ישראל קרול הלך לעולמו ב-2 באוקטובר 2012. יהי זכרו ברוך.

להתחיל דיון עם Rex~hewiki

להתחיל דיון