהדרין ולא בחכמים בגולה. שאלה טובה. Nachy שיחה 09:21, 4 בספטמבר 2011 (IDT)
ולא ענית על השאלה האחרת. נראה שנחי וטישיו התחילו קצת להפסיק בנושא שבת, אולי כדאי להתחיל את המיזם? אגב, מה דעתך לעזור לשדדשכ בערך חגי ישראל ומועדיו שעל פי דבריו של שיחת משתמש:פומפוריפוזה כו' זקוק להשלמה רצינית? בברכה, ויקיפדיה:מיזם הלכה - שיחה 09:29, 4 בספטמבר 2011 (IDT)
בדיוק עכשיו בא לי על תקנות הגאונים. אז אולי אחרי זה... Nachy שיחה 09:35, 4 בספטמבר 2011 (IDT)
היי מסנגד, יש חשיבות לישיבת נתיב הדעת? טישיו - שיחה 00:45, 5 בספטמבר 2011 (IDT)
לא יודע... נראה לי שלא... Nachy שיחה 08:55, 5 בספטמבר 2011 (IDT)

שבתעריכה

היי נחי. תוכל להביע את דעתך בדיון ההמלצה כאן? תומר - שיחה 16:00, 4 בספטמבר 2011 (IDT)

אהם, אני לא יודע. Nachy שיחה 23:19, 4 בספטמבר 2011 (IDT)

המלצות לערכים חדשים לקריאהעריכה

- הועבר מהדף שיחת משתמש:גוונא
ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/גוונא. בהנאה, ערן בוט - שיחה 19:24, 13 באוגוסט 2011 (IDT)

ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/גוונא. בהנאה, ערן בוט - שיחה 20:32, 3 בספטמבר 2011 (IDT)
ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. בהנאה, ערן בוט - שיחה 18:38, 8 באוקטובר 2011 (IST)
ערב טוב, במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy יש כמה ערכים שאולי ימצאו חן בעינייך. קריאה מהנה, ערן בוט - שיחה 18:41, 3 בדצמבר 2011 (IST)
ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. בהנאה, ערן בוט - שיחה 18:37, 7 בינואר 2012 (IST)
ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. בהנאה, ערן בוט - שיחה 18:36, 4 בפברואר 2012 (IST)
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:36, 3 במרץ 2012 (IST)
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:37, 7 באפריל 2012 (IDT)
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:41, 5 במאי 2012 (IDT)
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:38, 7 ביולי 2012 (IDT)
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:37, 4 באוגוסט 2012 (IDT)
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:37, 1 בספטמבר 2012 (IDT)
ערב טוב, במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy יש כמה ערכים שאולי ימצאו חן בעינייך. קריאה מהנה, ערן בוט - שיחה 18:37, 8 בספטמבר 2012 (IDT)


שיחת משתמש:גוונאעריכה

כדאי שתשנה את שמך במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים, כי הוא שולח לך הודעות לשם. העברתי שתיים שהיו שם. ‏Ofekalefשיחההצטרפו למיזם המקורי!‏ 16:08, 6 בספטמבר 2011 (IDT)

תודה נשמה. אשריך. Nachy שיחה 16:36, 6 בספטמבר 2011 (IDT)

פורטל:רפואהעריכה

נשמה, אני מנסה להניע מהלך של החלפת פורטל רפואה בפורטל גוף האדם בעמוד הראשי (ראה בוק:מ) או לחלופין, למצוא אנשים אמיצים שיוכלו לשדרג את פורטל הרפואה ולהביאו לפחות למצב סביר. דעתך/עזרתך/תגובתך תשמח לבב אנוש • אמיר (שיחה) 22:52, 6 בספטמבר 2011 (IDT)

היי צדיק. ראיתי את הדיון אבל אני לא יודע מה להגיד... שיפור של פורטל רפואה עדיף שייעשה על ידי מישהו שמבין ברפואה, וגם עוד מעט מתחיל פורטל שבת. Nachy שיחה 21:34, 7 בספטמבר 2011 (IDT)

ויקירפואהעריכה

ראיתי שהאתר הנ"ל מפר זכויות יוצרים וחלק מהמדריכים שכתבתי כאן הועתקו לשם לפעמים עם שינויים מינוריים ללא מתן קרדיט (למשל [1] [2]). ערן - שיחה 20:08, 7 בספטמבר 2011 (IDT)

הצדק איתך. המדריכים הללו הועתקו בזמן שהאתר היה בשלבי הרצה ולא זכרתי לתת קרדיט. אתן קרדיט מלא. Nachy שיחה 21:31, 7 בספטמבר 2011 (IDT)
הבעיה בנתיים היא בקרדיט לכותבים. 'קרדיט לויקיפדיה ניתן בעמוד הראשי. -- טישיו - שיחה 21:32, 7 בספטמבר 2011 (IDT)
ראיתי שטיפלת בכך, תודה (אף שדי באזכור בדף השיחה). אגב כפי שציינתי בשיחת ויקיפדיה:אשף הערכים, זה למעשה תרגום של מדריך מקביל באנגלית. ערן - שיחה 22:54, 7 בספטמבר 2011 (IDT)
תיקנתי בהתאם. תודה לך. Nachy שיחה 23:01, 7 בספטמבר 2011 (IDT)

קופא דמחטא בשבילך!עריכה

קובץ:Eye of a Needle.jpg לפומבדיתאי שמעייל פילא בקופא דמחטא   (אל תיקח את זה אישי...) -- טישיו - שיחה 05:37, 12 בספטמבר 2011 (IDT)
תודה. לא לוקח אישית. Nachy שיחה 13:06, 12 בספטמבר 2011 (IDT)

תודה על תמיכתך!עריכה

  תודה על תמיכתך!
רציתי להגיד תודה רבה על תמיכתך, שמחתי מאד לראות שהפנורמה הוחזרה לערך מחאת האוהלים.

אתה מוזמן לבקר באתר שלי לעוד הרבה כאלה: "הפן האישי" - hapan.co.il
שנה טובה!
מוטי פנחסי - שיחה 00:17, 14 בספטמבר 2011 (IDT)

תמכתי כי פשוט חשבתי שזה מועיל לערך. בכל אופן, תודה לך על היצירה. Nachy שיחה 02:22, 14 בספטמבר 2011 (IDT)

היי :)עריכה

 1. היי היי
 2. היי היי היי   Itzuvitשיחההמיזם המקורי! 22:03, 15 בספטמבר 2011 (IDT)
  1. חיובי.
  2. אני משתדל לעבור על כל חוק אפשרי... Nachy שיחה 22:14, 15 בספטמבר 2011 (IDT)

אני רואהעריכה

שדף השיחה שלי ממש נוגע לליבך. מה היה השינוי האחרון שעשית שם? (כלומר, ראיתי שחיפפת את הסרט הכחול החביב עלי, אז מה זה בדיוק אמור להיות?) • צביהלשוחח?משנתי הויקיפדית 22:47, 15 בספטמבר 2011 (IDT)

ס'תכלי בתקצירי העריכה שלי, ואז תבקשי מחיים שיעצב לך. Nachy שיחה 22:49, 15 בספטמבר 2011 (IDT)
הי, זה מתחיל להימאס עלי הקטע הזה. באנה, אני ילדה גדולה ויכולה להסתדר לבד, אז אם לא אכפת לך לשאול קודם...? • צביהלשוחח?משנתי הויקיפדית 22:51, 15 בספטמבר 2011 (IDT)
אז זהו שאת לא יכולה להסתדר לבד. עובדה שלא חשבת על זה קודם. נה. אבל פעם הבאה תופקרי לכלבים כרצונך. Nachy שיחה 22:52, 15 בספטמבר 2011 (IDT)
חלילה, חלילה, רב תודות. רק שזו הרגשה קצת אינפנטילית שחושבים שאני לא יודעת לעשות כלום בשעה שכן...  צביהלשוחח?משנתי הויקיפדית 22:53, 15 בספטמבר 2011 (IDT)
אז כדי שלא תרגישי לגמרי מגולמדת, תיקנתי לך שתי שגיאות כתיב. Nachy שיחה 22:57, 15 בספטמבר 2011 (IDT)
כל כך מרגיע לחשוב שיש מישהו שאכפת לו ממה שאני מרגישה. אגב, לאיפה נעלם בדף שלי (במצב עריכה) הכתובת משתמש:צביה/פתיח? אני לא רואה את זה! (אני רוצה להעביר את זה מעל הארכיונים המעצבנים האלה) • צביהלשוחח?משנתי הויקיפדית 23:01, 15 בספטמבר 2011 (IDT)
זה בראש דף השיחה: {{משתמש:צביה/תיבת ארכיונים}}. דברי עם חיים, הוא יודע לעצב יפה והוא מסתובב אצלך. Nachy שיחה 23:04, 15 בספטמבר 2011 (IDT)

פורום ראשי החברותעריכה

נחי שלום, ראיתי מה כתבת בהמשך לחילופי הדברים ביני לבין דוד שי. אני מפנה את תשומת ליבך לכך, שכל הכתבות הנוספות שהבאת אצלו בדף השיחה הן מעיתון דמרקר. עיתון דמרקר הוא מתחרה של נגה קינן והוא בהחלט עשוי להפיק לעצמו יתרונות בתחרות על ידי פרסום כתבות נגדה. עיתון דמרקר נשלט על ידי בעלי הון (וביניהם אוליגרך רוסי שהצטרפותו לבעלי השליטה עוררה ביקורת עצומה) ונגה קינן היא אדם פרטי שמתחרה מול כוח כלכלי ותקשורתי גדול. נראה לך שעיתון דמרקר זקוק גם לעזרתך בוויקיפדיה? בוא נסכים שאם סעיף הביקורת נשאר - צריך להזכיר, למען השקיפות והאובייקטיביות שמותח הביקורת המרכזי במקור שהבאת מייצג גורם מתחרה לנגה קינן. זה נראה לי הוגן. מה דעתך? שרה פולי - שיחה 17:10, 16 בספטמבר 2011 (IDT)

שרה פולי, את מפספסת משהו בסיסי: את לא יכולה להחליט מהי ביקורת מוצדקת ומהי ביקורת לא מוצדקת. אף אחד מהעורכים בוויקיפדיה לא יכול להחליט על כך על דעת עצמו, אלא רק העקרונות המקובלים. לפי העקרונות שעל בסיסם נכתבת ויקיפדיה, תחקירים שפורסמו בעיתונים חשובים כמו דה-מרקר וכלכליסט ראויים גם ראויים לפרסום ומהווים מקור מהימן. האמת שכבר נמאס לי לחזור ולכתוב את זה, אז אני מקווה שזו תהיה הפעם האחרונה. Nachy שיחה 20:11, 17 בספטמבר 2011 (IDT)
טענו חיטים והודה בשעורים. אנחנו מנהלים דו שיח של חרשים? הרי אני לא נכנסת למהות הבקורת כלל. אני בבחינת איוב המתריס: "האנוש מאלוה יצדק אם מעושהו יטהר גבר?". איני מתייחסת כרגע לעצם הביקורת אלא למי שמשמיעים אותה. טענתי איננה לגוף הטענות (למרות שעל כך הבעתי את עמדתי מלכתחילה) אלא לגוף הטוענים. מה שאני טוענת הוא, שמבלי להכנס כלל לטיב הביקורת וצידקתה או חוסר צדקתה, עצם העובדה שגוף תקשורת בעל אינטרסים כלכליים סותרים לגוף אחר מבקר אותו, ראויה להיות גלויה לעיני הציבור. כשאתה מביא כמקור את אמצעי התקשורת הזה או גורמים הפועלים בו - הציבור צריך לדעת שלגוף תקשורת זה יש אינטרסים כלכליים סותרים לגוף המבוקר. זה עניין של שקיפות, וזה כן עניין לוויקיפדיה. בדיוק כמו שאנחנו מציגים לציבור את דבר קיומה של הביקורת, אנו מציגים גם מה ידוע לנו על הגוף המבקר בהקשר של הגוף המבוקר. זהו "גילוי נאות". לכאורה, נכון היה שהכתבים עצמם היו טורחים ליידע את הציבור בגוף הכתבות או כשהם מופיעים בטלוויזיה, שעיתונם מקדם גוף מתחרה, אבל הם לא עשו זאת. אנחנו יודעים זאת. אז מדוע שלא נציג לקוראי ויקיפדיה תמונה מלאה? שרה פולי - שיחה 22:13, 17 בספטמבר 2011 (IDT)
ייתכן שזה נכון ואז מקומן של טענות אלה בערך על הגוף המבקר. כמובן שלשם כך דרושה יותר מהמילה שלך אלא מקורות אחרים המציגים הוכחות לניגוד האינטרסים הלכאורי הזה. תומר א. - שיחה - משנה ויקיפדית 23:14, 17 בספטמבר 2011 (IDT)
שרה, את כן נכנסת למהות הביקורת ואני לא יכול לנהל ויכוח כשאת משנה כל הודעה את עמדתך. מבחר מהדברים שכתב שבהחלט נכנסים למהותה של הביקורת: "משפט הביקורת הנסמך על כתבתה של הדר קנה הוא לא נכון, מטעה ומגמתי." "מתשובתו של מתן חודורוב לגיא רולניק ניתן להבין שהפורום מונה כמה עשרות "טייקונים" ושאין מדובר כלל ביצואנים ואנשי הייטק, אלא ב"טייקונים" גרידא. משל, אין טייקונים שהם יצואנים ואנשי הייטק." "נוכחת כאן שגם דברי הכתבים הכלכליים המכובדים, אינם דברי אלוהים חיים ושבלהט הויכוח הם לא ממש מדייקים בעובדות, תגיע למסקנה שסעיף הביקורת על פורום ראשי החברות ובכירי המשק (שכבר אינו קרוי "פורום ראשי המשק" ואפילו לכך הם לא היו מודעים) איננו במקומו."
תומר, אתה צריך להבין: שרה פולי שינתה את עמדתה ואת טענותיה לפחות פעמיים. בהתחלה אין מקום לפסקת הביקורת, אחר כך יש מקום אבל צריך לנסח אותה אחרת. בסוף יש ניגוד אינטרסים וצריך להזכיר אותו במקביל לביקורת. מי אמר שמחר היא לא תחליט שאין מקום בכלל לפסקת הביקורת מחדש? אין כל כך טעם להתווכח, ואני רואה לזה מוצא רק בהצבעה. Nachy שיחה 23:35, 17 בספטמבר 2011 (IDT)
נחי, אין לי זמן להכנס לתוכן הדיון אבל אתה לא חדש פה. אתה יודע שאין סיבה ללכת להצבעה רק בגלל שאדם אחד מתעקש על משהו. האם יש תומכים נוספים לדעתה של שרה פולי? מה בעצם השאלה העומדת לדיון, על מה בעצם יצביעו? תומר א. - שיחה - משנה ויקיפדית 23:39, 17 בספטמבר 2011 (IDT)
למה לא? אני לא רואה רע בהצבעות (רק בהצבעות שיש עליהם דיונים אינסופיים והשתלחויות ארוכות מידי). גילגמש זרק שהוא תומך בדעתה, אבל לא הסביר למה.
מנקודת המבט שלי, השאלה עליה תיערך ההצבעה תהיה הבאה: האם יש מקום להזכיר בערך ביקורת שנמתחה בעיתונים כלכליסט ודה-מרקר (בכ-5 כתבות). Nachy שיחה 23:47, 17 בספטמבר 2011 (IDT)
תומר ונחי שלום,
רק כדי להבהיר: קודם כל הבאתי מקור שהוא מה שנקרא "מפי הסוס". המקור שלי היתה הפניה לזירה המתחרה של דמרקר בנגה קינן. בעניין זה, תומר, יכול להיות שצריך להוסיף סעיף ביקורת בערך של דמרקר, אבל ביקורת על העיתונות יש למכביר ולא רק במקרה הזה, (ולמרות זאת, קצת חקרתי את העניין וכמעט שאין סעיפי ביקורת לעיתונים בויקיפדיה), ובכל מקרה זה לא יתרום דבר למידת האובייקטיביות של הערך בו אנו עוסקים. דבר שני, דוד שי תומך בעמדתי שאין כלל מקום לסעיף ביקורת בערך. בין השאר, משום שהוא הפנה את תשומת לבנו בדף השיחה לכך שדמרקר מתחרה בנגה קינן. אני למדתי על כך ממנו. לא ידוע לי על כך שגם גילגמש תומך בעמדתי. נראה לי שנחי פשוט התבלבל ביניהם. שלישית: 2 שתי שאלות נוגעות לערך: 1. האם יש מקום לסעיף הביקורת בערך? 2. אם סעיף הביקורת נשאר - האם אין מקום לנהוג שקיפות ולכתוב שלפחות לגבי דמרקר, יש לו אינטרסים כלכליים מתחרים?
ודבר נוסף, נחי: לא אהבתי את מה שהבאת למעלה כדוגמאות להתייחסות שלי למהות הביקורת. אתה עצמך הרי הסכמת איתי בסופו של דבר שהדר קנה כלל לא התייחסה לפורום בכתבתה ואף קיבלת אצלי קרדיט על כך שהסרת את המקור הזה ודברי הביקורת שנקשרו בו, וזאת לאחר שקוריצה נהג באוטומטיות ושחזר את העריכה המקורית שלך שכללה את המקור הזה. לגבי השאר, הרי מה שהעליתי בפניך כרגע, לא נגע כלל למהות הביקורת, אלא לעניין השקיפות ואיזון הביקורת על ידי חשיפת האינטרס הכלכלי של דמרקר (עם מקור שמצביע על כך).
ולגבי שינוי עמדתי. אין שינוי בעמדתי: אני סבורה שאין מקום לסעיף הביקורת, אבל לחילופין או למצער, שוויקיפדיה תגלה שקיפות ואיזון ביחס למקורות.שרה פולי - שיחה 13:19, 18 בספטמבר 2011 (IDT)
מקור מפי-הסוס אינו נחשב כאן. הרי ידוע לכל שתומר א. היה אלוף העולם פעמיים באגרוף ופעם אחת בריצת 100 מטר, אני אומר לך זאת מפי הסוס. אין לי עמדה ספציפית לגבי קיומה של פסקת ביקורת בערך כלשהו אבל ברור לי שאין שום דבר "שקוף" או "מאזן" על-ידי "חשיפת האינטרס הכלכלי של דה-מרקר". גלוי וברור לכל שהמטרה היחידה בניסיון האיזון הקלוקל הזה היא החלשת המקור. תומר א. - שיחה - משנה ויקיפדית 17:21, 18 בספטמבר 2011 (IDT)
אם תומר א. אומר שהוא אלוף באגרוף, עליו להביא ראיה לכך. לא טענתי לרגע שדמרקר העיד על עצמו. אני הבאתי בפועל את הראיה לכך שדמרקר מקדם זירה מתחרה. (ובאנלוגיה: הצגתי את המדליה/הגביע והתעודה) ראיה טובה מזו אני לא מכירה.
המקור באמת חלש. המקור הוא בעייתי. האם היית מביא דבר ביקורת של גורם משטראוס על תנובה בויקיפדיה, ועוד מבלי לציין שהם גורמים מתחרים (קל וחומר כשמדובר בגופים שלא ידוע לכל שהם מתחרים זה בזה)? זה בדיוק מה שטען דוד שי, ואני מסכימה איתו. שרה פולי - שיחה 19:40, 18 בספטמבר 2011 (IDT)
שרה פולי, הטענה שלך שהכתבים הכלכליים המכובדים של דה-מרקר כתבו הכול, רק כי לאחר זמן דה-מרקר ייפתח גוף מתחרה (ואני מטיל ספק גדול בכך שזה גוף מתחרה) היא מאוד לא מקובלת. יתרה מזו, אותה ביקורת עצמה נכתבה גם בכלכליסט והושמעה על ידי מתן חודורוב.
סליחה שאני חוזר על כך, אבל ברור לי שיש לך פה מניע להסתיר את הביקורת על הגוף הזה, כך שאני לא חושב שאצליח לשכנע. Nachy שיחה 20:11, 18 בספטמבר 2011 (IDT)
לא סולחת. אין לי שום מניע, חוץ מזה שמדובר בסעיף מיותר. גם דוד שי סבור כמוני. וחזרתי וקראתי בדף השיחה של הערך, וצדקת שגם גילגמש חושב כמוני. אז, אולי, בכל זאת יש היגיון בטענה שלי? אני, אגב, מזכירה לך שלו רציתי להעלים דברי ביקורת הייתי יכולה לפתוח את קמפיין ההסתרה שלי בהסרת הכתבה מכלכליסט שהופיעה כבר מזמן בקישורים החיצוניים.
אגב, מסתבר שהזירה המתחרה בדמרקר כוללת פרסומים כבר משנת 2010 ובהחלט ייתכן ששיתוף הפעולה העסקי החל כבר קודם לכן וודאי שהוא נדון קודם לכן, כי לא מעלים זירה לאינטרנט ב- 5 דקות.
אני פשוט חושבת שביקורת על הפורום בסעיף מיוחד היא מוגזמת וחסרת פרופורציה. כמו כן, הביקורת בכלכליסט שונה מהביקורת מדמרקר ומתן חודורוב אינו אומר את הדברים שאתה כותב בדבר הביקורת. גם לא ברור לי על מי אתה מבקש לגונן כשאתה כותב את סעיף הביקורת. על חברי הפורום מפני עצמם? על גורמים ממשלתיים? אתה באמת חושב שאיזה שהוא "טייקון" צריך להסתתר מאחורי הפורום כדי להפגש עם מקבלי ההחלטות? אתה באמת חושב שהפורום מחליף את הלוביסטים שצובאים על חברי הכנסת ושרי הממשלה? יש לך מושג כמה מפגשים ישירים יש בין "מקבלי ההחלטות" לבין "הטייקונים" בחתונות, קוקטיילים, הרמות כוסית לקראת השנה החדשה וסתם השקות ופתיחות? אני ממליצה לך לקחת חופשת ויקי קצרה ולנסוע לבקר בכנסת ביום של פעילות. שעה אחת במזנון הכנסת תספיק לך כדי להבין מה אני אומרת, והאמת, נראה לי שיש לך מספיק דמיון ותסתדר גם בלי זה. שרה פולי - שיחה 23:47, 18 בספטמבר 2011 (IDT)
להזכירך, קמפיין ההסתרה שלך אכן נפתח בהסרת כל הביקורת כולה מהערך.
תגידי, שרה פולי, היית מוכנה לדבר איתי ולהזדהות? Nachy שיחה 00:00, 19 בספטמבר 2011 (IDT)
נחי היקר, למה אתה נוקט בשיטה של הטעיה? הרי מהות הויכוח בינינו היא על הסרת סעיף הביקורת כסעיף ביקורת. את כתבת הביקורת שהופיעה בקישורים החיצוניים (ושם מקומה), השארתי במקומה. זה לא אלגנטי.
לגבי שאלתך השנייה, דיונים בויקיפדיה נעשים לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. אל תעלב, אבל ויקיפדיה זה לא פייסבוק, ולא באתי לחפש כאן חברים. אין לי שום עניין ושום צורך להחשף או לשוחח טלפונית. בשביל זה קיימים דפי השיחה. אני מדברת איתך כל הזמן. אם אני באמת גבר או אשה - זה באמת מה שמשנה? שרה פולי - שיחה 12:04, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
זו ההכרה שלי מתחילה להתערפל או התוכן של דברייך?
העיכוב בן השבוע בתגובתך רק מגביר את החשד שהדיון בהשתתפותך אינו לגופו של עניין אלא לגופו של אינטרס. Nachy שיחה 14:21, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
נחי היקר שלום,
כמה חבל שחשדנותך אינה יודעת גבולות. אני ממש לא מרגישה צורך להתנצל על תשובתי המאוחרת. אתה לא מכיר אותי, את סדר יומי ואת נסיבות חיי ואני גם לא מרגישה צורך לשתף אותך. פשוט הגזמת. ולגבי מצב ההכרה שלך, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, היה ודאי נאחז בו כדי ללמד עליך סנגוריה. אז גם אני. שרה פולי - שיחה 12:02, 2 באוקטובר 2011 (IST)

