Paid contributions slogan Shekel sign.svg

תודה לך על תרומתך לוויקיפדיה.

אם הינך מקבל שכר, מלגה, מענק, טובת הנאה או כל תשלום אחר הינך מוגדר כ"עורך בתשלום".

בהתאם למדיניות ויקיפדיה העברית, על כל מי שעורך בתמורה לתשלום חלות מספר מגבלות, למשל:

  1. עליו לציין בדף המשתמש שלו שהוא עורך בתשלום ולפרט את הערכים אותם כתב בתשלום. כן יש לציין גילוי נאות בדף השיחה של כל ערך כזה. את הגילוי הנאות יש להוסיף באמצעות התבניות {{משתמש עורך בתשלום}} ו־{{עריכה בתשלום}}.
  2. בכל עריכה בתשלום חובה לרשום בתקציר העריכה את המילים ”עריכה בתשלום“.
  3. עורך בתשלום אינו יכול להיות בעל הרשאות, וכן אינו זכאי להצביע.

יש לקרוא את ויקיפדיה:עריכה בתשלום לכללים המחייבים המלאים.

לפי בדיקתי, לא מולאו כל התנאים לעיל. אם מבדיקתך עולה כי עמדת בכולם, באפשרותך לפנות אלי כדי שאבדוק את הנושא שנית.

בברכה,― מקף‏ 12:32, 23 ביוני 2022 (IDT)תגובה[תגובה]

היי מקף, חשבתי שיש מספיק גילוי נאות בדף שלי ובערכים שכתבתי בתשלום, אבל אם לא היה אז תודה שאתה עוזר לי בכך. בעתיד אנא הימנע מלערוך את דף המשתמש שלי ישירות. אתה מוזמן לפנות אליי אישית בכל הצעה ובקשה. תודה! 🙏 Yarpcyber - שיחה 14:45, 23 ביוני 2022 (IDT)תגובה[תגובה]