שכחה (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • שכחה – אובדן מידע שהיה אצור בזיכרון של בעל חיים.
    • מחלת השכחה – אמנזיה, שכחה פתולוגית - מידה לא סבירה של שכחה המפריעה לתפקוד בעל החיים
  • שכחה – תוצרת חקלאית שנשכחה במקום גידולה והתורה מצווה להשאירה לעניים