סיור בהדר הכרמל המשך לסיור בעיר התחתית בחיפה - חודש ינואר 2012עריכה

הי נחי, ראה ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/אלף מילים#הדר הכרמל היכן נולדה חיפה היהודית, סיור המשך לסיור בעיר התחתית בחיפה. ב-6 בינואר 2012, בנוסף אני מתכננת סיור נוסף באזור ראה ראה ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/אלף מילים#נשר איך בית חרושת הקים עיר, שיתקיים רק אם יתוזמן לתקופת הפריחה, אני מעוניינת בחודש פברואר 2012, אני מחכה להחלטתו של דרור בנושא. אשמח אם תרשם לשני הסיורים. תודה. חנה Hanayשיחהמיזם אוניברסיטת חיפה יצא לדרך 15:56, 17 בספטמבר 2011 (IDT)

מזיק וניזקעריכה

קרדיט על שם הערך ניתן למי שהגה את רעיון הערך אולי הוא מכובדינו... אגב, חברי פורטל הלכה שמחים להודיע על הערך רב חסדא שמתכנן לעלות למומלצות, ומבקשים מכל החברה לשנס את מותניהם מבעוד מועד. שבוע טוב ידידי. -- טישיו - שיחה 04:39, 18 בספטמבר 2011 (IDT)

תודה כפולה. שבוע טוב! Nachy שיחה 00:35, 20 בספטמבר 2011 (IDT)

הפורטלעריכה

היי נחי. טישיו הסכים שכדאי להתחיל כבר עם הפורטל. מה אתה אומר? שדדשכשיחהפורטל שבת זקוק לכם. בואו לעזור! כ"א באלול ה'תשע"א • 19:23, 20 בספטמבר 2011 (IDT)

שתיקה כהודאה. טישיו - שיחה 22:25, 21 בספטמבר 2011 (IDT)
אויש! סליחה! התפספסה לי ההודעה. אני כן, בטח, כאילו ברור, אהם מה חשבתי, כן כן. הפורטל. סבבה. אפשר להתחיל ואני אשמח לעזור. Nachy שיחה 22:28, 21 בספטמבר 2011 (IDT)
נפלא. בזאת הוסכם להתקדם לשלב הבא. אעשה גיוס חברים זריז. שדדשכשיחהפורטל שבת זקוק לכם. בואו לעזור! כ"ב באלול ה'תשע"א • 22:51, 21 בספטמבר 2011 (IDT)

יש עכשיו את ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/שבת ומועדי ישראל/פרשות השבוע‎. אתה כמובן מוזמן להרחיב ולהוסיף דפים נוספים מהסוג הזה. אגב, האם לדעתך עדיף שזה יהיה ישר במרחב הפורטל? אם כן, תרגיש חופשי להעביר. שדדשכשיחהפורטל שבת זקוק לכם. בואו לעזור! כ"ג באלול ה'תשע"א • 19:40, 22 בספטמבר 2011 (IDT)

לדעתי עדיף שזה יהיה מידע נשלף, כמו קטעי הידעת, תמונות וכדו'. צריך לראות עם אמירקי איך עושים את זה שבועי. Nachy שיחה 00:38, 23 בספטמבר 2011 (IDT)

נו, אז מה אתה רוצה לכתוב? שדדשכשיחהמי אוהב את השבת? כ"ו באלול ה'תשע"א • 01:30, 25 בספטמבר 2011 (IDT)

אהם, נראלי אני אלקט ואסדר קטעי הידעת? בתור התחלה. אם זה בסדר מבחינתך. Nachy שיחה 14:19, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
בהקשר הזה יש את הדף שטישיו עמל עליו שהראתי לך. ככה שנראה לי שאתה צריך לשאול אותו יותר מאשר אותי. שדדשכשיחהמי אוהב את השבת? כ"ו באלול ה'תשע"א • 14:35, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
אוקיי. אז אלך על המלאכות... (ואני מקווה שלא לקחתי על עצמי משימה כבדה מידי...) Nachy שיחה 14:39, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
כדי שלא תתנגשואמיר (שיחה) 16:32, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
היי נחי, אני מציע שאתה תמקד את עבודתך בהידעת קודם. טישיו - שיחה 20:46, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
כרצונך צדיק. Nachy שיחה 21:15, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
פתחתי מיזם זוטא בפסקה האחרונה שבדף השיחה שלי, שם אני ממלא קישורים אדומים כדי שיהא נוח להכחילם. אתה יכול להשתמש ב"ארגז חול" זה. טישיו - שיחה 21:24, 25 בספטמבר 2011 (IDT)

לגנוב זה יפה?עריכה

תגיד לי נחי, אחרי פריצות עברת לגניבות ?   אתה פשוט מסוכן לציבור. צריך לרשום אזהרה בדף המשתמש שלך...Itzuvitשיחההמיזם המקורי! 00:36, 23 בספטמבר 2011 (IDT)

גם אני חושב כך. אמרו לי שאני סוציופת. Nachy שיחה 00:39, 23 בספטמבר 2011 (IDT)
מצטרף מכל הלב, בגללו אין לי כעת מספיק זמן להציץ בויקי  חיים 7לכתוב לי • כ"ו באלול ה'תשע"א • 14:08, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
10%. Nachy שיחה 14:19, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
?חיים 7לכתוב לי • כ"ו באלול ה'תשע"א • 14:28, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
מהכסף (או החיים)... יש לי ערימות גדולות מידי של מיילים, ואת זה דחיתי עד לקבלת אישור מהחברה, כי הם שילמו למתכנתת להכין את זה... Nachy שיחה 14:37, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
  הבנתי, לפחות היית מעדכן, עשיתי משהו יותר מוצלח שיקל עלי, תעיף מבט • חיים 7לכתוב לי • כ"ו באלול ה'תשע"א • 14:41, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
מה? איפה?? Nachy שיחה 14:47, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
עבור למייל • חיים 7לכתוב לי • כ"ו באלול ה'תשע"א • 14:56, 25 בספטמבר 2011 (IDT)

אחריות נכסים מומלץ!עריכה

מזל טוב - הערך אחריות נכסים מומלץ כעת!   תוכל לכתוב תקציר כאן? הערך יוצג בעמוד הראשי ב-24 עד 25 באוקטובר. תומר - שיחה 16:14, 25 בספטמבר 2011 (IDT)

  ברכות • חיים 7לכתוב לי • כ"ו באלול ה'תשע"א • 16:27, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
תודה! כתבתי. Nachy שיחה 20:09, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
כל הכבוד. ברכות ! Danny-wשיחה 21:08, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
בס"ד כל הכבוד נחי, הלוואי עליי. ליאתשיחה • (מישהי שאיכפת לה) 21:14, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
שכויח עצום! תרומתך לויקיפדיה ראויה לכל שבח.
תולה ארץ על בלימה ייטב לך הכתיבה והחתימה (מהרי"ל). בברכה, הנגבישיחה • כ"ו באלול ה'תשע"א • 21:38, 25 בספטמבר 2011 (IDT)
תודה לכולם :) Nachy שיחה 22:31, 25 בספטמבר 2011 (IDT)

פיקוח נפשעריכה

היי צדיק. למה הסרת את הידעת 11? • אמיר (שיחה) 02:39, 27 בספטמבר 2011 (IDT)

גם אני מתפלא (למרות שראיתי את תקציר העריכה), ואני חושב שזה הידעת מעניין. טישיו - שיחה 03:05, 27 בספטמבר 2011 (IDT)
אהם, כי זה באמת לא קטע מעניין. ההלכה שמחללים שבת בשביל פיקוח נפש אינה אנקדוטלית, אינה נדירה ואין בה כלל חידוש... Nachy שיחה 14:25, 2 באוקטובר 2011 (IST)

קריאות לשינויים במועצת הביטחון של האו"םעריכה

עניתי לך בדף השיחה של גילגמש. המשך יום נעים, SharpImpact‏ • What's The Price of a Mile?‏ • 12:41, 2 באוקטובר 2011 (IST)

תודה. Nachy שיחה 14:23, 2 באוקטובר 2011 (IST)

זילותא דבי דינאעריכה

 1. שיחת משתמש:טישיו#כח בי"ד יפה מחכים לדבריך.
 2. טוען וחוזר וטוען ערך מושקע המחכה למתקפה. -- טישיו - שיחה 00:23, 4 באוקטובר 2011 (IST)
נייר חתוך יקר, אני ממש עסוק בתקופה האחרונה בגלל הלימודים הממשמשים ובאים. אשמור את הדברים באיזו מגירה בראש :) Nachy שיחה 10:09, 4 באוקטובר 2011 (IST)
מאחל לך מכל הלב, הצלחה רבה!! טישיו - שיחה 18:55, 4 באוקטובר 2011 (IST)
נייר חתוך יקר זה דווקא אתה...
ידיד משכבר הימים - 22:44, 9 באוקטובר 2011 (IST)
היי ידיד, צפצף לי במייל. Nachy שיחה 00:23, 10 באוקטובר 2011 (IST)
צפצפתי... 12:27, 10 באוקטובר 2011 (IST)
תמיד חשבתי שטישיו נורא חתיך. צביה - שיחה 09:17, 10 באוקטובר 2011 (IST)
אז זהו. התברר שאני הוא החתיך. Nachy שיחה 14:50, 10 באוקטובר 2011 (IST)
70 פנים לתורה... אלו ואלו דברי אלוקים חיים. צביה - שיחה 14:54, 10 באוקטובר 2011 (IST)
אולי אפשר לפתוח בעמוד הבית רובריקה חדשה לחתיך נבחר. Nachy שיחה 14:56, 10 באוקטובר 2011 (IST)
בשביל זה צריך להביא תמונות... פייסבוק התפתח גם ממשהו דומה. חכה חכה, אולי גם אתה תהיה בסוף מליונר. צביה - שיחה 14:59, 10 באוקטובר 2011 (IST)
תצטרפי לקבוצת ויקיפדיה העברית בפייס. Nachy שיחה 15:04, 10 באוקטובר 2011 (IST)
אתה מנסה לומר שפייסבוק יש רק אחד ולך אין סיכוי? האמת שבמקרה זה אני מסכימה איתך. צביה - שיחה 15:14, 10 באוקטובר 2011 (IST)
אין דבר כזה שאין לי סיכוי. Nachy שיחה 15:24, 10 באוקטובר 2011 (IST)
חלילה, חלילה, לא אמרתי כלום. מצוין, כשתהיה מיליונר תביא לי חסויות לספרים שאני אוציא לאור... (אם כי אני מקווה שהם יעמדו בזכות עצמם) צביה - שיחה 15:33, 10 באוקטובר 2011 (IST)
אל תבני על זה (שאהיה מיליונר, לא שלא אתן חסות)... Nachy שיחה 15:52, 10 באוקטובר 2011 (IST)

סיוע -שימור ערךעריכה

שלום רב, קראתי ערכים שכתבתה. כל הכבוד! אודה לך אם תסייע לי לשמר את הערך "אבי נוב". האם תוכל להוסיף שם משהו שיעזור? --מומחה מיסים (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם 00:00, 10 בינואר 2000 (IST)

שלום וברכה, תודה על המחמאה!
לגבי הערך אבי נוב: אני לא בטוח שאני יכול לסייע בכך, כי אני לא מבין כל כך בתחום. Nachy שיחה 22:03, 16 באוקטובר 2011 (IST)

למה?עריכה

למה מחקת את השתלשלות הענינים במזנון????????Gutterשיחה 12:14, 18 באוקטובר 2011 (IST)

כי לפי הכללים המקובלים כאן אין מקום לדברים כאלה. Nachy שיחה 12:21, 18 באוקטובר 2011 (IST)

עדכון בנוגע לערכים בעבודהעריכה

שלום Nachy,
הצבת בעבר תבנית {{בעבודה}} על הערכים תקנות הגאונים, וזמן מה לא ערכת אותם.
לנוחותך, ישנה רשימה שמתעדכנת באופן תדיר, שמרכזת את הערכים עליהם הצבת את התבנית ואותם לא ערכת כבר תקופה. ניתן למצוא רשימה זו כאן.
יש לשים לב: אם טעיתי, והתבנית הונחה על ידי אחר/ת, אשמח להודעה בדף שיחתי. ניתן לבטל את ההודעה בעתיד על ידי הוספת שם המשתמש בדף הזה.
בברכה, OfekBot - שיחה 19:43, 29 באוקטובר 2011 (IST)

תודה בוטהל'ה. Nachy שיחה 00:58, 4 בנובמבר 2011 (IST)
(מותר להגיב בשמו?) אין בעד מה. תודה לך על הערך. שבת שלום, ‏Ofekalefשיחההצטרפו למיזם המקורי!‏ 14:42, 4 בנובמבר 2011 (IST)

ז' בחשוון - יום תחילת שאילת הגשמיםעריכה

ממתי שואלים גשמים?

מזמן הופעתו של הקרמבו, דכתיב: במאכל הקרמבו, דאכילתו נפוצה מאד בחורף.
ונחלקו הפוסקים: באיזה דרך יאכל האדם רפרפת זו? יש הנוהגים כמנהג קדמונים לאוכלו בנגיסות, שכתוב: מנהג בישראל דין הוא. יש הנזהרים יפה יפה שלא ללכלך את ידיהם ולפיכך אוכלים בכפית, שכתוב: והייתם נקיים. יש המקלפים את קליפתו החיצונה ובכך מתלכלכות כפות ידיהם ובזאת הם מקיימים, "איזה דרך שיתלכלך בה האדם". והתקבלו כל השיטות בבחינת "אלו ואלו דברי אלוקים חיים".

חורף בריא, צביה - שיחה 23:22, 3 בנובמבר 2011 (IST)

תודה צדיקה. למעשה השיטה בה נהגו אבותינו, עוד מימות ועד ארבע הארצות, היא להפריד את העוגייה, לאכול אותה בביס אחד, ואז את הקרם בביס אחד - מקסימום 2. Nachy שיחה 01:00, 4 בנובמבר 2011 (IST)
טעות. זו היא הדעה שלא התקבלה להלכה, וזאת מכיוון שאכילת הקרם שנקצר מהעוגייה טרם זמנו, סותרת את הפסוק והייתם נקיים. מכיוון שכך, וכדי לצאת ידי חובת כל השיטות, יש לברך ברכת בורא מיני מזונות על העוגייה, לאכול משהו שבמשהו, לחזור לקרם ולאכול אותו בשני ביסים (אחד הרי זה גרגרן, שלושה הרי זה מגסי הרוח), ואז, לאחר אמירת "איני אוכל להנאת גופי חס ושלום אלא כדי שיהיה גופי בריא וחזק לעבודתו ית"ש", אוחזים בעוגייה ומקיימים בה וכל העוגייה כרגע תאבד. טישיו - שיחה 01:23, 4 בנובמבר 2011 (IST)
יש לי תחושה עמומה שיהיה לי קשה עם האמירה האחרונה :) Nachy שיחה 14:50, 4 בנובמבר 2011 (IST)

מזל טובעריכה

מ ז ל   ט ו ב ! רבי נחי. אושר, בריאות, הצלחה ולפחות עוד ערך מומלץ עד 120. Kulystabשיחהגן עדן, גיהנום, או הובוקן... עד חג המולד • ה' בשבט ה'תשע"ב • 01:31, 29 בינואר 2012 (IST)

מזל"ט! קוריצהלול התרנגולותאהמהמורשת העולמית. פשוט עולמית! 01:33, 29 בינואר 2012 (IST)
מזל טוב • חיים 7 • (שיחה) • ה' בשבט ה'תשע"ב • 01:37, 29 בינואר 2012 (IST)
עד 120! ‏עמיחישיחה 15:49, 29 בינואר 2012 (IST)
מזל"ט נחי :)   Itzuvitשיחהויקיפדיה בצבע 17:21, 29 בינואר 2012 (IST)
מ ז ל   ט ו ב ! . בברכה. ליש - שיחה 19:33, 29 בינואר 2012 (IST)
מ ז ל   ט ו ב ! Assayas שיחה 20:53, 29 בינואר 2012 (IST)
תודה לכולם! טוב לראות שלא שוכחים כאן, למרות אילוצי הלימודים... Nachy שיחה 00:00, 30 בינואר 2012 (IST)
מ ז ל   ט ו ב ! עד 120 ! ‏dMy‏ • שיחה • 15:42‏, 30/01/2012 • ו' בשבט ה'תשע"ב
”ובכל זאת שמך לא שכחנו“ - מותנה בקיום המשך הפסוק.. מזל"ט. TZivyAאהמ? • 15:43, 30 בינואר 2012 (IST)
מזל טוב! מזל טוב! יניב שיחה 19:51, 30 בינואר 2012 (IST)
קולולולולולולולולולולוששששש מ ז ל   ט ו ב ! הרבה   כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 20:55, 30 בינואר 2012 (IST)
נשאר עוד טופי?  . ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 23:14, 30 בינואר 2012 (IST)
מצטרף לאיחולים. גרש - שיחה 23:16, 30 בינואר 2012 (IST)
תודה :) סמסטר קיץ מחכה בסיבוב, ואתו זמן פנוי... Nachy שיחה 23:28, 30 בינואר 2012 (IST)
באיחור אני מאחל לך מזל טוב עד 120!Ewan2 - שיחה 03:37, 1 בפברואר 2012 (IST)

שבת שלום!עריכה

  שבת שירה
שבת פרשת בשלח בה קוראים את שירת הים. שתהיה שבת מוזיקלית. • כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 15:44, 3 בפברואר 2012 (IST)
יום שני מבחן בחדו"א, אז הרבה מוזיקה כנראה שלא תהיה בשבת הזאת... תודה, ושבת שלום! Nachy שיחה 16:41, 3 בפברואר 2012 (IST)
מה לך ולחדוא?! • משתמשת:Amirki (שיחה) 16:45, 3 בפברואר 2012 (IST)
אנחנו יוצאים כבר כמה חודשים. Nachy שיחה 18:10, 4 בפברואר 2012 (IST)
לאיזו תכלית? • משתמשת:Amirki (שיחה) 23:01, 5 בפברואר 2012 (IST)
כי בשמחה תצאון... אגב, זה קורס קשה/בינוני/נחמד/נסבל? (לצורך החלטה רבת משקל) TZivyAאהמ? • 23:03, 5 בפברואר 2012 (IST)
למי שלא מתכנן להתעסק בהרבה מתמטיקה בלימודים שלו, הקורס היחיד שנחשב יותר קשה מחדו"א הוא חדו"א 2. דניאל תרמו ערך 23:09, 5 בפברואר 2012 (IST)
מעודד להפליא. לי נראה כאילו אין דבר יותר גרוע בעולם הזה מסטטיסטיקה. אני תיאורתית עושה מדמ"ח דו חוגי עם ניהול. השאלה היא איך חדו"א בייחס למבוא לג'אבה בפתוחה. אני מניחה שאין לך מושג. TZivyAאהמ? • 23:19, 5 בפברואר 2012 (IST)
אני נהניתי מאוד מהקורס אינפי בפתוחה. סדיסטיקה לא למדתי אבל מהסתברות מאוד נהניתי גם כן. ♀♂קלאושיחה 23:23, 5 בפברואר 2012 (IST)
ליהנות אני נהנית מהמון דברים, כל עוד אני לא צריכה להיבחן עליהם.. השאלה כמה קורסים אפשר לתקוע יחדיו בסמסטר אחד.. TZivyAאהמ? • 23:25, 5 בפברואר 2012 (IST)
מספר הקורסים זה אישי. את אינפי שילבתי עם לימודי בתיכון.
בהצלחה נחי. ♀♂קלאושיחה 23:27, 5 בפברואר 2012 (IST)
(אחרי 4 התנגשויות) להתחשב בעובדה שלמדתי מבוא לג'אווה בפתוחה, וגם אינפי בפתוחה (לא יודע עד כמה זה דומה לחדו"א של מדמ"חניקים), אני מניח שיש לי מושג. לרוב הגדול של התלמידים חדו"א קורס קשה יותר. גם יותר מסטטיסטיקה. אני אישית נהנתי מאוד מאינפי (ומכל הקורסים שלקחתי), ויש לי תחושה שגם נחי נהנה. לצערי, רוב התלמידים לא שותפים לתחושותי. דניאל תרמו ערך 23:27, 5 בפברואר 2012 (IST)
מצוין שאתה יודע.. למדת מבוא לג'אבה של 6 נ"ז? החדו"א הוא חדו"א א' וברעיון לא מיועד לתלמידי מדמ"ח, אבל בגלל שהתואר הוא לא רק מדמ"ח - אז הם מחפפים קצת במתמטיקה. TZivyAאהמ? • 23:33, 5 בפברואר 2012 (IST)
כן, למדתי "מבוא למדעי המחשב ושפת ג'אווה" (חובה למתמטיקאים). למדתי "חשבון אינפיניטסימלי 1" שאמור לחפוף לחדו"א א בחומר, אבל עם דגש מתמטי יותר. דניאל תרמו ערך 23:42, 5 בפברואר 2012 (IST)
תודה לכולם! אומרים שמי שלא למד אינפי לא יודע עולם הבא מהו, אז מי שלא למד חדו"א לא יודע אפילו מעין עולם הבא מהו. אני רק יכול להצטער שרק בגיל 24 נחשפתי לזה. Nachy שיחה 23:55, 5 בפברואר 2012 (IST)
אני למדתי מדמ"ח עם ניהול בפתוחה לתואר ראשון ונהניתי מאוד מהחדו"א, הרבה יותר מאשר מהקורס בסטטיסטיקה. תומר א. - שיחה - משנה ויקיפדית 20:51, 9 בפברואר 2012 (IST)

חסינותעריכה

מישהו יכול לתת לי בבקשה חסינות מחסימות IP? הטווח של האוניברסיטה העברית נחסם. תודה. Nachy שיחה 19:13, 9 בפברואר 2012 (IST)

נתתי. ‏Ofekalefשיחההצטרפו למיזם המקורי!‏ 19:15, 9 בפברואר 2012 (IST)
נהדר. תודה. Nachy שיחה 19:18, 9 בפברואר 2012 (IST)
היי נחי. אכפת לך אם אבטל שנייה את חסין חסימות ה-IP כדי שתוכל לבדוק האם הטווח של האוניברסיטה העברית פתוח כרגע? תומר - שיחה 19:22, 9 בפברואר 2012 (IST)
סבבה. רק שתדע: לפני חמש דקות הוא היה חסום. Nachy שיחה 19:23, 9 בפברואר 2012 (IST)
ביטלתי. שיניתי איזו חסימה, אני רוצה לבדוק אם זה עזר. בסופו של דבר, הטווח צריך להיות פתוח. תומר - שיחה 19:25, 9 בפברואר 2012 (IST)
לא עזר. Nachy שיחה 19:26, 9 בפברואר 2012 (IST)
אשמח אם תבדוק שוב, ואם לא עובד, אשמח אם תציין את מספר החסימה. תודה, ‏Ofekalefשיחההצטרפו למיזם המקורי!‏ 19:28, 9 בפברואר 2012 (IST)
עכשיו עובד. Nachy שיחה 19:32, 9 בפברואר 2012 (IST)
מעולה. תודה גם לתומר. ‏Ofekalefשיחההצטרפו למיזם המקורי!‏ 19:33, 9 בפברואר 2012 (IST)

ט"ו בשבט שמח !עריכה

  שבוע ט"ו בשבט
שבוע ט"ו בשבט שמח  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 15:40, 10 בפברואר 2012 (IST)
גם לך! רק עכשיו שמתי לב... Nachy שיחה 10:14, 14 בפברואר 2012 (IST)

109.226.14.236עריכה

אין תועלת בשיחה עמו. זה משתמש:האנציקלופדיסט. עידושיחה 10:12, 14 בפברואר 2012 (IST)

אוקיי, תודה. Nachy שיחה 10:13, 14 בפברואר 2012 (IST)

משנכנס אדרעריכה

  חודש אדר !
משנכנס אדר מרבין בשמחה חודש טוב ושמח  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר
שכויעח. שיהיה גם לך חודש משומח במיוחד. Nachy שיחה 00:15, 26 בפברואר 2012 (IST)

סיוע בעריכה וויקיזציה בערכים מהקורס מתקנים חקלאיים בעת העתיקהעריכה

שלום נחי, החלפתי היום את התבנית על הערכים לתבנית {{בעבודה אקדמית, חופשי}}. בזמנו נרשמת במיזם ויקיפדיה:כתיבה בוויקיפדיה כמטלה אקדמית/מדעי הרוח - אוניברסיטת חיפה בלווי האישי. אשמח אם תסייע בשיפור וויקיזציה של הערכים. את רשימת הערכים עם התבנית המעודכנת תוכל למצוא בקטגוריה:מתקנים חקלאיים בעת העתיקה. תודה. חנה Hanayשיחהמיזם אוניברסיטת חיפה יצא לדרך 07:31, 2 במרץ 2012 (IST)

הבנתי אותך. את אומרת לא מספיק לקבל את הכבוד שברישום למיזם, אלא גם צריך להצדיק את זה. טוב נו בסדר... Nachy שיחה 07:56, 2 במרץ 2012 (IST)
 , אבל רק שתעשה זאת בכיף. חנה Hanayשיחהמיזם אוניברסיטת חיפה יצא לדרך 10:07, 2 במרץ 2012 (IST)

שבת שלום!עריכה

  שבת שלום
שבת זכור: "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק, בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם" • כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 16:34, 2 במרץ 2012 (IST)
תודה מותק. אני משום מה שכחתי, אבל אני זוכר כל מיני דברים אחרים אז זה סבבה. Nachy שיחה 17:40, 2 במרץ 2012 (IST)
  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 02:04, 9 במרץ 2012 (IST)

בירוקרטעריכה

תבנית:הצעה מכבדת אך לא תובענית למשתמש להיות בירוקרט. Nachy שיחה 20:17, 3 במרץ 2012 (IST)
תבנית:תגובה מצטנעת-מתענוות אך בה בעת מכבדת-מקבלת. Nachy שיחה 20:17, 3 במרץ 2012 (IST)
תבנית:הבעת כבוד ואהדה כלפי המועמד ופועלו בויקיפדיה. Nachy שיחה 20:17, 3 במרץ 2012 (IST)
תבנית:הצטנעות נוספת, וקבלת הדין באהבה. Nachy שיחה 20:17, 3 במרץ 2012 (IST)
תבנית:הפסקת ההתכתבות כי בין כה וכה הכול במייל. Nachy שיחה 20:17, 3 במרץ 2012 (IST)
  נחי? הכל בסדר? • עודד (Damzow)שיחהלימין שור! • 20:19, 3 במרץ 2012 (IST)

תבנית:נחי רוצה להיות ביורוקרט אך לא נעיל לו להגיד זאת, אז הוא רומז נכון? 20:21, 3 במרץ 2012 (IST)

הצחקתני, אחי. TZivyAאהמ?מרבין בשמחה • 20:22, 3 במרץ 2012 (IST)
תבנית:מחמאה מתוחכמת על סאטירה מצויינת תומר א. - שיחה - משנה ויקיפדית 21:05, 3 במרץ 2012 (IST)

👍 לנחי טישיו - שיחה 03:46, 4 במרץ 2012 (IST)

מקור שאינו לפנינו?עריכה

דהיינו, כל מקור בויקיפדיה אמור להיות אינטרנטי? תוכל לכוון אותי למקור המתאים לעניין הזה? נראה לי קצת מופרך. TZivyAאהמ? • 21:56, 4 במרץ 2012 (IST)

קודם כל מעודי לא אמרתי דברים מופרכים. אני פשוט לא נוהג לעשות את זה. לעצם העניין, ראי בשיחת משתמש:אביטל פ. Nachy שיחה 22:01, 4 במרץ 2012 (IST)
אוי ווי, הכשלתני בחשידה בכשרים, מצטערת באמת. להבא, שלא יהיה מראית העין, תפרט בתקציר עריכה. TZivyAאהמ? • 22:12, 4 במרץ 2012 (IST)
צודקת. להבא תיזהרי, ואם את רואה כשר אל תחשדי בו בכלל בכלל. Nachy שיחה 22:16, 4 במרץ 2012 (IST)
"אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, כי ודאי עשה תשובה". ולוואי שתזכה, אמן ואמן. TZivyAאהמ? • 22:18, 4 במרץ 2012 (IST)

שיחה:דוד בן-גוריוןעריכה

הי נחי.
האם לדעתך העובדה שיעל אומרת שהיא לא נכונה, נכונה? אשמח אם תסביר בדף השיחה. תודה, ‏אופקאלףשיחההצטרפו למיזם המקורי!‏ 17:47, 7 במרץ 2012 (IST)

אהלן אופק, ותודה על הטיפול בבקשה. אני מתקשה להתמודד בצורה נאותה עם יעל, ובטוחני שכעת, משנחשפו ויקיפדים נוספים לשאלות שהתעוררו בערך, הוא ייערך כמו שצריך. Nachy שיחה 18:16, 7 במרץ 2012 (IST)

אני יכולה לנחש שאתה לומד הסמסטר מאקרו-כלכלה?עריכה

TZivyAאהמ? • 19:40, 7 במרץ 2012 (IST)

יאפ. בדיוק עכשיו אני על תרגיל מעצבן. Nachy שיחה 20:19, 7 במרץ 2012 (IST)

חג הפורים!עריכה

  פורים שמח!
"בארבעה עשר, ונוח בחמישה עשר בו, ועשה אותו, יום משתה ושמחה." חג פורים ושושן פורים שמח  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר

ימים מאושריםעריכה

כבר לא עילג כ"כ :) אני באמצע שיכתוב (בהמשכים) לכבוד חודש השכתוב, אסיר את התבנית בקרוב אני מקווה. דורית 01:04, 14 במרץ 2012 (IST)

זהו, שהצצתי בגרסאות וראיתי שחדלת לערוך בצהריים, אז עשיתי הגהה בחפיף. הכול שלך... Nachy שיחה 01:06, 14 במרץ 2012 (IST)
אתה מוזמן להמשיך אם אתה רוצה.. ככה זה כשיש יותר מדי מטלות. לל"ט! דורית 01:08, 14 במרץ 2012 (IST)

קטלניתעריכה

אי נחי, אני עושה סקר קטנטן. אני מתאר לעצמי שאתה יודע מה שמה של הערך על אישה שמתו שני בעליה, אבל באיזה שם אתה מתאר לעצמך שיחפשו את זה? קטלנית? אישה קטלנית? טישיו - שיחה 01:02, 16 במרץ 2012 (IST)

אהלן טיש, לדעתי אישה קטלנית מתאים. Nachy שיחה 01:09, 16 במרץ 2012 (IST)
כמובן, השאלה היא בנוגע להפניה, כמובן. טישיו - שיחה 01:10, 16 במרץ 2012 (IST)
אה, ובכל זאת: אישה קטלנית נראה לי מתאים יותר. Nachy שיחה 01:12, 16 במרץ 2012 (IST)
לא הבנתי. יש מקום להפניה "קטלנית", או שלדעתך היא מיותרת? טישיו - שיחה 01:23, 16 במרץ 2012 (IST)
אתה מתכוון האם צריך להפנות מקטלנית לקטלנית (פירושונים) או להשאיר את ההפניה לקטלאנית? Nachy שיחה 01:26, 16 במרץ 2012 (IST)
זו אחת מהשאלות. קולנואי הניח תבנית הבהרת חשיבות על הדף פירושונים הנ"ל, כי הוא סובר ש"קטלנית" לא אמור להפנות בכלל ל"אישה קטלנית" בשום אופן, לא דרך הפניה, ולא דרך דף פירושונים, וממילא יש רק שני משמעויות. השאלה, אם כן, כפולה: האם יש מקום ל"קטלנית" כהפניה (לדעתי זו לא שאלה) ומה היא המשמעות הראשית. טישיו - שיחה 01:30, 16 במרץ 2012 (IST)
הבנתי סוף סוף. לדעתי המשמעות הראשית היא קטלאנית, וכן צריך להיות דף פירושונים שיכיל את 3 הערכים. קטלנית צריך להיות הפניה לדף הפירושונים. Nachy שיחה 01:34, 16 במרץ 2012 (IST)
אקשר מדבריך לדף השיחה ההוא. כל טוב. טישיו - שיחה 01:36, 16 במרץ 2012 (IST)
אגב, בעקבות השם הלא אנציקלופדי שנתת לערך דין יכיר, מעניין אותי מה דעתך על שמו של הערך מתעסק (הלכה). האם אתה ממליץ להוריד את הסוגריים, או להשאיר כמו עכשיו, או להעביר לדין מתעסק? טישיו - שיחה 06:31, 20 במרץ 2012 (IST)
אני משתדל תמיד לתת שמות אנציקלופדיים, וגם במקרה של שדין יכיר הצלחתי. לגבי "דין מתעסק", זה תוצר יפה של ניסיון למצוא דוגמה סותרת, אבל זה לא ממש דומה מכיוון ש"מתעסק" הולך רוב הפעמים לבד. Nachy שיחה 08:56, 20 במרץ 2012 (IST)
הוא לא ייסד את ישיבת תורה אור בניו יורק? טישיו - שיחה 04:57, 22 במרץ 2012 (IST)
לא יודע. מי? Nachy שיחה 04:59, 22 במרץ 2012 (IST)
שחזרת (בשחזור מהיר) עריכה של אמריה. אני עמל להבין למה. אולי מצאת שם איזה פרט שגוי לדעתך. חשבתי אולי זה פרט שגוי. טישיו - שיחה 05:07, 22 במרץ 2012 (IST)
בוא נוותר על המשחק. רוב גדול של העריכות שלך מוטות, כתובות בשפה רבנית-מליצית ומוסיפות פרטים מיותרים (כמו במה עוסק חותנו של בן האדמו"ר, ומהו שמו השני של הכולל בו הרב למד לפני שהתחתן). Nachy שיחה 05:13, 22 במרץ 2012 (IST)
עניתי לך במייל. מעשיך חמורים. טישיו - שיחה 05:20, 22 במרץ 2012 (IST)
נחי, חשבת פעם על האפשרות שהעריכות שלך מוטות? כנראה זה בלתי אפשרי לגביך. TZivyAאהמ? • 09:59, 22 במרץ 2012 (IST)
שלום צביה, מי שיש לו כל טענה נגד עריכותיי מוזמן לכתוב לי. את יודעת שאני תמיד מוכן לדון לגבי כל דבר. אם תראי את התכתובת שנמחקה פה, תגלי שמשתמש:טישיו ביטל עריכה רק בגלל שזה לא בא לו באוזן טוב. הוא לא הרגיש שיש צורך לנמק את מה שעשה, וברגע שהגיע למבוי סתום - פשוט עזב את הדיון (גם במייל). באופן מאוד מפתיע, משתמש:Akkk פרסם בשיחה:שלמה טיקוצ'ינסקי הודעה שאינה קשורה כלל לנושא דף השיחה ההוא של טיקוצ'ינסקי, אבל שבדיוק עסקה בוויכוח שביני לבין טישיו באותו רגע. איך ניתן להסביר דבר כזה? משתמש שכותב הודעה בדף שיחה, שאינה קשורה לשום דבר שהיה בו קודם (למעט העובדה שהוא לא אהבת את העמדה שהבעתי שם קודם לכן), ושעוסקת בדיון שממש באותן דקות מתנהל ביני לבין משתמש אחר. מאוד מוזר. Nachy שיחה 11:33, 22 במרץ 2012 (IST)
רוב שלומות לך רבינו. הבעיה היא שאתה בא מראש מעמדת ביטול. טיעון "העריכות שלך מוטות" או, "אתה בא מגישת עולם חרדית" לא מוצא חן בעיניי בכלל. אם יש לך טיעון אובייקטיבי ומנומק, תטען אותו. אתה לא יכול לבוא מגישת הגיבור הגדול "שהייתי שם, קינדערלאך, ואני מכיר את זה, אבל התפקחתי" ולהטיף מוסר על ימין ועל שמאל. או בקיצור, תכבד דעות של אנשים אחרים. והשתתפות פתאומית בדיון היא דווקא אקט אימפולסיבי שמאד מתאים לי, וטיעון מוזר. TZivyAאהמ? • 11:42, 22 במרץ 2012 (IST)
אז כנראה לא הבהרתי לגמרי את בקשתי "לראות" את התכתובת שנמחקה כאן. היא בהחלט תבהיר לך מי נימק ומי לא.
כאמור, השתתפות פתאומית בדיון היא דבר נפוץ מאוד, אבל כתיבה של הודעה שאינה קשורה לדיון בשום צורה, אלא רק לאחד המתדיינים - עבדך הנאמן - היא אקט מחשיד, ועוד הרבה יותר מחשיד כאשר זה נעשה על ידי משתמש א', בדיוק בדקות בהן יש לי ויכוח עם משתמש ב', והיא עוסקת בדיוק בנושא עליו יש לי את הוויכוח עם משתמש ב'. Nachy שיחה 11:51, 22 במרץ 2012 (IST)

