שירות המבחן

יש לערוך ערך זה. הסיבה היא: ויקיזציה.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

שירות המבחן למבוגרים הוא שירות ממלכתי סוציאלי במינהל סיוע לבתי משפט ותקון שבמשרד הרווחה והביטחון החברתי הקיים ופועל מכוח חוק סדר הדין הפלילי[1]. הלכה למעשה הוא חלק ממערכת אכיפת החוק, ובלשון הפסיקה המשפטית הוא מכונה "זרועו הארוכה של בית המשפט". השירות אחראי על מתן שירותי אבחון ופיקוח, וכן טיפול במעורבים באירוע פלילי (חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בני 18 ומעלה) ובשיקומם. עובדי השירות מכונים "קציני מבחן" והם עובדים סוציאליים בהכשרתם. שירות המבחן מיועד להפחית את הסיכון לחברה, בכלל ובפרט, על ידי בחינת המקרים שבטיפולו. הוא בוחן את התאמתם של עונשים לנאשמים במשפטים פליליים ובכלל זה מציע חלופות לענישה ולמעצר. הוא מופקד על שיקום העוברים על החוק בקהילה, ומטרתו למנוע ולצמצם את שיעורי העבריינות החוזרת.

שירות המבחן ובית המשפט עריכה

במהלך הדיון בתביעה פלילית בבית המשפט, ישנם מקרים שבהם מחליט בית המשפט, לפני הדיון בגזר הדין של נאשם, לבקשת בא כוח הצדדים או ביוזמתו של בית המשפט, ובהתחשב בנסיבות אישיות של הנאשם ונסיבות מקלות אחרות, לבקש תסקיר מטעם שירות המבחן. האבחון בשירות כולל מפגש עם הנאשם אשר לגביו התבקש תסקיר שירות מבחן. במפגש זה נאספים פרטים כגון מיהו הנאשם, מהות העבירה ונסיבות ביצועה, סביבתו של הנאשם אחרי ריצוי עונשו. שירות המבחן שם את הדגש על שיקום העבריין ועל עתידו בחברה, שעה שבית-המשפט חייב לשוות לנגד עיניו לא רק את נקודת המבט על הנאשם אלא גם את האינטרס הציבורי.

בית המשפט אמור לשקול את הסיכוי לתיקון הנאשם שהרשיע (ולחלופין - הסיכוי שיחזור לבצע עבירות) והתנאים והאמצעים לשיקומו. בנקודה זו חשיבות רבה נודעת לתסקיר שירות המבחן, במיוחד כאשר התסקיר הזה מבוסס על התרשמות קציני המבחן מתוך שיחות פנים אל פנים שהם מנהלים עם נשוא התסקיר ועם המקורבים לו. תסקיר קצין המבחן המוגש לבית המשפט ועדותו באים לסייע לביהמ"ש בקביעת טיב העונש ומידתו.

משהוגש התסקיר לבית המשפט, רשאי בית המשפט להרשיע את הנאשם או להימנע מהרשעתו, בכפוף למתן צו מבחן. הרשיע בית המשפט את הנאשם, יחליט להטיל עליו אחד או יותר מהעונשים הבאים: מאסר בפועל שהנידון יישא בעבודות שירות; מאסר על תנאי; קנס; שירות לתועלת הציבור; התחייבות להימנע מעבירה.

על שירות המבחן מוטלים תפקידים נוספים, לבד מהכנת תסקיר נאשם, ובכללם, בעת הצורך, הכנת תסקירי מעצר, פיקוח על צווי מבחן בתחום הפלילי והכנת תסקירי קורבן עבירה.

המטרות המוגדרות של השירות עריכה

  • הפסקה וצמצום של העבריינות באמצעות פקוח ומגוון התערבויות שיקומיות.
  • בחינה ויישום של פתרונות חלופיים להתנהגות העבריינית תוך חיזוק הכוחות להשתלבות בקהילה.
  • אינדיבידואליזציה של ההליך המשפטי: הבאת הפן האישי, הפסיכו-סוציאלי, נסיבות ביצוע העבירה ומתן המלצה לחלופת ענישה מותאמת.
  • השפעה על מדיניות הענישה בישראל על ידי מתן ופיתוח אלטרנטיבות שיקומיות טיפוליות בקהילה.

מבנה השירות עריכה

המטה: מנהל השירות – קצין מבחן ראשי, סגן מנהל, מפקח ארצי תסקירי מבחן וערעורים, מפקח ארצי מעצרים, ראש ענף ורכזת לשכה. המחוזות: השירות ניתן בפריסה ארצית בארבעה מחוזות ובנפותיהן: חיפה והצפון, תל אביב והמרכז, ירושלים, ובאר שבע והדרום. בכל מחוז מספר נפות, סה"כ 21 נפות ברחבי הארץ.

תפקידים במחוזות: קצין מבחן מחוזי, סגנים, מפקחים מחוזיים, מדריכים, מדריכים למתמחים בעבודה סוציאלית, קציני מבחן מעצרים – עובדים סוציאליים בכירים מעצרים, קציני מבחן בכירים, קציני מבחן, מתאמי שירות לתועלת הציבור ועובדי מינהל.

הצוות המקצועי עריכה

קציני המבחן למבוגרים הם עובדי מדינה המתמנים לתפקידם על פי חוק. הם עובדים סוציאליים מומחים, בעלי הכשרה מיוחדת לאבחון, פקוח, טיפול ושיקום עוברי חוק במגוון עבירות. בשירות כ-300 תקנים של קציני מבחן למבוגרים בכל התפקידים והדרגים, כ-43 תקנים של עובדי מנהל ו-8 תקנים של מתאמי "שירות לתועלת הציבור".

עקרונות תהליך העבודה עריכה

התהליך מתחיל בשלב האבחון, שבמהלכו נקבע כוון ההתערבות. ההמלצות מוגשות בתסקיר קצין המבחן. ההתערבות מבוצעת במסגרת צווים של בתי משפט הדנים בפלילים: צווי מבחן, צווי מבחן סמים, צווי מבחן אלימות במשפחה, צווי שירות לתועלת הציבור, צווי פיקוח מעצר ופקוח אלקטרוני וכן טיפול באנשים אשר הוחלט לגביהם על עיכוב הליכים משפטיים או אי העמדה לדין.

לצד שירות המבחן למבוגרים פועל שירות המבחן לנוער.

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה