שיחת קטגוריה:טקסונים לפי שנת תאור/פלט

לדף הבא: שיחת קטגוריה:טקסונים לפי שנת תאור/פלט2


למפרט: שיחת קטגוריה:טקסונים לפי שנת תאור/הוספה

הסבה בדף "אופיאקודון"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1878-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1878
$שנה:1878
«קטגוריה:אופיאקודונטיים» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי עותניאל צ'ארלס מארש» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בקרבון פנסילבני באמריקה הצפונית» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באירופה» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באמריקה הצפונית» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בקרבון» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בפרם» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1878» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1878» «קטגוריה:אופיאקודונטיים» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי עותניאל צ'ארלס מארש» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בקרבון פנסילבני באמריקה הצפונית» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באירופה» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באמריקה הצפונית» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בקרבון» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בפרם» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1878»


הסבה בדף "אופיאקודונטיים"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1923-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1923
$שנה:1923
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי פרנץ נופצ'ה» «קטגוריה:אופיאקודונטיים|*» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בקרבון» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1923» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1923» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי פרנץ נופצ'ה» «קטגוריה:אופיאקודונטיים|*» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בקרבון» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1923»


הסבה בדף "אכינרפטון"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1972-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1972
$שנה:1972
«קטגוריה:אופיאקודונטיים» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רוברט ר. רייסז» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בקרבון פנסילבני באמריקה הצפונית» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בקרבון» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1972» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1972» «קטגוריה:אופיאקודונטיים» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רוברט ר. רייסז» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בקרבון פנסילבני באמריקה הצפונית» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בקרבון» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1972»


הסבה בדף "אליוטסמיתיה"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1937-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1937
$שנה:1937
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רוברט ברום» «קטגוריה:סינאפסידה» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באסיה» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בפרם» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1937» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1937» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רוברט ברום» «קטגוריה:סינאפסידה» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באסיה» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בפרם» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1937»


הסבה בדף "ארכאותיריס"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1972-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1972
$שנה:1972
«קטגוריה:אופיאקודונטיים» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רוברט ר. רייסז» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בקרבון פנסילבני באמריקה הצפונית» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בקרבון» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1972» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1972» «קטגוריה:אופיאקודונטיים» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רוברט ר. רייסז» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בקרבון פנסילבני באמריקה הצפונית» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בקרבון» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1972»


הסבה בדף "בבלר רליתי"עריכה

$ממלכה:בעלי חיים
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1831-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1831
$שנה:1831
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי קונרד יאקוב טמינק» «קטגוריה:דרוראים» «קטגוריה:עופות יחידים בסוגם» «קטגוריה:מינים יחידים במשפחתם» «קטגוריה:מלזיה: עופות» «קטגוריה:עופות יערות הגשם של דרום-מזרח אסיה» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי קונרד יאקוב טמינק» «קטגוריה:דרוראים» «קטגוריה:עופות יחידים בסוגם» «קטגוריה:מינים יחידים במשפחתם» «קטגוריה:מלזיה: עופות» «קטגוריה:עופות יערות הגשם של דרום-מזרח אסיה»


הסבה בדף "בגירה קיפלינגי"עריכה

$ממלכה:בעלי חיים
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1896-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1896
$שנה:1896
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי אליזבת פקהאם» «קטגוריה:קופצניים» «קטגוריה:אמריקה המרכזית: עכבישים» «קטגוריה:בעלי חיים הקרויים על שם מפורסמים» «קטגוריה:בעלי חיים אוכלי-צמחים» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי אליזבת פקהאם» «קטגוריה:קופצניים» «קטגוריה:אמריקה המרכזית: עכבישים» «קטגוריה:בעלי חיים הקרויים על שם מפורסמים» «קטגוריה:בעלי חיים אוכלי-צמחים»


הסבה בדף "בוריהאינה"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1887-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1887
$שנה:1887
«קטגוריה:ערכים שבהם תבנית בריטניקה אינה מתאימה» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1887» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי פלורנטינו אמחינו» «קטגוריה:בוריהאיניים» «קטגוריה:יונקים שחיו במיוקן באמריקה הדרומית» «קטגוריה:מגה-פאונה של הנאוגן באמריקה הדרומית» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1887» «קטגוריה:ערכים שבהם תבנית בריטניקה אינה מתאימה» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1887» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי פלורנטינו אמחינו» «קטגוריה:בוריהאיניים» «קטגוריה:יונקים שחיו במיוקן באמריקה הדרומית» «קטגוריה:מגה-פאונה של הנאוגן באמריקה הדרומית»


הסבה בדף "בעלי קשקשים"עריכה

$ממלכה:צמחים
$ממלכה_בלי:צומח
$שנה_נשלפת:1900-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1900
$שנה:1900
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי דנקנפילד הנרי סקוט» «קטגוריה:בעלי קשקשים|*» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי דנקנפילד הנרי סקוט» «קטגוריה:בעלי קשקשים|*»


הסבה בדף "ג'וספורטיגסי"עריכה

$ממלכה:בעלי חיים
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:2007-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:2007
$שנה:2007
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי אלבארו מונס» «קטגוריה:דינומיסיים» «קטגוריה:מגה-פאונה של הנאוגן באמריקה הדרומית» «קטגוריה:מגה-פאונה של הפליסטוקן באמריקה הדרומית» «קטגוריה:יונקים שחיו בפליוקן באמריקה הדרומית» «קטגוריה:יונקים שחיו בפליסטוקן באמריקה הדרומית» «קטגוריה:מכרסמים שחיו בנאוגן» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-2007» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי אלבארו מונס» «קטגוריה:דינומיסיים» «קטגוריה:מגה-פאונה של הנאוגן באמריקה הדרומית» «קטגוריה:מגה-פאונה של הפליסטוקן באמריקה הדרומית» «קטגוריה:יונקים שחיו בפליוקן באמריקה הדרומית» «קטגוריה:יונקים שחיו בפליסטוקן באמריקה הדרומית» «קטגוריה:מכרסמים שחיו בנאוגן» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-2007»


הסבה בדף "דוסיסירן"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1925-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1925
$שנה:1925
«קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1925» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רמינגטון קלוג» «קטגוריה:ריטינות» «קטגוריה:תחשאים פרהיסטוריים» «קטגוריה:מגה-פאונה ימית של הנאוגן» «קטגוריה:יונקים שחיו במיוקן באמריקה הצפונית» «קטגוריה:יונקים שחיו בפליוקן באמריקה הצפונית» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1925» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1925» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רמינגטון קלוג» «קטגוריה:ריטינות» «קטגוריה:תחשאים פרהיסטוריים» «קטגוריה:מגה-פאונה ימית של הנאוגן» «קטגוריה:יונקים שחיו במיוקן באמריקה הצפונית» «קטגוריה:יונקים שחיו בפליוקן באמריקה הצפונית»


הסבה בדף "דינוגורגון"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1936-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1936
$שנה:1936
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רוברט ברום» «קטגוריה:גורגונופסיים» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באפריקה» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1936» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1936» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רוברט ברום» «קטגוריה:גורגונופסיים» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באפריקה» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1936»


הסבה בדף "היליים"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1923-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1923
$שנה:1923
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי דייוויד ארמיטאג׳ בנרמן» «קטגוריה:סבכים» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1923» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי דייוויד ארמיטאג׳ בנרמן» «קטגוריה:סבכים»


הסבה בדף "ואראנוזאורוס"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1904-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1904
$שנה:1904
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי פרדיננד ברוילי» «קטגוריה:אופיאקודונטיים» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באמריקה הצפונית» «קטגוריה:ארצות הברית: מאובנים» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1904» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1904» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי פרדיננד ברוילי» «קטגוריה:אופיאקודונטיים» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באמריקה הצפונית» «קטגוריה:ארצות הברית: מאובנים» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1904»


הסבה בדף "חנקן חלוד-גב"עריכה

$ממלכה:בעלי חיים
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1758-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1758
$שנה:1758
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי קארולוס ליניאוס» «קטגוריה:סין: עופות» «קטגוריה:קירגיזסטן: עופות» «קטגוריה:אפגניסטן: עופות» «קטגוריה:פקיסטן: עופות» «קטגוריה:נפאל: עופות» «קטגוריה:הודו: עופות» «קטגוריה:סרי לנקה: עופות» «קטגוריה:בהוטן: עופות» «קטגוריה:בנגלדש: עופות» «קטגוריה:מיאנמר: עופות» «קטגוריה:קמבודיה: עופות» «קטגוריה:לאוס: עופות» «קטגוריה:תאילנד: עופות» «קטגוריה:וייטנאם: עופות» «קטגוריה:טאיוואן: עופות» «קטגוריה:הפיליפינים: עופות» «קטגוריה:ברוניי: עופות» «קטגוריה:מלזיה: עופות» «קטגוריה:סינגפור: עופות» «קטגוריה:אינדונזיה: עופות» «קטגוריה:פפואה גינאה החדשה: עופות» «קטגוריה:מזרח טימור: עופות» «קטגוריה:קוריאה הדרומית: עופות» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי קארולוס ליניאוס» «קטגוריה:סין: עופות» «קטגוריה:קירגיזסטן: עופות» «קטגוריה:אפגניסטן: עופות» «קטגוריה:פקיסטן: עופות» «קטגוריה:נפאל: עופות» «קטגוריה:הודו: עופות» «קטגוריה:סרי לנקה: עופות» «קטגוריה:בהוטן: עופות» «קטגוריה:בנגלדש: עופות» «קטגוריה:מיאנמר: עופות» «קטגוריה:קמבודיה: עופות» «קטגוריה:לאוס: עופות» «קטגוריה:תאילנד: עופות» «קטגוריה:וייטנאם: עופות» «קטגוריה:טאיוואן: עופות» «קטגוריה:הפיליפינים: עופות» «קטגוריה:ברוניי: עופות» «קטגוריה:מלזיה: עופות» «קטגוריה:סינגפור: עופות» «קטגוריה:אינדונזיה: עופות» «קטגוריה:פפואה גינאה החדשה: עופות» «קטגוריה:מזרח טימור: עופות» «קטגוריה:קוריאה הדרומית: עופות»