הגט מקליוואעריכה

נראה לך שהוא מתאים למומלצות? טישיו - שיחה 01:55, 19 במרץ 2012 (IST)

חסרים קצת מקורות מפורטים. סך הכול אני לא יודע. נחשוב. Nachy שיחה 02:15, 19 במרץ 2012 (IST)

שלפוחיתעריכה

בערך שלפוחית מצוין מה השיטה בצבא האמריקאי לטיפול בשלפוחית. אתה יודע מה נהוג בצה"ל? ‏HoboXHobot‏ 02:18, 19 במרץ 2012 (IST)

מנקזים את הנוזלים, כמו אצל האמריקאים, אבל חובשים בסינטומיצין. לא מכיר את התמיסה הנ"ל. Nachy שיחה 06:12, 19 במרץ 2012 (IST)

גוונאעריכה

מתי שינית את השם???? סקרלט - שיחה 15:50, 19 במרץ 2012 (IST)

השם ש ל י לא השתנה אף פעם. זה רק ניק. Nachy שיחה 15:52, 19 במרץ 2012 (IST)
בסדר. ממתי אתה נחי? סקרלט - שיחה 15:55, 19 במרץ 2012 (IST)
תיכף אחרי ויקימניה שיניתי את הניק... את כבר הרבה זמן לא הייתם פה. Nachy שיחה 15:57, 19 במרץ 2012 (IST)
אה וואי... תתחדש מותק. עדיין בים? סקרלט - שיחה 15:59, 19 במרץ 2012 (IST)
אל תשאלי. הספקתי לצאת מהים בינתיים ולהתחיל ללמוד בירושלים. טירוף. Nachy שיחה 17:07, 19 במרץ 2012 (IST)

לחייםעריכה

  אורגזמה (קוקטייל) בשבילך!
בהוקרה • ♀♂קלאושיחה • 03:43, 22 במרץ 2012 (IST)
עכשיו את יכולה לתת גם הודעת ויקיאורגזמה ויש את שתי האפשרויות משם :) Nachy שיחה 03:53, 22 במרץ 2012 (IST)
נחי יקירי, בשלב זה ביחסיינו אסתפק בויקיאהבה אפלטונית  . היום אהבת חיי ואני חוגגים 9 שנים לדייט הראשון שלנו. • ♀♂קלאושיחה • 03:55, 22 במרץ 2012 (IST)
נכון. גם אני חושב שעוד מוקדם מידי בשלב זה של יחסינו. מזל טוב! Nachy שיחה 03:57, 22 במרץ 2012 (IST)
תודה כפרה! • ♀♂קלאושיחה • 04:46, 22 במרץ 2012 (IST)

מה קורה?עריכה

פרצו לך לניק? או הושפעת מאדם (אדמה בכלל) לא ראוי? • חיים 7 • (שיחה) • כ"ח באדר ה'תשע"ב • 12:55, 22 במרץ 2012 (IST)

הכול בסדר יקירי. רק כותבים אנציקלופדיה אז מנסים עושה נייטרלי. Nachy שיחה 12:57, 22 במרץ 2012 (IST)
אה. TZivyAאהמ? • 13:01, 22 במרץ 2012 (IST)
נייטרלי בניגוד להחלטת פרלמנט?! • חיים 7 • (שיחה) • כ"ח באדר ה'תשע"ב • 13:14, 22 במרץ 2012 (IST)
תגיד, חיים, מה הוחלט שם בפרלמנט? אתה יכול לנסח את זה? Nachy שיחה 13:19, 22 במרץ 2012 (IST)
"הוחלט שאין הגבלה על מספר ההופעות של המילה "רב" בערך". TZivyAאהמ? • 13:20, 22 במרץ 2012 (IST)
האם זה עונה לשאלתך, חיים? Nachy שיחה 13:22, 22 במרץ 2012 (IST)
אי מניח שזה אכן ענה לשאלתך. אבל כמובן כשאפשר להאשים בחריגה מהחלטות הקהילה - מאשימים, כשמגלים שזה לא נכון - שתיקה רועמת. בין כה וכה זה לא מה שיגרום לאף אחד לסטות מכתיבה חרדוצנטרית. Nachy שיחה 13:55, 22 במרץ 2012 (IST)
לשאלתי זה לא עונה. כתבת: "הדיון בפרלמנט קבע שאין להגביל את מספר המופעים, אבל לא קבע שיש להוסיף את התואר לפני כל אזכור". איך זה ענה לטישיו בדיון? (ולא שיש לי דעה בעניין, אבל לדעתי זה היה בגדר דמגוגיה) TZivyAאהמ? • 14:00, 22 במרץ 2012 (IST)
על איזו שאלה ספציפית הייתי אמור לענות? Nachy שיחה 14:03, 22 במרץ 2012 (IST)
איך זה עונה לשאלתו של חיים. היה נשמע מדבריך שאתה אובייקטיבי וגם נצמד להחלטות הפרלמנט. אם שגיתי באחד מההסקים שלי - עמך הסליחה ואפצה אותך בבירה לבנה. TZivyAאהמ? • 14:09, 22 במרץ 2012 (IST)
אני לא מבין מה את מה שאת כותבת. עמך הסליחה. Nachy שיחה 14:13, 22 במרץ 2012 (IST)
נחי, נראה לי שכן נדבקת מ"גברת מלחמות עריכה", אני באמצע דברים אחרים עדיין לא הגעתי לזה, וכשהגעתי חשכו עיני. אתה צודק לגבי החלטת הפרלמנט, טעות שלי, עכשיו אתה כן חורג מהאובייקטיביות והאמת, גם בתקשורת הגויית הם מכונים הרב אלישיב והרב שך, מעין שם הראשון, האם הסרת התואר היא אובייקטיבית? • חיים 7 • (שיחה) • כ"ח באדר ה'תשע"ב • 14:24, 22 במרץ 2012 (IST)
בסדר, חשכו עיניך. במה אני לא אובייקטיבי? האם בזה שאני לא נותן לרב אלישיב ולפרופ' דניאל כהנמן יחס דומה? או שאולי רק נדמה לי ואתה זה שנותן להם יחס שונה?
כאשר מדובר באזכור חד פעמי, אין ספק שיש להוסיף לשמם את התואר "הרב", בדיוק כמו שמופיע בתחילת הערך ובמקומות שזה רלוונטי. תוכל לבדוק בוויקיפדיה האנגלית, וכמו כל טקסט שמכבד את עצמו לא כתוב שם "הרב" בכל פעם שמוזכר שמו. Nachy שיחה 14:40, 22 במרץ 2012 (IST)
אני הבנתי (ואין לדעת למה) שהדיון נסוב על השיחה עם טישיו אודות "רב", ושאתה טוען לכך שנצמדת להחלטת הפרלמנט. לפיכך שאלתי איך המשפט שציטטתי מאותה שיחה מאשר את העובדה שגישתך באה בתיאום עם החלטת הפרלמנט (והערתי שהמשפט הזה נשמע לי דמגוגיה, בלי קשר לדיון). כי אם אתה טוען לעריכה אובייקטיבית וניטרלית, ראוי שפעולותיך יהיו בתיאום עם המוסד הנ"ל. TZivyAאהמ? • 14:37, 22 במרץ 2012 (IST)

שלוםעריכה

כתבת שיש מקום מקום לשפר ניסוחים בערך יחסי אישות (יהדות). אשמח אם תצביע לי על ניסוחים בעייתים, או (אם יש לך זמן) לשפר את הנוסח בערך בעצמך. אגב, תצביע נגד או בעד הערך (למומלץ) במצבו הנוכחי? בברכה. יוסי2 - שיחה 08:13, 25 במרץ 2012 (IST)

עמוס עוזעריכה

שלום, אני מסכים עם עריכתך הקודמת שהרזתה ביטויים מנופחים, אבל לא עם עריכתך האחרונה. עמוס עוז הוא עובדתית מהבולטים בסופרי ישראל, ואינטלקטואל ציבורי. אין כאן שום עמדה ערכית לגבי איכותם של ספריו והגותו, אלא עובדות לגבי אופן התקבלותם בקונצנזוס הישראלי ובעולם. אנא, אל תבטל את עריכתי, אפשר לדבר על זה קודם... Anrys - שיחה 21:36, 26 במרץ 2012 (IST)

שלום וברכה גם לך.
קודם הרשה לי להסב את תשומת לבך שנהגת שלא כמקובל כאן. אם עורך לא מסכים עם שינוי בערך יש להישאר בגרסה היציבה ולדון, ואילו אתה קודם שחזרת ואז החלת לדון. לא נורא.
אני לא חושב שכתבת משהו שאינו נכון, אלא פשוט שזו לא הייתה כתיבה אנציקלופדית. אין שום צורך לכתוב "מהבולטים", ודי לכתוב באופן הכי אינפורמטיבי שאפשר "סופר ישראלי בולט". לגבי היותו אינטלקטואל - איני בטוח. אלו ספרי הגות או מאמרים פילוסופיים הוא פרסם? הוא פשוט אישיות נחשבת, שכאזרח אוחז בדעות שמאליות. Nachy שיחה 21:42, 26 במרץ 2012 (IST)
אני מתנצל על כך שנהגתי שלא כמקובל. אני חדש בויקיפדיה ואינני מבין מהי גרסה יציבה ואיך יודעים איזו מהגרסאות של שנינו היא יציבה. האם לא סביר שאדם החולק על דעתו של אחר יפתח בדיון לפני שהוא מבטל את עבודתו של האחר? בכל מקרה, תודה על ההתייחסות העניינית.
אני חושב שיש מספר של סופרים בעל אומה שהם הבולטים ביותר. אין ספק שעוז הוא אחד מאלו של האומה הישראלית, וזהו פרט מידע בעל ערך אנציקלופדי מובהק בדיוק כמו שבפתיחת הערך של ש"י עגנון נכתב "מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה". השמטת פרטים אלה מונעת מהקורא את ייחודו המשמעותי ביותר של סופרים אלה. יכול להיות שאפשר לחשוב על ביטוי אחר, המקובל יותר בעולם ביקורת הספרות.
בעניין היותו אינטלקטואל (אנא עיין בערך), הוא עונה על ההגדרה בדיוק: "אינטלקטואלים הם אנשי רוח המערבים את עצמם בחיים הציבוריים כדי להציג את ניתוחיהם, ואת נקודת מבטם על מגוון נושאים על מנת להגן על ערכי החברה שבה הם פועלים. אינטלקטואלים אינם נושאים, בדרך כלל, באחריות ישירה בחיים המעשיים, וסמכותם נובעת מאישיותם ואופיים". עוז פרסם קבצי מאמרים וספרים רבים בהם הוא מבטא את דעותיו בנושאים שכתבתי (לא רק פוליטיקה, ואולי אף פחות פוליטיקה מאשר בנושאי ספרות), וכן הוא נוהג לעיתים להתבטא בתקשורת. אין במושג הזה מטען ערכי לגבי איכות ההגות. אינטלקטואל אינו צריך בהכרח להגיד דברים חכמים במיוחד כדי להיות כזה, אלא להיות מקובל בחוגים רחבים של חברתו כאדם שמוביל או מבטא היטב רעיונות החשובים לציבור (גם אם מתנגדים לרעיונות אלה). Anrys - שיחה 22:08, 26 במרץ 2012 (IST)
"גרסה יציבה" היא הגרסה שהייתה עד לתחילת הוויכוח. כלומר, אם ביצעתי שינוי ואתה אינך מסכים אתו, עלינו לחזור לגרסה שהייתה טרם השינוי.
לגבי הבולטות שלו אין וויכוח, אבל אין שום הבדל בין המשפט "מהבולטים שבסופרי ישראל" לבין "סופר ישראלי בולט". זה פשוט אותו דבר, רק השני יותר אנציקלופדי ופחות מנופח.
אני לא מתרשם שעמוס עוז הוא מה שנהוג לכנות "אינטלקטואל", ובטח שאין לו "הגות" (לא מכיר שום יצירה שלו שיכולה להתכנות כך). אבל זו כבר שאלה שקשה לקבוע באופן חד משמעי. Nachy שיחה 22:15, 26 במרץ 2012 (IST)
אני לא מסכים עם דעתך בעניין הבולטות, אבל נראה שדעתי סובייקטיבית בדיוק כמו שלך ואני מוכן לוותר על הניסוח שלי בעניין זה. לגבי היותו אינטלקטואל, אני עומד על כך והראיתי שהוא עומד בהגדרה לאינטלקטואל, שדעותיו מובעות ברומאנים, במאמרים, בספרי מאסות ובתקשורת. האינטלקטואל אינו חייב לייצר רעיונות חדשים כפי שעושה הפילוסוף. אינטלקטואל מוגדר במקור סמכותו ברצונו הברור להשפיע על המרחב הציבורי ובאופן הקבלה של דעותיו ע"י הציבור. אני חושב שאנחנו מסכימים על התפקיד הציבורי שעמוס עוז נושא בו בישראל, אבל לא מסכימים על ההגדרה של המושג "אינטלקטואל". בהנחה שעדיין אינך מסכים עימי, אני מעביר את הדיון לדף השיחה של הערך כדי לערב דעות נוספות. Anrys - שיחה 23:01, 26 במרץ 2012 (IST)
מאה אחוז. שיניתי קלות את הניסוח, ומבחינתי מה שיש עכשיו סביר. Nachy שיחה 23:17, 26 במרץ 2012 (IST)

בקשהעריכה

שלום נחי. התוכל לוודא/להבהיר שהאוניברסיטה שוחררה מהחסימה האוטומטית? תודה, דורית 13:37, 27 במרץ 2012 (IST)

בדיוק כתבתי על כך לעידו, כי אליו כתבתי ראשון. אני יכול לומר שעכשיו אני חסינוש, אבל טרם קבלת פסלון החסינות לא יכולתי לערוך מכאן. Nachy שיחה 13:40, 27 במרץ 2012 (IST)
לפני רגע ביטלתי שתי חסימות אוטומטיות. זה אמור לפתור את הבעיה. אתה יכול לנסות כמו מקודם מחוץ לחשבון? אני מתנצלת על הטרחה, אבל לחסום אוניברסיטה שלמה, זה לא משהו שיש להקל בו ראש. תודה! דורית 13:42, 27 במרץ 2012 (IST)
הידד!! תודה... 192.114.91.245 13:43, 27 במרץ 2012 (IST)
יופי, תודה על הסיוע. חג שמח :) דורית 13:44, 27 במרץ 2012 (IST)

היי נחיעריכה

מה נשמע? עברתי בסביבה, אז קפצתי לומר שלום, ופסח כשר ושמח  

ברי"א - 21:48, 29 במרץ 2012 (IST)

אח, טוב לראות אותך וירטואלית! אצלי מצוין. לימודים וחוצמזה לא הרבה יותר. Nachy שיחה 00:38, 30 במרץ 2012 (IST)

המשתמש נרו יאירעריכה

היות ועקבת אחר המשתמש, אבקש שתראה איך, לכאורה, ביטל את כל העריכות שלא היו לרוחו בערך אמנון יצחק (סעיף הביקורת). זה היה לפני שבועיים לערך. בברכה. --אנונימי לא חתם מש:אנונימי 00:00, 10 בינואר 2000 (IST)

שלום לך,
 1. לא ראיתי את פרטי הסיפור שם ואני לא יודע על איזה תוכן בדיוק נסוב הוויכוח.
 2. באופן כללי, הבעיה עם נרו יאיר אינה שהוא כותב תוכן לא מתאים לאנציקלופדיה, אלא שהוא משתמש בכללים טכניים כדי להתחמק מדיון ענייני. הכלי השימושי ביותר שלו הוא הגרסה היציבה, שאחרי שהוא עושה בו שימוש הוא נעלם מהדיון או כותב שניים שלושה משפטים כדי לצאת ידי חובת נימוק לשחזור, כך שאין שום אפשרות לשנות אחר השליט. אין לי מה לעשות כנגד זה. Nachy שיחה 12:37, 30 במרץ 2012 (IDT)

בירוריםעריכה

פתחתי בירור נגד חיים תחת הכותרת "התנכלות והכנסת הטיה אורתודוקסית במלחמת עריכה" שבו ביקשתי את התערבות הקהילה בהטיה שחיים הכניס לערך תוך כדי מלחמות העריכה ובהתנכלות לכותבות אחרות. הרחבתי על ההדרדרות בהתנהגותו בפיסקה "הדרדרות נוספת בהתנהגות". ערן מאוחר יותר שינה את רמת הכותרת של דברי אך אין בזה כדי לשנות את העובדה שביקשתי את התערבות הקהילה בעיניין התנהגותו הלא מקובלת של חיים. על הארכיון לתעד את הבירור שפתחתי בעניין מלחמות העריכה של חיים וכתיבת שקרים עלי ברחבי ויקיפדיה. • ♀♂קלאושיחה • 03:12, 1 באפריל 2012 (IDT)

קלאו, כל דיון שהיה בבירורים צריך להופיע, והוא מופיע. הפסקה הזו שכתבת אינה דיון עצמאי ולא מקובל לארכב אותה בנפרד. סורי. Nachy שיחה 03:16, 1 באפריל 2012 (IDT)

נו באמת, קטגוריה מיותרת לגמריעריכה

מאז הגעתך לויקיפדיה יצרת פחות מ-50 קטגוריות, כמעט כולן בנושאים תורניים. נראה לי לכן שאין לך פרספקטיבה מספיקה כדי להגיד את הדבר הזה על קטגוריה (אני, אגב, יצרתי יותר מ-500 קטגוריות במגוון רחב של נושאים). יואב ר. - שיחה 16:28, 1 באפריל 2012 (IDT)

שלום יואב, אני מתחרט על הלשון הבוטה. יצירת הרבה קטגוריות אינה אינדיקציה לשיקול דעת רב יותר משל אחרים. Nachy שיחה 16:42, 1 באפריל 2012 (IDT)
אני מעריך את התיקון שהכנסת. שיקול הדעת שלי בוודאי איננו טוב משלך, אבל הנסיון שלי בנושא זה עשיר בהרבה משלך. יואב ר. - שיחה 16:45, 1 באפריל 2012 (IDT)
מתבקש. השאלה שעומדת שם לדיון אינה מיומנות ביצירת קטגוריות, אלא השאלה העקרונית לקיומה של קטגוריה מסוג כזה. Nachy שיחה 16:48, 1 באפריל 2012 (IDT)

