שכבת היישום

יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
פרוטוקולים במודל TCP/IP
שכבת יישום
HTTPSMTPFTPDNSDHCPSSHRTPRTSPIRCSNMPSIPIMAP4MIMETelnetRPCSOAPLDAP
שכבת תעבורה
TCPUDPSCTPDCCP
שכבת רשת
IPIPv4IPv6ICMPIPXIGMP
שכבת קשר
אתרנט‎ • 10BASE-T802.11 WiFiToken ringFDDIARP

שכבת היישום של מודל TCP/IP (באנגלית: TCP/IP Model Application Layer) מקבילה מבחינת תפקודה ותפקידיה לשלוש השכבות העליונות במודל ה־OSI. מאחר שהתברר שההפרדה בין המשתמש (שכבת היישום של מודל ה־OSI), עיבוד הנתונים (שכבת ההצגה של מודל ה־OSI) וניהול התהליכים (שכבת התהליכים של מודל ה־OSI) היא מלאכותית, אוחדו שלוש השכבות האלו לשכבה אחת במודל ה־TCP/IP והיא ממלאת את התפקידים של שלוש השכבות הללו. שכבת התוכנה של מודל TCP/IP משתמשת בשכבת התעבורה של מודל TCP/IP על מנת להעביר נתונים על-גבי הרשת.

תפקידי השכבהעריכה

  • תקשורת עם משתמש הקצה - שכבת היישום אחראית על התקשורת עם משתמש הקצה - ממשק המשתמש, טיפול בבקשות שונות, וכו'.
  • עיבוד הנתונים - בהתאם להחלטות שמבצע המשתמש, שכבת היישום יכולה לדחוס את הנתונים, להצפין אותם, או לעבד אותם בכל צורה אחרת לפני שיועברו על-גבי הרשת.
  • ניהול תהליכים - כל פעולה שהמשתמש מבצע ברשת מוגדרת כתהליך בין תחנת המוצא לתחנת היעד. שכבת היישום אחראית על ניהול התהליכים הללו, כך ששני המחשבים יוכלו להבחין בין נתונים של תהליכים שונים המתקיימים במקביל.

פרוטוקוליםעריכה

HTTP, FTP, SSL, SMTP, POP3, TFTP, NFS, RSP
בנוסף לפרוטוקולים משמשות בשכבה זו גם מספר שיטות דחיסה והצפנה דוגמת - PGP, GPG, ZIP

ראו גםעריכה