הסבה בדף "חשוכי עלים"עריכה

$ממלכה:צמחים
$ממלכה_בלי:צומח
$שנה_נשלפת:1909-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1909
$שנה:1909
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי דנקנפילד הנרי סקוט» «קטגוריה:חשוכי עלים|*» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי דנקנפילד הנרי סקוט» «קטגוריה:חשוכי עלים|*»


הסבה בדף "לופאוזאורוס"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1937-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1937
$שנה:1937
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי אלפרד רומר» «קטגוריה:פליקוזאוריה» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באמריקה הצפונית» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1937» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1937» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי אלפרד רומר» «קטגוריה:פליקוזאוריה» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באמריקה הצפונית» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1937»


הסבה בדף "לפטובוס"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1878-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1878
$שנה:1878
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי לודוויג רויטימר» «קטגוריה:פרים» «קטגוריה:פרים פרהיסטוריים» «קטגוריה:מגה-פאונה של הפליסטוקן באירואסיה» «קטגוריה:יונקים שחיו בפליסטוקן באסיה» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1878» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1878» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי לודוויג רויטימר» «קטגוריה:פרים» «קטגוריה:פרים פרהיסטוריים» «קטגוריה:מגה-פאונה של הפליסטוקן באירואסיה» «קטגוריה:יונקים שחיו בפליסטוקן באסיה» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1878»


הסבה בדף "מוסכורינוס"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1920-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1920
$שנה:1920
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רוברט ברום» «קטגוריה:תרוצפליה» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1920» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באפריקה» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בפרם» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו במזוזואיקון» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1920» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי רוברט ברום» «קטגוריה:תרוצפליה» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1920» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו בפרם באפריקה» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו בפרם» «קטגוריה:סינאפסידים שחיו במזוזואיקון»


הסבה בדף "מיאולניה"עריכה

$ממלכה:בעלי חיים
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1886-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1886
$שנה:1886
«קטגוריה:מיאולניים» «קטגוריה:מגה-פאונה של הפלאוגן באוסטרליה» «קטגוריה:מגה-פאונה של הנאוגן באוסטרליה» «קטגוריה:מגה-פאונה של הפליסטוקן באוסטרליה» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו באוליגוקן באוסטרליה» «קטגוריה:בעלי חיים שנכחדו בהולוקן» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי ריצ'רד אוון» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1886» «קטגוריה:מיאולניים» «קטגוריה:מגה-פאונה של הפלאוגן באוסטרליה» «קטגוריה:מגה-פאונה של הנאוגן באוסטרליה» «קטגוריה:מגה-פאונה של הפליסטוקן באוסטרליה» «קטגוריה:בעלי חיים שחיו באוליגוקן באוסטרליה» «קטגוריה:בעלי חיים שנכחדו בהולוקן» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי ריצ'רד אוון» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1886»


הסבה בדף "מפרשן (סוג)"עריכה

$ממלכה:בעלי חיים
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1801-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1801
$שנה:1801
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי ברנר-ז'רמין דה לספד» «קטגוריה:מפרשניים» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי ברנר-ז'רמין דה לספד» «קטגוריה:מפרשניים»

הסבה בדף "נחשי מים"עריכה

$ממלכה:בעלי חיים
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1838-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1838
$שנה:1838
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי שארל לוסיאן בונפרטה»

«קטגוריה:נחשי מים|*» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי שארל לוסיאן בונפרטה»

«קטגוריה:נחשי מים|*»


הסבה בדף "סערון"עריכה

$ממלכה:בעלי חיים
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1856-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1856
$שנה:1856
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי שארל לוסיאן בונפרטה» «קטגוריה:יסעוריים» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי שארל לוסיאן בונפרטה» «קטגוריה:יסעוריים»


הסבה בדף "ספנקודונטיים"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1878-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1878
$שנה:1878
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי עותניאל צ'ארלס מארש» «קטגוריה:ספנקודונטיים|*» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1878» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1878» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי עותניאל צ'ארלס מארש» «קטגוריה:ספנקודונטיים|*» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1878»

הסבה בדף "סקפנורינכוס"עריכה

$ממלכה:
$ממלכה_בלי:בעלי חיים
$שנה_נשלפת:1889-01-01T00:00:00Z
$שנה_אפס:1889
$שנה:1889
«קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי ארתור סמית' וודוורד» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1889» «קטגוריה:כרישי גובלין» «קטגוריה:דמויי כריש מהקנוזואיקון» «קטגוריה:מגה-פאונה ימית של הפלאוגן» «קטגוריה:מגה-פאונה ימית של הנאוגן» «קטגוריה:בעלי חיים שתוארו ב-1889» «קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי ארתור סמית' וודוורד» «קטגוריה:מאובני טקסונים שתוארו ב-1889» «קטגוריה:כרישי גובלין» «קטגוריה:דמויי כריש מהקנוזואיקון» «קטגוריה:מגה-פאונה ימית של הפלאוגן» «קטגוריה:מגה-פאונה ימית של הנאוגן»

חזרה לדף "טקסונים לפי שנת תאור/פלט".