עודף מדף שיחתיעריכה

”עכשיו אתה גם מוחק ביקורת. סבבה. אתה מוזמן לא לכתוב אצלי לעולם. Nachy שיחה 14:00, 29 במרץ 2012 (IST)“ --נרו יאיר (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם 00:00, 10 בינואר 2000 (IST)
”עכשיו אתה גם מוחק ביקורת. סבבה. אתה מוזמן לא לכתוב אצלי לעולם. Nachy שיחה 14:00, 29 במרץ 2012 (IST)“ --נרו יאיר (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם 00:00, 10 בינואר 2000 (IST)

התנגדותעריכה

מפאת כבודך אני לא משחזר את זה, אבל שיהיה ברור שמגיע לך שחזור: נרו יאיר הסיר את התבנית לפי הסכמה בשיחה ואם אתה רוצה להתנגד אתה צריך לעשות זאת בשיחה ועם נימוקים, ולא בצורה לקונית בתקציר. ואם הכל קשור לוויכוח שיש לך איתו - הערך לא צריך לסבול מכך. יאירשיחה 14:52, 5 באפריל 2012 (IDT)

לא התנגדתי להסרת הפירוש הנוסף, אלא לשינוי הנוסח שהוא הטמיע באותה עריכה. Nachy שיחה 15:56, 5 באפריל 2012 (IDT)
זה אפילו עוד פחות ברור. האם כל מי שמכונה ע"י זולתו "סיקריק" שייך לנטו"ק? אני בספק גדול. יאירשיחה 16:46, 5 באפריל 2012 (IDT)
אולי זה יישמע לך מוזר, אבל יש הרבה הרבה מפגינים שמשתמשים באלימות ואינם מכונים "סיקריקים". ברור שמדובר בכינוי ייחודי לאנשי נטורי קרתא שמתפרעים. Nachy שיחה 16:48, 5 באפריל 2012 (IDT)
אני מבין שלא כל מפגין אלים הוא "סיקריק", אבל האם כל סיקריק הוא "נטורי קרתא"? אני לא מכיר עד כדי כך טוב כדי לקבוע, אבל עדיין אני די בטוח שלא. למעשה אף פעם לא שמעתי על אלימות של אנשי נטורי קרתא עצמם: כשהם כבר מפגינים הם מתמקדים בפוליטיקה ולא ב'משמרות צניעות' למיניהן. יאירשיחה 18:55, 5 באפריל 2012 (IDT)
אני לא יכול לחתום על המשפט ש"כל סיקריק הוא נטורי קרתא", אבל עובדתית, התנועה הלא-פורמלית הזו צומחת מתוך הקהילה של נטורי קרתא וסביבתה וברור שמקומו של המידע הוא בערך נטורי קרתא. Nachy שיחה 19:02, 5 באפריל 2012 (IDT)
זה מובהר בערך נטורי קרתא שמדובר בקבוצה קיצונית (שלמעה אינה דווקא בנטורי קרתא אך הכינוי התקבע עליהם). למעשה את השינוי אני עשיתי עקב מחיקת הערך סיקריקים אך אני כעת חושב שהצדק עם יאיר. --Akkk - שיחה 12:19, 6 באפריל 2012 (IDT)
אם נרצה לדייק, בערך נטורי קרתא נכתב שהסיקריקים הם קבוצה שהתפצלה מתוך הזרם המרכזי של נטורי קרתא. Nachy שיחה 13:14, 6 באפריל 2012 (IDT)

ובוא נניחעריכה

שהשורה הזאת לא תופיע בדף שיחתו. האם יגרם אסון נורא? נויקלן - ש 13:18, 6 באפריל 2012 (IDT)

האמת שלא. אבל לא צריך אסון נורא בשביל שיגיע לי ממנו עד כאן תבנית:אייקון עם כף-יד מקבילה למישור אמצע הגולגולת. Nachy שיחה 13:20, 6 באפריל 2012 (IDT)
ברשותך וברוח ערב החג אני אסיר את המשפט משתי פסקאות מעל הנוכחית ומשם? נויקלן - ש 13:21, 6 באפריל 2012 (IDT)
אין שום סיבה בעולם להסיר. אני מעוניין למתוח ביקורת על נרו יאיר בין אם זה נעימי ובין אם לא. זוהי גם זכותו למתוח ביקורת עלי כאוות נפשו והוא מוזמן לכתוב זאת ואני אדון איתו בכל הרצינות. אלא שהוא באופן עקבי לא אוהב להיכנס לדיונים. Nachy שיחה 13:24, 6 באפריל 2012 (IDT)
את הביקורת העברת. עכשיו כשאתה יודע שהמשפט המסויים הזה מפריע לו זאת סתם התעקשות. יש דברים חשובים יותר לדון עליהם מנוכחותו של המשפט הזה. נויקלן - ש 13:26, 6 באפריל 2012 (IDT)
נויקלן, זה תיאור לא מדויק של המצב. ביקורת אי אפשר להעביר על נרו יאיר, או בכל אופן אי אפשר לקבל ממנו תגובה הולמת לביקורת. הרי ברור שאסור לבטל עריכה אפילו לאנונימיים אם יש בה דברים ראויים ולא ראויים יחד, אלא יש לברור מה מתאים ומה לא. אבל נרו יאיר בחר להיתמם, ומכיוון שלא קיבלתי ממנו תגובה הולמת כמו "אני מתנצל שביטלתי את כל העריכה שלך רק בגלל שאני מתנגד לחלקה", הוא ייאלץ לספוג את הביקורת הלא נעימה הזו. הוא תמיד יכול לארכב את השיחה אם הוא רוצה. שיהיה חג שמח. Nachy שיחה 13:44, 6 באפריל 2012 (IDT)
לא דיברתי על כל הביקורת ולא תמיד מקבלים את התשובה שרוצים לשמוע כשמבקרים מישהו. עכשיו יש שם פסקה שלמה של ביקורת שהשורה האחרונה בה לא מוסיפה לה דבר. הסכמת בעצמך שזה לא נורא אם היא לא תופיע. משכך אפשר לוותר עליה ולנסות לסיים את האפיזודה הנוכחית ביניכם בצורה נעימה יותר. חג שמח, נויקלן - ש 14:02, 6 באפריל 2012 (IDT)
אין שם פסקה שלמה של ביקורת אלא פסקה חלקית. נרו יאיר מחק משהו אחר שכתבתי ולפיכך כתבתי לו את השורה הזאת. דבר נוסף: לא מדובר באפיזודה. לכל משתמש אנונימי שהיה עושה את אותו הדבר הייתי מתייחס ברוח טובה ומשחזר רק את החלק שלא נתון במחלוקת. הבעיה היא, בעיניי, היא כללית עם נרו יאיר, ולכן מתחתי עליו ביקורת. Nachy שיחה 14:14, 6 באפריל 2012 (IDT)
לא נוכחותה של השורה החדשה ולא זאת של השורה שהוסרה במקור משנות את הביקורת שלך או מוסיפות לה. נכון לעתה ולאחר שלא נענת לבקשתי מיציתי את הנושא. שניכם אנשים בוגרים, תפתרו את זה בעצמכם. רק לא לשכוח שככל שתאריכו את קרב ההתשה המיותר הזה תתקרבו להפרה של ויקיפדיה:כללי התנהגות בין חברי הקהילה. נויקלן - ש 14:44, 6 באפריל 2012 (IDT)

חג פסח שמח!עריכה

  חג הפסח
"וַאֲמַרְתֶּם זֶבַח פֶּסַח הוּא לַה'" חג אביב שמח ופסח כשר  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 15:32, 6 באפריל 2012 (IDT)
חג שמח גם לך! Nachy שיחה 16:51, 6 באפריל 2012 (IDT)

שיחת משתמש:109.160.250.212עריכה

במסגרת הניטור שלך של פעולות משתמש זה, נראה שלא טרחת לבדוק את העניינים לעומק לפני שבצעת שחזורים שונים. מחיקת הקישור לדו"ח מבקר המדינה כאן, היתה שגויה ביותר. במקום למחוק יכולת להכנס לעמוד הנכון ולקשר אליו, אך גם בלי תיקון זה היה עדיף לקשר לדו"ח מאשר לא. קריאת הדו"ח היתה מאפשרת לך לתקן את הערך ובייחוד את הייחוס השגוי של תגובת משרד החינוך לדו"ח המבקר. אציע שתשקיע יותר זמן בניתוח תרומות לפני שאתה משחזר אותן. עדירל - שיחה 11:06, 8 באפריל 2012 (IDT)

תודה על הצעתך הלבבית. לדעתי קישור לאתר הכללי של דו"ח המבקר הוא חסר טעם, וגם לאחר שנכנסתי לא מצאתי את הקישור לדף הספציפי אז עדיף היה להסיר אותו.
מה גם שרצוי היה מצידך לראות את מכלול התרומות של המשתמש ולהבין שמדובר במשתמש רשום שמכיר את הכללים ויודע לקרוא תקצירי עריכה. Nachy שיחה 11:10, 8 באפריל 2012 (IDT)
איני עוסק בבילוש. בדקתי את עריכות המשתמש הנ"ל ומצאתי שהן תורמות אך זוכות פעם אחר פעם לשחזורים תמוהים שלך. לא ברור כיצד לא מצאת את הקישור לדו"ח על פרס ישראל שהופיע בדיוק בעמוד אליו היתה ההפניה ואני מצאתי תוך פחות מ-10 שניות. אני שוב מבקש ממך להמנע משחזורים חפוזים. עדירל - שיחה 11:32, 8 באפריל 2012 (IDT)
תוכל להפנות אותי לשחזור אחר שלא היה מוצדק? Nachy שיחה 11:36, 8 באפריל 2012 (IDT)
כן. לא שבעתי נחת מזה, וכאן התעלמת מהעובדה שהכותב עצמו הוא המוחק, ככל הנראה בגלל שהקטע הכיל שגיאות ואולי בגלל הכפילות עם פרס ישראל. עדירל - שיחה 11:47, 8 באפריל 2012 (IDT)
לגבי הטענה הראשונה, לדעתי החזרת את זה כי אתה חושב כך. לא בגלל שהטחת רפש בוויקיפדיה ללא נימוק מקובלת. לגבי העריכה השנייה אתה צודק. לא הבחנתי בכך שהוא זה שהוסיף את התוכן. Nachy שיחה 11:57, 8 באפריל 2012 (IDT)

חג שמח !עריכה

  פסח שני
"...כְּכָל חֻקַּת הַפֶּסַח, יַעֲשׂוּ אֹתוֹ" חג פסח שני כשר ושמח  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 16:22, 12 באפריל 2012 (IDT)
תודה צדיק. שיהיה חג שמח גם לך. Nachy שיחה 16:25, 12 באפריל 2012 (IDT)

פאה נוכריתעריכה

מתוך סקרנות אינטלקטואלית בלבד: על סמך מה כתב בני בראון שהחזו"א (-או שיש אומרים שהחזו"א) אמר שעדיף מטפחת? TZivyAאהמ? • 23:34, 15 באפריל 2012 (IDT)

אני בירושלים והספר לא לפניי, אבל ככל שזכור לי זה לפי אחת העדויות של המקורבים. Nachy שיחה 23:41, 15 באפריל 2012 (IDT)
חשבתי משהו יותר מרשים. טוב, תודה. TZivyAאהמ? • 23:46, 15 באפריל 2012 (IDT)
נראים הדברים שטענתו של בראון היא שחסידיו סילפו את דעתו של הרב. אם כך הם פני הדברים וכולם מסכימים שהוא תמך בפיאה, אז אין מקום לציין כאן את הסילופים. על הסילופים ניתן לכתוב בערך "רבם דקרו". עדירל - שיחה 00:17, 16 באפריל 2012 (IDT)
בראון לא "טוען" שום דבר. הוא לא מאן דאמר שנמצא כאן במחלוקת מול הספרות החרדית. הוא היסטוריון של החברה החרדית והוא הסמכות שעליה יש לסמוך, בדיוק כמו בכל תחום אחר בוויקיפדיה. הוא מכיר את כל המקורות החרדיים שנכתבו על כך ולו הסמכות לקבוע מה מהימן ומה לא, ולא לד"ר גרש או לפרופ' צביה. Nachy שיחה 00:23, 16 באפריל 2012 (IDT)
אין בעולם ברי סמכא המהווים סוף הוראה. המתודה המדעית היא שהחוקרים מעלים טענות ואלו מהוות נושא לדיון. טענותיו של בראון ראויות בהחלט להתייחסות אך הן אינן סוף הוראה. אפילו מרן בעל השולחן ערוך שהכיר את כל הפוסקים לפניו לא נמנע מלהביא דעות שונות, והחולקים עליו לא נמנעו מלחלוק עליו. אך גם אם נניח שבראון הוא אכן סוף הוראה, הרי שיש צורך להבין את מה שבראון אמר. לצורך כך יש להביא ציטוט מדוייק מדבריו כדי שנוכל להבין מה הוא אמר. אחרת, כל שיש לנו זה את דעתו של הוד רוממותו נחי. יתרה מזאת, גם אם מפשט דבריו של בראון נראה שהוא טוען שממשיכיו של החזון איש מיחסים לו ללא חולק את הטענה שהוא נגד פאה נכרית, הרי שיש ליישב פשט זה עם המקור שהובא על ידי גרש הטוען את ההיפך. סתירה זאת יש ליישב ולא ללכת כחסיד שוטה לאחר בראון. אני בספק אם בראון אכן רוצה שאתה תלך אחריו כחסיד שוטה, והאם בכלל חסיד שוטה שאינו מבין את דברי רבו הולך אחרי רבו. עדירל - שיחה 00:47, 16 באפריל 2012 (IDT)

יישר כוחעריכה

אני מעריך את יכולתך להודות בטעות, אני יודע שזה לא קל. בוא ננצל את זה כדי להתמקד גם בעתיד בדיון ענייני, כדי לרדת אל שורש האמת, תוך מאמץ לא לפגוע באחרים (ואני בהחלט כותב את זה גם לעצמי). נרו יאירשיחה • כ"ד בניסן ה'תשע"ב • 12:09, 16 באפריל 2012 (IDT)

תודה. אשמח מאוד. בהצלחה! Nachy שיחה 12:10, 16 באפריל 2012 (IDT)
שוב שלום. תאמין לי, הסדר זה לא יותר מחמש שנים. נרו יאירשיחה • כ"ח בניסן ה'תשע"ב • 00:42, 20 באפריל 2012 (IDT)
אהלן, אני גם מכיר הסדר (למדתי באחת כזו), וקיימת הטרוגניות. לא הייתי סומך רק על הידיעה הכללית הזו כדי לשנות מה שהיה כתוב בערך לפני כן. Nachy שיחה 00:44, 20 באפריל 2012 (IDT)
היה כתוב שנתיים לפני, שנה וארבע צבא, שנתים אחרי, זה ההסדר הרגיל והמקובל. את התקופה לפני ואחרי הוא עיגל. אתה באת וחיברת הכל יחד, אבל לא לזה התכוון המחבר. תקן אותי אם אני טועה, אבל יש בהסדר מסלולים של ארבע, חמש ושש שנים. אין מסלול של חמש שנים וארבעה חודשים. נרו יאירשיחה • כ"ח בניסן ה'תשע"ב • 00:49, 20 באפריל 2012 (IDT)
אוקיי, אם אתה מספיק בטוח - בסבבה. Nachy שיחה 01:07, 20 באפריל 2012 (IDT)

סוף מעשה במחשבה תחילהעריכה

בוקר טוב. ראה כאן בבקשה [3]. הסרת את תגובת האלמוני, מדוע?. היא דווקא זכתה לתגובה הולמת מצד בן נחום ולא מדובר בחריגה מהכללים כאן. משהסרת יכול היית ל"הכשיל" אותי ואת בן נחום גם יחד. לאחר ההסרה, נראה כאילו תגובתו מתייחסת למשוב שלי ואני הייתי מבקש הסברים וכו'. חבל. המשך יום נעים. (רק בכדי להסיר כל ספק, דברי נכתבו ברוח טובה). בברכה Assayas שיחה 07:16, 20 באפריל 2012 (IDT)

בוקר טוב גם לך. שמתי לב לזה, אבל בדרך כלל לא ראוי לשנות דברים שמישהו כתב ולכן ציפיתי שבן נחום ישנה את דבריו לבד לאור ההסרה של דברי האנונימי. בכל אופן, בעיניי זו דווקא כן הפרה של הכללים. Nachy שיחה 07:18, 20 באפריל 2012 (IDT)

אברהם אבינו לידתו ופטירתועריכה

כמה וכמה פעמים ניסיתי להכניס לערך י"ד ניסן את יום פטירתו של אבי האומה אחד היה אברהם, אברהם אבינו בן אמתלאי בת כרנבו, אשר הובא בספר פרי מגדים סימן תע"ו סעיף קטן ג' (על שולחן ערוך אורח חיים) שנפטר בערב פסח.. ספר פרי מגדים מקובל לבר סמכא בכל עולם ההלכה!!! אז למה להשמיט ידיעה חשובה זו... בתקוה לתיקון והוספה. תודה. ~~אברהם במחזה~~

עניתי לך בדף השיחה של הערך. Nachy שיחה 12:34, 20 באפריל 2012 (IDT)
עניתי לך בדף השיחה של הערך ללא משוא פנים כיאה לך ראה שם. --אברהם במחזה (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם 00:00, 10 בינואר 2000 (IST)
תודה על ההפניה, עניתי גם. Nachy שיחה 14:50, 7 במאי 2012 (IDT)

שלוםעריכה

ברצוני לשחזר את עריכתך האחרונה בערך יחסי אישות (יהדות), משום שהוסכם כבר בדף השיחה (על פי מילון אבן שושן) ש"יחסי אישות" הוא מונח שמתייחס רק ליחסים הטרוסקסואליים, לכן המשפט הראשון בערך - כפי שניסחת אותו - אינו מנוסח נכון. כמו כן, הוסכם בדף השיחה שבכלל "יהדות" גם היהדות הרפורמית - והרפורמים מתייחסים בחיוב גם ליחסים שאינם הטרוסקסואליים. בברכה. יוסי2 - שיחה 15:02, 23 באפריל 2012 (IDT)

שלום יוסי, לא הבנתי: בדיוק בגלל ש"יחסי אישות" מתייחס רק ליחסים הטרוסקסואליים יש לציין זאת בפתיח. זו הרי הקביעה הכי קרדינלית בכל הערך הזה.
לגבי היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית, אני לא מייחס לה את החשיבות שהערך מייחס לה. בעיניי היא לא משפיעה כל כך ולא קיבלה את הלגיטימציה ההיסטורית שההלכה קיבלה. אבל על הטענה האחרונה אני מניח שיהיו ויכוחים, כך שצריך לראות לאן רוב הדעות נוטות. Nachy שיחה 15:13, 23 באפריל 2012 (IDT)

תורה ומדעעריכה

לא כל ניסיון ליישב תורה ומדע הוא פסאודו-מדע. יש מי שמנסה ליישב בלי להתיימר להציג זאת כמדע, ויש מי שבאמת פועל בכלים מדעיים לאימות המקרא. עמנואל וליקובסקי הוא לא זה ולא זה. דניאל תרמו ערך 17:58, 27 באפריל 2012 (IDT)

ראשית לגבי וליקובסקי - בין אם זה פסאודו ובין אם לא, יש חשיבות להראות כל ניסיון ליישב תורה ומדע שהיה מספיק משמעותי. אין דרישה להציג בוויקיפדיה רק נושאים מדעיים. בכל מקרה אני מעדיף לא להתדיין עם גילגמש.
לגבי השאלה העקרונית - אתה צודק. Nachy שיחה 02:38, 29 באפריל 2012 (IDT)

יוהן גלטונגעריכה

היי נחי, אני לא אתקן חזרה, אבל אולי אתה, אם תחשוב על התיקון שתיקנת, שוב - האם יכול להיות אנטישמי מובהק יותר? למה לעדן את הדברים? ובאותו עניין - למה לשנות את שם הפרק? לדעתי צריך לומר זאת ללא כחל ושרק. מכל מקום, כמו שאמרתי, אם אתה לא תשנה חזרה בעצמך, אני לא אשנה זאת. מה אתה אומר? עמירם פאל - שיחה 10:50, 2 במאי 2012 (IDT)

שלום עמירם, סופרלטיבים לרוב לא תורמים לתוכן. זה מיותר לכתוב שהוא "אנטישמי במובהק" בדיוק כפי שמיותר לכתוב שהוא "נורווגי במובהק". הוא פשוט אנטישמי. גם לגבי כותרת הפסקה, בעיניי אין סיבה לכתוב את התוכן שלה בכותרת, אלא את הנושא שבו היא עוסקת. אתה כמובן רשאי לשחזר אותי כי הגרסה הקודמת היא היציבה, אבל בעיניי הגרסה הנוכחית כתובה בצורה טובה יותר. Nachy שיחה 12:34, 2 במאי 2012 (IDT)
אני לא מסכים איתך, אבל, - שיהיה... עמירם פאל - שיחה 12:43, 2 במאי 2012 (IDT)
אחלה, תודה. Nachy שיחה 12:47, 2 במאי 2012 (IDT)

פורטל:גאוגרפיה/גאוגרפיה פיזית - אתרים ותופעות/אקליםעריכה

היי נחי, מילאתי את הדף הראשון. אשמח אם תחווה את דעתך לפני שאני ממשיך לשאר הקט'. בברכה, ‏LightBringer‏ • שיחה 02:13, 4 במאי 2012 (IDT)

היי, מצטער על האיחור בתשובה. זה נראה סבבה לגמרי. תודה. Nachy שיחה 19:09, 5 במאי 2012 (IDT)
אין שום בעיה. האם יש עוד משהו שאוכל לעזור בו? שבוע טוב, ‏LightBringer‏ • שיחה 01:04, 6 במאי 2012 (IDT)
רוצה לעשות גם את אנושית? Nachy שיחה 11:00, 7 במאי 2012 (IDT)
העפתי מבט בנושאים, ולצערי אני מבין בהם עוד פחות מאשר בגאוגרפיה פיזית. עדיף להשאיר זאת לויקיפד קצת יותר בקי ממני. ‏LightBringer‏ • שיחה 22:57, 7 במאי 2012 (IDT)

שימוש הוגןעריכה

ראה ויקיפדיה:רישוי תמונות/שימוש הוגן אין להעלות תמונות שימוש הוגן של אנשים חיים. (מותר להעלות במסגרת "שימוש הוגן תמונות של אנשים שנפטרו ושיש בעיה להשיג תמונה חופשית שלהם.)חיים 7 • (שיחה) • 18:27 • י"ד באייר ה'תשע"ב • (6/05/2012)

לא רק אנשים חיים. tZivyaשיחה • 18:30, 6 במאי 2012 (IDT)
זה באמת נורא משעשע ההיצמדות הזו לכללים, כי הרי האדם עצמו העלה את התמונה... הרי מה הבעיה בשימוש הוגן - שלא מדובר במשהו הוגן אם יש דרך פשוטה יחסית להשיג את התמונה ממקור אחר. אבל אם בעל זכויות היוצרים עצמו משחרר את התמונה תחת רישיון שימוש הוגן (שמן הסתם זה קרה לו בטעות, אבל גם אם לא זה לא משנה), ודאי שאין שום בעיה. Nachy שיחה 18:33, 6 במאי 2012 (IDT)
העיקרון שלויקיפדיה מעלים קבצים חופשיים בדווקא, בין שלל הסיבות (דומה קצת לאפשרות שאני אעלה ערך תחת "שימוש הוגן"). אם אם אם אי אפשר להשיג אותם, אז תחת הגבלות נורא ספציפיות (נניח, רצח האדם ועל ידי כך הפיכתו לאיש לא-חי) אפשר להעלות אותם תחת שימוש הוגן. אני נוטה להניח שהסיבה שהוא העלה את זה תחת שימוש הוגן זה כדי שלא יוכלו להשתמש בקובץ מחוץ לערך. אבל אם הוא מוכן לשחרר את הקובץ - סבבה. לבינתיים הוא צריך להמחק. tZivyaשיחה • 18:37, 6 במאי 2012 (IDT)
בסדר בסדר, מה שתגידו. זה פשוט מצחיק אותי שאדם מעלה תמונה שהוא צילם את עצמו, ומסיבות בירוקרטיות אומרים לו שזה לא בסדר כי הוא פוגע בזכויות יוצרים של בעל התמונה. Nachy שיחה 18:40, 6 במאי 2012 (IDT)
הוא לא פוגע בזכויות של בעל התמונה, אלא בזכויות הגולשים, ויקיפדיה היא שיתופית, הגבלת התמונה לערך אחד, פוגעת בעקרונותיה של ויקיפדיה • חיים 7 • (שיחה) • 18:42 • י"ד באייר ה'תשע"ב • (6/05/2012)
אם כך מקובל - אתה צודק. Nachy שיחה 18:49, 6 במאי 2012 (IDT)

פגישה, חצי פגישהעריכה

שמחתי :) ולכבוד היה לי. יעל - שיחה 21:25, 7 במאי 2012 (IDT)

אהלן יעל, המחשב שלי עבר פירמוט ולכן בימים האחרונים לא הייתי כאן. תודה, גם לי. Nachy שיחה 22:29, 9 במאי 2012 (IDT)

שלוםעריכה

בדיונים על הערך יחסי אישות (הלכה), הערת על המשפט "לשם הנאה או תאווה גרידא". למעשה מקור הדברים הוא בראב"ד בשער הקדושה. כל הספרים שאחריו העתיקו את דבריו, או שכתבו דברים דומים. למשל, לשון השולחן ערוך בסימן רמ סעיף א' (בערך): אבל מי שאינו צריך לדבר אלא מעורר תאוותו כדי למלאות תאוותו הרי זה דרך היצר הרע ומן ההיתר יסיתנו אל האיסור. אם עדיין יש לך הערה על הניסוח – אנא פרט אותה בבקשה. בנוסף, הערת על משפט שגוי בהקשר של חכמים ששיבחו את בית מונבז המלך. אשמח אם תסביר מה שגוי במשפט, ושתציע חלופה. בברכה. יוסי2 - שיחה 15:08, 10 במאי 2012 (IDT)

אין לי ספרים זמינים ומספיק זמן כדי למצוא מקורות מדויקים, אז במחילה אכתוב את ההתרשמות הכללית שלי.
להסיק מדברים אלה של השו"ע שההלכה בקיום יחסי מין למען התשוקה המינית דבר שלילי - זו שגיאה. צריך להבין את הדקות של מה שכותבים הפוסקים, ולדעתי הדברים מתייחסים למה שהרמב"ם קורא לו להיות שטוף בזימה ולא לתשוקה מינית "רגילה".
לגבי מונבז, מדובר במשפט מבולבל. תיקנתי את הניסוח. Nachy שיחה 22:41, 10 במאי 2012 (IDT)
עדיין אני סבור שיש כאן שני נושאים - הנאה לשם הנאה, ושטוף בזימה. לגבי מונבז - תודה רבה על התיקון. אם יש לך הערות נוספות על הערך - אשמח מאוד אם תציגם כעת, כי בקרוב אני רוצה להגיש שוב את הערך למומלצות. בברכה. יוסי2 - שיחה 13:50, 14 במאי 2012 (IDT)
אני מסכים לגמרי, וזו בדיוק הנקודה שלי - מותר לקיים יחסים לשם ההנאה, אבל לא להיות שטוף בזימה.
לגבי ההעמדה למומלצות: כשכותבים ערך ומשקיעים בו הרבה יש להט להציע אותו מהר במומלצים. אבל מניסיון, שווה להתאזר בסבלנות ולחכות לשיפורים נוספים. והזמן רק ייטיב עם הערך וישפר את הסיכויים שלו. Nachy שיחה 14:39, 14 במאי 2012 (IDT)
התכוונתי - שיש כאן שני נושאים שלגבי שניהם מופיע יחס שלילי במקורות. כנראה שבנקודה זו נשאר חלוקים. בכל אופן, אם תמצא סמך מפורש לדבריך במקורות - אשמח אם תפנה אותי.
שיפרתי את הערך קרוב לחצי שנה, והערך נמצא כבר מספר חודשים במצב יציב (פרט לשינוי שם הערך), ואני לא רואה טעם להמשיך לחכות. אני מבקש שוב - אם יש לך הערות נא הצג אותם - על מנת למנוע בלגן וחוסר יציבות בזמן שהערך יהיה מועמד למומלצות. בברכה. יוסי2 - שיחה 15:18, 14 במאי 2012 (IDT)
שיפרת אותו קרוב לחצי שנה, ומלוא ההערכה על כך, אבל הוא עוד לא יציב מספיק זמן. השם שלו שונה רק לפני שבועיים בערך ורצוי לתת לו להתבשל יותר.
אני אשתדל לעבור ולערוך את הערך בקרוב, אבל באמת לטובתך: אל תיחפז עם ההעמדה למומלצים. שמע לי, היו דיונים סוערים מידי על הערך לפני זמן קצר מידי. Nachy שיחה 19:45, 14 במאי 2012 (IDT)
לא היו שינויים מהותיים ב-3 חודשים האחרונים. כמה זמן עוד צריך לחכות, לדעתך, בגלל שינוי שמו של הערך? אם אעמיד אותו כעת למומלצים, האם תצביע בעד או נגד (או שלא תביע את עמדתך)? יוסי2 - שיחה 13:26, 15 במאי 2012 (IDT)
עד שלא אקרא את הערך במתכונת החדשה שלו אני לא יכול לדעת... שינוי שם הערך הוא בהחלט מהותי; השינויים סביב העניין הרפורמי ומטבעות הלשון גם הם מהותיים. זו דעתי, בכל אופן בהצלחה. Nachy שיחה 22:57, 15 במאי 2012 (IDT)
תודה. אם תוכל בבקשה להעיר את הערותיך על הערך בשבוע הקרוב (עד יום רביעי הבא), כי לאחר מכן ברצוני להעלותו כממולץ - ובזמן שהוא מועמד - אל תעיר הערות, תסיים אותם בשבוע זה או שתחכה לאחר ההצבעה. זה בסדר מבחינתך? יוסי2 - שיחה 13:38, 16 במאי 2012 (IDT)
אשתדל, קשה לי להתחייב. בהצלחה. Nachy שיחה 14:09, 16 במאי 2012 (IDT)

שלום וברכהעריכה

קראתי כעת את הערך המתמיד, ולא הבנתי איפה בחלק השיר השני "סולד" ביאליק מן המתמיד. הוא דוקא משבח שם את צניעותו הרבה, וצופה לו עתיד ורוד יותר שיעריך את חיי הדוחק הזמניים ("סוף הכבוד לבוא").

חשבתי שלפני שאני מוחק את הפרשנות השגויה הזו, כדאי לפנות למי שהוסיף אותה. ולאחר חיפוש בגרסאות הקודמות של הערך הנ"ל, הגעתי לזה.

ובכן, התוכל להאיר את עיניי? מיסטר דבֶּליו ~ T ~ בית המשפטים העליון 20:58, 10 במאי 2012 (IDT)

שלום מיסטר,
כיצד אתה מבין את השורות הבאות: הֲטֶרֶם הוּא יֵדַע אֵיךְ לָמְדוּ מִלְּפָנִים? הֲטֶרֶם הוּא יֵדַע כִּי סוֹף כְּבוֹדוֹ לָבֹא? Nachy שיחה 22:30, 10 במאי 2012 (IDT)
פשוט ביותר: זה הולך יחד עם השורה שלפניהן: מָה הֵמָּה כִּי יָשִׂים אֲלֵיהֶם לְבָבוֹ?
כלומר, יש כאן הסבר לתמיהה סמויה, המתפלאת על חייו הכמעט מזוכיסטיים של המתמיד. וההסבר בא בצורת שאלות רטוריות. "מה הם (האור, השינה, האכילה) שווים שהמתמיד ישים אליהם (או אל מחסורם) לב? הטרם יודע (המתפלא הסמוי) איך חז"ל לימדונו? הטרם הוא יודע שבסופו של דבר הכבוד (למתמיד) יבוא?
כך אני הבנתי זאת מקריאה ראשונה של השיר. עם זאת, ייתכן שאני שוגה, למרות שזה נראה לי די ברור. אדרבה, אם תביא מקור המצדיק את פרשנותך (שלא הבנתי איך אתה מסביר לפיה את שלוש השורות האחרונות), כמובן שיתברר שטעיתי. מיסטר דבֶּליו ~ T ~ בית המשפטים העליון 22:47, 10 במאי 2012 (IDT)
מוזר ביותר. גם אני מבינה ככה מקריאה של הטקסט. מאיפה הפרשנות הזאת? לקחת את זה ממאן-דהוא? Zivya - שיחה 22:54, 10 במאי 2012 (IDT)
לא זוכר אם לקחתי את זה ממקור מוסמך, אבל ברור לגמרי שהשורה "סוף הכבוד לבוא" היא ציניות במיטבה. Nachy שיחה 22:56, 10 במאי 2012 (IDT)
אישית אני לא מסכימה אתך, אבל איך שלא יהיה - אם זה לא פרשנות של מאן דאמר, זה לא אמור להישאר שם. ברשותך, ניתוח שירה אמור לבוא ממקורות קיימים, ואם לא צריך להסיר אותו. Zivya - שיחה 01:08, 11 במאי 2012 (IDT)
עשו מה שאתם רוצים. זה לא ממש משנה לי. סתם לדעתי לא הבנתם מה כתוב בשיר. Nachy שיחה 01:13, 11 במאי 2012 (IDT)
חוק פו ככל הנראה חל גם במרחב השירה. Zivya - שיחה 01:16, 11 במאי 2012 (IDT)

שיחת קטגוריה:אמריקאים ישראליםעריכה

שלום לך! מה עושים בנושא? הדיון נותר ללא שורה תחתונה. עוד אחד - שיחה 06:18, 12 במאי 2012 (IDT)

שאלה טובה. אולי כשקצת יהיה פחות לחץ בלימודים אנסה להגיע להסכמה שם, אבל בינתיים צריך מתנדב אחר... Nachy שיחה 22:20, 12 במאי 2012 (IDT)

משפחותעריכה

בהנחה שבכולופן יש לי את הזכות להתיימר להביע דעה, ובהנחה שבכולופן יש לך רצון להביא את העניין לסוף, לבד מהפתרון האולטימטיבי של מחיקת כל הקטגוריות: האם יש לך רעיונות לקיטריונים אחידים בנושאי קטגוריות המשפחות? יש לך השגות, שיפורים וייעולים לטיוטת המדיניות שניסיתי לגבש כאן: שיחת קטגוריה:משפחת שך-לויטן? Zivya - שיחה 15:41, 13 במאי 2012 (IDT)

אני גם מעוניין לסיים את העניין הזה שבכלל לא נעים לי, אבל אני לא מתכוון לדון עם עצמי. כדי שזה יסתיים גרש צריך לשבת לשולחן המו"מ מתוך מטרה להגיע להחלטות מעשיות. Nachy שיחה 15:52, 13 במאי 2012 (IDT)
אם יתקבלו החלטות אם יחייבו את גרש, כך שזה לא משנה אם הוא ישתתף בדיון או לא. אני בעד לקיים דיון ולאחריו הצבעה על הנושא (במידה והוא יימרח כפי שצפוי לקרות). מצא חן בעיניי הרעיון של דפי פירושונים לכל משפחה של פחות מ-5 בני משפחה מוכחלים. ביחד עם ההחלטה שקטגוריות יכללו רק מי שיש ביניהם קשר משפחתי ישיר, אפשר להגיע לאיזון סביר. אפשר גם להציע קירטריון של עיסוק משותף (משפחות רבנים, סופרים, רופאים, ציונים, חלבנים). Zivya - שיחה 15:56, 13 במאי 2012 (IDT)
כדי להגיע להחלטות צריך את גרש, כי הוא כרגע ממשיך לפתוח קטגוריות. Nachy שיחה 15:58, 13 במאי 2012 (IDT)
ראשית, רד מזה. אם תתקבל החלטה הם פשוט יימחקו. השרתים של ויקיפדיה לא יקרסו עד אז. שיקול שלו. שנית, אם אתה לא רוצה לרדת מזה, אז הניגוד שלך לחמאס מתעמם. שלישית, אפשר גם לבקש הודנה עד שיגיעו להסכמה בנושא. Zivya - שיחה 16:04, 13 במאי 2012 (IDT)
תקדימים הם שיקול חשוב בדיונים עקרוניים. אנשים ייבהלו ממחיקה של עשרות קטגוריות. Nachy שיחה 16:24, 13 במאי 2012 (IDT)
איך שלא יהיה, יש סיכויים רבים שבמידה ויגיעו לידי הסכמה יימחקו הרבה קטגוריות, ככה שזה פחות קריטי אם במהלך הדיון ייפתחו עוד 3-5 קטגוריות. אבל פסדר. אפשר לסדר את זה, בתקוה. אבל בחייאת, עכשיו אני מבינה למה ישראל לא מגיעה להסכם שלום. אם רק לתנאי פתיחת מו"מ מתנהל דיון שלם, מה לגבי הדיון עצמו? Zivya - שיחה 16:29, 13 במאי 2012 (IDT)
תצחקי, אבל זה לא רחוק מזה. Nachy שיחה 16:30, 13 במאי 2012 (IDT)
ובסופו של דבר - מה תכל'ס? יש לך מצע שתוכל לשטוח בשיחת קטגוריה:משפחות או בויקיפדיה:מזנון, בתור פתיח לדיון בנושא? כיוון שאתה ראש וראשון לכל אינטרס בעניין הזה, יהיה כדאי שתשטח את טענותיך כדי לפתוח דיון תרבותי וממצה. אני מתחייבת לנסות להגיע למסקנה סופית בדיון הזה. Zivya - שיחה 20:00, 13 במאי 2012 (IDT)
צביה, מבחינתי יש את כל הנכונות לשבת ולדבר על זה. אבל לפני שאני משקיע מאמצים, אני רוצה לשמוע שגרש הולך להשתתף בדיון. אם גרש לא ישתתף המסקנות הסופיות שלך לא יעזרו בדבר. Nachy שיחה 21:43, 13 במאי 2012 (IDT)
אקסלנט. פניתי אליו, מקוה שתשמר תרבות דיון כלשהי. ואגב, ארכוב זו פעולה חביבה שכדאי לבצע לפעמים. Zivya - שיחה 21:53, 13 במאי 2012 (IDT)

הרב נסים קרליץעריכה

שלום רב. עניין "עסקים ציבוריים" נידון לעומקו בדף השיחה, ושלושה משתמשים (חיים7, גרש ואקקק) תמכו בעמדתי. אני מבקש שתכבד את עמדת הרוב. נרו יאירשיחה • כ"ד באייר ה'תשע"ב • 01:14, 16 במאי 2012 (IDT)

שלום וברכה, אני לא מכבד עמדת רוב שמורכב מגרש ו-Akkk שמן הסתם יתנגדו אוטומטית לכל מה שאכתוב. מה גם שאת צביה אפשר לצרף לצד השני. אפשר ללכת להצבעה. Nachy שיחה 01:25, 16 במאי 2012 (IDT)
צביה לא הביעה עמדה בעניין, ובכל מקרה גם לו יצויר שהייתה תומכת בך הרוב נגדך ברור. תוכל בהחלט להעלות להצבעה, אבל בינתיים תצטרך לקבל את עמדת הרוב. כדאי שתשים לב גם לכך שלא בפעם הראשונה אתה משתמש בכפתור השחזור באופן בלתי תקין. נרו יאירשיחה • כ"ד באייר ה'תשע"ב • 01:26, 16 במאי 2012 (IDT)
השימוש שלי בכפתור השחזור תקין בהחלט. אתה מתנגד לגרסה יציבה ללא שום נימוק אלא רק לפי סברתך הפרטית (שאין לי מושג על מה היא נסמכת). אבל דיי נמאס לי להתווכח אז עשה מה שאתה רוצה. Nachy שיחה 01:31, 16 במאי 2012 (IDT)
א. אתה משתמש בכפתור השחזור המהיר לצורך מלחמת עריכה, וזה בפירוש בניגוד לויקיפדיה:מנטר. ב. פרשתי את נימוקיי בדף השיחה שם, ושלושה משתמשים תמכו בהם. ג. גם ביחס לגירסה היציבה אתה טועה: אתה הוא שמתעקש על הוספת שתי מילים שאינן גירסה יציבה. נרו יאירשיחה • כ"ד באייר ה'תשע"ב • 01:40, 16 במאי 2012 (IDT)
צר לי אבל נימוקיך מצחיקים ("לא נראה לי" זה לא נימוק). כמו גם התמיכה האוטומטית של שלושת המשתמשים. זו כן גרסה יציבה, אבל זה לא מעניין אותי אז סלאמטק. Nachy שיחה 01:49, 16 במאי 2012 (IDT)
הנימוקים שלי (ושל שאר המתדיינים שם) היו הרבה מעבר ל"לא נראה לי". נרו יאירשיחה • כ"ד באייר ה'תשע"ב • 01:56, 16 במאי 2012 (IDT)
אף אחד מכם אפילו לא טרח לנסות להיראות כאילו הוא מתאמץ לנמק. הדבר היחיד שכתבתם, כולכם, היה "נראה לי". Nachy שיחה 02:00, 16 במאי 2012 (IDT)
אוקיי, אפנה את הקוראים לראות את שיחה:נסים קרליץ, וביחס לגירסה היציבה לספור כמה ימים עברו בין 26 באפריל ובין 7 במאי. נרו יאירשיחה • כ"ד באייר ה'תשע"ב • 02:03, 16 במאי 2012 (IDT)
נחי, ממש לא נכון! חלקתי עליך בנושא אחד בלבד.--Akkk - שיחה 09:07, 16 במאי 2012 (IDT)
יתירה מזאת, שאלתי שם כמה בכלל ישב בשנים האחרונות בבי"ד. אני כמעט בטוח שלא ומשכך אין מקום לפרישה על רקע זקנה. אך דברי גרש מסתברים יותר מדבריך (אין לאף אחד מחשבה שר' ניסים יהיה "גדול", וכן אני לא חושב שתפקיד רשמי ימנע ממנו קידום. ומלבד זאת הניסוח עיסוקים ציבוריים הוא מדי בעל ניחוח של כיבוס חרדי, לתשומת לבך). --Akkk - שיחה 21:16, 16 במאי 2012 (IDT)
מכיוון שכולכם בטוחים שהמטרה שלי היא להכפיש את החרדים, אני לא רואה כל דרך עניינית להתדיין. Nachy שיחה 02:54, 17 במאי 2012 (IDT)
אני מתחיל לחשוב שזה נכון. אחרת מאיפה יכולת לחשוב כזה דבר. הזכרתי לך פעם את מה שעשית לי ולטישיו ז"ל? התווכחתי איתך על עוד משהו חוץ מהשמטת תואר "רב"? --Akkk - שיחה 10:14, 17 במאי 2012 (IDT)
נחי, מה שמוזר בכל הסיפור הזה הוא שבניגוד לדבריך איני רואה כאן כל קשר להכפשת חרדים. לדעתי זוהי סתם טעות מצדך, לא מעבר לזה. לא בפעם הראשונה, אתה נוטה להפוך ויכוח נקודתי למלחמת תרבות. נרו יאירשיחה • כ"ה באייר ה'תשע"ב • 11:00, 17 במאי 2012 (IDT)
אני חש שאתה הפכת את זה למלחמת תרבות. אני אומר לך בכנות: לא היה לי שום רצון לרמוז לגבי המאבק על ה"מרן" הבא או לשפוט את צלילותו של ר' נסים. פשוט הבאתי את המידע שהופיע בכתבה שצוטט מפיו של הרב קרליץ. בכל הדיון לא העליתם ולו נימוק אחד לערער את האמינות של הציטוט הזה, ובהחלט לא לגיטימי לשנות את הערך כי פרט שמופיע בו לא נראה לך. Nachy שיחה 14:08, 17 במאי 2012 (IDT)
אתה יכול לומר שנלחמתי על השמטת המילים, אבל ודאי לא הייתה מצדי מלחמת תרבות, שהרי הן הפריעו לי גם לפני שהעליתי את ההשערה שזה מה שרצית לומר, וגם זה רק לאחר שכתבת בפירוש: "אני חושב שאתה לא יודע את העובדות. יש שם הרבה פוליטיוקות של קידומים לתפקיד גודל הדור לקראת מותו של הרב אלישיב" (זוכר?). זה באמת לא הוגן לומר שלא העלינו נימוקים. בהחלט הועלו נימוקים, וגם אם לא השתכנעת הם עדיין נימוקים. נרו יאירשיחה • כ"ה באייר ה'תשע"ב • 17:49, 17 במאי 2012 (IDT)
כנראה לא הבנת אותי לגבי הפוליטיקות של גדול הדור: אמרת שלא נשמע לך הגיוני שזו הסיבה ועניתי לך שאתה לא באמת מכיר מה קורה שם, לדוגמה אתה לא מודע למלחמה על גדול הדור הבא, ולכן אל לך לשער מה היו הסיבות לפרישה. Nachy שיחה 17:53, 17 במאי 2012 (IDT)
אבל זה ממש היה אחד הנימוקים שלי: אין צורך לשער מה היו הסיבות לפרישה. נרו יאירשיחה • כ"ה באייר ה'תשע"ב • 18:35, 17 במאי 2012 (IDT)
זה כבר גובל בזלזול. מי שיער? Nachy שיחה 18:38, 17 במאי 2012 (IDT)
מי שכתב לצורך מה הוא פרש. נרו יאירשיחה • כ"ה באייר ה'תשע"ב • 18:44, 17 במאי 2012 (IDT)
אם זו רמת הטיעונים מצבנו רע. ציטטתי את מה שכתוב בידיעה. Nachy שיחה 18:50, 17 במאי 2012 (IDT)

הייעריכה

בעקבות השתתפותך בדיונים על הערך יחסי אישות (הלכה), אשמח אם תביע את דעתך בנושאים העולים בדף השיחה של הערך (החדש) יחסי אישות. בברכה. יוסי2 - שיחה 15:11, 17 במאי 2012 (IDT)

שימוש פסול בהרשאותעריכה

אני מביע את מחאתי על שימוש חוזר ונשנה בכפתור שיחזור במלחמות עריכה (איני נכנס האם הצדק עמך או לא, אלא על דרך הפעולה) • חיים 7 • (שיחה) • כ"ו באייר ה'תשע"ב • 15:28, 18 במאי 2012 (IDT)

מחאתך נבדקה ונמצאה לא מוצדקת. החלפה (קונסיסטנטית, אגב) של הסדר בין הזכר לנקבה דווקא כדי שהזכר יופיע ראשון, היא השחתה. Nachy שיחה 19:18, 18 במאי 2012 (IDT)
זאת פרשנות נורא נחמדה. הרי על כל דבר אני יכולה לומר שזה בגדר "השחתה", ולכן זה לא מלחמת עריכה. Zivya - שיחה 21:38, 19 במאי 2012 (IDT)
כרגיל, אין סיבה להעיר לגרש שנכנס למלחמת עריכה נגד גרסה יציבה. לעצם העניין, אני לא מתכוון לנמק למה החלפה מכוונת של הסדר בין הגבר לאשה, לטובת הגבר, ללא סיבה, היא עריכה פסולה. "השחתה" היא מילה חזקה מידי. Nachy שיחה 21:41, 19 במאי 2012 (IDT)
הדיון הוא לא על מלחמת עריכה, אלא על "שימוש פסול בהרשאות". שחזור במלחמת עריכה הוא שימוש פסול, וסכסוך מס' 12א' שלך עם גרש נכנס תחת ההגדרה "מלחמת עריכה" ע"פ הפרשנות הויקיפדית המקובלת, סה-טו. Zivya - שיחה 21:49, 19 במאי 2012 (IDT)
בהצלחה עם הטהרנות. מלחמת עריכה, להזכירך, היא רק נגד עריכות במחלוקת ולא נגד עריכות שהן שטויות+חרפה (כמו מלחמות עריכה נגד משחיתים אנונימיים). Nachy שיחה 21:52, 19 במאי 2012 (IDT)
אם הטיעון התקדימי הזה כדאי להציג במזנון. שהרי, "שטויות" הוא משהו סובייקטיבי לגמרי, בדרך כלל. האם עלי לפנות אליך בכל פעם שברצוני לשחזר אי-מי למען תוכל לקבוע לי האם דבריו הם בגדר "שטויות" או בגדר "עריכה במחלוקת"? אשמח לעיין באלגוריתם לפיו אתה קובע את מהות העריכה. Zivya - שיחה 22:02, 19 במאי 2012 (IDT)
אישית, לא מצאתי כל הצדקה לעריכה המדוברת של גרש. זה (נכונות/הצדקת העריכה) צריך להיות מוקד הדיון ולא האם נחי התרגז או לא. אז זה נכנס למלחמת עריכה, וזה עשה כביכול שימוש פסול בשחזור מהיר (הערת אגב: יש סקריפט [גם לי] שעושה כמעט בדיוק את אותה פעולה. השחזור המהיר הוא כבר הרבה שנים לא משהו ייחודי למפעילים/מנטרים). עכשיו, במחילה מכבודכם, נא לעבור לדף השיחה אם אתם מעוניינים (ואם לא, אתם תמיד מוזמנים לכתוב ערך ראוי על אתר מורשת עולמית. רק הקב"ה כמה עבודה עוד יש שם...). קוריצהלול התרנגולותאהמהמורשת העולמית. פשוט עולמית! 22:04, 19 במאי 2012 (IDT)
לא התיימרתי לרגע לקבוע את נכונות העריכה של אי-מי. לדידי, שולי לגמרי אם האיש או האישה מופיעים קודם, וברור שגם גרש וגם נחי היו מעורבים באבוי, מלחמת עריכה. מה שהטריד אותי זה הטיעון השערורייתי שכל דעה שנחי לא מסכים אתה היא בגדר השחתה/שטויות. זה כבר שטויות. Zivya - שיחה 22:08, 19 במאי 2012 (IDT)
צביה, האלגוריתם הוא מסובך, אבל את יודעת שלא כל מה שאנחנו עושים אפשר לתרגם לאלגוריתם בקלות. מה שהוא בערך אומר זה "בחן את העריכה ביחס למה שמקובל, את האופן שבו היא מציגה את הערך ואת השפעתה על הנראות של ויקיפדיה. כעת: אם מדובר בשטויות מוחלטות - שחזר, אם מדובר בעריכה קונטרברסיאלית - התווכח עד למסקנה".
ברשותך, בגלל שאני מרגיש שלאחרונה אני מספק הרבה הסברים לאחרים (ומרגיש שבינתיים כולם היו מוצדקים), אשמח לקרוא את האלגוריתם לפיו את קובעת במי לנזוף. ועל הדרך גם מאיפה הסקת ש"כל דעה שנחי לא מסכים אתה היא בגדר השחתה/שטויות". Nachy שיחה 00:44, 20 במאי 2012 (IDT)
לא על האלגוריתם הזה דיברתי, אלא על האלגוריתם הקובע מה הוא ”שטויות“ או המילה היפה הזאת, ”עריכה קונטרברסיאלית“ (כלומר, שנויה במחלוקת).
אני הייתי מוסיפה שדרוג לגירסה הבאה של האלגוריתם ומוסיפה למחלקה הכללית "שטויות" את תת-המחלקות במסגרת עץ הירושה, "שטויותסתם", "שטויותמוחלטות". שטויות-סתם הם שטויות מהסוג "יש אלוקים", "אין אלוקים", וכד', שיש התפלגות יפה באוכלוסייה במחזיקה בכל שטות. "שטויות-מוחלטות" הן שטויות מסוג "גבי הוא מלך", שיש הסכמה מועטה ביותר לגבי הנכונות שלהם. אל תשכח לתת לי קרדיט בגירסה 0.1.2.
לגבי האלגוריתם שלי: "לב יודע מרת נפשו".
לגבי המשפט האחרון: כנ"ל. Zivya - שיחה 00:55, 20 במאי 2012 (IDT)

יום ירושליםעריכה

  יום ירושלים
היו רגלינו עומדות בשעריך   היום הממלכתי עבר, אבל תמיד נאהב אותה • כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 22:06, 20 במאי 2012 (IDT)
תודה על הברכות ואני באמת דיי מחבב את ירושלים, אבל לא את העיר שחוברה לה יחדיו. Nachy שיחה 22:32, 20 במאי 2012 (IDT)

בחירתה של סופיעריכה

הוספתי תבנית מקור לערך. אי אפשר לכתוב באנציקלופדיה משפט שהוא עניין של טעם. מריל סטריפ זכתה באוסקר על תפקידה, ולא על סצנה מתוך תפקידה. זה כמו להגיד ש"התפוח הוא פרי ממש טעים" - קונצנזוס, לא הופך משהו לערך אנציקלופדי. נתנין ונראה מה שוויו של המשפט הזה, ואם יימצא מקור מהימן לכך ש"סצנת הפתיחה" היא הסיבה לזכייתה באוסקר.SegevAfriat - שיחה 20:25, 23 במאי 2012 (IDT)

תקליד בגוגל "מריל סטריפ בחירתה של סופי אוסקר סצנת הבחירה" (הלינק ארוך מדי) ותגלה כמה וכמה איזכורים לכך. פשוט תוסיף לערך את האחד שהכי מוצא חן בעיניך. Zivya - שיחה 20:34, 23 במאי 2012 (IDT)
הערה - לא מדובר במקור על כך שהיא זכתה באוסקר בגלל הסצינה הספציפית, אלא שהופעתה באותה סצינה הייתה בולטת. Zivya - שיחה 20:40, 23 במאי 2012 (IDT)
תודה צביה, הנה מקור ספציפי. Nachy שיחה 20:49, 23 במאי 2012 (IDT)
אז מאקו כתבו את זה בטור. ממתי טור הופך למקור אמין? איך בכלל אפשר להוכיח ש"סצנת הבחירה הייתה מרגשת"? אולי יש מישהו שזה לא מרגש אותו בכלל? הניסוח הזה הוא לא אנציקלופדי. באנציקלופדיה מביאים עובדות, לא תחושות או רגשות.SegevAfriat - שיחה 02:34, 24 במאי 2012 (IDT)
האם כתוב משהו על תחושות או רגשות? Nachy שיחה 03:36, 24 במאי 2012 (IDT)

חג שמח!עריכה

  שבועות
זמן מתן תורתינו באהבה חג שבועות חלבי וטעים במיוחד  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר

הידעתעריכה

• בברכה, אמיר (שיחה) 21:18, 26 במאי 2012 (IDT)
אחלה, תודה. Nachy שיחה 20:16, 27 במאי 2012 (IDT)
• בברכה, אמיר (שיחה) 17:13, 31 במאי 2012 (IDT)

שלוםעריכה

הוספתי פיסקה חדשה: יחסי אישות (יהדות)#יחסי אישות במאה ה-20. אם יש לך הערות בעניין, אנא הצג אותם בהקדם. בברכה. יוסי2 - שיחה 15:19, 28 במאי 2012 (IDT)

פורטל:גאוגרפיהעריכה

בא לך לסיים את המסגרת "גאוגרפיה אנושית" ולהוריד את תבנית העבודה? • בברכה, אמיר (שיחה) 17:47, 28 במאי 2012 (IDT)

האמת שממש בא לי. אני אשתדל ממש בקרוב. תודה על התזכורת. Nachy שיחה 23:47, 29 במאי 2012 (IDT).
טוב, סיימתי בינתיים, אבל זה לא מספיק. אני ממש מקווה שיהיה לי כוח להמשיך עם זה יותר. Nachy שיחה 17:42, 8 ביוני 2012 (IDT)

שחזורעריכה

שלום, לא היה מקום לשחזור גורף [4]. כנראה שעשית שימוש בכפתור השחזור במקום בכפתור הביטול. אני מניח שזו טעות, אבל זו הזדמנות להביע ביקורת על צורת מאבקך בגרש (לא על עצם הדיון!) שבאופן טבעי מובילה גם לשגיאות מסוג זה. דרך - שיחה 23:05, 5 ביוני 2012 (IDT)

תודה על ההערה. אני לא מקבל אותה. אני מוכרח להודות שיהיה לי קל יותר לקבל אותה אם היית בוחר את מושא ההערה שלך באופן לא סלקטיבי. Nachy שיחה 00:13, 6 ביוני 2012 (IDT)
בדף ההוראות למנטרים נאמר: "אין להשתמש בשחזור מהיר לעריכות שאינן השחתה פשוטה. כאשר ההשחתה אינה פשוטה, יש להימנע משימוש בשחזור מהיר, ולהיעזר בביטול ידני עם תקציר עריכה מתאים. בפרט, אין להשתמש בשחזור המהיר בעת מלחמת עריכה, גם לא כדי לשחזר את הערך לגרסה יציבה. יש לוודא שהשחזור המהיר לא ביטל תרומות חיוביות לצד ההשחתות. האם המשתמש מבין זאת?
נראה שאינך מבין זאת! ביצעת שתי פעולות אסורות: שימוש בכפתור העריכה ומחיקת עריכות מועילות (מחקת ספר נוסף שחיבר הרב שבדרון וביטלת פעולות עריכה נכונה של התמונה).
פניתי אליך כאן כי אני מכבד את פעלך בויקיפדיה. נראה שזה לא הדדי. בכל מקרה, כיון שאינך מקבל את הביקורת, לפחות את החלק הראשון, אולי אפנה בבקשה להסיר את הרשאות המנטר שלך. לגבי החלק השני בהודעתי הקודמת, אני חושב שאתה טועה בפרשנות שלך, אבל זו זכותך. דרך - שיחה 00:55, 6 ביוני 2012 (IDT)
ההשחתה של גרש היא פשוטה למדי. הוא ביצע מאות עריכות ששנויות במחלוקת, כך שאני מקווה שאתה לא מצפה שאם באחת מהן הוא ביצע גם עריכות מועילות לצד ההשחתה, אצטרך לבדוק אחריו אחת אחת.
אתה יכול לבקש את הסרת הרשאותיי, אם כי כמובן זה יקשה עלי בטיפול בפעילות הפסולה של גרש. בהצלחה עם זה. Nachy שיחה 00:58, 6 ביוני 2012 (IDT)
הוא לא ביצע באותה עריכה גם עריכות מועילות. כפתור השחזור מבטל את כל העריכות האחרונות של אותו משתמש. דרך - שיחה 01:01, 6 ביוני 2012 (IDT)
אני מצטער שבתוך שחזור של מאות עריכות פסולות, באחת מהן בטעות שחזרתי גם עריכה מועילה. Nachy שיחה 01:03, 6 ביוני 2012 (IDT)
עוד: [5], [6], [7], [8]. אני מניח שיש עוד. באמת שלא באתי לקנטר. במקרה ניטרתי את הערך על הרב שבדרון והערתי לך. חבל שפשוט אינך מקבל את ההערה וממשיך לפעול נגד גישתו של גרש בדרך אחרת. בבקשה תקן את הדוגמאות הנ"ל. --דרך (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם 00:00, 10 בינואר 2000 (IST)
חבל לי שזה מה שקרה, וכמובן לא התכוונתי לשחזר עריכות מועילות. אכתוב שוב, שמכיוון שגרש ביצע מאות עריכות פסולות, אני לא מתכוון לבדוק עריכה עריכה. Nachy שיחה 01:15, 6 ביוני 2012 (IDT)

סימון עריכה כבדוקהעריכה

בארגז החול סימנת כבדוקה את העריכה הזו. יש דברים שאפילו ארגז החול אינו יכול לספוג. אמתין לתגובתך עוד מספר דקות בטרם אסתיר את הגרסה. Botend - שיחה 20:12, 8 ביוני 2012 (IDT)

סליחה על האיחור בתגובה. אתה צודק, כנראה לא שמתי לב. תודה. Nachy שיחה 09:49, 10 ביוני 2012 (IDT)
הבעיה היא שברגע שמסמנים בטעות עריכה כבדוקה, אי אפשר לבטל את הסימון, או לפחות אני לא יודעת איך עושים זאת. אשמח ללמוד אם יש דרך. • ♀♂קלאושיחה • 12:14, 10 ביוני 2012 (IDT)
נסי לשאול את קיפודנחש. Zivya - שיחה 12:16, 10 ביוני 2012 (IDT)
שאלתי בעבר על הנושא, ונאמר לי שאין דרך לבטל את הסימון. Itzuvit - שיחה 12:39, 10 ביוני 2012 (IDT)
נכון. יצא לי כמה פעמים שסימנתי עריכה כבדוקה בטעות, ואז הייתי צריך באמת לעבור ולראות שהיא בסדר. היה הרבה יותר קל אם הייתי יכול לבטל. Nachy שיחה 17:13, 10 ביוני 2012 (IDT)
זו הפעולה היחידה במדיה ויקי שאינה הפיכה. מתניה שיחה 17:19, 10 ביוני 2012 (IDT)
במקרה זה המשימה הייתה קלה. אחרי שכבר סימנת בטעות, ניתן היה לשחזר את הקללות והאיומים. אל תדאג, יהיו עוד משחיתים רבים :). Botend - שיחה 20:19, 10 ביוני 2012 (IDT)

דעתךעריכה

אשמח אם תחווה את דעתך כאן: שיחה:יחסי אישות (יהדות)#במה הערך עוסק?. בברכה. יוסי2 - שיחה 13:58, 13 ביוני 2012 (IDT)

גאוגרפיה של יפןעריכה

הי נחי, מה שלומך? רוצה להעביר על הערך ביקורת עמיתים, לאור הידע המתהווה שלך בגאוגרפיה והעיסוק שלך בפורטל? Kulystabשיחהגן עדן, גיהנום, או הובוקן... עד חג המולד • כ"ה בסיוון ה'תשע"ב • 01:54, 15 ביוני 2012 (IDT)

שיואו כמה זמן התעכבתי עם תשובה. סליחה. אולי אחרי המבחנים... Nachy שיחה 23:44, 7 ביולי 2012 (IDT)

מטלה/מבחן בקורס כריית מידע לרופאיםעריכה

שלום רב,

אני מרצה בקורס Medical Data Mining, הנערך באוניברסיטת בר-אילן בשיתוף ביה"ח שיבא בתל השומר, לקהל של רופאים וחוקרים בכירים לקראת דוקטורט נוסף בתחום חישוביות ביו-רפואית. הקורס כולו מוסרט ומשודר ב-YouTube בערוץ: www.youtube.com/snmdm.

לאחר סקירה של הפרויקט האקדמי (המדהים ביותר) שלכם, החלטתי להוסיף מטלה דומה כחלק מהבחינה הסופית בקורס, שתיערך ביום שני הקרוב (ה-16 ביולי).

אשמח מאוד לבצע זאת בתיאום ובשיתוף פעולה עמכם, במידת האפשר. יש לי כמה שאלות טכניות, שאודה לכם מאוד באם תוכלו לסייע לי בפתרונן. האם ניתן להתייעץ עמך טלפונית או במייל?


בתודה מראש,

ד"ר רונן טל-בוצר talronen correlor.com

שלוםעריכה

שלום נוחי!

תודה על הרצון הטוב.
אני רוצה לעבוד עכשיו על שכתוב הפיסקאות האחרונות בערך היישוב היהודי בחברון, לקראת הצעת הערך ל"ערך מומלץ".
איך נפעיל את החונכות שלנו? כדאי להתייעץ איתך גם לפני פתיחת דיונים בדף השיחה?
במקביל אני עובד במרחב שלי על הערך משתמש:בן נחום/מעלה דוד. נראה שכאי לקבל את חוות דעתך עליו, בסוף העבודה. מה אתה חושב?
העריכה הבאה שרצוני לעשות בהיישוב היהודי בחברון, היא יצירת "גלריית תמונות" בפיסקה "אתרים יהודים בחברון" שבסוף הערך, וזאת בהסתמך על דעת הרוב בדף השיחה. מה דעתך?
בברכה --בן נחום - שיחה 16:34, 15 ביולי 2012 (IDT)

היישוב היהודי בחברוןעריכה

בפיסקה נכתב: "בשנת 2007, במסגרת פרויקט "חמושים במצלמות" של "בצלם", נחשף סיפורה של משפחת אבו עיישה, שביתה בתל רומיידה גודר והפך למעין כלוב, לטענתה בשל פחדה מהתנכלות יומיומית של שכניה היהודים, וביניהם יפעת אלקובי, שצולמה מגדפת ומאיימת על שכנתה. הסיפור עורר דיון ציבורי נוקב.‏‏ ראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט, התייחס לתקרית בחומרה והממשלה החליטה להקים ועדת שרים בנושא אכיפת החוק בחברון בראשות שר הביטחון דאז, עמיר פרץ.".

הדברים מוצגים בחד צדדיות. להלן יובאו מספר זויות נוספות של הפרשה,
מנגד נטען שהסרט ש"נחשף" בידי בצלם, נערך על ידם ואינו אותנטי. בנוסף, לאירוע המוצג בסרט קדמה פרובוקציה שבה נשלחו בני משפחת אבו עיישה להתגרות בתושבי אדמות ישי על סף ביתם. ההתגרות כללה ביתם גם מכות ויריקות מצד משפחת אבו עיישה בהם נפגעה גב' אלקובי.[9] [10]
לדברי דובר היישוב היהודי נועם ארנון: "המניע העיקרי להצבת הסורגים הוא לשם הצגת ראווה. להראות את המסכנות כביכול שלהם"תיעוד: מה שעוברים פלסטינים ב"כלוב" בחברון, Y-NEY.
נראה לי שצריך לנסח את הדברים בצורה יותר מאוזנת ופחות דרמטית. מה דעתך? --בן נחום - שיחה 17:14, 15 ביולי 2012 (IDT)
האם ראית את המייל ששלחתי לך אתמול?
וכעת לעצם הדברים, פרה פרה:
 • ראשית לגבי הערך שלך שבארגז חול על מעלה דוד. מקריאת הערך נראה שמדובר בשכונה דיי קטנה. האם יש בה חשיבות שבאה לידי ביטוי בסכסוך ייחודי עליה, בהיסטוריה משמעותית שקרתה בה או בכל דבר אחר שייחודי דווקא לשכונה הזו?
 • תראה, אני לא יודע מה הייתה מערכת היחסים בין משפחת אלקובי למשפחת אבו-עיישה ואני גם לא יודע מי אשם יותר ומי פחות, ולכן אין לי דרך לשפוט האם מה שכתוב מוטה או לא. האם תוכל להביא מקורות טובים (רצוי כאלה שנכתבו מפרספקטיבה מאוחרת יותר) למה באמת היה שם? כשאני כותב "מקורות טובים" כוונתי היא מחד לא לנועם ארנון ומאידך לא ל"בצלם", אלא רצוי מקורות עיתונאיים שסיקרו את הפרשה מנקודת מבט נייטרלית עד כמה שאפשר. Nachy שיחה 19:53, 15 ביולי 2012 (IDT)
 1. עוד מעט אכנס למייל.
 2. נראה לי שהחשיבות של "מעלה דוד" זהה לזו של קדמת ציון. על קדמת ציון הסתיים השבוע הצבעת מחיקה, וברוב של 22 מול 2 הוחלט שיש לערך חשיבות. אשמח לשמוע דעתך בעניין.
 3. חקרתי רבות את נושא "מערכת היחסים בין משפחת אלקובי למשפחת אבו-עיישה", ואין ככל הנראה מקור נייטראלי ואמין. מצד אחד יש את הגרסאות של עיישה ושוברים שתיקה ומצד שני את התושבים היהודים". ודאי תסכים איתי שהמצב הנוכחי שהגירסה מסתמכת רק על הנרטיב הפלסטיני תוך עתעלמות מזה היהודי הוא אבסורדי. אבקש אץ הצעתך כיצד לשנות (אולי תציע למחוק את כל הקטע וזהו)?
 4. בפיסקה דלעיל שאלתי לדעתך על הצבת "גלריית תמונות" בפיסקה "אתרים יהודים בחברון". כנראה שזה "הלך לאיבוד", בין שאר הנושאים. --בן נחום - שיחה 21:26, 15 ביולי 2012 (IDT)
אוקיי, אם הייתה הצבעה על שכונה זהה והוחלט להשאיר, אז סבבה.
ביצעתי. מקווה שמעלה דוד ישרוד בהצבעת מחיקה. --בן נחום - שיחה 23:26, 16 ביולי 2012 (IDT)
לגבי משפחת אלקובי: יש מצב שתשלח לי את המקורות שנראים לך הכי אמינים? (לא כולל העיתון בשבע, אתר בצלם או נועם ארנון). Nachy שיחה 22:46, 15 ביולי 2012 (IDT)
זהו שאין מקור אמין לפרשה הזו. חלק גדול מהמקורות ובכללם המקורות שבערך - מסתמכים על דברי המשפחה הפלסטינית. מקורות אחרים מסתמכים על דברי תושבי חברון היהודים. מה אתה מציע לעשות? אולי למחוק את כל הקטע? --בן נחום - שיחה 23:26, 16 ביולי 2012 (IDT)
אוקיי, אם אין מקורות אמינים נצטרך לצטט את שתי העמדות. תוכל לתת לינקים לעמדה של בצלם ולעמדה של אלקובי? Nachy שיחה 00:57, 17 ביולי 2012 (IDT)

גלריית תמונותעריכה

בן נחום, תוכל להציב פה לינקים לתמונות שבעיניך ראויות להופיע בערך? Nachy שיחה 22:50, 15 ביולי 2012 (IDT)

לא הצלחתי לשים לינק בלי שתופיע התמונה בהגדלה, אז שמתי דוגמה ל"גלריית תמונות המדוברת". מה דעתך? --בן נחום - שיחה 21:01, 16 ביולי 2012 (IDT)
התמונות באמת נראות רלוונטיות, אבל יותר לערך חברון מאשר לערך היישוב היהודי בחברון. התמונה הראשונה, זו של מערת המכפלה כנראה רלוונטית גם לערך שלנו, כי זה באמת המרכז היהודי של חברון, אבל השאר בעיניי פחות רלוונטיות. Nachy שיחה 00:57, 17 ביולי 2012 (IDT)

"טרור" או "אלימות"עריכה

בפיסקה הנ"ל, יש תת פיסקה שנקראת "אירוע אלימות". בפיסקה זו מוזכרים בתמצות עשרות אירועי טרור.
לכאורה יותר נכון לשנות את הכותרת ל"אירועי טרור". מה אתה אומר? --בן נחום - שיחה 21:30, 15 ביולי 2012 (IDT)
תראה, אני מסכים שהמונח "טרור" מתאים גם הוא לתאר את האירועים הללו, אבל האם היית מתאר גם את האירועים מצד הרב לוינגר כ"טרור"? נדמה לי שלא, ולכן כדאי להשאיר את המונח הנוכחי ולו רק לצורך האחידות בערך. Nachy שיחה 22:49, 15 ביולי 2012 (IDT)
הבנתי. --בן נחום - שיחה 21:01, 16 ביולי 2012 (IDT)

מלון שפרדעריכה

האם אתה חושב שמתאים לציין במלון שפרד, שב2012 דחה בג"צ על הסף עתירה שהגישה נכדתו של חוסייני נגד הקמת שכונה יהודית במקום[11].? --בן נחום - שיחה 18:08, 15 ביולי 2012 (IDT)

אהלן בן נחום, כן. בעיניי זה רלוונטי לערך. עם זאת, שים לב שהעתירה לא הייתה נגד בניית שכונה יהודית אלא נגד מכירת המלון. כלומר, צריך לכתוב שבג"ץ דחה עתירה נגד מכירת המלון. Nachy שיחה 19:44, 15 ביולי 2012 (IDT)
אכן. ביצעתי כהצעתך. --בן נחום - שיחה 21:21, 15 ביולי 2012 (IDT)

פסול חיתוןעריכה

היי נחי.

קל להתרשם שיש לך ידע בהלכה, וראיתי שאתה כבר מכיר את הערך על פסולי החיתון. התוכל בבקשה לחוות דעתך על הצעתי כאן? בברכה, משתמש כבד - שיחה - 01:34, 17/07/12

תודה על ההפניה. אגיב שם. Nachy שיחה 13:14, 17 ביולי 2012 (IDT)
תודה על ההערות. לא ברור לי לפיהם האם אתה תומך בהצעה, מתנגד לה, תומך בחלקה ומתנגד לחלקה, או שסתם עסוק מידי בשביל להחליט. עכשיו התרשמתי מרשימת התרומות האחרונות שלך, שבעצם מזה זמן רב שאין לך זמן רב להקדיש למיזם. אז אם כך, אני מתנצל על דחיקת השעה, ואנסה לחפש עורכים אחרים אותם יהיה ניתן לערב בדיון. העניין חשוב לי, כי תחושתי לגבי ההתנהלות סביב הערך היא שישנו ויקיפד המעוניין לשמר הטיה מסויימת הקיימת בו, ולשם כך ממנף את הגרסה היציבה. חוששתני ששאר הבעיות בערך חשובות בעיניו כקליפת השום. בברכה, משתמש כבד - שיחה - 17:02, 24/07/12
כן, תקופת מבחנים עכשיו ואין לי כמעט זמן לערוך.
לעצם העניין, חשוב להדגיש בערך את זה שמדובר לא בכל מי שאסור לו להינשא על פי ההלכה, אלא מי שהרבנות הראשית בישראל לא מסכימה להשיא. ההגדרה השנייה כוללת כאלה שאסור להם להתחתן וכאלה שלא יכולים להתחתן, כאמור. Nachy שיחה 20:38, 28 ביולי 2012 (IDT)

המרכז האוניברסיטאי אריאלעריכה

אושרה הפיכת המרכז האוניברסיטאי אריאל לאוניברסיטה[12]. צריך לעדכן את זה בכל המקומות הרלוונטים. מה דעתך? --בן נחום - שיחה 19:48, 17 ביולי 2012 (IDT)

אפשר לעדכן את זה, אבל שים לב שזו עוד לא אוניברסיטה בפועל, אלא הוחלט שזו תהיה אוניברסיטה בעתיד. Nachy שיחה 21:23, 17 ביולי 2012 (IDT)
וזה עדיין לא אושר - אלוף פיקוד מרכז צריך לתת את האישור. בברכה. ליש - שיחה 22:05, 17 ביולי 2012 (IDT)

היישוב היהודי בחברוןעריכה

אבו עיישהעריכה

כפי שבקשת, להלן הלינקים לפרשה [13], [14], [15]. אני יעשה כעצתך בנידון.

תן לי קצת זמן, ואנסה לנסח פסקה שסוקרת את טענות שני הצדדים. Nachy שיחה 01:08, 23 ביולי 2012 (IDT)
טוב, ניסחתי את זה קצת מחדש ולדעתי עכשיו זה מאוזן. מה אתה חושב? Nachy שיחה 01:16, 23 ביולי 2012 (IDT)
עכשיו זה הרבה יותר מאוזן, עדיין צריך שיפור.
כדאי להוסיף כך "משפחת אבו עיישה גרה בתל רומיידה. ביתה גודר, לטענת המשפחה בשל פחד מהתנכלות יומיומית של שכניה היהודים. לפי נעם ארנון "המניע העיקרי להצבת הסורגים הוא לשם הצגת ראווה. להראות את המסכנות כביכול שלהם"Y-NEY .שנת 2007, במסגרת פרויקט "חמושים במצלמות" של "בצלם"...
ככה זה מאוזן לגמרי. מקובל עליך? --בן נחום - שיחה 16:37, 24 ביולי 2012 (IDT)
אין סיבה לצטט את נועם ארנון בפירוט. אני לא חושב שזה מוסיף מידע או איזון. Nachy שיחה 20:40, 28 ביולי 2012 (IDT)

משפט מיותרעריכה

בפיסקה שדנה ביחסי היהודים והערבים (בחברון), מוזכרים בתמצות עשרות אירועי אלימות.
אבל רק באירוע אחד יש פירוט משפטי:
"במשפט שבו הורשע משה לוינגר, ממנהיגי היישוב היהודי בחברון, בשלל עבירות, ציינה השופטת שלוינגר "לא אחת הטיל מורא ופעל באלימות נגד האוכלוסייה הערבית בחברון, פגע בפרנסתה ובכבודה".
אני חושב שהבאה של משפט אחד בלבד עלול ליצור מצג שווא, ולכן עדיף להסיר אותו. מה אתה אומר?
האם היו בעבר דיונים על כך? ככל הזכור לי כן. ידוע לך במה מדובר? אתה זוכר אולי איפה זה? Nachy שיחה 22:46, 15 ביולי 2012 (IDT)
אתה צודק שהיה דיון דומה כאן, אבל הדיון ההוא היה על המשפט שלו ביחס לחיילי צה"ל, וזה נידון שונה במישור הישראלי-פלסטיני. --בן נחום - שיחה 21:06, 16 ביולי 2012 (IDT)
אני מתלבט, ואשתף אותך למה: הרב לוינגר הוא דמות ציבורית חשובה בקרב המתיישבים היהודים שם. אני חושב שיש משמעות רבה יותר לאמירה כזאת של שופטת אודותיו. מה אתה חושב? Nachy שיחה 00:57, 17 ביולי 2012 (IDT)
אני מבין את ההתלבטות האם המשפט לכשעצמו ראוי להיות מוזכר, אבל יש כאן את ההיבט הרחב.
בפיסקה זו מתוארים מקרי אלימות קשים כך: ב-30 בינואר 1980 נרצח תלמיד ישיבת ההסדר בקריית ארבע בשוק במרכז חברון[101]. ב-2 במאי באותה השנה (ט"ז באייר תש"ם) בהתקפה על מתפללים סמוך לבית הדסה בחברון נרצחו שישה יהודים ו-16 נפצעו...., במהלך 2002 באירועים שונים נרצחו 20 אזרחים ישראלים על ידי מחבלים, כשהאירוע הבולט שבהם היה הפיגוע בציר המתפללים....,
לכן הענקת משקל כ"כ גדול לאירוע פחות חמור יחסית, יוצר מצג שווא אצל הקורא.--בן נחום - שיחה 17:22, 19 ביולי 2012 (IDT)
אני חושב שזה בסדר. לא כתוב שהוא רצח ערבים אלא שפעל באלימות ופגע בפרנסה. זה לא יוצר מצג שווא, וברור לכולם שהפלשתינים התנהגו בצורה רצחנית הרבה יותר מאשר היהודים. Nachy שיחה 00:46, 23 ביולי 2012 (IDT)
קיבלתי. --בן נחום - שיחה 16:38, 24 ביולי 2012 (IDT)

יחסי היישוב היהודי וכוחות הביטחוןעריכה

בפיסקה מוזכרים מקרים בהם הופעלה אלימות פיזית כלפי כוחות הבטחון. בנוסף נכתב על מקרים בהם הושמעו כלפיהם קריאות פוגעות. אני חושב שמספיק לציין אלימות פיזית, שהיא חמורה מאין כמותה, אבל קריאות פוגעות, שמתרחשות בכל מקום ששוטר נותן דו"ח, לא מתאימות לכאן. היה על זה דיון בעבר, והדעות היו שקולים. מה דעתך? --בן נחום - שיחה 17:22, 19 ביולי 2012 (IDT)

בכל זאת יש מקום להזכיר שקראו לכוחות הביטחון "נאצים", אבל אפשר להשמיט את מילות הגנאי האחרות. זה באמת לא חריג במיוחד. Nachy שיחה 00:48, 23 ביולי 2012 (IDT)
בוצע. --בן נחום - שיחה 16:40, 24 ביולי 2012 (IDT)